عزم وزارت اقتصاد بربهبود فضای کسب وکار است

تاريخ 1396/12/04 ساعت 13:08

محمد لاهوتی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: مهمترین مشکل بخش‌خصوصی ایران، فضای کسب‌وکار است. متاسفانه بخش مهمی از منافع ملی کشور هم به این موضوع گره خورده‌است چراکه امروز همزمان با نیاز اساسی به سرمایه برای تولید اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم، تمایل سرمایه‌گذار خارجی و داخلی به حضور در اقتصاد ایران به جهت فضای نه چندان مساعد کسب‌وکار کم شده‌است.

 وی بیان داشت: دولت باید به این موضوع به صورت ویژه توجه کند و حتی در نهادهای بالادستی تصمیمات بزرگ و اساسی در این زمینه‌ها اتخاذ کند. مجموعه بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته تلاش کرده تا در تعامل سازنده و قوی با دولت زمینه‌های بهبود را ایجاد کند ولی به نظر می‌رسد به عزم ملی برای تغییر شرایط نیاز باشد.
لاهوتی بیان داشت: مجموعه وزارت اقتصاد توجه مناسبی به این موضوع دارد. وزیراقتصاد هم به جهت سوابق اجرایی و همچنین حضور در بخش‌خصوصی به صورت مشخص اطلاع دارند که موانع کجاست و چطور باید آنها را رفع کرد. اقداماتی که در گمرک پیش از این انجام شد، یک نمونه مشخص از این عزم است. برگزاری جلسات با بخش‌خصوصی، ارتباطات نزدیک تر و بخصوص انجام اقدامات اجرایی مهمترین تحولات این مجموعه است که می‌تواند به تسری یافتن به مجموعه کلیت نظام اقتصادی کشور مسیر توسعه را هموار کند.
لاهوتی بیان داشت: بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور به این موضوع وابسته است که نظام اقتصادی به درک درستی از موانع برسد و با عزم مشخص، ملی و همگانی به سمت رفع آنها برود.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر