آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1396

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1396
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1396 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 2,657,269,524 $
2 1396 شهيدرجايي چين 1,460,159,581 $
3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 918,843,827 $
4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 886,431,535 $
5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 855,691,206 $
6 1396 بندر امام خميني سوئيس 675,011,865 $
7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 673,850,509 $
8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 551,655,627 $
9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 541,296,649 $
10 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 518,528,549 $
11 1396 بندر امام خميني انگلستان 501,623,832 $
12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 494,813,958 $
13 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 464,436,756 $
14 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 444,555,288 $
15 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 432,919,392 $
16 1396 بندر امام خميني هلند 425,760,618 $
17 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 418,587,562 $
18 1396 بندر امام خميني چين 415,801,173 $
19 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 403,498,349 $
20 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 380,691,981 $
21 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 378,759,126 $
22 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 378,071,848 $
23 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 320,742,443 $
24 1396 بندر امام خميني سنگاپور 313,912,191 $
25 1396 غرب تهران فرانسه 311,074,093 $
26 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 308,428,705 $
27 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 283,281,698 $
28 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 273,635,676 $
29 1396 بازرگان ترکيه 263,956,483 $
30 1396 بندر امام خميني برزيل 243,617,386 $
31 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 231,817,457 $
32 1396 شهيدرجايي هند 229,061,204 $
33 1396 جلفا ترکيه 198,481,305 $
34 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 198,414,913 $
35 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 197,350,711 $
36 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 197,002,360 $
37 1396 غرب تهران چين 195,172,912 $
38 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 191,444,196 $
39 1396 شهيدرجايي آلمان 181,733,592 $
40 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي برزيل 164,390,852 $
41 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 156,942,976 $
42 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 156,402,817 $
43 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 154,535,197 $
44 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 146,695,857 $
45 1396 قزوين چين 141,004,851 $
46 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 136,968,474 $
47 1396 شهيدرجايي برزيل 131,746,764 $
48 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 131,021,681 $
49 1396 بندر امام خميني مالزي 124,015,766 $
50 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 120,281,878 $
51 1396 سهلان ترکيه 119,117,491 $
52 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 113,644,357 $
53 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 109,233,032 $
54 1396 غرب تهران ترکيه 109,225,137 $
55 1396 شهيدرجايي ايتاليا 108,839,467 $
56 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 107,741,668 $
57 1396 بندر امام خميني اوكراين 106,799,570 $
58 1396 زاهدان پاكستان 103,423,906 $
59 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 102,622,396 $
60 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 101,066,728 $
61 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 98,612,072 $
62 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 94,239,062 $
63 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 93,570,352 $
64 1396 شهيدرجايي ژاپن 92,794,963 $
65 1396 شهيدرجايي تايوان 90,671,356 $
66 1396 زنجان ترکيه 90,109,025 $
67 1396 بندر امام خميني ترکيه 89,332,142 $
68 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 87,351,521 $
69 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 86,100,808 $
70 1396 غرب تهران آلمان 82,976,640 $
71 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 82,946,622 $
72 1396 بندر امام خميني بلژيك 82,299,363 $
73 1396 قزوين ترکيه 81,518,424 $
74 1396 بندر امام خميني تايلند 78,125,310 $
75 1396 شهيدرجايي سوئد 77,962,965 $
76 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 76,527,589 $
77 1396 منطقه آزادچابهار هند 75,959,479 $
78 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 75,897,675 $
79 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 74,528,925 $
80 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 74,208,613 $
81 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 73,832,547 $
82 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 73,046,581 $
83 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 68,167,173 $
84 1396 بندر امام خميني اروگوئه 66,879,826 $
85 1396 تجاري مهراباد فرانسه 65,775,006 $
86 1396 غرب تهران روماني 64,720,897 $
87 1396 شهركرد چين 64,700,260 $
88 1396 منطقه آزادچابهار چين 62,468,320 $
89 1396 اميرآباد امارات متحده عربي 60,553,836 $
90 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 60,294,836 $
91 1396 آبادان امارات متحده عربي 59,901,749 $
92 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 59,338,907 $
93 1396 اميرآباد سوئيس 59,008,678 $
94 1396 قزوين امارات متحده عربي 58,212,640 $
95 1396 بندر امام خميني هند 57,995,170 $
96 1396 شهيدرجايي ترکيه 57,505,863 $
97 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 55,666,103 $
98 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 55,413,112 $
99 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 55,008,295 $
100 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 54,513,851 $
101 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 54,269,758 $
102 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 53,907,913 $
103 1396 اصفهان چين 52,487,862 $
104 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 51,659,791 $
105 1396 شهيدرجايي بلژيك 50,310,028 $
106 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 49,615,876 $
107 1396 بندر امام خميني آلمان 49,357,698 $
108 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 48,874,962 $
109 1396 شهيدرجايي مالزي 48,678,617 $
110 1396 شهيدرجايي سنگاپور 48,442,748 $
111 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 47,582,487 $
112 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 47,455,440 $
113 1396 جلفا آلمان 46,640,026 $
114 1396 شهيدرجايي فرانسه 46,032,058 $
115 1396 ساوه امارات متحده عربي 45,700,962 $
116 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 45,167,013 $
117 1396 تجاري مهراباد امارات متحده عربي 45,113,970 $
118 1396 قزوين آلمان 44,828,252 $
119 1396 بندر امام خميني آرژانتين 43,480,364 $
120 1396 گناوه چين 42,362,218 $
121 1396 شهيدرجايي اسپانيا 42,297,348 $
122 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 41,936,389 $
123 1396 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 41,845,070 $
124 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ترکيه 41,431,954 $
125 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 41,214,892 $
126 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 39,938,454 $
127 1396 ساوه چين 39,640,717 $
128 1396 شهيد باهنر هند 38,816,000 $
129 1396 سهلان چين 38,422,890 $
130 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 38,215,436 $
131 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 38,093,284 $
132 1396 گناوه امارات متحده عربي 37,788,036 $
133 1396 جلفا چين 37,400,322 $
134 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 36,640,299 $
135 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 36,428,498 $
136 1396 اروميه ترکيه 36,388,090 $
137 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتريش 34,608,783 $
138 1396 قشم چين 34,170,684 $
139 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 34,165,909 $
140 1396 اميرآباد آلمان 33,603,850 $
141 1396 شهيدرجايي اندونزي 33,559,748 $
142 1396 بندر امام خميني فرانسه 32,423,286 $
143 1396 باشماق عراق 32,328,659 $
144 1396 بازرگان چين 32,089,709 $
145 1396 غرب تهران جمهوري كره 31,548,063 $
146 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 30,417,382 $
147 1396 شهركرد امارات متحده عربي 29,978,592 $
148 1396 زنجان آلمان 29,749,638 $
149 1396 بندر امام خميني پاكستان 29,473,128 $
150 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 28,993,603 $
151 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 28,236,783 $
152 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 28,169,597 $
153 1396 سرخس ترکيه 28,108,753 $
154 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 27,940,368 $
155 1396 شهيدرجايي تايلند 27,528,901 $
156 1396 تجاري مهراباد ترکيه 27,450,543 $
157 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 27,336,301 $
158 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 27,222,665 $
159 1396 شهيد باهنر سوئد 26,898,966 $
160 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 26,582,715 $
161 1396 قزوين بلژيك 26,523,433 $
162 1396 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 25,546,813 $
163 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 25,295,427 $
164 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 25,022,036 $
165 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 24,645,822 $
166 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي زامبیا 24,623,307 $
167 1396 تجاري مهراباد چين 24,555,689 $
168 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم فرانسه 24,502,770 $
169 1396 سهلان امارات متحده عربي 24,483,034 $
170 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آرژانتين 24,185,211 $
171 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 24,177,203 $
172 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 23,891,265 $
173 1396 منطقه ويژه پيام چين 23,547,978 $
174 1396 کيش چين 23,501,976 $
175 1396 بندر امام خميني عراق 23,491,732 $
176 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 23,345,679 $
177 1396 چابهار جمهوري كره 22,729,667 $
178 1396 مشهد پاكستان 22,595,276 $
179 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 22,448,645 $
180 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 21,943,083 $
181 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 21,853,968 $
182 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 21,659,584 $
183 1396 جلفا امارات متحده عربي 21,569,060 $
184 1396 سهلان آلمان 21,550,466 $
185 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اتيوپي 20,683,576 $
186 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 20,472,440 $
187 1396 مجتمع فولاد مباركه آلمان 20,441,918 $
188 1396 شهيدرجايي اتريش 20,270,381 $
189 1396 بندر لنگه چين 19,981,250 $
190 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 19,975,419 $
191 1396 قشم امارات متحده عربي 19,759,994 $
192 1396 منطقه ازاد بندر انزلي چين 19,753,087 $
193 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 19,321,307 $
194 1396 شهيدرجايي دانمارك 19,072,207 $
195 1396 بندر امام خميني ايتاليا 18,796,982 $
196 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم آلمان 18,550,930 $
197 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 18,484,706 $
198 1396 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 18,415,447 $
199 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 18,373,012 $
200 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 18,272,528 $
201 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئيس 17,920,150 $
202 1396 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 17,821,025 $
203 1396 بازرگان ايتاليا 17,689,539 $
204 1396 سيرجان چين 17,446,063 $
205 1396 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 17,427,149 $
206 1396 شهيد باهنر فرانسه 17,395,525 $
207 1396 اراك امارات متحده عربي 17,328,308 $
208 1396 مشهد چين 17,166,549 $
209 1396 يزد ترکيه 17,093,676 $
210 1396 شهيد باهنر چين 16,805,004 $
211 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 16,788,831 $
212 1396 اميرآباد اسپانيا 16,744,125 $
213 1396 زنجان چين 16,621,892 $
214 1396 سهلان ايتاليا 16,604,109 $
215 1396 سرخس ازبكستان 16,590,038 $
216 1396 شهيدرجايي هلند 16,178,933 $
217 1396 مجتمع فولاد مباركه جمهوري كره 16,102,972 $
218 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 15,950,698 $
219 1396 غرب تهران ايتاليا 15,877,325 $
220 1396 اصفهان جمهوري كره 15,873,471 $
221 1396 منطقه آزادچابهار تايلند 15,796,556 $
222 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 15,701,912 $
223 1396 ساوه ترکيه 15,404,507 $
224 1396 قزوين جمهوري كره 15,338,505 $
225 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 15,330,145 $
226 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايرلند 15,326,112 $
227 1396 شهيدرجايي ويتنام 15,206,831 $
228 1396 قشم سري لانكا 15,080,753 $
229 1396 بندر امام خميني اتريش 14,931,431 $
230 1396 يزد چين 14,871,519 $
231 1396 شهيد باهنر اندونزي 14,745,469 $
232 1396 منطقه آزاد حسن رود چين 14,722,082 $
233 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 14,537,276 $
234 1396 مشهد امارات متحده عربي 14,336,621 $
235 1396 قشم جمهوري كره 14,320,687 $
236 1396 خوي ترکيه 14,310,145 $
237 1396 بندر امام خميني روماني 14,272,228 $
238 1396 اصفهان ترکيه 14,263,721 $
239 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 14,151,144 $
240 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 14,055,263 $
241 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 13,694,366 $
242 1396 زنجان امارات متحده عربي 13,631,005 $
243 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 13,626,150 $
244 1396 اراك چين 13,566,220 $
245 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 13,400,720 $
246 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 13,183,497 $
247 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 13,099,412 $
248 1396 بندر امام خميني اندونزي 13,014,987 $
249 1396 شهيدرجايي سري لانكا 12,695,673 $
250 1396 بازرگان آلمان 12,464,576 $
251 1396 ميرجاوه پاكستان 12,396,089 $
252 1396 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 12,317,927 $
253 1396 آستارا امارات متحده عربي 12,286,547 $
254 1396 اميرآباد هلند 12,238,843 $
255 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 12,224,376 $
256 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 12,201,394 $
257 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 12,174,799 $
258 1396 سرخس امارات متحده عربي 12,070,601 $
259 1396 بندر امام خميني پاراگوئه 12,046,183 $
260 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 12,037,056 $
261 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 12,030,657 $
262 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 11,922,216 $
263 1396 آبادان چين 11,920,963 $
264 1396 اصفهان امارات متحده عربي 11,869,079 $
265 1396 نوردوز گرجستان 11,721,921 $
266 1396 مشهد ترکيه 11,710,332 $
267 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 11,596,218 $
268 1396 چابهار آلمان 11,464,727 $
269 1396 شهيدرجايي بنگلادش 11,442,092 $
270 1396 ساوه آلمان 11,396,327 $
271 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسلووني 10,817,172 $
272 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 10,764,495 $
273 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سيشل 10,764,046 $
274 1396 قم چين 10,683,116 $
275 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 10,667,524 $
276 1396 اصفهان ايتاليا 10,634,882 $
277 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 10,573,664 $
278 1396 تجاري مهراباد آلمان 10,573,236 $
279 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 10,462,174 $
280 1396 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 10,358,699 $
281 1396 شهيدرجايي پاكستان 10,290,528 $
282 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 10,261,922 $
283 1396 پرويزخان عراق 10,142,121 $
284 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اوكراين 10,125,748 $
285 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 10,092,559 $
286 1396 قشم ويتنام 10,055,916 $
287 1396 بندر امام خميني استراليا 10,031,035 $
288 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 9,921,349 $
289 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 9,846,248 $
290 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ويتنام 9,822,552 $
291 1396 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 9,810,355 $
292 1396 شيراز چين 9,809,959 $
293 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 9,730,433 $
294 1396 اصفهان آلمان 9,650,616 $
295 1396 مشهد جمهوري كره 9,569,762 $
296 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 9,567,441 $
297 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 9,556,949 $
298 1396 بندر امام خميني غنا 9,554,855 $
299 1396 آستارا چين 9,506,982 $
300 1396 سرو ترکيه 9,472,727 $
301 1396 زنجان سوئيس 9,470,223 $
302 1396 نوردوز ارمنستان 9,386,587 $
303 1396 منطقه آزادچابهار پاكستان 9,336,357 $
304 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي دانمارك 9,274,448 $
305 1396 اردبيل ترکيه 9,251,367 $
306 1396 شهيدرجايي سوئيس 9,238,828 $
307 1396 همدان چين 9,202,551 $
308 1396 قزوين سنگاپور 9,172,018 $
309 1396 سرخس قزاقستان 9,163,506 $
310 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 9,163,319 $
311 1396 سيرجان امارات متحده عربي 9,128,401 $
312 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 9,120,346 $
313 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 9,061,566 $
314 1396 آستارا فدراسيون روسيه 8,968,655 $
315 1396 چابهار بلغارستان 8,875,903 $
316 1396 اينچه برون چين 8,862,652 $
317 1396 اراك ترکيه 8,835,270 $
318 1396 اميرآباد قزاقستان 8,579,930 $
319 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 8,458,017 $
320 1396 شهيد باهنر آلمان 8,352,555 $
321 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 8,335,904 $
322 1396 شهيدرجايي كانادا 8,309,686 $
323 1396 سمنان چين 8,270,810 $
324 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 8,196,188 $
325 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 8,177,402 $
326 1396 سرخس فدراسيون روسيه 8,151,707 $
327 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 8,125,280 $
328 1396 منطقه آزادچابهار ترکيه 8,056,161 $
329 1396 همدان آلمان 8,035,535 $
330 1396 کيش منطقه آزاد كيش 8,015,507 $
331 1396 يزد ايتاليا 7,949,031 $
332 1396 گناوه كويت 7,922,791 $
333 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 7,857,410 $
334 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 7,750,754 $
335 1396 بازرگان امارات متحده عربي 7,736,915 $
336 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 7,733,867 $
337 1396 تجاري مهراباد روماني 7,733,510 $
338 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فنلاند 7,704,383 $
339 1396 قزوين ايتاليا 7,690,677 $
340 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 7,685,782 $
341 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 7,610,983 $
342 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 7,572,434 $
343 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 7,552,343 $
344 1396 جلفا سوئد 7,524,081 $
345 1396 مشهد سوئيس 7,516,070 $
346 1396 سمنان امارات متحده عربي 7,459,350 $
347 1396 آستارا ترکيه 7,431,141 $
348 1396 کيش امارات متحده عربي 7,405,917 $
349 1396 چابهار بلژيك 7,380,168 $
350 1396 زنجان ايتاليا 7,348,062 $
351 1396 ساوه اسپانيا 7,268,684 $
352 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري چك 7,205,565 $
353 1396 مشهد آلمان 7,123,443 $
354 1396 اميرآباد ترکيه 7,088,308 $
355 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 7,086,917 $
356 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 7,081,476 $
357 1396 شهيدرجايي انگلستان 7,074,181 $
358 1396 قزوين تايوان 7,044,525 $
359 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 7,035,992 $
360 1396 آستارا آذربايجان 6,989,839 $
361 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 6,988,260 $
362 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 6,931,146 $
363 1396 شهيد باهنر ترکيه 6,928,711 $
364 1396 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 6,906,534 $
365 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 6,885,893 $
366 1396 شهيد باهنر ايتاليا 6,832,732 $
367 1396 قم ترکيه 6,818,145 $
368 1396 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 6,786,310 $
369 1396 زنجان گرجستان 6,776,673 $
370 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 6,684,079 $
371 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 6,675,645 $
372 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 6,657,993 $
373 1396 تجاري مهراباد هند 6,633,782 $
374 1396 بندر امام خميني ژاپن 6,592,400 $
375 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 6,578,511 $
376 1396 منطقه آزادچابهار برزيل 6,506,426 $
377 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 6,501,015 $
378 1396 غرب تهران اتريش 6,480,786 $
379 1396 منطقه ويژه نوشهر اتريش 6,420,099 $
380 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 6,359,756 $
381 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 6,352,061 $
382 1396 شيراز امارات متحده عربي 6,310,254 $
383 1396 سهلان جمهوري كره 6,286,650 $
384 1396 قزوين هند 6,277,414 $
385 1396 جلفا ژاپن 6,241,548 $
386 1396 سمنان ترکيه 6,172,063 $
387 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 6,035,638 $
388 1396 ساوه هند 5,991,384 $
389 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 5,962,301 $
390 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 5,949,134 $
391 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 5,930,116 $
392 1396 سنندج هند 5,903,721 $
393 1396 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 5,817,237 $
394 1396 جلفا ايتاليا 5,738,770 $
395 1396 شهيدرجايي اتيوپي 5,722,725 $
396 1396 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 5,636,125 $
397 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 5,598,169 $
398 1396 مشهد ازبكستان 5,536,585 $
399 1396 منطقه آزادچابهار آلمان 5,522,839 $
400 1396 قم امارات متحده عربي 5,509,395 $
401 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 5,442,721 $
402 1396 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 5,395,697 $
403 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 5,387,461 $
404 1396 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 5,381,470 $
405 1396 اميرآباد انگلستان 5,352,001 $
406 1396 شهيدرجايي سيشل 5,349,375 $
407 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مغولستان 5,304,481 $
408 1396 خرم آباد چين 5,282,006 $
409 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كانادا 5,244,782 $
410 1396 سمنان آلمان 5,235,800 $
411 1396 اميرآباد قبرس 5,188,306 $
412 1396 غرب تهران ژاپن 5,134,214 $
413 1396 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 5,112,068 $
414 1396 شهيدرجايي غنا 5,068,146 $
415 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نروژ 5,053,869 $
416 1396 همدان ترکيه 4,947,275 $
417 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 4,929,123 $
418 1396 غرب تهران اسپانيا 4,851,965 $
419 1396 شهركرد ايتاليا 4,839,647 $
420 1396 شهيد باهنر اكوادور 4,806,080 $
421 1396 ساوه ايتاليا 4,761,072 $
422 1396 زنجان هند 4,739,995 $
423 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 4,734,032 $
424 1396 شهيدرجايي استراليا 4,730,367 $
425 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 4,693,974 $
426 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 4,645,023 $
427 1396 ساوه مالزي 4,639,557 $
428 1396 شهيدرجايي مجارستان 4,632,174 $
429 1396 نوردوز چين 4,617,902 $
430 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پرتغال 4,579,292 $
431 1396 اميرآباد سنگاپور 4,561,720 $
432 1396 قزوين فرانسه 4,557,636 $
433 1396 سهلان كانادا 4,536,276 $
434 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 4,535,872 $
435 1396 ساوه تايلند 4,523,838 $
436 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 4,497,822 $
437 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لوگزامبورگ 4,378,539 $
438 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 4,355,219 $
439 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 4,347,899 $
440 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 4,336,413 $
441 1396 بازرگان اكوادور 4,266,705 $
442 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 4,259,908 $
443 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 4,246,531 $
444 1396 كرمان ترکيه 4,242,132 $
445 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 4,230,181 $
446 1396 منطقه آزاد حسن رود آلمان 4,222,483 $
447 1396 خوي ايالات متحده آمريكا 4,216,073 $
448 1396 يزد جمهوري چك 4,193,407 $
449 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 4,155,928 $
450 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لهستان 4,119,279 $
451 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 4,111,678 $
452 1396 اراك آلمان 4,111,001 $
453 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 4,086,016 $
454 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 4,066,371 $
455 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ايتاليا 4,022,241 $
456 1396 قشم آلمان 4,009,029 $
457 1396 سهلان سوئد 3,995,514 $
458 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 3,992,219 $
459 1396 بندر امام خميني اسپانيا 3,986,114 $
460 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم امارات متحده عربي 3,968,899 $
461 1396 مشهد قزاقستان 3,963,887 $
462 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 3,935,340 $
463 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 3,935,253 $
464 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 3,933,705 $
465 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 3,920,334 $
466 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيوزيلند 3,905,133 $
467 1396 غرب تهران سوئد 3,897,838 $
468 1396 سهلان هلند 3,897,790 $
469 1396 اروميه آلمان 3,882,758 $
470 1396 بندر امام خميني لهستان 3,882,201 $
471 1396 اروميه چين 3,862,371 $
472 1396 بجنورد چين 3,843,860 $
473 1396 شهيدرجايي جمهوري چك 3,838,801 $
474 1396 شهيد باهنر فيليپين 3,832,955 $
475 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 3,823,447 $
476 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 3,823,341 $
477 1396 سمنان ايتاليا 3,734,102 $
478 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 3,715,725 $
479 1396 اصفهان سوئيس 3,680,085 $
480 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 3,618,143 $
481 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 3,598,297 $
482 1396 منطقه آزادچابهار تايوان 3,595,048 $
483 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) فرانسه 3,579,658 $
484 1396 شيراز جمهوري كره 3,562,195 $
485 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 3,552,222 $
486 1396 اروميه امارات متحده عربي 3,523,296 $
487 1396 قزوين مجارستان 3,519,622 $
488 1396 زنجان سوئد 3,518,196 $
489 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 3,498,469 $
490 1396 اصفهان ازبكستان 3,484,595 $
491 1396 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 3,465,824 $
492 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مجارستان 3,454,827 $
493 1396 شهيد باهنر پاكستان 3,445,265 $
494 1396 سهلان هند 3,424,160 $
495 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي يونان 3,398,833 $
496 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 3,388,238 $
497 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري عربي سوريه 3,384,657 $
498 1396 سيرجان جمهوري كره 3,372,050 $
499 1396 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 3,371,233 $
500 1396 رازي ترکيه 3,359,432 $
501 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 3,341,155 $
502 1396 جلفا فدراسيون روسيه 3,314,400 $
503 1396 يزد اسپانيا 3,295,242 $
504 1396 پيشين پاكستان 3,292,815 $
505 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 3,283,066 $
506 1396 بازرگان گرجستان 3,263,520 $
507 1396 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 3,245,770 $
508 1396 منطقه ويژه نوشهر هلند 3,241,724 $
509 1396 کيش آلمان 3,240,121 $
510 1396 زنجان جمهوري كره 3,228,437 $
511 1396 ساوه اتريش 3,226,635 $
512 1396 كرمانشاه چين 3,224,694 $
513 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 3,167,348 $
514 1396 شهيدرجايي فنلاند 3,142,816 $
515 1396 منطقه ويژه پيام آلمان 3,118,896 $
516 1396 جلفا بلژيك 3,118,162 $
517 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 3,115,486 $
518 1396 فريدون كنار اسپانيا 3,110,195 $
519 1396 ساوه قزاقستان 3,096,557 $
520 1396 جلفا اسپانيا 3,078,101 $
521 1396 غرب تهران هند 3,073,557 $
522 1396 مشهد جمهوري چك 3,067,289 $
523 1396 كرمانشاه ترکيه 3,062,610 $
524 1396 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 3,055,089 $
525 1396 قم فنلاند 3,041,439 $
526 1396 مشهد تاجيكستان 3,039,073 $
527 1396 شهيد باهنر گرجستان 3,028,472 $
528 1396 بندر لنگه پاكستان 3,012,251 $
529 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 2,993,719 $
530 1396 چابهار امارات متحده عربي 2,993,422 $
531 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي زيمبابوه 2,993,005 $
532 1396 سيرجان اسپانيا 2,987,355 $
533 1396 سهلان اكوادور 2,985,566 $
534 1396 قزوين ژاپن 2,980,251 $
535 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاراگوئه 2,955,568 $
536 1396 تجاري مهراباد ايتاليا 2,953,865 $
537 1396 سرخس تاجيكستان 2,953,163 $
538 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 2,950,068 $
539 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 2,936,760 $
540 1396 شهركرد آلمان 2,913,692 $
541 1396 شهيدرجايي اردن 2,880,873 $
542 1396 جلفا دانمارك 2,873,181 $
543 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 2,841,118 $
544 1396 سهلان لهستان 2,831,821 $
545 1396 بازرگان جمهوري كره 2,827,643 $
546 1396 مشهد ايرلند 2,820,534 $
547 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 2,808,947 $
548 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تونس 2,793,061 $
549 1396 بازرگان بلژيك 2,786,138 $
550 1396 جلفا اتريش 2,770,428 $
551 1396 غرب تهران تايوان 2,754,026 $
552 1396 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 2,748,782 $
553 1396 سهلان فرانسه 2,747,169 $
554 1396 جلفا لهستان 2,746,439 $
555 1396 سهلان انگلستان 2,744,744 $
556 1396 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 2,737,910 $
557 1396 ذوب آهن اصفهان چين 2,712,327 $
558 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايلند 2,687,240 $
559 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 2,686,124 $
560 1396 جلفا جمهوري كره 2,672,426 $
561 1396 خرم آباد اسپانيا 2,671,248 $
562 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سري لانكا 2,643,624 $
563 1396 ريگ امارات متحده عربي 2,613,400 $
564 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان انگلستان 2,612,086 $
565 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 2,597,148 $
566 1396 خوي امارات متحده عربي 2,582,183 $
567 1396 ساوه دانمارك 2,572,570 $
568 1396 منطقه آزادچابهار ويتنام 2,547,616 $
569 1396 غرب تهران فنلاند 2,528,235 $
570 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 2,524,702 $
571 1396 يزد آلمان 2,503,393 $
572 1396 مجتمع فولاد مباركه امارات متحده عربي 2,488,673 $
573 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 2,471,391 $
574 1396 مشهد تايوان 2,448,983 $
575 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 2,433,543 $
576 1396 قم (بلوروس ( روسيه سفيد 2,432,943 $
577 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 2,410,616 $
578 1396 شهيدرجايي ازبكستان 2,396,512 $
579 1396 منطقه ويژه نوشهر آلمان 2,374,747 $
580 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري چك 2,374,130 $
581 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 2,360,691 $
582 1396 باشماق چين 2,346,368 $
583 1396 بندر لنگه فرانسه 2,317,814 $
584 1396 شيراز آلمان 2,292,078 $
585 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 2,287,790 $
586 1396 غرب تهران دانمارك 2,278,938 $
587 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 2,259,791 $
588 1396 چابهار چين 2,241,093 $
589 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فرانسه 2,231,592 $
590 1396 سرخس جمهوري كره 2,223,646 $
591 1396 شيراز ترکيه 2,214,369 $
592 1396 اصفهان اتريش 2,210,669 $
593 1396 کيش تايوان 2,189,422 $
594 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 2,178,956 $
595 1396 شهيد باهنر اسپانيا 2,175,654 $
596 1396 سهلان اسپانيا 2,168,732 $
597 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 2,167,107 $
598 1396 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 2,156,071 $
599 1396 اميرآباد چين 2,151,759 $
600 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيجريه 2,143,825 $
601 1396 تجاري مهراباد جمهوري كره 2,139,966 $
602 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 2,132,286 $
603 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 2,116,140 $
604 1396 اميرآباد آذربايجان 2,115,255 $
605 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 2,111,135 $
606 1396 مشهد مالزي 2,110,047 $
607 1396 اصفهان فدراسيون روسيه 2,098,626 $
608 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم ايتاليا 2,094,624 $
609 1396 قم افغانستان 2,085,145 $
610 1396 قم هند 2,084,323 $
611 1396 منطقه آزادچابهار ايتاليا 2,084,044 $
612 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لبنان 2,081,890 $
613 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اروگوئه 2,063,137 $
614 1396 همدان امارات متحده عربي 2,051,970 $
615 1396 سرخس چين 2,046,830 $
616 1396 قزوين پاكستان 2,033,233 $
617 1396 بندر لنگه جمهوري كره 2,016,879 $
618 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي منطقه آزاد كيش 2,014,679 $
619 1396 قزوين دانمارك 2,011,024 $
620 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 2,007,632 $
621 1396 اردبيل آلمان 1,988,644 $
622 1396 شهيد باهنر عمان 1,985,148 $
623 1396 شهيدرجايي يونان 1,975,909 $
624 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 1,970,606 $
625 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 1,968,166 $
626 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 1,963,637 $
627 1396 غرب تهران بلژيك 1,952,510 $
628 1396 غرب تهران هنگ كنگ 1,951,827 $
629 1396 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 1,951,683 $
630 1396 شهيدرجايي ايرلند 1,944,721 $
631 1396 كرمان چين 1,943,684 $
632 1396 اينچه برون آلمان 1,933,413 $
633 1396 قزوين هلند 1,927,278 $
634 1396 مشهد هلند 1,920,663 $
635 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم تايوان 1,918,233 $
636 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 1,913,203 $
637 1396 ذوب آهن اصفهان آلمان 1,912,674 $
638 1396 قزوين سوئيس 1,910,328 $
639 1396 منطقه آزاد حسن رود گرجستان 1,908,711 $
640 1396 بندر لنگه آلمان 1,907,728 $
641 1396 غرب تهران لهستان 1,903,539 $
642 1396 تجاري مهراباد سري لانكا 1,898,150 $
643 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 1,886,740 $
644 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليتواني 1,872,665 $
645 1396 شيراز دانمارك 1,872,149 $
646 1396 شهيدرجايي فيليپين 1,857,215 $
647 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 1,855,292 $
648 1396 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 1,848,056 $
649 1396 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 1,846,542 $
650 1396 خرم آباد ترکيه 1,836,075 $
651 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي گرجستان 1,828,704 $
652 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني افغانستان 1,825,037 $
653 1396 ذوب آهن اصفهان اتريش 1,823,630 $
654 1396 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 1,820,381 $
655 1396 ساوه جمهوري كره 1,818,597 $
656 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 1,816,897 $
657 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 1,803,197 $
658 1396 بندر لنگه ترکيه 1,794,760 $
659 1396 منطقه آزادچابهار منطقه آزادچابهار 1,794,564 $
660 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 1,791,847 $
661 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 1,785,957 $
662 1396 شهيدرجايي پرتغال 1,785,688 $
663 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هند 1,782,156 $
664 1396 زاهدان امارات متحده عربي 1,778,844 $
665 1396 شهيدرجايي اوكراين 1,773,174 $
666 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 1,755,396 $
667 1396 بندر امام خميني دانمارك 1,743,649 $
668 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قبرس 1,734,004 $
669 1396 سهلان ژاپن 1,733,893 $
670 1396 غرب تهران سوئيس 1,726,608 $
671 1396 اردبيل چين 1,714,794 $
672 1396 بندر لنگه اسپانيا 1,714,013 $
673 1396 يزد امارات متحده عربي 1,707,941 $
674 1396 قشم ترکيه 1,697,812 $
675 1396 سمنان سوئيس 1,686,618 $
676 1396 اصفهان اندونزي 1,685,622 $
677 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 1,682,784 $
678 1396 غرب تهران هلند 1,657,236 $
679 1396 سهلان سوئيس 1,656,856 $
680 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم لبنان 1,647,086 $
681 1396 منطقه ازاد بندر انزلي (بلوروس ( روسيه سفيد 1,642,002 $
682 1396 سهلان سنگاپور 1,641,249 $
683 1396 بندر لنگه تايوان 1,625,433 $
684 1396 فريدون كنار فدراسيون روسيه 1,623,710 $
685 1396 شهيد باهنر استراليا 1,621,043 $
686 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 1,619,076 $
687 1396 كرمانشاه آلمان 1,602,788 $
688 1396 منطقه ويژه بوشهر1 سوئيس 1,598,158 $
689 1396 اصفهان فرانسه 1,597,709 $
690 1396 ديلم امارات متحده عربي 1,589,009 $
691 1396 ساوه عمان 1,586,532 $
692 1396 مشهد ايتاليا 1,578,260 $
693 1396 قم فرانسه 1,575,783 $
694 1396 شيراز ايتاليا 1,574,094 $
695 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلواكي 1,572,393 $
696 1396 يزد هند 1,567,029 $
697 1396 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 1,566,406 $
698 1396 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 1,560,895 $
699 1396 پرويزخان چين 1,559,710 $
700 1396 کيش فرانسه 1,551,567 $
701 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 1,540,906 $
702 1396 اراك جمهوري كره 1,538,114 $
703 1396 آستارا جمهوري كره 1,535,812 $
704 1396 زنجان ازبكستان 1,532,999 $
705 1396 شهيدرجايي تونس 1,530,033 $
706 1396 جلفا فرانسه 1,529,753 $
707 1396 زنجان بلژيك 1,529,458 $
708 1396 اروميه بلغارستان 1,528,786 $
709 1396 ساوه يونان 1,524,780 $
710 1396 يزد فرانسه 1,524,355 $
711 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 1,523,594 $
712 1396 شهيدرجايي آرژانتين 1,520,321 $
713 1396 غرب تهران انگلستان 1,518,088 $
714 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 1,513,502 $
715 1396 بازرگان فرانسه 1,510,129 $
716 1396 اصفهان اسپانيا 1,496,872 $
717 1396 ساوه انگلستان 1,492,679 $
718 1396 ساوه سري لانكا 1,488,896 $
719 1396 منطقه آزادچابهار اندونزي 1,488,642 $
720 1396 زنجان اسپانيا 1,487,400 $
721 1396 شهيد باهنر برزيل 1,482,180 $
722 1396 قزوين اتريش 1,477,350 $
723 1396 غرب تهران بلغارستان 1,469,875 $
724 1396 فريدون كنار ترکيه 1,464,587 $
725 1396 سرخس تركمنستان 1,462,717 $
726 1396 سمنان جمهوري كره 1,442,544 $
727 1396 جلفا هند 1,431,154 $
728 1396 آستارا آلمان 1,430,235 $
729 1396 بجنورد پاكستان 1,426,789 $
730 1396 قشم فرانسه 1,425,514 $
731 1396 شهيدرجايي اسلووني 1,422,415 $
732 1396 پيرانشهر عراق 1,417,810 $
733 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) مالزي 1,408,931 $
734 1396 خوي آلمان 1,407,852 $