بازی های رایانه ای چقدر از اقتصاد جهان را تشکیل می دهند؟

درآمد به روش بازی

تاريخ 1396/10/23 ساعت 15:47

ارزش بازار جهانی بازی های رایانه ای در سال 2013، 75.5 ميليارد دلار بوده است که پيش بينی می شود درآمد حاصل از بازی های رایانه ای تا سال 2017 ، با رشد 42 درصد به 107 ميليارد دلار برسد.

 بازی های رایانه ای تمام دنیا را گرفته اند. اگر نسل قبلی تمام بچگی اش را در کوچه گذرانده، نسل فعلی روزهایش را پشت کامپیوتر ها و پلی استیشن ها سپری می کند. اما صنعتی که این روزها تمام افراد از هر سن و سالی را درگیر کرده است، چه چالش هایی را پیشروی خود دارد. مرکز پژوهش های مجلس به بررسی وضعيت صنعت بازی های رایانه ای در ایران و چالش های آن پرداخته است.

طبق این گزارش، «از چالش های اساسی حوزه صنعت بازی سازی و مصرف کنندگان بازی های رایانه ای در کشور می توان به مواردی همچون «تأثيرات فرهنگی بازی های خارجی»، «ریسک بالای سرمایه گذاری در توليد بازی های رایانه ای»، «تأثير قيمت عرضه بازی های خارجی بر بازار داخلی و الزامات حقوقی حق (کپی رایت)» و «کيفيت پایين بازی های داخلی در مقابل بازی های مطرح جهانی» اشاره کرد.»

 

*بازارهای جهانی بازی های رایانه ای چقدر می ارزد؟

ارزش بازار جهانی بازی های رایانه ای در سال 2013، 75.5 ميليارد دلار بوده است که پيش بينی می شود درآمد حاصل از بازی های رایانه ای تا سال 2017 ، با رشد 42 درصد به 107 ميليارد دلار برسد.

 

طبق گزارش بنياد ملی بازی های رایانه ای ميانگين روزانه بازی کردن در بين بازیكنان ایرانی 9.2 ساعت در هفته (79 دقيقه در روز) است و این درحالی است که این زمان بيشتر از متوسط زمان بازی در کشورهای بریتانيا (8.8 ساعت در هفته)، آلمان (7.9ساعت در هفته)، فرانسه (6.6 ساعت در هفته)، آمریكا (6.3 ساعت در هفته)و اسپانيا (5.8 ساعت در هفته) که آمار آنها در دسترس بوده است.

در بازارهای بالغ بازی های رایانه ای مانند آمریكای شمالی و اروپای غربی، جمعيت افراد متصل به اینترنت تقریباً به ميزان حداکثری خود رسيده است و اقتصادشان نيز دوره باثباتی را سپری می کند؛ بنابراین افزایش در درآمدهای حاصل از بازی های رایانه ای تنها از بازی کنندگان موجود ميسر خواهد بود. از طرف دیگر در کشورهای درحال توسعه و مناطقی که ضریب نفوذ اینترنت درحال افزایش است، افزایش تعداد مصرف کنندگان می تواند رشد بيشتر درآمد حاصل از بازی های رایانه ای را به دنبال داشته باشد. این تفاوت ميان دو ناحيه آمریكای شمالی، اروپای غربی و اقيانوسيه با انتظار رشد 13.7 درصدی و ناحيه آسيا، اروپای شرقی، آمریكای لاتين و خاورميانه با انتظار رشد 59.6 درصدی در بازار بازی های رایانه ای قابل مشاهده است. بنابراین طبق پيش بينی های صورت گرفته در مورد آینده بازار بازی های رایانه ای، ميزان رشد درآمدهای بازی های رایانه ای تا سال 2017 در مناطق کمتر توسعه یافته بيش از 4 برابر کشورهای توسعه یافته تخمين زده می شود.

 

*چین بازار بازی های رایانه ای را هم از آن خود می کند؟

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ادامه روند توسعه ارتباطات برخط و رشد اقتصادی کشور چين، نفوذ این کشور را در بازار بازی های رایانه ای در رده شرکت های پيشرو افزایش داده است. همچنين چين شرایط بالقوه ای را برای داشتن بازاری بزرگ به عنوان مصرف کننده دارد. کشور چين در سطح فروش بازی های رایانه ای رشد بسزایی داشته است تا جایی که در سال 2015 بيشترین سهم را از کل حجم بازار بازی های رایانه ای را به خود اختصاص داد و برای اولين بار توانست رتبه اولين کشور را در ميزان درآمد از بازی های رایانه ای کسب کند. پيشبينی می شود تا سال 2019 با نرخ رشد ساليانه 16.5 درصد، درآمد چين از بازی های رایانه ای به 28.9 ميليارد دلار برسد.

طبق پژوهش های انجام شده درآمد بازی های رایانه ای کشور چين در مقایسه با ميزان فروش فيلم های سينمایی این کشور در سال 2015 ، حدود سه برابر است و حجم کل صنعت بازی های الكترونيكی چين نسبت به 5 سال پيش، حدود 4.35 برابر شده است.

براساس داده های منتشر شده پایگاه اینترنتی آمار اطلاعات بازی الكترونيكی دامنه و درآمد بازی الكترونيكی چين تا نيمه سال 2017 به مراتب از کشورهای دیگر بيشتر بوده و برای اولين بار بالاتر از آمریكا در مقام نخست جهان قرار گرفت. پس از چين با 27.5 ميليارد دلار، آمریكا با 25 ميليارد دلار و ژاپن با 12.5 ميليارد دلار درآمد بازی الكترونيكی، به ترتيب در مقام های دوم و سوم در جهان قرار گرفتند. ایران با ميزان درآمد بازی های رایانه ای 433 ميليون دلار در رده 24 از بين 100 کشور پردرآمد در این حوزه قرار گرفته است.

در نمودار زیر ميزان کل درآمد حاصل از بازی های رایانه ای برحسب کشورهای منطقه و رتبه آنها در بين 100 کشور پردرآمد در این حوزه آمده است. همچنين در پيمایش صورت گرفته توسط بنياد ملی بازی های رایانه ای در سال 1394 درآمد بازی های رایانه ای مشتمل بر خرید بازی و سخت افزارهای مخصوص بازی به صورت رسمی 460 ميليارد تومان اعلام شده است.

 

 

 

 

 

 

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر