ضوابط خرید تضمینی محصولات زراعی ابلاغ شد

تاريخ 1397/03/27 ساعت 11:50

شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای و پیله ‌تر ابریشم امسال را تصویب کرد.

 به گزارش سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصادی هفتم خردادماه امسال درخواست های وزارت جهاد کشاورزی درباره اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی، برگ سبز چای، پیله تر ابریشم برای سال 1397 و محصولات باغی برای سال 1396 را بررسی و تصویب کرد. 
براساس این مصوبه، درصد عیار برای چغندر قند پاییزه از 16 به 15 درصد تغییر یافت. چگونگی محاسبه قیمت خرید چغندر قند پاییزه برای عیارهای مختلف، براساس فرمول مورد توافق وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران تعیین می‌شود.
در مصوبه جدید شورای اقتصاد متن «در قبال تحویل هر تن چغندر قند 20 کیلوگرم تفاله خشک (به نرخ هر کیلوگرم یک هزار و 200 ریال برای چغندر قند بهاره و یک هزار ریال برای چغندر قند پاییزه) و 2 کیلوگرم قند یا شکر (به نرخ هر کیلوگرم هفت هزار و 500 ریال برای چغندرقند بهاره و 6 هزار و 500 ریال برای چغندرقند پاییزه) به عنوان جایزه تحویل می‌شود. 
به ازای هر کیلوگرم چغندر قند مبلغ 410 ریال هزینه حمل در سقف قیمت ابلاغی منظور شده است. 
در پایان مصوبه تاکید شد، «این اصلاحات از طریق بهبود بهر‌ه ‌وری کارخانجات، نباید سبب افزایش قیمت مصرف‌ کنندگان و ایجاد بار مالی برای دولت شود.»
به گزارش ایرنا، طبق قانون خرید تضمینی، دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی استراتژیک را در آغاز فصل زراعی شهریور تا مهرماه پیش از شروع فصل کشت برای حمایت و اطمینان بخشی کشاورزان اعلام کند؛ نرخ خرید تضمینی برحسب نرخ تورم هر سال محاسبه می شود.
همچنین گندم، خرما، پنبه، شیر و چای از جمله محصولاتی اند که مشمول خرید تضمینی دولت می شوند. نرخ خرید تضمینی این محصولات همه ساله به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی در شورای اقتصاد مطرح و نهایی شود. 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر