مناطق آزاد و صندوق ضمانت صادرات ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تاريخ 1396/05/22 ساعت 17:46

صندوق ضمانت صادرات ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با امضای این تفاهمنامه همکاری دوجانبه، تفاهم سال 1393 را تجدید کردند و برخی مفاهیم آن را به روز رساندند.

 به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد، «سیدکمال سیدعلی» مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و «اکبر ترکان» دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این تفاهمنامه را امروز (یکشنبه) در گردهمایی مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی امضا کردند.
ایجاد زمینه های کاری بین صندوق ضمانت صادرات با صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای اطلاع رسانی خدمات صندوق، حمایت، توانمندسازی، آموزش، برگزاری همایش و نشست های مشترک برای صادرکنندگان فعال در این مناطق از بندهای این تفاهمنامه است.
به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صندوق ضمانت صادرات ایران پیش از این در سال 1393 تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودند که امروز در این تفاهمنامه برخی رویکردها و تعاریف جدید لحاظ شد.
ایران دارای هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی شامل کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو ونیز 64 منطقه ویژه اقتصادی است.
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وظیفه نظارت بر امور مناطق مختلف به عنوان ساختار ستادی و پیگیری اجرای مصوبه های شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را برعهده دارد.
ایجاد هماهنگی میان سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی، بررسی و تصویب بودجه سالیانه مناطق آزاد و ارسال به هیات وزیران از اهم وظایف «معاونت برنامه ریزی و هماهنگی» این شوراست.


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر