اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

فروش اموال قاچاق، آری یا نه؟

تاريخ 1396/10/19 ساعت 14:22

مصوبه کمیسیون تلفیق در راستای افزایش درآمدهای دولت مطرح شده اما اقدامی اصولی و پایه ای نیست.

عباس آرگون

کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه ای به منظور درآمدزایی دولت از فروش اموال قاچاق در اختیار سازمان تملیکی سخن به میان آورده است، مسئله ای چند وجهی که برای بررسی آثار مثبت و منفی آن باید تمام ابعاد و جوانب را سنجید و پس از آن حکم به رد یا قبول آن دارد. اقلام قاچاق مشمول کالاهای سرمایه ای و مصرفی است که بدون پرداخت عوارض دولتی، تشخیص منبع خرید و مشخصات دقیق از مبادی غیررسمی وارد کشور می شود. به طور معمول کالای سرمایه ای در اختیارسازمان تملیکی قرار می گیرد و طی سال های گذشته اقلام مصرفی امحاء می شده است تا بازار داخلی از آسیب های توزیع آن در کشور در امان بماند. نکته مهم تر اینکه به طور معمول کالای قاچاق از استانداردهای لازم برای مصرف و استفاده در بازار داخلی برخوردار نیست و فروش آن در کشور به سلامت عمومی جامعه آسیب می زند. گذشته از این باید ضربه بزرگ قاچاق به دولت و تولیدکنندگان داخلی را هم در نظر گرفت که در مورد برخی صنایع به تعطیلی و ورشکستگی بنگاه های اقتصادی انجامیده است.

دولت برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و غلبه بر غول بیکاری جمعیت فعال اقتصاد به پول نیاز دارد. در واقع در شرایط ایده آل دولت ها برای پاسخگویی بیشتر به مطالبات مردم و تقویت زیرساخت ها به درآمد بیشتر فکر می کنند. مصوبه کمیسیون تلفیق هم در راستای افزایش درآمدهای دولت مطرح شده اما اقدامی اصولی و پایه ای نیست و بیشتر حکم مسکن را دارد. البته از زاویه ای دیگر با فروش اموال قاچاق در بازار داخلی به منظور افزایش درآمدهای دولت از یک سو فرصت های شغلی را از بین می برم درحالیکه دنبال درآمد بیشتر برای ایجاد شغل های تازه ایم.

پیشنهاد فروش اموال قاچاق به منظور افزایش درآمدزایی دولت در مورد اقلام مصرفی محلی از اعراب ندارد. طبق معمول این  اقلام که به طور عمده غیراستاندارد و غیربهداشتی است باید امحا و از گردونه مصرف خارج شود. در مورد کالاهای سرمایه ای اما پیشنهاد بهتر، در صورت وجود امکانات قانونی صادرات مجدد است. هیچ کالای قاچاقی نباید به بازار داخل راه پیدا کند و باید جلوگیری از قاچاق کالا، تقویت توان زیرساختی کارخانجات و افزایش فرصت های شغلی و درآمد بیشتر دولت به راه حل های اساسی اندیشید و اقدامات کوتاه مدتی که در مدت زمان طولانی به اجرای راه حل های همیشگی و صحیح می انجامد را دنبال کرد.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر