کتاب های اتاق تهران را رایگان مطالعه کنید

تاريخ 1396/07/17 ساعت 15:37

برای مطالعه کتاب های اتاق تهران روی نام آنها کلیک کنید و سپس آنها را دانلود کنید.

 

آشوب بزرگ

سرمایه فراموش شده

اقتصاد و دولت در ایران

صد سال دگر

جهانی از اعداد


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر