اطلاعیه

تغییر در سامانه کارت بازرگانی هوشمند

تاريخ 1395/09/24 ساعت 10:35

با توجه به تغییرات سامانه از فایل راهنما برای ورود به سامانه صدور و تمدید کارت عضویت و بازرگانی استفاده کنید

برابر اعلام اتاق ایران، سامانه صدور و تمدید کارت‌های عضویت و بازرگانی هوشمند دچار تغییر شده است و ممکن است اعضای اتاق در ورود به سامانه جدید نیاز به ارائه اطلاعات جدید داشته باشند.
به همین منظور یک فایل راهنما توسط اتاق ایران تهیه و منتشر شده است که به پیوست خبر می‌آید و قابل دریافت است.


ضمن این که برابر اعلام اتاق ایران با توجه به راه‌اندازی سیستم جدید چاپ کارت‌های عضویت و بازرگانی هوشمند (فاقد تراشه طلایی) در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، فعلاً ورود به سامانه با استفاده از دستگاه کارتخوان امکان‌پذیر نیست و تمامی فرآیندها به صورت اعلام شده در فایل راهنمای ورود انجام می‌شود.


اعضای اتاق‌های بازرگانی پس از وارد کرد آدرس cscs.ir و باز شدن صفحه اصلی سامانه صدور و تمدید کارت بازرگانی هوشمند باید برابر فایل پیوست عمل کنند.
 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر