ارزیابی صادرات واردات در تابستان چه چیزی را نشان می دهد؟

رشد مثبت صادرات معدن و منفی محصولات معدنی

تاريخ 1396/09/04 ساعت 12:48

در بخش معدن برخلاف بخش کشاورزی هم صادرات و هم واردات در فصل تابستان با رشد مثبت رو به رو بوده است.

تجارت خارجی ایران فصل تابستان را چگونه پست سر گذاشت؟ آیا با پیشی گرفتن صادرات از واردات تراز تجاری ایران مثبت بود یا منفی؟ جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک و مرکز آمار ایران نشان می دهد که در تابستان امسال در بخش کشاورزی شاهد رشد منفی در صادرات و مثبت در واردات، در بخش معدن شاهد رشد مثبت صادرات و واردات و در بخش صنعت شاهد رشد منفی صادرات و مثبت واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده ایم.

براساس آخرین آمارهایی که گمرک منتشر کرده است در حوزه کشاورزی و جنگلداری ارزش دلاری صادرات محصولات این بخش در فصل تابستان 1396 نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد منفی 20.26 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته ( بهار 1396) منفی 10.17 درصد بوده است. همچنین در این بخش ارزش واردات محصولات در فصل تابستان نسبت به زمان مشابه سال قبل با رشد مثبت 82.13 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته مثبت 16.18 درصد بوده است.

اما در بخش معدن برخلاف بخش کشاورزی هم صادرات و هم واردات در فصل تابستان با رشد مثبت رو به رو بوده است. ارزش دلاری صادرات محصولات در این بخش در فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد مثبت 70.3 درصدی رو به رو بوده است. همچنین درصد تغییرات نسبت به فصل گذشته مثبت 14.57 درصد بوده است. علاوه براین ارزش دلاری واردات محصولات از این بخش در فصل تابستان 1396 نسبت به سال قبل با رشد مثبت 123.71 درصدی برخوردار است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته منفی 0.26 درصد بوده است.

ولی در بخش صنعت شرایط کاملا متفاوت است و به سمت واردات تمایل دارد تا جایی که صادرات رشد منفی داشته است و واردات رشد مثبت. طبق آمارهای گمرک ارزش دلاری صادارت این بخش در فصل تابستان نسبت به زمان مشابه سال قبل از رشد منفی 10.66 درصدی برخوردار بوده است اگرچه درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته ( بهار) با رشد مثبت 1.29 مواجه شده است. همچنین در این بخش ارزش دلاری واردات محصولات صنعتی در تابستان امسال نسبت به تابستان سال 1395 با رشد مثبت 49.53 درصد رو به رو شده و درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته هم مثبت 0.58 درصد بوده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر