در نامه رئيس اتاق تهران به وزير صنعت، معدن و تجارت مطرح شد

تصميم‌گيری‌های ناگهانی مخل فضای كسب‌وکار است

تاريخ 1396/06/06 ساعت 09:05

خوانساری : تصميم‌گيری‌های ناگهانی مخل فضای كسب‌وکار است

رئیس اتاق بازرگانی تهران در راستای عمل به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و با توجه به تاکیدات وزیر صنعت در مورد تعامل هرچه بیشتر میان بخش خصوصی و دولت از وزير صنعت خواست تا مانع از اقدامات ناگهانی و دفعتی در اين وزارتخانه مهم اقتصادی شود.

 رئيس اتاق تهران در اين نامه به موضوع تصميم اخير وزارت صنعت در ممنوعيت ثبت سفارش خودرو اشاره كرده و اين عمل را از مصاديق برهم زدن نظم بازار و دخالت ناگهانی و بدون برنامه دولت در روند كاری بخش خصوصی ارزيابي كرده است. به گفته رئيس اتاق تهران تغييرات بدون برنامه قبلی در روندهای اقتصادی موجب سلب اطمينان از بخش خصوصی برای انجام تصميم‌گیری‌های بلندمدت می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در مورد این نامه گفت: «دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب و کار استوار است. ایشان در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید داشتند که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب و کار و منشا تلاطم در بازار شود که به معنای دقیقا در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت طی نامه‌ای از ایشان درخواست شد تا در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.»

رئیس اتاق تهران در مورد این درخواست بیان داشت: «از حدود یک ماه قبل به صورت ناگهانی و بدون ارائه هيچ دليلي، ثبت سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی دارد. اولین موضوع این است که بازار با تلاطم و تنش مواجه می‌شود و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، ایجاد می‌شود. به همین دلیل از وزیر محترم صنعت خواسته شده تا دستور توقف ثبت سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت سفارش به روال عادی بازگردد.»

✅ رئیس اتاق تهران بیان داشت: «باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضای کسب و کار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات بخشی به روندها و منطقی‌سازی آنهاست. به همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت گیرد.»
رئیس اتاق تهران افزود: «بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که پیش از انجام اقدامات این‌گونه طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب و کار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم قرار دارد و خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم که دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.»


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر