آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 شهيدرجايي چين 2,564,377,030 $
2 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 2,071,966,930 $
3 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 862,322,071 $
4 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 824,937,444 $
5 1397 شهيدرجايي هند 710,552,203 $
6 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 677,022,210 $
7 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سويس 642,786,495 $
8 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 587,706,508 $
9 1397 بندر امام خميني سوئيس 539,355,869 $
10 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 442,776,439 $
11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) امارات متحده عربي 434,492,270 $
12 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کره (جنوبي) 427,711,851 $
13 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هندوستان 426,202,727 $
14 1397 بندر امام خميني انگلستان 347,271,606 $
15 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) چين 345,336,359 $
16 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم چين 342,552,126 $
17 1397 بندر امام خميني سنگاپور 330,191,077 $
18 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 298,967,547 $
19 1397 شهيدرجايي آلمان 298,575,230 $
20 1397 بندر امام خميني چين 290,453,418 $
21 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) هلند 285,495,796 $
22 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) امارات متحده عربي 272,255,031 $
23 1397 تهران ترکيه 266,097,313 $
24 1397 بازرگان ترکيه 264,299,777 $
25 1397 منطقه آزادچابهار هند 259,392,264 $
26 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 237,290,767 $
27 1397 تهران آلمان 236,761,087 $
28 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) انگلستان (بريتانيا) 230,019,847 $
29 1397 تهران امارات متحده عربي 227,804,945 $
30 1397 تهران فرانسه 224,036,788 $
31 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 223,994,294 $
32 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 215,369,896 $
33 1397 فرودگاه امام خميني (ره) چين 211,991,267 $
34 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سويس 211,678,707 $
35 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 210,487,632 $
36 1397 بندر امام خميني هلند 209,963,215 $
37 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 چين 209,011,555 $
38 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 205,300,848 $
39 1397 فرودگاه امام خميني (ره) آلمان 205,144,672 $
40 1397 جلفا ترکيه 204,483,523 $
41 1397 غرب تهران فرانسه 203,806,399 $
42 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد فدراسیون روسيه 203,695,536 $
43 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) سنگاپور 199,261,737 $
44 1397 غرب تهران چين 182,281,550 $
45 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 175,460,665 $
46 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 174,781,444 $
47 1397 شهيدرجايي ژاپن 171,123,852 $
48 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 169,839,457 $
49 1397 شهيدرجايي برزيل 158,710,044 $
50 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 152,536,292 $
51 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 فدراسیون روسيه 150,830,118 $
52 1397 قزوين چين 144,414,207 $
53 1397 شهيدرجايي سوئد 142,453,553 $
54 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 138,897,288 $
55 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 132,554,257 $
56 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان چين 131,886,562 $
57 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) هندوستان 128,068,539 $
58 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 125,339,483 $
59 1397 شهيدرجايي تايوان 122,996,530 $
60 1397 تهران ايتاليا 122,426,530 $
61 1397 شهيدرجايي ايتاليا 120,299,998 $
62 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 115,285,368 $
63 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 109,766,008 $
64 1397 قزوين امارات متحده عربي 108,914,431 $
65 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 107,294,143 $
66 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 106,954,041 $
67 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 106,868,245 $
68 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 103,670,868 $
69 1397 تهران سويس 100,050,374 $
70 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 99,217,836 $
71 1397 زنجان ترکيه 99,035,113 $
72 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 96,331,073 $
73 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر چين 95,496,319 $
74 1397 شهيدرجايي فرانسه 95,222,302 $
75 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 95,059,211 $
76 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ترکيه 89,236,709 $
77 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 امارات متحده عربي 88,654,975 $
78 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87,037,405 $
79 1397 شهيدرجايي اسپانيا 86,719,471 $
80 1397 قزوين ترکيه 86,123,136 $
81 1397 بندر امام خميني برزيل 85,150,115 $
82 1397 شهيدرجايي ترکيه 83,553,889 $
83 1397 غرب تهران ترکيه 83,373,386 $
84 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 82,656,546 $
85 1397 بندر امام خميني هند 81,544,824 $
86 1397 شهيدرجايي بلژيك 81,453,039 $
87 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 80,982,277 $
88 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 79,725,013 $
89 1397 منطقه آزادچابهار چين 78,084,800 $
90 1397 تهران چين 77,573,274 $
91 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کره (جنوبي) 76,387,264 $
92 1397 بندر امام خميني اروگوئه 75,636,595 $
93 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 74,601,340 $
94 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار چين 74,141,536 $
95 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اتريش 72,423,005 $
96 1397 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 71,836,595 $
97 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هلند 71,698,605 $
98 1397 شهيدرجايي مالزي 71,597,702 $
99 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فرانسه 68,511,922 $
100 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هندوستان 68,360,440 $
101 1397 سهلان ترکيه 67,727,426 $
102 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 67,285,939 $
103 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 66,597,673 $
104 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) مالزي 66,338,276 $
105 1397 قزوين آلمان 64,852,438 $
106 1397 جلفا آلمان 64,443,956 $
107 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 63,584,474 $
108 1397 تهران اتريش 63,466,093 $
109 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 63,214,682 $
110 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 62,913,762 $
111 1397 بندر امام خميني بلژيك 62,820,851 $
112 1397 بندر امام خميني اوكراين 61,112,522 $
113 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ترکيه 59,888,749 $
114 1397 زاهدان پاكستان 59,779,878 $
115 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 58,844,363 $
116 1397 شهيد باهنر عمان 58,627,578 $
117 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 57,647,484 $
118 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 56,311,113 $
119 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيک 56,166,293 $
120 1397 شهركرد چين 55,638,434 $
121 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان امارات متحده عربي 54,083,241 $
122 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 53,194,993 $
123 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم کره (جنوبي) 51,085,614 $
124 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 49,826,354 $
125 1397 بندر امام خميني اتريش 49,632,988 $
126 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 49,224,439 $
127 1397 قم چين 47,737,408 $
128 1397 منطقه ويژه پيام فرانسه 46,886,135 $
129 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد اسکاتلند 46,433,072 $
130 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 46,307,136 $
131 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 46,243,428 $
132 1397 آستارا فدراسیون روسيه 46,151,725 $
133 1397 شهيدرجايي عمان 45,546,352 $
134 1397 غرب تهران آلمان 45,532,765 $
135 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايتاليا 44,806,542 $
136 1397 شهيدرجايي سنگاپور 44,290,325 $
137 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي فدراسیون روسيه 44,157,265 $
138 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 44,142,267 $
139 1397 تهران دانمارک 44,121,579 $
140 1397 سرخس ترکيه 44,078,897 $
141 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ژاپن 44,070,826 $
142 1397 شهيدرجايي اندونزي 43,862,848 $
143 1397 اميرآباد آلمان 43,488,070 $
144 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 43,340,196 $
145 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) تايلند 43,039,449 $
146 1397 فرودگاه امام خميني (ره) انگلستان (بريتانيا) 41,415,640 $
147 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 39,268,315 $
148 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 39,229,965 $
149 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 38,859,861 $
150 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام چين 38,456,155 $
151 1397 تهران هلند 38,379,471 $
152 1397 تهران سوئد 38,169,391 $
153 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 38,055,895 $
154 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 37,137,908 $
155 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسیون روسيه 36,855,124 $
156 1397 بندر امام خميني مالزي 36,722,944 $
157 1397 آستارا گرجستان 36,719,332 $
158 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 36,121,055 $
159 1397 آستارا فدراسيون روسيه 36,079,059 $
160 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار هندوستان 35,879,783 $
161 1397 بندر امام خميني تايلند 35,675,938 $
162 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اتريش 35,500,390 $
163 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 35,131,828 $
164 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 34,846,503 $
165 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 34,607,002 $
166 1397 شهرکرد چين 34,532,558 $
167 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 34,473,228 $
168 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايالات متحده 34,308,406 $
169 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 33,990,693 $
170 1397 شهيدرجايي هلند 33,347,357 $
171 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 33,263,943 $
172 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بلژيک 32,756,942 $
173 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان (بريتانيا) 32,713,144 $
174 1397 فرودگاه امام خميني (ره) استراليا 31,907,520 $
175 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ کنگ 31,570,686 $
176 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 31,269,097 $
177 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 31,259,838 $
178 1397 تهران ايرلند 30,599,763 $
179 1397 اصفهان چين 30,500,675 $
180 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد امارات متحده عربي 30,451,173 $
181 1397 شهيدرجايي اتريش 30,315,262 $
182 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 30,215,060 $
183 1397 بازرگان ايتاليا 30,186,137 $
184 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 30,146,711 $
185 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام فرانسه 30,066,918 $
186 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد آلمان 29,949,028 $
187 1397 شهيد باهنر سوئيس 29,868,642 $
188 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سويس 29,570,353 $
189 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اروگوئه 29,416,036 $
190 1397 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ايتاليا 29,314,241 $
191 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29,217,747 $
192 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي امارات متحده عربي 28,948,790 $
193 1397 سيرجان چين 28,847,709 $
194 1397 آستارا امارات متحده عربي 28,438,932 $
195 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 28,128,765 $
196 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 فيليپين 27,795,136 $
197 1397 اصفهان فرانسه 27,751,533 $
198 1397 قشم امارات متحده عربي 27,675,479 $
199 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 27,673,704 $
200 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 27,592,221 $
201 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 27,571,316 $
202 1397 شهيدرجايي پاكستان 27,478,350 $
203 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 27,434,787 $
204 1397 شهيدرجايي سوئيس 27,076,975 $
205 1397 فرودگاه امام خميني (ره) اسپانيا 26,702,470 $
206 1397 شهيدرجايي آرژانتين 26,559,047 $
207 1397 اميرآباد سوئيس 26,292,464 $
208 1397 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 25,843,232 $
209 1397 تهران اسپانيا 25,813,107 $
210 1397 يزد چين 25,740,600 $
211 1397 جلفا چين 25,328,260 $
212 1397 قزوين سنگاپور 25,225,356 $
213 1397 منطقه ويژه پيام چين 25,169,588 $
214 1397 بندر امام خميني اسپانيا 24,423,401 $
215 1397 اصفهان ترکيه 24,351,566 $
216 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان امارات متحده عربي 24,229,312 $
217 1397 زاهدان پاکستان 24,161,270 $
218 1397 منطقه آزاد تجاري قشم امارات متحده عربي 24,139,824 $
219 1397 يزد ترکيه 23,969,519 $
220 1397 شهيدرجايي تايلند 23,649,072 $
221 1397 فرودگاه امام خميني (ره) هنگ کنگ 23,576,912 $
222 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 23,562,347 $
223 1397 سهلان امارات متحده عربي 23,407,610 $
224 1397 گناوه چين 23,173,630 $
225 1397 اميرآباد هلند 22,994,714 $
226 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد اسپانيا 22,985,109 $
227 1397 شهيدرجايي انگلستان 22,677,161 $
228 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 22,583,184 $
229 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22,488,286 $
230 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 22,317,571 $
231 1397 اصفهان ايتاليا 22,086,126 $
232 1397 شهيدرجايي فنلاند 21,986,605 $
233 1397 فرودگاه امام خميني (ره) دانمارک 21,957,571 $
234 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 21,847,198 $
235 1397 بندر امام خميني ايتاليا 21,184,526 $
236 1397 سهلان چين 21,052,225 $
237 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار پاکستان 20,986,734 $
238 1397 فولاد مبارکه ايتاليا 20,799,604 $
239 1397 شهيدرجايي كانادا 20,746,744 $
240 1397 قشم جمهوري كره 20,723,060 $
241 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 20,221,065 $
242 1397 سرخس امارات متحده عربي 20,167,122 $
243 1397 اروميه ترکيه 20,099,478 $
244 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانکا 20,092,990 $
245 1397 قزوين ايتاليا 20,068,877 $
246 1397 سرخس فدراسيون روسيه 20,057,207 $
247 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 19,982,686 $
248 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي چين 19,701,566 $
249 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 19,659,516 $
250 1397 فولاد مبارکه آلمان 19,626,584 $
251 1397 تهران بلژيک 19,577,149 $
252 1397 گناوه امارات متحده عربي 19,383,633 $
253 1397 سهلان آلمان 19,324,563 $
254 1397 خوي ترکيه 18,799,958 $
255 1397 يزد ايتاليا 18,763,385 $
256 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ايتاليا 18,594,423 $
257 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر امارات متحده عربي 18,418,321 $
258 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد چين 18,253,829 $
259 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان چين 18,250,475 $
260 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) بلژيک 18,188,427 $
261 1397 قشم چين 18,056,512 $
262 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 17,926,879 $
263 1397 شهيدرجايي سري لانكا 17,907,640 $
264 1397 فرودگاه امام خميني (ره) بلژيک 17,758,202 $
265 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کانادا 17,745,846 $
266 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ترکيه 17,728,368 $
267 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 17,634,123 $
268 1397 بندر امام خميني آلمان 17,555,698 $
269 1397 بندر امام خميني استراليا 17,383,914 $
270 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر امارات متحده عربي 17,349,465 $
271 1397 چابهار هند 17,162,152 $
272 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 17,050,572 $
273 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 هندوستان 16,955,578 $
274 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 16,915,692 $
275 1397 منطقه آزاد حسن رود چين 16,614,284 $
276 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 16,496,387 $
277 1397 فولاد مبارکه امارات متحده عربي 16,482,974 $
278 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ايالات متحده 16,349,990 $
279 1397 ساوه ايتاليا 16,302,734 $
280 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده 16,299,954 $
281 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 کره (جنوبي) 16,100,121 $
282 1397 قم ترکيه 15,900,378 $
283 1397 غرب تهران ايتاليا 15,806,568 $
284 1397 غرب تهران روماني 15,779,578 $
285 1397 آبادان امارات متحده عربي 15,639,587 $
286 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 سوئد 15,593,477 $
287 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 15,560,997 $
288 1397 زنجان آلمان 15,545,927 $
289 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 15,538,219 $
290 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 15,419,850 $
291 1397 شهيد باهنر اندونزي 15,278,847 $
292 1397 اصفهان انگلستان (بريتانيا) 15,189,934 $
293 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 15,142,745 $
294 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 14,653,328 $
295 1397 اميرآباد قزاقستان 14,567,620 $
296 1397 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 14,495,957 $
297 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 14,479,445 $
298 1397 اميرآباد اسپانيا 14,436,990 $
299 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام امارات متحده عربي 14,417,247 $
300 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان آلمان 14,379,907 $
301 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان آلمان 14,325,121 $
302 1397 نوردوز ارمنستان 14,271,074 $
303 1397 شهيدرجايي ويتنام 14,196,311 $
304 1397 مشهد امارات متحده عربي 14,076,778 $
305 1397 شهيدرجايي بنگلادش 13,962,362 $
306 1397 شهيد باهنر آلمان 13,881,151 $
307 1397 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 13,844,462 $
308 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار کره (جنوبي) 13,839,016 $
309 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ژاپن 13,683,238 $
310 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) کره (جنوبي) 13,436,216 $
311 1397 شهيدرجايي اتيوپي 13,102,272 $
312 1397 بازرگان آلمان 13,069,388 $
313 1397 جلفا ژاپن 12,995,299 $
314 1397 مشهد چين 12,973,187 $
315 1397 بندر امام خميني ژاپن 12,701,733 $
316 1397 مشهد آلمان 12,670,255 $
317 1397 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 12,487,490 $
318 1397 شهرکرد جمهوري چک 12,393,133 $
319 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد سويس 12,293,817 $
320 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 12,258,680 $
321 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي آلمان 12,252,882 $
322 1397 شهيد باهنر سوازيلند 12,143,952 $
323 1397 زنجان امارات متحده عربي 12,120,443 $
324 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 12,097,426 $
325 1397 شهيدرجايي دانمارك 12,077,228 $
326 1397 فرودگاه امام خميني (ره) ايرلند 12,050,150 $
327 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 11,962,088 $
328 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 11,795,969 $
329 1397 ساوه امارات متحده عربي 11,370,293 $
330 1397 منطقه ويژه پيام ترکيه 11,304,433 $
331 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 11,213,934 $
332 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 11,201,487 $
333 1397 بجنورد چين 11,141,015 $
334 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي انگلستان (بريتانيا) 11,134,672 $
335 1397 اميرآباد عمان 11,124,587 $
336 1397 سرخس فدراسیون روسيه 11,114,972 $
337 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 11,009,493 $
338 1397 اصفهان امارات متحده عربي 10,827,624 $
339 1397 فرودگاه امام خميني (ره) عمان 10,810,829 $
340 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 10,734,793 $
341 1397 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 10,718,040 $
342 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايوان 10,711,867 $
343 1397 فريدون كنار امارات متحده عربي 10,642,052 $
344 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 10,625,935 $
345 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 10,591,677 $
346 1397 مشهد ترکيه 10,591,130 $
347 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 10,572,316 $
348 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 10,572,143 $
349 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) آلمان 10,539,731 $
350 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 10,472,735 $
351 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 10,436,242 $
352 1397 بندر لنگه چين 10,425,555 $
353 1397 قزوين تايوان 10,418,411 $
354 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 10,353,167 $
355 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 10,310,202 $
356 1397 ميرجاوه پاكستان 10,300,189 $
357 1397 كرمان امارات متحده عربي 10,266,267 $
358 1397 يزد انگلستان (بريتانيا) 10,199,417 $
359 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) فرانسه 10,198,602 $
360 1397 قزوين بلژيك 10,095,813 $
361 1397 يزد قبرس 10,011,034 $
362 1397 زنجان چين 9,861,869 $
363 1397 منطقه آزادچابهار منطقه آزادچابهار 9,782,078 $
364 1397 غرب تهران برزيل 9,694,267 $
365 1397 تهران پاکستان 9,613,711 $
366 1397 تهران انگلستان (بريتانيا) 9,556,999 $
367 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 9,522,511 $
368 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد اتريش 9,457,581 $
369 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 9,430,531 $
370 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فدراسیون روسيه 9,391,898 $
371 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد کره (جنوبي) 9,364,700 $
372 1397 شهيدرجايي استراليا 9,328,497 $
373 1397 مجتمع فولاد مباركه آلمان 9,283,027 $
374 1397 اراك عراق 9,271,501 $
375 1397 اراک چين 9,219,386 $
376 1397 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 9,187,813 $
377 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 9,150,566 $
378 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) برزيل 9,137,429 $
379 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 9,098,521 $
380 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد فنلاند 9,095,648 $
381 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 9,069,935 $
382 1397 اينچه برون قزاقستان 8,988,841 $
383 1397 بندر امام خميني ترکيه 8,968,277 $
384 1397 تهران فنلاند 8,947,494 $
385 1397 مشهد تاجيكستان 8,840,371 $
386 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 8,829,736 $
387 1397 تهران مغولستان 8,712,870 $
388 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 8,635,255 $
389 1397 زنجان سويس 8,556,361 $
390 1397 اصفهان آلمان 8,545,913 $
391 1397 قم هند 8,408,819 $
392 1397 سيرجان امارات متحده عربي 8,386,570 $
393 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اوکراين 8,365,004 $
394 1397 مشهد تاجيکستان 8,254,565 $
395 1397 آستارا آلمان 8,253,662 $
396 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد عمان 8,250,884 $
397 1397 شهيدرجايي پاراگوئه 8,205,170 $
398 1397 سهلان ايتاليا 8,196,579 $
399 1397 کيش چين 8,152,227 $
400 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 8,151,511 $
401 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام آلمان 8,105,534 $
402 1397 منطقه آزاد تجاري قشم ژاپن 8,091,423 $
403 1397 منطقه ويژه پيام آلمان 8,079,918 $
404 1397 سهلان جمهوري كره 8,030,593 $
405 1397 ذوب آهن چين 8,024,311 $
406 1397 يزد اسپانيا 8,016,783 $
407 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هندوستان 8,008,870 $
408 1397 اراک عراق 7,959,451 $
409 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 7,925,674 $
410 1397 رازي ترکيه 7,899,348 $
411 1397 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 7,888,252 $
412 1397 شهيدرجايي ايرلند 7,811,963 $
413 1397 مشهد پاكستان 7,753,171 $
414 1397 اراک امارات متحده عربي 7,692,541 $
415 1397 فرودگاه امام خميني (ره) کانادا 7,686,906 $
416 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سويس 7,571,144 $
417 1397 تهران لوکزامبورگ 7,544,486 $
418 1397 منطقه آزاد تجاري قشم کره (جنوبي) 7,509,792 $
419 1397 قشم ژاپن 7,443,996 $
420 1397 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 7,382,690 $
421 1397 باشماق عراق 7,351,319 $
422 1397 منطقه آزاد تجاري حسن رود انزلي امارات متحده عربي 7,311,884 $
423 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد سنگاپور 7,279,063 $
424 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 تايوان 7,275,158 $
425 1397 کيش منطقه آزادکيش 7,257,617 $
426 1397 قزوين هندوستان 7,143,949 $
427 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 7,133,713 $
428 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلاروس 7,087,742 $
429 1397 تهران کانادا 7,068,689 $
430 1397 قزوين سويس 7,056,716 $
431 1397 جلفا آفريقاي جنوبي 7,006,395 $
432 1397 آستارا چين 7,006,272 $
433 1397 ذوب آهن اصفهان چين 6,950,755 $
434 1397 قم هندوستان 6,941,559 $
435 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي قزاقستان 6,940,223 $
436 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 6,878,770 $
437 1397 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 6,874,465 $
438 1397 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 6,864,919 $
439 1397 فريدون كنار اسپانيا 6,854,894 $
440 1397 بازرگان چين 6,818,189 $
441 1397 مشهد ايرلند 6,817,266 $
442 1397 شهرکرد امارات متحده عربي 6,802,577 $
443 1397 زنجان گرجستان 6,763,432 $
444 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اسپانيا 6,694,002 $
445 1397 اصفهان جمهوري كره 6,685,813 $
446 1397 بازرگان امارات متحده عربي 6,666,646 $
447 1397 غرب تهران اسپانيا 6,615,157 $
448 1397 قشم سري لانكا 6,583,147 $
449 1397 سنندج ترکيه 6,580,208 $
450 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 6,494,620 $
451 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 6,411,344 $
452 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ايتاليا 6,392,725 $
453 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاکستان 6,387,791 $
454 1397 فرودگاه امام خميني (ره) قبرس 6,375,757 $
455 1397 جلفا اتريش 6,359,380 $
456 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) ايتاليا 6,351,568 $
457 1397 خرم آباد چين 6,318,494 $
458 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 اکوادور 6,317,101 $
459 1397 اصفهان کره (جنوبي) 6,315,246 $
460 1397 فرودگاه امام خميني (ره) فنلاند 6,299,194 $
461 1397 منطقه ازاد بندر انزلي چين 6,263,566 $
462 1397 شهيدرجايي جمهوري چك 6,214,127 $
463 1397 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 6,187,952 $
464 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 6,149,868 $
465 1397 بندر امام خميني كويت 6,119,575 $
466 1397 منطقه ويژه نوشهر اتريش 6,089,673 $
467 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارک 6,026,237 $
468 1397 کيش امارات متحده عربي 5,908,544 $
469 1397 سرخس ازبكستان 5,889,515 $
470 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 5,856,497 $
471 1397 همدان آلمان 5,854,730 $
472 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 5,793,949 $
473 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 5,739,740 $
474 1397 منطقه ويژه نوشهر هلند 5,722,760 $
475 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 5,672,963 $
476 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 5,655,491 $
477 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 سري لانکا 5,572,318 $
478 1397 شهيدرجايي غنا 5,556,629 $
479 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 5,533,354 $
480 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سري لانکا 5,485,623 $
481 1397 سمنان آلمان 5,467,311 $
482 1397 سمنان ترکيه 5,459,407 $
483 1397 ساوه چين 5,435,883 $
484 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ترکيه 5,430,048 $
485 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 5,410,756 $
486 1397 شهيدرجايي لبنان 5,396,463 $
487 1397 ساوه اسپانيا 5,345,900 $
488 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس ازبکستان 5,341,317 $
489 1397 کرمانشاه سويس 5,323,502 $
490 1397 يزد آلمان 5,321,197 $
491 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئد 5,284,186 $
492 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 5,279,860 $
493 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 5,265,914 $
494 1397 فرودگاه امام خميني (ره) يونان 5,256,019 $
495 1397 همدان چين 5,242,691 $
496 1397 تهران نيوزيلند (Aotearoa) 5,228,385 $
497 1397 مجتمع فولاد مباركه چين 5,214,062 $
498 1397 زنجان جمهوري كره 5,153,415 $
499 1397 سرخس قزاقستان 5,138,371 $
500 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 5,131,586 $
501 1397 سرخس ازبکستان 5,130,098 $
502 1397 قزوين جمهوري كره 5,113,385 $
503 1397 فرودگاه امام خميني (ره) لوکزامبورگ 5,096,304 $
504 1397 بندر امام خميني اندونزي 5,089,714 $
505 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 5,086,222 $
506 1397 سهلان ژاپن 5,083,805 $
507 1397 تهران هندوستان 5,079,600 $
508 1397 تهران کره (جنوبي) 5,074,942 $
509 1397 بيله سوار چين 5,065,120 $
510 1397 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 5,057,657 $
511 1397 سرو ترکيه 4,997,608 $
512 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 4,991,461 $
513 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سنگاپور 4,985,438 $
514 1397 تهران صربستان و مونته نگرو 4,984,497 $
515 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد هلند 4,930,080 $
516 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 4,918,715 $
517 1397 مشهد جمهوري كره 4,887,180 $
518 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 4,832,326 $
519 1397 اراك چين 4,818,848 $
520 1397 منطقه آزاد تجاري کيش مناطق آزاد 4,811,680 $
521 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوکزامبورگ 4,793,608 $
522 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 4,756,117 $
523 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 4,694,856 $
524 1397 اينچه برون امارات متحده عربي 4,678,871 $
525 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام ترکيه 4,671,759 $
526 1397 جلفا اسپانيا 4,651,643 $
527 1397 جلفا امارات متحده عربي 4,632,772 $
528 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 آلمان 4,625,766 $
529 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 فرانسه 4,624,804 $
530 1397 غرب تهران اتريش 4,605,188 $
531 1397 منطقه ويژه پيام هند 4,604,196 $
532 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) اندونزي 4,603,246 $
533 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 4,587,777 $
534 1397 شهيدرجايي قبرس 4,581,287 $
535 1397 فريدون کنار امارات متحده عربي 4,575,371 $
536 1397 قشم تايلند 4,538,081 $
537 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد قزاقستان 4,525,869 $
538 1397 سمنان ژاپن 4,516,957 $
539 1397 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 4,476,488 $
540 1397 فولاد مبارکه هندوستان 4,464,437 $
541 1397 قزوين هند 4,435,978 $
542 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 4,426,447 $
543 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان ژاپن 4,416,372 $
544 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر قزاقستان 4,404,351 $
545 1397 تهران سوازيلند 4,383,290 $
546 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر تايوان 4,370,531 $
547 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 4,354,662 $
548 1397 منطقه ويژه اقتصادي امير آباد انگلستان (بريتانيا) 4,350,448 $
549 1397 آستارا ترکيه 4,349,676 $
550 1397 اراك امارات متحده عربي 4,329,380 $
551 1397 قم اندونزي 4,326,124 $
552 1397 سمنان اتريش 4,320,633 $
553 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 4,312,367 $
554 1397 منطقه آزاد تجاري قشم چين 4,312,318 $
555 1397 قزوين هلند 4,282,358 $
556 1397 اردبيل چين 4,272,358 $
557 1397 بندر امام خميني كانادا 4,259,743 $
558 1397 قشم ويتنام 4,246,774 $
559 1397 بازرگان بلغارستان 4,166,951 $
560 1397 شهيدرجايي مجارستان 4,157,657 $
561 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هلند 4,156,645 $
562 1397 منطقه ويژه اقتصادي بم ترکيه 4,128,843 $
563 1397 كرمانشاه چين 4,114,952 $
564 1397 اصفهان فدراسیون روسيه 4,090,642 $
565 1397 چابهار امارات متحده عربي 4,051,147 $
566 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 4,047,543 $
567 1397 ساوه يونان 4,045,505 $
568 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 4,038,290 $
569 1397 يزد امارات متحده عربي 4,030,474 $
570 1397 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 4,019,170 $
571 1397 تهران مالزي 3,999,797 $
572 1397 غرب تهران لوکزامبورگ 3,982,829 $
573 1397 قزوين سيشل 3,981,870 $
574 1397 شهيدرجايي لهستان 3,980,236 $
575 1397 اهواز آلمان 3,977,568 $
576 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 3,969,760 $
577 1397 بندر لنگه آلمان 3,961,707 $
578 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 3,937,954 $
579 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان امارات متحده عربي 3,900,889 $
580 1397 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 3,893,017 $
581 1397 اهواز انگلستان (بريتانيا) 3,883,519 $
582 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 تايلند 3,869,340 $
583 1397 يزد هلند 3,858,894 $
584 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 3,842,472 $
585 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي زيمبابوه 3,802,534 $
586 1397 كرمان ترکيه 3,794,117 $
587 1397 کرمانشاه چين 3,790,015 $
588 1397 جلفا بلژيک 3,788,987 $
589 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کره (جنوبي) 3,729,414 $
590 1397 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر اتريش 3,713,629 $
591 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 3,712,384 $
592 1397 جلفا ايتاليا 3,694,790 $
593 1397 غرب تهران کره (جنوبي) 3,691,450 $
594 1397 سهلان قطر 3,686,100 $
595 1397 تهران تايوان 3,668,358 $
596 1397 تهران ايالات متحده 3,665,649 $
597 1397 تهران اسلووني 3,647,214 $
598 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مجارستان 3,632,094 $
599 1397 منطقه ويژه پيام ايتاليا 3,607,891 $
600 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 3,599,186 $
601 1397 اروميه آلمان 3,588,416 $
602 1397 شهركرد امارات متحده عربي 3,585,891 $
603 1397 زنجان ايتاليا 3,572,341 $
604 1397 مشهد سوئيس 3,557,185 $
605 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 3,537,538 $
606 1397 کيش آلمان 3,535,174 $
607 1397 سمنان چين 3,525,204 $
608 1397 قزوين ژاپن 3,517,002 $
609 1397 قزوين اتريش 3,514,229 $
610 1397 منطقه ويژه اقتصادي سرخس آلمان 3,494,358 $
611 1397 سهلان هلند 3,491,971 $
612 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) تايوان 3,490,095 $
613 1397 فرودگاه امام خميني (ره) تايلند 3,478,876 $
614 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 3,466,078 $
615 1397 منطقه ويژه نوشهر چين 3,449,524 $
616 1397 منطقه آزاد تجاري کيش آلمان 3,425,459 $
617 1397 بيله سوار ترکيه 3,415,425 $
618 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 3,397,691 $
619 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 3,393,261 $
620 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار کنيا 3,393,087 $
621 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار ترکيه 3,363,752 $
622 1397 اردبيل آلمان 3,363,165 $
623 1397 اردبيل ترکيه 3,355,336 $
624 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز کره (جنوبي) 3,345,442 $
625 1397 بازرگان سوئيس 3,334,278 $
626 1397 منطقه آزاد تجاري قشم سري لانکا 3,328,529 $
627 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند (Aotearoa) 3,323,481 $
628 1397 شهيدرجايي لوگزامبورگ 3,284,418 $
629 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 3,263,823 $
630 1397 همدان ترکيه 3,260,794 $
631 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 انگلستان (بريتانيا) 3,253,124 $
632 1397 زنجان ازبكستان 3,244,997 $
633 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لهستان 3,234,050 $
634 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 3,230,927 $
635 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 3,228,048 $
636 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايرلند 3,213,863 $
637 1397 آستارا جمهوري آذربايجان 3,206,262 $
638 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر ايتاليا 3,187,488 $
639 1397 ساوه تايلند 3,169,627 $
640 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 3,157,046 $
641 1397 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 3,145,049 $
642 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام ايتاليا 3,140,426 $
643 1397 اروميه چين 3,123,698 $
644 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سري لانكا 3,097,897 $
645 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر هندوستان 3,094,268 $
646 1397 شهيدرجايي سيشل 3,072,500 $
647 1397 قزوين فرانسه 3,071,404 $
648 1397 فرودگاه امام خميني (ره) مالزي 3,070,237 $
649 1397 زنجان سوئيس 3,065,302 $
650 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي چين 3,056,370 $
651 1397 زنجان ازبکستان 3,052,737 $
652 1397 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 3,043,985 $
653 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 3,041,969 $
654 1397 قزوين بلژيک 3,041,070 $
655 1397 شهيدرجايي پرتغال 3,031,638 $
656 1397 زنجان کره (جنوبي) 2,987,818 $
657 1397 اروميه جمهوري كره 2,977,685 $
658 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان کره (جنوبي) 2,971,455 $
659 1397 سيرجان آلمان 2,968,075 $
660 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبكستان 2,960,786 $
661 1397 اميرآباد قبرس 2,949,993 $
662 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 2,947,687 $
663 1397 مشهد سويس 2,944,129 $
664 1397 مشهد پاکستان 2,940,977 $
665 1397 منطقه آزاد تجاري چابهار امارات متحده عربي 2,936,604 $
666 1397 ساوه آلمان 2,925,193 $
667 1397 منطقه ويژه اقتصادي بوشهر 1 ژاپن 2,920,223 $
668 1397 اراك ليختن اشتاين 2,919,433 $
669 1397 مشهد استراليا 2,915,854 $
670 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام قزاقستان 2,915,129 $
671 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قزاقستان 2,881,140 $
672 1397 اينچه برون چين 2,879,475 $
673 1397 شهيدرجايي اردن 2,878,125 $
674 1397 مشهد مالزي 2,874,291 $
675 1397 مشهد ايتاليا 2,865,096 $
676 1397 اصفهان انگلستان 2,859,696 $
677 1397 شهيدرجايي سودان 2,850,235 $
678 1397 چابهار جمهوري كره 2,848,390 $
679 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي سوئد 2,841,769 $
680 1397 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان اسپانيا 2,840,503 $
681 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قبرس 2,840,125 $
682 1397 منطقه ويژه اقتصادي پيام کره (جنوبي) 2,782,675 $
683 1397 بازرگان گرجستان 2,763,160 $
684 1397 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 2,761,327 $
685 1397 پرويز خان عراق 2,758,123 $
686 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 2,756,116 $
687 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه اسپانيا 2,750,797 $
688 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 2,748,070 $
689 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 2,745,287 $
690 1397 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 2,729,615 $
691 1397 غرب تهران فنلاند 2,727,047 $
692 1397 سيرجان تايوان 2,725,675 $
693 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري چک 2,718,965 $
694 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان فدراسیون روسيه 2,709,631 $
695 1397 تهران لهستان 2,706,185 $
696 1397 سمنان امارات متحده عربي 2,705,685 $
697 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کنيا 2,702,743 $
698 1397 منطقه ويژه اقتصادي سهلان هلند 2,697,994 $
699 1397 سنندج سوئيس 2,697,133 $
700 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 2,695,546 $
701 1397 شهيدرجايي نيوزيلند 2,694,668 $
702 1397 شهيد باهنر انگلستان 2,686,511 $
703 1397 منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني (ره) آرژانتين 2,653,598 $
704 1397 اراك ترکيه 2,641,867 $
705 1397 ساوه هند 2,621,015 $
706 1397 غرب تهران لوگزامبورگ 2,599,808 $
707 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 2,544,043 $
708 1397 ساوه ترکيه 2,530,860 $
709 1397 سهلان سنگاپور 2,520,000 $
710 1397 اراك آلمان 2,512,329 $
711 1397 مهران اسلووني 2,511,551 $
712 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 2,507,178 $
713 1397 تهران سنگاپور 2,481,177 $
714 1397 شهيدرجايي اسلووني 2,475,505 $
715 1397 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي کويت 2,473,048 $
716 1397 منطقه آزاد تجاري کيش چين 2,472,016 $
717 1397 اصفهان سويس 2,441,232 $
718 1397 سمنان سوئد 2,436,331 $
719 1397 منطقه ويژه پيام ژاپن 2,431,304 $
720 1397 سنندج آلمان 2,417,912 $
721 1397 تهران جمهوري چک 2,406,745 $
722 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز انگلستان 2,402,409 $
723 1397 اينچه برون فدراسیون روسيه 2,393,838 $
724 1397 ساوه قبرس 2,390,845 $
725 1397 منطقه آزاد تجاري اروند - آبادان