اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی

گزارش تاخیر پروازها بازتاب عملکرد واقعی شرکت ها نیست

تاريخ 1397/04/20 ساعت 07:12

گزارش تاخیر پروازها شامل تاخیر های ناشی از شرایط جوی، عکس العملی و برون سازمانی نیز هست.

مقصود اسعدی سامانی

 آنچه که با عنوان گزارش تاخیر هواپیماها منعکس می شود، بازتاب عملکرد واقعی شرکت های هواپیمایی نیست. تاخیرهایی که اعلام شده شامل تاخیرهای ناشی از شرایط جوی، تاخیرهای عکلس العملی و تاخیرهای ناشی از عوامل برون سازمانی هم هست بنابراین نمی توان این گزارش را مرجعی درست برای قضاوت درباره فعالیت ها و اقدامات شرکت های هواپیمایی دانست.  بخشی از مسائلی که به تاخیر در پروازها دامن می زند، به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده و می شود و در این باره در سازمان هواپیمایی کشوری مشغول مذاکره هستیم تا جمع بندی در ارتباط با تفکیک میزان سهم عوامل مختلف در بروز تاخیر در پروازها برسیم و گزارش واقع بینانه ای از عملکرد شرکت های هواپیمایی برای قضاوت بهتر مردم منتشر کنیم.

مسلم این است که شرکت های هواپیمایی به عنوان بنگاه های اقتصادی حاضر به انجام اقدامات یا حفظ شرایطی که منجر به تاخیر در پروازها و نارضایتی مسافران شود، نیستند. در بسیاری از موارد عوامل بروز تاخیر به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده است. این شرکت ها تلاش می کند پروازها را به موقع انجام دهند چراکه از تاخیر پروازها زیان می کنند و از سوی دیگر با فراهم شدن زمینه نارضایتی مسافران، وفاداری مشتریانشان را از دست می دهند. شرکت ها به هر ترتیب تلاش می کنند مسائل داخلی که باعث تاخیر در پروازها می شود را با برگزاری جلسات کمیته تاخیر بررسی کنند و این مسائل را به حداقل برسانند. در انجمن شرکت های هواپیمایی نیز رایزنی با دیگر سازمان های مرتبط به منظور کاهش اثرگذاری عوامل برون سازمانی که منجر به تاخیر در پروازها می شود را ادامه می دهیم.

شرکت هواپیمایی در شرایط کنونی وظیفه مهمی بر دوش دارند که از جمله آن جایگزینی پرواز خطوط هوایی خارجی است که به دنبال تحریم ها، فعالیت در ایران را قطع می کنند. از جمله این خطوط هوایی KLM هلندی است که خبر انجام آخرین پرواز آن در پایان شهریور و ابتدای مهر از آمستردام به تهران منتشر شده است. این شرکت هوایی پیش از این هم در دوره تحریم ها، پروازهایش به تهران را قطع کرده بود و اکنون هواپیمایی جمهوری اسلامی، ماهان و قشم ایر قابلیت جایگزینی پروازهای چنین خطوط هوایی را دارند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر