اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، تحلیل گر مسائل بانکی

دومینویی که نقدینگی را زیاد کرد

تاريخ 1397/03/30 ساعت 16:04

عدم تناسب رشد نقدینگی با تورم حاصل از رکود ساختمان و مسکن است. نقدینگی رشد یافته در حالیکه منابع بانکی به حیطه وصول نیامده است.

رشد نقدینگی ریشه در چند عامل دارد که مهم ترین آن رشد پایه پولی است. اگر رشد نقدینگی از سرفصل های بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا شرکت های دولتی و دولت به بانک مرکزی افزایش پیدا کند،‌ اقتصاد دچار تورم می شود و در مقابل افزایش پایه پولی از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی تورم زا نیست. درواقع افزایش نقدینگی به تنهایی مشکل زا نیست. این رشد زمانی مشکل زا می شود که از سرفصل هایی که آن را ذکر کردیم عاید اقتصاد شود.

به گفته رییس بانک مرکزی رشد نقدینگی 22 درصدی در سال 96 از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی ایجاد شده است و درواقع اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی دست به دست رقم قابل توجه بدهی دولت داده و به رشد نقدینگی دامن زده است. کسری بودجه دولت و عدم پرداخت بدهی دولت در سررسید اوراق قرضه منتشره و اوراق مشارکت و بدهی اگر به موقع تسویه نشود،‌ به رشد نقدینگی دامن می زند. از سوی دیگر دولت مطالبات پیمانکاران را هم نپرداخته که این نیز به نوبه خود سدی در بازگشت مطالبات بانک ها و وخیم شدن وضعیت و ایجاد مشکل در منابع و مصارف آن هاست.

نکته اما این است که دیگر بخش های اقتصاد از جمله بخش تولید از کمبود نقدینگی گلایه دارند. این گلایه ناشی از افزایش تورم در کشور،‌مشکلات بانک ها در وصول مطالبات و افزایش شکاف بین سرمایه در گردش و قیمت تجهیزات و ماشین آلات است. به دلیل عدم وصول مطالبات بانک ها مجبور شدند بخشی از سپرده های دریافتی را به پرداخت سود سپرده ها و هزینه های جاری اختصاص دهند.

در تحلیل وضعیت نقدینگی باید به این توجه کرد که یک نقدینگی و یک سیال نقدینگی داریم. وقتی سود بانکی در حد کفایت افزایش یا کاهش پیدا نکند، وضضعیت بازار پول بهم ریخته و از نظر بازدهی وضعیت پول و شبه پول متفاوت می شود. کاهش نرخ سود بانکی به معنی کاهش شبه پول و افزایش پول است و افزایش سود بانکی به معنای جذب هرچه بیشتر سپرده های مدت دار و شبه پول.  نقدینگی از طریق پایه پولی افزایش پیدا می کند و هم از نظر سهم شبه پول و هم از منظر افزایش پایه پولی تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصاد در فشار قرار می گیرد.

 عدم تناسب رشد نقدینگی با تورم حاصل از رکود ساختمان و مسکن است. نقدینگی رشد یافته در حالیکه منابع بانکی به حیطه وصول نیامده است. قدرت وام دهی بانک ها کاهش یافته است. افزایش سود سپرده های بانکی خاکریزی مقابل سد نقدینگی بود اما با اقدام غیرکاشناسی در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی صرفا با تفاهم مدیران بانک ها این نقدینگی وارد بازار شده و به نوسان قیمت مسکن و دلار و سکه منجر شد.  


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر