آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 شهيدرجايي چين 3,413,411,914 $
2 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 1,088,857,449 $
3 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 948,551,231 $
4 1397 شهيدرجايي هند 914,354,464 $
5 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 888,117,123 $
6 1397 بندر امام خميني سوئيس 832,309,258 $
7 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 609,260,370 $
8 1397 شهيدرجايي آلمان 436,713,731 $
9 1397 بندر امام خميني چين 427,634,957 $
10 1397 بندر امام خميني سنگاپور 405,048,215 $
11 1397 بندر امام خميني انگلستان 404,467,531 $
12 1397 بندر امام خميني هلند 347,136,104 $
13 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 333,419,008 $
14 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 318,053,264 $
15 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 299,539,256 $
16 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 299,061,202 $
17 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 290,977,810 $
18 1397 منطقه آزادچابهار هند 272,036,130 $
19 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 271,994,707 $
20 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 264,833,076 $
21 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 263,334,704 $
22 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 217,375,763 $
23 1397 شهيدرجايي برزيل 215,121,531 $
24 1397 شهيدرجايي ژاپن 214,089,932 $
25 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 210,398,577 $
26 1397 غرب تهران فرانسه 196,735,798 $
27 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 190,062,981 $
28 1397 شهيدرجايي ايتاليا 189,272,311 $
29 1397 شهيدرجايي تايوان 173,647,289 $
30 1397 بازرگان ترکيه 166,321,980 $
31 1397 شهيدرجايي سوئد 165,084,521 $
32 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 163,586,405 $
33 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 158,845,580 $
34 1397 سيرجان چين 155,498,442 $
35 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 146,673,806 $
36 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 145,181,871 $
37 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 141,691,986 $
38 1397 جلفا ترکيه 140,323,361 $
39 1397 شهيدرجايي ترکيه 124,210,910 $
40 1397 شهيدرجايي فرانسه 124,111,496 $
41 1397 غرب تهران چين 119,400,219 $
42 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 115,450,887 $
43 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 113,792,534 $
44 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 112,390,963 $
45 1397 شهيدرجايي بلژيك 110,121,579 $
46 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 109,994,239 $
47 1397 منطقه آزادچابهار چين 109,114,308 $
48 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 107,662,196 $
49 1397 قزوين چين 107,550,286 $
50 1397 بندر امام خميني هند 107,538,328 $
51 1397 شهيدرجايي اسپانيا 106,341,365 $
52 1397 بندر امام خميني اروگوئه 105,052,631 $
53 1397 شهيدرجايي مالزي 100,905,121 $
54 1397 سهلان ترکيه 98,778,124 $
55 1397 بندر امام خميني برزيل 90,264,350 $
56 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 89,693,775 $
57 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 82,535,205 $
58 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 81,776,506 $
59 1397 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 81,583,623 $
60 1397 شهيدرجايي سنگاپور 80,793,151 $
61 1397 زنجان ترکيه 79,757,056 $
62 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 78,259,807 $
63 1397 بندر امام خميني اتريش 74,060,377 $
64 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 71,458,228 $
65 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 68,311,966 $
66 1397 زاهدان پاكستان 68,051,205 $
67 1397 شهركرد چين 66,471,388 $
68 1397 منطقه ويژه پيام فرانسه 66,416,241 $
69 1397 شهيدرجايي عمان 66,407,442 $
70 1397 بندر امام خميني اوكراين 63,820,441 $
71 1397 بندر امام خميني بلژيك 62,820,851 $
72 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 62,593,751 $
73 1397 قزوين امارات متحده عربي 61,506,437 $
74 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 61,480,368 $
75 1397 قزوين ترکيه 61,220,319 $
76 1397 قزوين آلمان 60,854,310 $
77 1397 شهيدرجايي اندونزي 59,110,034 $
78 1397 اميرآباد آلمان 57,684,204 $
79 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 56,708,496 $
80 1397 آستارا فدراسيون روسيه 56,294,633 $
81 1397 بندر امام خميني مالزي 55,737,211 $
82 1397 غرب تهران ترکيه 53,812,266 $
83 1397 بندر امام خميني تايلند 53,235,738 $
84 1397 سهلان امارات متحده عربي 51,952,599 $
85 1397 شهيدرجايي اتريش 49,108,262 $
86 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 47,878,937 $
87 1397 شهيد باهنر عمان 45,836,406 $
88 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 45,547,066 $
89 1397 شهيدرجايي هلند 45,324,019 $
90 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 43,651,664 $
91 1397 اميرآباد امارات متحده عربي 43,298,653 $
92 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 41,383,498 $
93 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 41,311,526 $
94 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 41,003,303 $
95 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 40,175,150 $
96 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 40,088,422 $
97 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 39,857,524 $
98 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 39,437,820 $
99 1397 شهيدرجايي انگلستان 38,499,527 $
100 1397 منطقه ويژه پيام چين 38,421,164 $
101 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 38,310,591 $
102 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 38,180,585 $
103 1397 شهيدرجايي سوئيس 37,919,771 $
104 1397 قم چين 37,185,852 $
105 1397 شهيدرجايي تايلند 36,794,411 $
106 1397 قشم امارات متحده عربي 36,732,799 $
107 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 36,237,484 $
108 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 36,217,707 $
109 1397 جلفا آلمان 36,011,942 $
110 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 35,549,007 $
111 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه چين 32,166,559 $
112 1397 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 31,802,547 $
113 1397 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 31,502,374 $
114 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 30,404,183 $
115 1397 شهيدرجايي پاكستان 30,106,247 $
116 1397 غرب تهران آلمان 30,102,146 $
117 1397 شهيد باهنر سوئيس 29,868,642 $
118 1397 سرخس ترکيه 29,582,617 $
119 1397 اميرآباد سوئيس 29,157,419 $
120 1397 منطقه آزاد حسن رود چين 28,921,847 $
121 1397 سهلان چين 28,118,921 $
122 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 26,866,926 $
123 1397 اميرآباد هلند 26,865,742 $
124 1397 شهيدرجايي آرژانتين 26,827,604 $
125 1397 شهيدرجايي سري لانكا 26,549,897 $
126 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 26,477,316 $
127 1397 شهيدرجايي كانادا 26,431,155 $
128 1397 شهيدرجايي فنلاند 26,101,963 $
129 1397 بندر امام خميني ترکيه 26,088,102 $
130 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 25,528,589 $
131 1397 سهلان آلمان 25,429,436 $
132 1397 آستارا گرجستان 25,034,667 $
133 1397 بندر امام خميني اسپانيا 24,700,209 $
134 1397 اصفهان چين 24,622,971 $
135 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 24,227,319 $
136 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 24,154,374 $
137 1397 قشم جمهوري كره 23,142,832 $
138 1397 بندر امام خميني ايتاليا 22,913,130 $
139 1397 جلفا چين 22,804,461 $
140 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه امارات متحده عربي 22,542,059 $
141 1397 قزوين سنگاپور 21,636,019 $
142 1397 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21,604,397 $
143 1397 قشم چين 21,534,816 $
144 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 21,487,273 $
145 1397 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 21,034,820 $
146 1397 بازرگان ايتاليا 20,827,650 $
147 1397 آبادان امارات متحده عربي 20,750,477 $
148 1397 بندر امام خميني آلمان 20,688,137 $
149 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 20,505,243 $
150 1397 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 20,320,333 $
151 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 20,236,837 $
152 1397 سرخس فدراسيون روسيه 20,155,760 $
153 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 19,982,686 $
154 1397 آستارا امارات متحده عربي 19,194,566 $
155 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 18,987,648 $
156 1397 شهيدرجايي بنگلادش 18,945,619 $
157 1397 شهيدرجايي ويتنام 18,876,145 $
158 1397 اميرآباد اسپانيا 18,284,267 $
159 1397 بندر امام خميني استراليا 17,383,914 $
160 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 17,327,444 $
161 1397 چابهار هند 17,162,152 $
162 1397 اراك عراق 17,054,849 $
163 1397 سرخس امارات متحده عربي 17,014,455 $
164 1397 شهيدرجايي اتيوپي 16,459,940 $
165 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 16,324,284 $
166 1397 ساوه ايتاليا 16,239,308 $
167 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سوئد 16,026,630 $
168 1397 گناوه چين 15,917,156 $
169 1397 مجتمع فولاد مباركه آلمان 15,873,182 $
170 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 15,828,821 $
171 1397 يزد ترکيه 15,806,780 $
172 1397 اصفهان فرانسه 15,806,221 $
173 1397 اميرآباد عمان 15,426,334 $
174 1397 شهيد باهنر اندونزي 15,278,847 $
175 1397 اميرآباد قزاقستان 14,761,702 $
176 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 14,670,345 $
177 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 14,659,222 $
178 1397 ذوب آهن اصفهان چين 14,647,841 $
179 1397 اصفهان ترکيه 14,546,267 $
180 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 14,544,259 $
181 1397 غرب تهران روماني 14,499,708 $
182 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 14,284,497 $
183 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 14,222,751 $
184 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 14,202,080 $
185 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 14,042,246 $
186 1397 سهلان ايتاليا 13,952,101 $
187 1397 شهيد باهنر آلمان 13,779,207 $
188 1397 اروميه ترکيه 13,721,950 $
189 1397 منطقه آزاد حسن رود آلمان 13,598,946 $
190 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 13,597,499 $
191 1397 اصفهان ايتاليا 13,566,742 $
192 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 13,306,172 $
193 1397 خوي ترکيه 13,279,627 $
194 1397 منطقه ويژه پيام ترکيه 13,209,774 $
195 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 13,175,506 $
196 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 12,995,582 $
197 1397 شهيدرجايي دانمارك 12,968,587 $
198 1397 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 12,881,692 $
199 1397 بندر امام خميني ژاپن 12,701,733 $
200 1397 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 12,504,791 $
201 1397 شهركرد جمهوري چك 12,393,133 $
202 1397 زنجان آلمان 12,386,549 $
203 1397 يزد ايتاليا 12,178,729 $
204 1397 شهيد باهنر سوازيلند 12,143,952 $
205 1397 قزوين ايتاليا 12,127,559 $
206 1397 اميرآباد اسكاتلند 11,949,787 $
207 1397 مشهد امارات متحده عربي 11,908,864 $
208 1397 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 11,887,111 $
209 1397 ميرجاوه پاكستان 11,673,424 $
210 1397 يزد چين 11,433,670 $
211 1397 قزوين بلژيك 11,245,101 $
212 1397 بندر امام خميني فرانسه 11,227,258 $
213 1397 منطقه ويژه پيام آلمان 11,134,011 $
214 1397 فريدون كنار امارات متحده عربي 10,976,098 $
215 1397 گناوه امارات متحده عربي 10,910,740 $
216 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 10,823,170 $
217 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 10,817,670 $
218 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 10,724,381 $
219 1397 قم هند 10,694,055 $
220 1397 ساوه امارات متحده عربي 10,634,382 $
221 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 10,589,329 $
222 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 10,485,946 $
223 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 10,426,253 $
224 1397 كرمان امارات متحده عربي 10,303,492 $
225 1397 شهيدرجايي استراليا 10,286,368 $
226 1397 يزد انگلستان 10,249,395 $
227 1397 نوردوز ارمنستان 10,174,012 $
228 1397 مشهد آلمان 10,157,778 $
229 1397 کيش چين 10,153,615 $
230 1397 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 10,085,043 $
231 1397 منطقه آزادچابهار منطقه آزادچابهار 10,070,255 $
232 1397 يزد قبرس 10,011,034 $
233 1397 مشهد تاجيكستان 9,995,893 $
234 1397 سهلان جمهوري كره 9,977,466 $
235 1397 مشهد پاكستان 9,937,770 $
236 1397 بازرگان آلمان 9,761,308 $
237 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 9,704,237 $
238 1397 اصفهان جمهوري كره 9,558,049 $
239 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 9,557,372 $
240 1397 سيرجان امارات متحده عربي 9,432,015 $
241 1397 بندر لنگه چين 9,421,540 $
242 1397 قشم ژاپن 9,404,802 $
243 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 9,372,575 $
244 1397 سهلان ژاپن 9,276,929 $
245 1397 شهركرد امارات متحده عربي 9,272,462 $
246 1397 قم ترکيه 9,203,359 $
247 1397 شهيدرجايي ايرلند 9,165,891 $
248 1397 مشهد ترکيه 9,098,229 $
249 1397 مشهد چين 8,957,825 $
250 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 8,914,686 $
251 1397 غرب تهران ايتاليا 8,898,104 $
252 1397 کيش منطقه آزادکيش 8,847,543 $
253 1397 شهيدرجايي پاراگوئه 8,755,049 $
254 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 8,613,077 $
255 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 8,295,156 $
256 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 8,294,559 $
257 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 8,191,569 $
258 1397 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 8,156,234 $
259 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 8,099,734 $
260 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 8,062,519 $
261 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 7,923,728 $
262 1397 بجنورد چين 7,838,202 $
263 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 7,829,208 $
264 1397 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 7,809,604 $
265 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 7,779,903 $
266 1397 اراك امارات متحده عربي 7,769,579 $
267 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 7,717,815 $
268 1397 منطقه ويژه نوشهر اتريش 7,682,593 $
269 1397 شهيدرجايي جمهوري چك 7,664,871 $
270 1397 اصفهان امارات متحده عربي 7,562,760 $
271 1397 اراك چين 7,554,324 $
272 1397 زنجان امارات متحده عربي 7,503,996 $
273 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 7,226,580 $
274 1397 بندر امام خميني اندونزي 7,154,310 $
275 1397 آستارا آلمان 7,046,810 $
276 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 7,042,320 $
277 1397 اينچه برون قزاقستان 7,018,374 $
278 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 6,957,250 $
279 1397 قزوين تايوان 6,914,773 $
280 1397 سرخس ازبكستان 6,893,069 $
281 1397 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 6,874,465 $
282 1397 فريدون كنار اسپانيا 6,854,894 $
283 1397 زنجان سوئيس 6,712,352 $
284 1397 شهيدرجايي غنا 6,697,467 $
285 1397 منطقه ازاد بندر انزلي چين 6,684,272 $
286 1397 قزوين سوئيس 6,649,253 $
287 1397 زنجان چين 6,623,851 $
288 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 6,613,865 $
289 1397 قشم سري لانكا 6,583,147 $
290 1397 اصفهان آلمان 6,577,159 $
291 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 6,547,834 $
292 1397 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 6,501,635 $
293 1397 كرمانشاه چين 6,456,887 $
294 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 6,353,871 $
295 1397 کيش امارات متحده عربي 6,330,056 $
296 1397 سنندج ترکيه 6,298,110 $
297 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 6,287,830 $
298 1397 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 6,187,952 $
299 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 6,151,006 $
300 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 6,135,684 $
301 1397 بندر امام خميني كويت 6,119,575 $
302 1397 شهيدرجايي قبرس 6,012,387 $
303 1397 مشهد جمهوري كره 5,913,372 $
304 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 5,873,129 $
305 1397 قزوين هند 5,835,653 $
306 1397 كرمان ترکيه 5,818,120 $
307 1397 بازرگان امارات متحده عربي 5,799,175 $
308 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 5,786,984 $
309 1397 غرب تهران اسپانيا 5,776,158 $
310 1397 شهيدرجايي لهستان 5,726,281 $
311 1397 منطقه ويژه نوشهر هلند 5,722,760 $
312 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هند 5,630,311 $
313 1397 جلفا ژاپن 5,587,285 $
314 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سري لانكا 5,570,805 $
315 1397 ساوه چين 5,435,883 $
316 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 5,422,538 $
317 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 5,419,178 $
318 1397 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 5,413,082 $
319 1397 قشم تايلند 5,408,030 $
320 1397 قزوين جمهوري كره 5,404,858 $
321 1397 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 5,399,994 $
322 1397 شهيدرجايي لبنان 5,396,463 $
323 1397 ساوه اسپانيا 5,345,900 $
324 1397 زنجان جمهوري كره 5,286,179 $
325 1397 شهيدرجايي مجارستان 5,272,217 $
326 1397 مجتمع فولاد مباركه چين 5,214,062 $
327 1397 باشماق عراق 5,209,929 $
328 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 5,191,037 $
329 1397 يزد اسپانيا 5,093,119 $
330 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 5,047,986 $
331 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 5,014,974 $
332 1397 خرم آباد چين 4,996,004 $
333 1397 اصفهان انگلستان 4,961,702 $
334 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 4,804,394 $
335 1397 زنجان ازبكستان 4,793,044 $
336 1397 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 4,761,833 $
337 1397 منطقه ويژه پيام ايتاليا 4,760,320 $
338 1397 غرب تهران جمهوري كره 4,742,654 $
339 1397 منطقه ويژه پيام هند 4,694,154 $
340 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 4,622,507 $
341 1397 شهيدرجايي لوگزامبورگ 4,610,718 $
342 1397 بازرگان چين 4,570,661 $
343 1397 سرخس قزاقستان 4,541,295 $
344 1397 سرو ترکيه 4,538,795 $
345 1397 سمنان ترکيه 4,526,973 $
346 1397 سمنان ژاپن 4,516,957 $
347 1397 منطقه آزادچابهار ترکيه 4,509,402 $
348 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 4,503,399 $
349 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 4,476,067 $
350 1397 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 4,376,262 $
351 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 4,360,162 $
352 1397 سمنان اتريش 4,320,633 $
353 1397 قشم ويتنام 4,303,956 $
354 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 4,279,576 $
355 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه آلمان 4,277,193 $
356 1397 بندر امام خميني كانادا 4,259,743 $
357 1397 سهلان هلند 4,228,696 $
358 1397 آستارا چين 4,227,987 $
359 1397 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 4,203,810 $
360 1397 مشهد سوئيس 4,168,244 $
361 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 4,151,548 $
362 1397 همدان آلمان 4,141,395 $
363 1397 شهيدرجايي اردن 4,071,608 $
364 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ترکيه 4,068,252 $
365 1397 ساوه يونان 4,045,505 $
366 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز جمهوري كره 4,043,758 $
367 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 3,945,250 $
368 1397 جلفا امارات متحده عربي 3,885,737 $
369 1397 منطقه ويژه نوشهر چين 3,863,217 $
370 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 3,861,472 $
371 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 3,835,662 $
372 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 3,815,955 $
373 1397 منطقه ازاد بندر انزلي انگلستان 3,806,197 $
374 1397 شهيدرجايي نيوزيلند 3,804,088 $
375 1397 قزوين هلند 3,771,400 $
376 1397 غرب تهران لوگزامبورگ 3,730,672 $
377 1397 اراك ترکيه 3,711,551 $
378 1397 شهيدرجايي سودان 3,703,915 $
379 1397 سهلان قطر 3,686,100 $
380 1397 جلفا بلژيك 3,668,868 $
381 1397 بندر لنگه آلمان 3,664,034 $
382 1397 همدان چين 3,663,508 $
383 1397 سيرجان آلمان 3,643,500 $
384 1397 رازي ترکيه 3,631,035 $
385 1397 مشهد ايرلند 3,627,135 $
386 1397 منطقه ازاد بندر انزلي سوئد 3,598,558 $
387 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه عراق 3,585,573 $
388 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 3,584,743 $
389 1397 کيش آلمان 3,535,174 $
390 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 3,483,028 $
391 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 3,464,456 $
392 1397 سمنان آلمان 3,461,937 $
393 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 3,456,138 $
394 1397 اميرآباد اتريش 3,445,919 $
395 1397 اينچه برون امارات متحده عربي 3,434,603 $
396 1397 شهيدرجايي پرتغال 3,431,782 $
397 1397 قم اندونزي 3,428,860 $
398 1397 سهلان هند 3,427,357 $
399 1397 منطقه ويژه پيام قزاقستان 3,384,910 $
400 1397 بازرگان سوئيس 3,339,751 $
401 1397 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 3,314,840 $
402 1397 آستارا ترکيه 3,274,862 $
403 1397 سيرجان تايوان 3,263,614 $
404 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 3,255,653 $
405 1397 شهيدرجايي سيشل 3,176,078 $
406 1397 ساوه تايلند 3,169,627 $
407 1397 شهيدرجايي اسلووني 3,136,001 $
408 1397 سمنان چين 3,135,930 $
409 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ازبكستان 3,133,789 $
410 1397 اراك جمهوري كره 3,133,003 $
411 1397 شهيدرجايي نروژ 3,130,952 $
412 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 3,127,633 $
413 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قزاقستان 3,113,443 $
414 1397 اروميه آلمان 3,089,598 $
415 1397 شهيدرجايي كنيا 3,068,468 $
416 1397 آستارا آذربايجان 3,059,010 $
417 1397 اصفهان فدراسيون روسيه 3,051,997 $
418 1397 چابهار امارات متحده عربي 3,045,738 $
419 1397 سهلان سنگاپور 2,979,813 $
420 1397 اراك آلمان 2,977,985 $
421 1397 اروميه جمهوري كره 2,977,685 $
422 1397 چابهار جمهوري كره 2,965,390 $
423 1397 شهيدرجايي سوازيلند 2,962,771 $
424 1397 جلفا ايتاليا 2,953,943 $
425 1397 اميرآباد قبرس 2,949,993 $
426 1397 اراك ليختن اشتاين 2,919,433 $
427 1397 اميرآباد انگلستان 2,894,409 $
428 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 2,859,065 $
429 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 2,849,956 $
430 1397 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 2,836,543 $
431 1397 مشهد استراليا 2,834,610 $
432 1397 زنجان گرجستان 2,794,865 $
433 1397 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 2,793,964 $
434 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه دانمارك 2,789,717 $
435 1397 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 2,772,971 $
436 1397 جلفا دانمارك 2,771,434 $
437 1397 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 2,761,327 $
438 1397 همدان ترکيه 2,750,987 $
439 1397 شهيدرجايي نيجريه 2,749,396 $
440 1397 ساوه هند 2,725,518 $
441 1397 شهيدرجايي فيليپين 2,718,555 $
442 1397 يزد امارات متحده عربي 2,711,262 $
443 1397 سنندج سوئيس 2,697,133 $
444 1397 شهيد باهنر انگلستان 2,686,511 $
445 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 2,685,717 $
446 1397 اردبيل ترکيه 2,674,076 $
447 1397 بندر امام خميني آرژانتين 2,653,598 $
448 1397 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 2,644,467 $
449 1397 زنجان ايتاليا 2,603,098 $
450 1397 غرب تهران اتريش 2,599,323 $
451 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس پاكستان 2,566,017 $
452 1397 اميرآباد تركمنستان 2,561,955 $
453 1397 قزوين دانمارك 2,559,514 $
454 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 2,554,571 $
455 1397 بازرگان بلغارستان 2,552,914 $
456 1397 ساوه آلمان 2,549,547 $
457 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 2,539,192 $
458 1397 جلفا اسپانيا 2,538,376 $
459 1397 مشهد ايتاليا 2,531,831 $
460 1397 مهران اسلووني 2,511,551 $
461 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 2,511,203 $
462 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 2,508,392 $
463 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 2,503,843 $
464 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 2,490,450 $
465 1397 منطقه ويژه پيام ژاپن 2,470,745 $
466 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس آلمان 2,448,796 $
467 1397 قزوين ژاپن 2,441,460 $
468 1397 غرب تهران بلژيك 2,432,554 $
469 1397 بازرگان گرجستان 2,422,042 $
470 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز انگلستان 2,402,409 $
471 1397 اروميه چين 2,390,906 $
472 1397 ساوه قبرس 2,390,845 $
473 1397 غرب تهران فنلاند 2,390,309 $
474 1397 بندر امام خميني تايوان 2,386,168 $
475 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه جمهوري كره 2,378,543 $
476 1397 يزد هلند 2,371,737 $
477 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه سنگاپور 2,347,912 $
478 1397 ساوه ترکيه 2,346,543 $
479 1397 شهيدرجايي يونان 2,327,579 $
480 1397 شهركرد ايتاليا 2,291,765 $
481 1397 مشهد ازبكستان 2,287,345 $
482 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 2,285,094 $
483 1397 سيرجان جمهوري كره 2,269,567 $
484 1397 سمنان امارات متحده عربي 2,257,175 $
485 1397 غرب تهران هنگ كنگ 2,237,941 $
486 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 2,232,183 $
487 1397 كرمانشاه ايتاليا 2,216,791 $
488 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 2,199,734 $
489 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 2,194,773 $
490 1397 جلفا اتريش 2,194,737 $
491 1397 اصفهان اتريش 2,189,613 $
492 1397 اميرآباد ترکيه 2,187,996 $
493 1397 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 2,185,030 $
494 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايتاليا 2,175,571 $
495 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 2,171,029 $
496 1397 منطقه ويژه نوشهر آلمان 2,170,103 $
497 1397 شهيدرجايي كويت 2,134,010 $
498 1397 جلفا فرانسه 2,130,739 $
499 1397 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 2,119,404 $
500 1397 سنندج امارات متحده عربي 2,092,359 $
501 1397 اصفهان دانمارك 2,085,846 $
502 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 2,082,761 $
503 1397 شهركرد اتريش 2,069,458 $
504 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه ايرلند 2,062,585 $
505 1397 بندر امام خميني لوگزامبورگ 2,030,184 $
506 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران قزاقستان 2,013,137 $
507 1397 اردبيل چين 1,983,574 $
508 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 1,967,907 $
509 1397 قزوين فرانسه 1,965,042 $
510 1397 شهيدرجايي اسلواكي 1,963,734 $
511 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 1,951,650 $
512 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 1,946,908 $
513 1397 يزد آلمان 1,942,066 $
514 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 1,933,054 $
515 1397 پرويزخان عراق 1,928,481 $
516 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 1,924,671 $
517 1397 بيرجند لهستان 1,923,217 $
518 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 1,888,913 $
519 1397 شهركرد جمهوري كره 1,885,740 $
520 1397 سنندج آلمان 1,884,932 $
521 1397 قزوين اتريش 1,882,228 $
522 1397 سيرجان اسپانيا 1,878,285 $
523 1397 شهيدرجايي اوكراين 1,850,114 $
524 1397 شهيد باهنر پاكستان 1,833,348 $
525 1397 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 1,833,059 $
526 1397 بندر امام خميني اسلووني 1,830,392 $
527 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 1,818,465 $
528 1397 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 1,808,144 $
529 1397 بجنورد پاكستان 1,791,579 $
530 1397 سرخس اسپانيا 1,778,959 $
531 1397 آبادان هند 1,760,819 $
532 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هنگ كنگ 1,760,450 $
533 1397 آبادان چين 1,746,653 $
534 1397 شهيد باهنر هند 1,745,567 $
535 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايرلند 1,732,150 $
536 1397 يزد هند 1,719,323 $
537 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 1,689,333 $
538 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 1,680,107 $
539 1397 قشم آلمان 1,679,501 $
540 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 1,667,582 $
541 1397 غرب تهران جمهوري چك 1,666,550 $
542 1397 اميرآباد چين 1,659,671 $
543 1397 اصفهان ازبكستان 1,657,833 $
544 1397 سهلان دانمارك 1,652,172 $
545 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 1,641,545 $
546 1397 مشهد مالزي 1,638,943 $
547 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 1,631,385 $
548 1397 قم (بلوروس ( روسيه سفيد 1,601,539 $
549 1397 سمنان ايتاليا 1,586,810 $
550 1397 مشهد تايوان 1,583,783 $
551 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 1,563,445 $
552 1397 سمنان سوئد 1,559,028 $
553 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه هلند 1,545,297 $
554 1397 غرب تهران هلند 1,542,427 $
555 1397 غرب تهران يونان 1,540,539 $
556 1397 همدان ايتاليا 1,539,230 $
557 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 1,525,182 $
558 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 1,523,985 $
559 1397 مشهد اسكاتلند 1,518,985 $
560 1397 قشم برزيل 1,513,480 $
561 1397 شهيدرجايي شيلي 1,494,440 $
562 1397 ذوب آهن اصفهان سوئيس 1,482,926 $
563 1397 اينچه برون سوئيس 1,475,662 $
564 1397 همدان اتريش 1,474,801 $
565 1397 سرخس آلمان 1,461,479 $
566 1397 يزد اتريش 1,455,125 $
567 1397 منطقه ويژه پيام نيوزيلند 1,452,724 $
568 1397 ساوه اتريش 1,449,897 $
569 1397 سنندج سوازيلند 1,437,769 $
570 1397 اصفهان هلند 1,435,022 $
571 1397 آبادان ژاپن 1,433,611 $
572 1397 كرمانشاه ترکيه 1,429,622 $
573 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 1,426,104 $
574 1397 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 1,423,286 $
575 1397 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 1,415,421 $
576 1397 اصفهان هند 1,411,722 $
577 1397 قزوين پاكستان 1,393,715 $
578 1397 غرب تهران سوئد 1,376,633 $
579 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 1,375,153 $
580 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 1,371,393 $
581 1397 اروميه امارات متحده عربي 1,364,017 $
582 1397 جلفا فدراسيون روسيه 1,363,448 $
583 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 1,359,960 $
584 1397 منطقه آزادچابهار سري لانكا 1,354,719 $
585 1397 مشهد مجارستان 1,345,045 $
586 1397 شهيد باهنر ترکيه 1,336,286 $
587 1397 زنجان هلند 1,328,959 $
588 1397 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 1,325,574 $
589 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 1,312,378 $
590 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه اتريش 1,311,647 $
591 1397 منطقه ويژه نوشهر قبرس 1,276,025 $
592 1397 اردبيل ايتاليا 1,266,016 $
593 1397 زنجان اردن 1,247,432 $
594 1397 سهلان فرانسه 1,242,984 $
595 1397 بيرجند پاكستان 1,224,737 $
596 1397 قزوين اسپانيا 1,217,990 $
597 1397 اميرآباد ايتاليا 1,211,439 $
598 1397 اردبيل آلمان 1,202,038 $
599 1397 غرب تهران بلغارستان 1,198,884 $
600 1397 سهلان لهستان 1,198,349 $
601 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه انگلستان 1,191,846 $
602 1397 منطقه ويژه پيام مناطق ويژه 1,185,717 $
603 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 1,173,874 $
604 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 1,168,334 $
605 1397 غرب تهران سوئيس 1,162,243 $
606 1397 منطقه ويژه پيام بلژيك 1,153,517 $
607 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 1,151,101 $
608 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 1,140,577 $
609 1397 شهيدرجايي ازبكستان 1,139,598 $
610 1397 غرب تهران ژاپن 1,121,734 $
611 1397 ذوب آهن اصفهان آلمان 1,121,548 $
612 1397 اصفهان ليختن اشتاين 1,113,394 $
613 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه فرانسه 1,109,843 $
614 1397 قزوين لهستان 1,109,592 $
615 1397 كرمانشاه سوئيس 1,105,782 $
616 1397 سرخس سوئيس 1,098,116 $
617 1397 شهيدرجايي تونس 1,084,421 $
618 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 1,084,211 $
619 1397 ذوب آهن اصفهان اتريش 1,081,822 $
620 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 1,077,194 $
621 1397 آستارا قزاقستان 1,070,717 $
622 1397 ساوه برزيل 1,066,404 $
623 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 1,066,063 $
624 1397 قزوين سوئد 1,062,944 $
625 1397 اصفهان تايوان 1,062,830 $
626 1397 اهواز آلمان 1,053,560 $
627 1397 منطقه آزادچابهار تايوان 1,053,464 $
628 1397 قشم هند 1,047,001 $
629 1397 سهلان فدراسيون روسيه 1,042,620 $
630 1397 غرب تهران دانمارك 1,041,192 $
631 1397 بازرگان اكوادور 1,032,129 $
632 1397 ريگ امارات متحده عربي 1,024,091 $
633 1397 منطقه ويژه بوشهر چين 1,010,192 $
634 1397 مشهد ويتنام 1,008,140 $
635 1397 سهلان سوئيس 999,078 $
636 1397 شهيدرجايي تركمنستان 992,726 $
637 1397 خرم آباد ژاپن 988,709 $
638 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 973,209 $
639 1397 سرخس چين 969,118 $
640 1397 شهيدرجايي تاجيكستان 961,961 $
641 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه مالزي 952,588 $
642 1397 نوردوز گرجستان 943,365 $
643 1397 اراك ايرلند 942,439 $
644 1397 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 938,648 $
645 1397 اينچه برون چين 930,006 $
646 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اروگوئه 924,936 $
647 1397 شهيدرجايي منطقه ويژه شهيدرجايي 919,024 $
648 1397 اردبيل اسپانيا 911,547 $
649 1397 شهركرد آلمان 909,000 $
650 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه اسپانيا 907,408 $
651 1397 اصفهان سوئيس 906,628 $
652 1397 جلفا لهستان 904,426 $
653 1397 اينچه برون ترکيه 894,650 $
654 1397 سرخس قرقيزستان 894,146 $
655 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 893,677 $
656 1397 غرب تهران هند 889,554 $
657 1397 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 888,873 $
658 1397 شهيدرجايي بلغارستان 887,760 $
659 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 886,408 $
660 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران قبرس 878,280 $
661 1397 کيش كانادا 876,600 $
662 1397 جلفا آذربايجان 871,771 $
663 1397 بازرگان اسپانيا 864,507 $
664 1397 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 863,350 $
665 1397 كرمانشاه آلمان 860,512 $
666 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 849,331 $
667 1397 مشهد هند 848,154 $
668 1397 منطقه ويژه پيام اتريش 840,139 $
669 1397 كرمان چين 839,558 $
670 1397 شهيدرجايي اروگوئه 837,946 $
671 1397 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 837,613 $
672 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري متحده تانزانيا 835,155 $
673 1397 تبريز چين 829,426 $
674 1397 اراك ايتاليا 825,224 $
675 1397 ساوه پاكستان 824,336 $
676 1397 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 820,185 $
677 1397 اصفهان هنگ كنگ 815,224 $
678 1397 بندر امام خميني دانمارك 810,077 $
679 1397 چابهار چين 806,268 $
680 1397 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 805,722 $
681 1397 اردبيل سوئد 804,603 $
682 1397 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 801,294 $
683 1397 شهيدرجايي گرجستان 800,337 $
684 1397 زنجان اتريش 796,183 $
685 1397 قم فرانسه 793,141 $
686 1397 زنجان تايوان 791,151 $
687 1397 ساوه هلند 784,796 $
688 1397 شهيدرجايي كلمبيا 778,394 $
689 1397 شهركرد هلند 777,623 $
690 1397 سهلان سوئد 777,591 $
691 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قرقيزستان 772,562 $
692 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 772,457 $
693 1397 منطقه ويژه پيام ارمنستان 771,971 $
694 1397 ساوه قزاقستان 770,784 $
695 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 767,977 $
696 1397 اينچه برون لوگزامبورگ 767,463 $
697 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 760,685 $
698 1397 پيرانشهر امارات متحده عربي 755,751 $
699 1397 منطقه ويژه پيام قرقيزستان 754,381 $
700 1397 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 751,148 $
701 1397 اينچه برون كانادا 751,108 $
702 1397 اصفهان تاجيكستان 750,425 $
703 1397 آستارا انگلستان 745,816 $
704 1397 بازرگان روماني 740,621 $
705 1397 ساوه دانمارك 738,226 $
706 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 737,889 $
707 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 729,716 $
708 1397 منطقه ويژه بوشهر1 رواندا 718,522 $
709 1397 منطقه ويژه پيام هنگ كنگ 717,140 $
710 1397 منطقه آزادچابهار اندونزي 712,320 $
711 1397 زاهدان امارات متحده عربي 709,150 $
712 1397 سهلان ايرلند 697,392 $
713 1397 قم انگلستان 695,664 $
714 1397 فرودگاه شيراز عمان 694,712 $
715 1397 قزوين اسلواكي 692,997 $
716 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سري لانكا 685,770 $
717 1397 كرمان آلمان 677,445 $
718 1397 منطقه ويژه بوشهر1 گرجستان 672,650 $
719 1397 قشم ايتاليا 671,469 $
720 1397 منطقه ويژه بوشهر1 اتيوپي 670,972 $
721 1397 جلفا بلغارستان 670,180 $
722 1397 اصفهان اسپانيا 663,531 $
723 1397 آستارا سوئيس 663,050 $
724 1397 آستارا عمان 661,698 $
725 1397 منطقه ازاد بندر انزلي منطقه ازاد بندر انزلي 660,637 $
726 1397 قشم فرانسه 659,771 $
727 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه پاكستان 653,811 $
728 1397 منطقه ويژه نوشهر انگلستان 651,571 $
729 1397 سرخس تاجيكستان 643,948 $
730 1397 قزوين انگلستان 636,161 $
731 1397 مشهد اسپانيا 636,009 $
732 1397 منطقه ويژه اقتصادي کاوه تايلند 632,667 $
733 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 629,853 $
734 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 628,369 $
735 1397 پلدشت ترکيه 625,133 $
736 1397 سهلان كانادا 624,688 $
737 1397 چابهار سيشل 624,298 $
738 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسلواكي 624,244 $
739 1397 شهيدرجايي (لتوني(لاتويا