رشد اقتصادی نهایی سال 95 اعلام شد

صنعت در سربالایی رشد، کشاورزی در سرپاینی

تاريخ 1396/05/21 ساعت 11:29

صنعت ساختمان در 5 سال گذشته همیشه رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده است و برای سال 95 این عدد به منفی 11.3 رسیده است

با گذشت 5 ماه از سال جاری در نهایت مرکز آمار ایران نیزان رشد اقتصادی کشور در سال 95 را به صورت رسمی 11.1 درصد اعلام کرد. همچنین در این گزارش رشد اقتصادی کشور بدون در نظر گرفتن حوزه نفت 6.4 اعلام شده است. در این گزارش آمده است:« براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکزآمارایران برمبنای سال پایه 1390 نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در سال1395، 11.1 درصد بوده است.»

اما نکته جالب در این گزارش اشاره به رشد 18.1 درصدی گروه صنعت البته با در نظر گرفتن حوزه انرژی و نفت است. در این گزارش نوشته شده:« نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی2، گروه صنعت (شامل :معدن، صنعت، انرژی وساختمان)18.1  وفعالیت های گروه خدمات 5.8 درصد رشد داشته است.»

نکته مهم در جزییات این گزارش اشاره به منفی بودن رشد اقتصادی در حوزه صنعت ساختمان است که از سال 91 شروع شده و همچنان ادامه دارد، براساس این گزارش رشد اقتصادی صنعت ساختمان در سال 1395 روی عدد منفی 11.3 بوده است که به خوبی بیانگر شرایط این صنعت است نکته ای که باتوجه به شرایط کارخانه های تولید مصالح ساختمانی، سیمان، و عدن تمایل به سرمایه گذاری در صنعت ساختمان هم قابل پیش بینی بوده است. در جزییات این گزارش درباره مقایسه رشد اقتصادی در حوزه صنعت ساختمان اعداد ارائه شده در 5 سال گذشته نشان از استمرار شرایط منفی در این صنعت دارد. همچنین در حوزه صنعت ( بدون معدن، انرژی و ساختمان) رشد اقتصادی 6.5 درصد بیان شده که به نظر فراتر از انتظارات است و بیانگر آن که صنعت کشور از رکود خارج شده است. البته کارشناسان می گویند این خروج از رکود تنها شامل صنایع بزرگ می شود وگرنه صنایع کوچک و متوسط هنوز حال و روز خوشی ندارند. همچنین در این گزارش رشد حوزه کشاورزی ( بدون در نظر گرفتن ماهیگری) 2 درصد بوده است که نسبت به سال قبل 1.9 درصد کاهش پیدا کرده است.

علاوه براین ها نکات جالبی نیز در این گزارش در حوزه خدمات وجود دارد؛ برای مثال در جدول ارائه شده در حوزه خدمات شاهدیم که رشد اقتصادی بخش واسطه گری های مالی 39.1 درصد بوده است که حتی از حوزه نفت و انرژی هم بیشنتر بوده است. همچنین در بخش خدمات رشد اقتصادی عمده و خرده فروشی هتل ورستوران 5.1 بوده است که نسبت به دوره قبلی در سال 94 با ( منفی 0.6 ) رشد قابل توجهی داشته است.

 


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر