اختصاصی سایت خبری اتاق تهران: کورش پرویزیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

بانک نمی تواند بخشی از تسهیلات را حبس کند

تاريخ 1396/08/22 ساعت 07:00

اگر فعال اقتصادی در زمینه دریافت تسهیلات با مشکلی مثل حبس سپرده رو به رو شد می تواند به بازرسی بانک مذکور یا بانک مرکزی مراجعه کند.

کورش پرویزیان

دریافت تسهیلات بانکی از نظر وثایق مورد نظر و البته قانون به موارد متعدد تقسیم می شود. گواهی سپرده بانکی دیگری یا موجودی حساب جاری شخص تسهیلات گیرنده و اوراقی که توسط شرکت های تامین سرمایه منتشر می شود، وثایقی است  که بانک می تواند از تسهیلات گیرنده دریافت کند. در مقررات مورد نظر بانک مرکزی تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات به این شکل دیده شده است اما اگر بانکی 100 واحد تسهیلات بدهد و ادعا کند که 20 واحد از این تسهیلات باید سپرده شود، خلاف دستورالعمل بانک مرکزی عمل کرده است. گواهی سپرده، حساب ارزی و مانده حساب جاری یا بخشی از سپرده به عنوان وثیقه قبول است، اگر یک فعال اقتصادی ضمانت نامه بگیرد باید به میزان 10 درصد سپرده گذاری کند و این از شروط دریافت ضمانت نامه است. اگر تخلفی در این زمینه انجام گیرد و شعبه ای از یک بانک برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی رفتار کند، متقاضی تسهیلات می تواند به بازرسی آن بانک یا بانک مرکزی مراجعه کند.

وضعیت تسهیلات دهی بانک ها اکنون از شش ماه پیش به مراتب بهتر است. نقدینگی بانک ها در ماه جاری نسبت به تیر و مردادماه بهتر شده است اما مجموعه از عوامل دیگر تعیین کننده بهبود وضعیت است. اوضاع مالی دولت به میزان زیادی بر قدرت تسهیلات دهی بانک ها موثر است. تعهدات دولت به زمینه های مختلف اقتصاد و دیگر بخش ها هزینه بر است و اگر دولت به این تعهدات عمل کند، بانک ها کمتر دچار مشکل می شوند. اگر دولت مطالباتی را که در جریان طرح هایی مثل خرید تضمینی گندم برایش ایجاد می شود یا بدهی اش به پیمانکاران را بپردازد، وضعیت نقدینگی در بانک ها بهبود پیدا می کند و اگر به این تعهدات عمل نکند، بار مالی این بدقولی بر دوش بانک های دولتی سنگینی می کند و در ادامه بانک های خصوصی هم متاثر می شود.

بانک مرکزی هم چنین دستورالعمل جامعی با هدف مبارزه با پولشویی به بانک ها ابلاغ کرده است. ادارات مربوط به مبارزه با پولشویی در تمام بانک ها مستقر شده است و وزارت اقتصاد و دارایی به طور مستمر به پیشرفت بانک ها در این زمینه کمک می کند. بانک ها به طور فزاینده در زمینه پولشویی بهتر از گذشته عمل می کنند و استانداردهای بین المللی مربوط به قانون پولشویی در بانک ها به اجرا گذاشته شده است.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر