65 درصد کل صادرات به 5 کشور انجام می شود

صادرات در دوماه اول سال 4.8 درصد رشد کرد

تاريخ 1397/04/03 ساعت 11:13

صادرات كالا طي دو ماهه سال 1397 با احتساب ميعانات گازي به 18768 هزار تن و 7739 ميليون دلار ر سيده است

 سازمان توسعه تجارت گزارش عملکرد تجارت خارجی در دوماه اول سال 97 را منتشر کرد. گزارشی که طی آن گفته می شود صادرات كالا طي دو ماهه سال 1397 با احتساب ميعانات گازي به 18768 هزار تن و 7739 ميليون دلار ر سيده است كه نسبت به سال قبل 4.8 درصد از لحاظ وزن و 22 درصد از نظر ارزشي افزايش داشته است.

براساس این گزارش پنج قلم عمده صادراتي عبارتند از: ميعانات گازي به ارزش 1029 ميليون دلار ، پروپان مايع شده به ارزش 335 ميليون دلار، روغن هاي ســـبك و فراورده ها به جز بنزين 274 ميليون دلار، پلي اتيلن گريد فيلم به ارزش 232 ميليون دلار، گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده به ارزش 203 ميليون دلار بوده اند.

طی این مدت پنج بازار نخســت صــادراتي كشــور چين با ارزش 1451 ميليون دلار ، امارات متحده عربي 1371 ميليون دلار ، عراق 1162 ميليون دلار، افغانستان 577 ميليون دلار و هند 460 ميليون دلار بوده اند. سهم اين بازارها از كل صادرات 65 درصد بوده است.

در طرف مقابل واردات كشور طي دو ماهه سال 1397 به 5263 هزار تن به ارزش 6797 ميليون دلار ر سيده است كه نسبت به سال قبل2 درصد از نظر وزن و 0.5 درصد از نظر ارزش افزايش داشته است.

براساس گزارش سازمان توسعه تجارت، پنج قلم عمده وارداتي به كشــور شامل قطعات منفصــله جهت توليد اتومبيل ســواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000 با ساخت داخل 14 تا كمتر از 30 به جز لاستيك 333 ميليون دلار، ذرت دامي به ارزش 296 ميليون دلار ، لوبياي ســـويا به ارزش 248 ميليون دلار ، برنج به ارزش 184 ميليون دلار و اجزاء و قطعات ماشـــين آلات و دستگاهها به ارزش 144 ميليون دلار  بوده است.

در دوماه اول سال 97، پنج مبدا بزرگ وارداتي كشور، چين با ارزش 1736 ميليون دلار، امارات متحده عربي 986 ميليون دلار، جمهوري كره 423 ميليون دلار، آلمان 357 ميليون دلار و تركيه 353 ميليون دلار بوده است. سهم 5 كشور مذكور از كل واردات 57 درصد بوده است.

 

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر