شاهرخ ظهیری در گفت و گو با سایت خبری اتاق تهران:

کارخانه هایی مانند ارج باید به صاحبان اصلی بازگردد یا به بخش خصوصی واگذار شود

تاريخ 1395/03/24 ساعت 09:18

عاقبت اقتصاد دولتی و مدیریت دولتی چیزی جز این نیست، مدیریت این کارخانه ها که نمادهای تولید در کشورما هستند و ده ها سابقه دارند باید به افرادی سپرده شود که با علاقه مندی و جان و دل آن ها را اداره کنند

شاهرخ ظهیری از پیشکسوتان صنعت کشور معتقد است مدیرت دولتی، حقوق بگیری و غیر دلسوزانه کارخانه مهمی چون ارج را به این روزگار دچار کرده است. او می گوید:« ارج یکی از کارخانه های با ارزش کشور ما بود که نه تنها نیاز داخلی را رفع می کرد بلکه صادرات هم به کشورهای مختلف داشت ولی حالا آن کارخانه مهم و عظیم به روزی افتاده است که نه تنها جنسش فروش نمی رود بلکه به کارخانه ای فرسوده و تعطیل تبدیل شده است؛ نتیجه چی هست؟ و چرا به این روز دچار شدیم؟ عدم مدیریت صحیح، سو مدیریت مدیریت ها، مدیریت های دولتی و انتخاب کسانی به عنوان مدیر که علاقه ای چندانی به این کار نداشته و تنها به عنوان حقوق بگیر بالای سر این کلرخانه و امسال این کارخانه گذاشته شدند، بنابراین می بینیم کار ارج و امثال ارج به اینجا رسیده است.»

او با اشاره به این که مسئولان باید ایمان بیاورند که اقتصاد کشور تنها با تولید می تواند سرپا شود و جان بگیرد، می گوید:« برای احیا کارخانه هایی مانند ارج باید مجلس قانونی تصویب کند و تمام آن کارخانجاتی که ابتدای انقلاب دولتی و مصادره شدند را به صاحبان اصلیش اگر زنده هستند بازگرداند یا به ورثه آن ها واگذار کند و یا به بخش خصوصی واقعی بسپارد، نتیجه مدیریت دولتی سی و چند سال گذشته در این کارخانه ها جز تعطیلی کار و کاهش تولید چیزی نبوده است.»

او در ادامه می گوید:« عاقبت اقتصاد دولتی و مدیریت دولتی چیزی جز این نیست، مدیریت این کارخانه ها که نمادهای تولید در کشورما هستند و ده ها سابقه دارند باید به افرادی سپرده شود که با علاقه مندی و جان و دل آن ها را اداره کنند و این یعنی واگذاری به بخش خصوصی واقعی و نه خصولتی ها که دوباره دولتی هستند، در سال های گذشته تنها در اسم واگذاری و خصوصی سازی اتفاق افتاده است و آخرهم شاهدیم کاری از پیش نمی رود.»

ظهری می گوید:« کارخانه هایی که ابتدای انقلاب دولتی و مصادر شدند کم و زیاد همچون ارج دچار مشکل هستند. شما الان هیچکدام از آن کارخانه ها را نمی بینید و نمی توانید نشان بدهند که مثلا 100 بوده و حالا 120 شده اند و توسعه پیدا کرده اند بلکه بخش عمده ای از این کارخانه ها مانند ارج جمع شده اند و یا با ظرفیت بسیار کم کار می کنند اصل قضیه این است که این کارخانه ها باید به صاحبان اصلی یا ورثه آن ها بازگردند و یا واگذار شوند به بخش خصوصی که با جان و دل برای آن ها زمان خواهند گذاشت، مدیریت دولتی جواب نخواهد داد و در این سال ها تجربه نشان داده که جواب نداده است.»


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

[صفحه چاپ]


ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر