آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1395

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1395
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1395 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1395 شهيدرجايي چين 3,418,991,712 $
2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 1,309,591,644 $
3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 1,020,671,231 $
4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 918,052,922 $
5 1395 شهيدرجايي هند 801,464,253 $
6 1395 بندر امام خميني سوئيس 556,334,833 $
7 1395 بندر امام خميني چين 467,234,610 $
8 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 449,601,595 $
9 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 417,759,018 $
10 1395 بندر امام خميني برزيل 408,830,232 $
11 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 406,324,094 $
12 1395 بندر امام خميني هلند 397,927,025 $
13 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 372,304,370 $
14 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 368,138,894 $
15 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 359,813,838 $
16 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 348,614,702 $
17 1395 بازرگان ترکيه 336,525,606 $
18 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 325,952,105 $
19 1395 بندر امام خميني انگلستان 316,692,428 $
20 1395 شهيدرجايي آلمان 310,045,504 $
21 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 307,545,312 $
22 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 298,441,472 $
23 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 287,070,992 $
24 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 285,355,123 $
25 1395 غرب تهران فرانسه 283,011,631 $
26 1395 جلفا ترکيه 278,304,007 $
27 1395 بندر امام خميني سنگاپور 262,287,894 $
28 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 259,836,078 $
29 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 250,134,886 $
30 1395 شهيدرجايي برزيل 232,176,827 $
31 1395 شهيدرجايي تايوان 214,873,412 $
32 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 208,963,937 $
33 1395 شهيدرجايي ايتاليا 199,076,136 $
34 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 183,322,191 $
35 1395 بندر امام خميني آلمان 180,746,384 $
36 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 166,271,213 $
37 1395 شهيدرجايي مالزي 164,536,373 $
38 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 160,272,837 $
39 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 143,681,337 $
40 1395 شهيدرجايي ژاپن 143,300,005 $
41 1395 سهلان ترکيه 133,286,069 $
42 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 130,509,871 $
43 1395 بندر امام خميني اوكراين 121,825,149 $
44 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 121,763,142 $
45 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 121,591,781 $
46 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 120,100,381 $
47 1395 بندر امام خميني هند 118,130,009 $
48 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 114,177,884 $
49 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 112,827,379 $
50 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 112,441,936 $
51 1395 قزوين چين 107,381,610 $
52 1395 شهيدرجايي بلژيك 106,836,412 $
53 1395 بندر امام خميني آرژانتين 104,168,203 $
54 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 98,300,992 $
55 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 94,960,437 $
56 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 87,800,946 $
57 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 87,543,634 $
58 1395 منطقه آزادچابهار چين 86,637,143 $
59 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 86,117,775 $
60 1395 قشم جمهوري كره 84,827,486 $
61 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 82,725,098 $
62 1395 زاهدان پاكستان 81,675,679 $
63 1395 بندر امام خميني تايلند 81,365,928 $
64 1395 شهيدرجايي اسپانيا 79,013,075 $
65 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 77,796,023 $
66 1395 شهيدرجايي ترکيه 75,831,767 $
67 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 75,616,050 $
68 1395 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 74,401,419 $
69 1395 شهيدرجايي تايلند 73,060,415 $
70 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 72,031,927 $
71 1395 غرب تهران ترکيه 71,608,468 $
72 1395 شهيدرجايي اندونزي 69,002,525 $
73 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 68,826,978 $
74 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 68,152,617 $
75 1395 قزوين ترکيه 67,722,336 $
76 1395 جلفا چين 66,122,636 $
77 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 65,621,187 $
78 1395 قشم چين 63,886,911 $
79 1395 قزوين امارات متحده عربي 63,808,035 $
80 1395 بندر امام خميني مالزي 63,043,057 $
81 1395 منطقه ويژه پيام فرانسه 61,051,020 $
82 1395 زنجان ترکيه 60,397,120 $
83 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 60,235,353 $
84 1395 غرب تهران چين 58,704,806 $
85 1395 آبادان امارات متحده عربي 57,583,783 $
86 1395 غرب تهران آلمان 54,637,000 $
87 1395 گناوه چين 51,344,594 $
88 1395 شهيدرجايي سوئد 50,222,283 $
89 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 49,972,147 $
90 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 49,733,369 $
91 1395 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 48,772,433 $
92 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 47,281,183 $
93 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 46,976,654 $
94 1395 شهيدرجايي سري لانكا 46,580,226 $
95 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 45,747,439 $
96 1395 گناوه امارات متحده عربي 42,858,738 $
97 1395 شهيدرجايي سنگاپور 42,377,743 $
98 1395 سهلان امارات متحده عربي 41,352,895 $
99 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 40,793,923 $
100 1395 منطقه ويژه پيام چين 40,387,388 $
101 1395 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 40,148,210 $
102 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 39,554,334 $
103 1395 اروميه ترکيه 38,889,875 $
104 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 38,889,750 $
105 1395 کيش چين 38,368,140 $
106 1395 ساوه چين 36,721,383 $
107 1395 شهيدرجايي فرانسه 36,672,335 $
108 1395 زنجان آلمان 35,870,449 $
109 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 35,007,808 $
110 1395 شهيدرجايي پاكستان 34,669,858 $
111 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 34,261,270 $
112 1395 شهيدرجايي اوكراين 33,433,924 $
113 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 33,097,648 $
114 1395 قزوين آلمان 33,037,383 $
115 1395 قشم امارات متحده عربي 32,380,700 $
116 1395 مشهد امارات متحده عربي 32,121,428 $
117 1395 بندر امام خميني ترکيه 30,647,320 $
118 1395 اصفهان چين 29,872,997 $
119 1395 شهيدرجايي هلند 29,810,187 $
120 1395 ساوه امارات متحده عربي 29,707,113 $
121 1395 اميرآباد سوئيس 29,576,859 $
122 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29,316,725 $
123 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29,077,429 $
124 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 27,826,096 $
125 1395 بندر امام خميني ايالات متحده آمريكا 27,682,495 $
126 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 27,451,082 $
127 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 27,154,208 $
128 1395 شهيدرجايي بنگلادش 26,781,856 $
129 1395 سهلان آلمان 26,720,834 $
130 1395 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 26,311,698 $
131 1395 منطقه ازاد بندر انزلي چين 26,205,905 $
132 1395 شهيدرجايي اتريش 26,197,148 $
133 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 25,577,566 $
134 1395 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 25,024,043 $
135 1395 جلفا آلمان 24,652,335 $
136 1395 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 24,539,790 $
137 1395 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 24,381,421 $
138 1395 پيشين پاكستان 24,300,893 $
139 1395 بندر امام خميني اتريش 23,925,615 $
140 1395 سرخس ترکيه 23,682,951 $
141 1395 قم هند 23,582,505 $
142 1395 سيرجان چين 23,460,327 $
143 1395 بندر امام خميني فرانسه 23,443,505 $
144 1395 شهيد باهنر عمان 23,048,713 $
145 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 22,964,991 $
146 1395 قزوين بلژيك 22,467,594 $
147 1395 بازارچه پيشين پاكستان 22,351,472 $
148 1395 منطقه ويژه پيام هند 22,074,722 $
149 1395 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 21,786,949 $
150 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 21,582,846 $
151 1395 اصفهان جمهوري كره 21,473,265 $
152 1395 آستارا امارات متحده عربي 21,182,219 $
153 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 20,889,558 $
154 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 20,717,016 $
155 1395 بازرگان چين 20,169,534 $
156 1395 منطقه ويژه پيام ترکيه 20,040,881 $
157 1395 زنجان هند 19,926,730 $
158 1395 مجتمع فولاد مباركه آلمان 19,906,809 $
159 1395 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 19,643,403 $
160 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 18,726,093 $
161 1395 سرخس جمهوري كره 18,684,909 $
162 1395 غرب تهران ايتاليا 18,566,404 $
163 1395 جلفا ايتاليا 18,350,876 $
164 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 18,338,622 $
165 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 18,313,351 $
166 1395 چابهار هند 18,211,797 $
167 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 18,210,136 $
168 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 18,183,012 $
169 1395 بندر امام خميني اندونزي 18,062,138 $
170 1395 قشم سري لانكا 18,043,671 $
171 1395 شهركرد چين 17,816,179 $
172 1395 بازرگان ايتاليا 17,762,495 $
173 1395 غرب تهران جمهوري كره 17,650,984 $
174 1395 کيش منطقه آزاد كيش 17,561,090 $
175 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 17,145,656 $
176 1395 شهيدرجايي فنلاند 17,123,892 $
177 1395 قم چين 16,845,684 $
178 1395 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 16,773,966 $
179 1395 خرم آباد چين 16,707,027 $
180 1395 اميرآباد قزاقستان 16,598,425 $
181 1395 مشهد پاكستان 16,562,760 $
182 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 16,148,243 $
183 1395 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 15,709,414 $
184 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 15,539,656 $
185 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 15,420,598 $
186 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 15,258,603 $
187 1395 باشماق عراق 14,826,624 $
188 1395 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 14,611,083 $
189 1395 سهلان جمهوري كره 14,476,629 $
190 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 14,080,834 $
191 1395 شهيدرجايي ايرلند 14,004,649 $
192 1395 بازرگان آلمان 13,946,061 $
193 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 13,892,455 $
194 1395 بندر امام خميني صربستان 13,773,502 $
195 1395 زنجان امارات متحده عربي 13,695,113 $
196 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 13,626,012 $
197 1395 سهلان چين 13,404,631 $
198 1395 مشهد چين 13,251,589 $
199 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 13,235,435 $
200 1395 سرخس ازبكستان 13,134,981 $
201 1395 آستارا چين 13,040,029 $
202 1395 ساوه ترکيه 12,975,318 $
203 1395 غرب تهران اتريش 12,971,039 $
204 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 12,807,231 $
205 1395 منطقه ويژه پيام آلمان 12,767,905 $
206 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12,530,992 $
207 1395 شهيدرجايي ويتنام 12,433,958 $
208 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12,156,573 $
209 1395 ساوه آلمان 12,074,169 $
210 1395 سرخس امارات متحده عربي 11,963,202 $
211 1395 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 11,938,729 $
212 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 11,773,754 $
213 1395 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 11,763,786 $
214 1395 اصفهان ترکيه 11,711,594 $
215 1395 گناوه كويت 11,467,619 $
216 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 11,118,124 $
217 1395 کيش امارات متحده عربي 10,932,335 $
218 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 10,844,390 $
219 1395 شهيدرجايي سوئيس 10,812,734 $
220 1395 يزد ايتاليا 10,722,123 $
221 1395 ذوب آهن اصفهان آلمان 10,624,454 $
222 1395 مشهد آلمان 10,549,011 $
223 1395 بازرگان اكوادور 10,429,403 $
224 1395 شهيد باهنر تايلند 10,136,700 $
225 1395 اميرآباد اسپانيا 10,024,037 $
226 1395 آستارا ترکيه 9,807,003 $
227 1395 ميرجاوه پاكستان 9,761,885 $
228 1395 مشهد جمهوري كره 9,722,906 $
229 1395 جلفا ارمنستان 9,682,807 $
230 1395 شهيدرجايي شيلي 9,573,205 $
231 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 9,525,798 $
232 1395 شهيدرجايي نروژ 9,433,443 $
233 1395 يزد ترکيه 9,344,650 $
234 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 9,162,627 $
235 1395 اصفهان امارات متحده عربي 9,143,687 $
236 1395 منطقه ويژه نوشهر چين 9,137,089 $
237 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 9,135,099 $
238 1395 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 9,118,835 $
239 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 9,083,159 $
240 1395 شهيد باهنر هند 9,060,504 $
241 1395 فريدون كنار امارات متحده عربي 9,055,602 $
242 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 9,014,234 $
243 1395 جلفا ژاپن 8,901,838 $
244 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 8,857,704 $
245 1395 منطقه آزاد حسن رود سوئد 8,797,434 $
246 1395 مشهد تركمنستان 8,792,583 $
247 1395 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 8,781,480 $
248 1395 سهلان ايتاليا 8,609,445 $
249 1395 ساوه اسپانيا 8,592,286 $
250 1395 منطقه آزاد حسن رود سري لانكا 8,561,788 $
251 1395 شهيدرجايي غنا 8,539,811 $
252 1395 منطقه ويژه نوشهر اتريش 8,533,184 $
253 1395 بندر امام خميني ايتاليا 8,484,385 $
254 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 8,425,377 $
255 1395 شهركرد ايتاليا 8,370,020 $
256 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 8,329,951 $
257 1395 بندر امام خميني تايوان 8,103,067 $
258 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 8,100,552 $
259 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 8,094,003 $
260 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 8,074,383 $
261 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 8,065,446 $
262 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 8,055,221 $
263 1395 زنجان چين 8,046,659 $
264 1395 اصفهان ايتاليا 7,946,357 $
265 1395 مشهد ترکيه 7,857,446 $
266 1395 شهيدرجايي دانمارك 7,741,865 $
267 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 7,686,609 $
268 1395 بازرگان گرجستان 7,678,679 $
269 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 7,621,104 $
270 1395 غرب تهران تايوان 7,521,168 $
271 1395 شهيدرجايي سيشل 7,510,069 $
272 1395 غرب تهران روماني 7,502,836 $
273 1395 آستارا آذربايجان 7,474,538 $
274 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 7,400,365 $
275 1395 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 7,397,148 $
276 1395 همدان چين 7,382,079 $
277 1395 اصفهان آلمان 7,348,733 $
278 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 7,208,365 $
279 1395 چابهار چين 7,146,069 $
280 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 7,074,042 $
281 1395 اراك امارات متحده عربي 7,048,106 $
282 1395 ساوه هند 7,037,616 $
283 1395 خوي ترکيه 6,913,388 $
284 1395 چابهار امارات متحده عربي 6,898,582 $
285 1395 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 6,869,525 $
286 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 6,863,693 $
287 1395 ساوه تايلند 6,701,236 $
288 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 6,663,705 $
289 1395 شهيدرجايي استراليا 6,655,164 $
290 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 6,616,446 $
291 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 6,518,491 $
292 1395 قشم هند 6,506,383 $
293 1395 شهيدرجايي عمان 6,477,968 $
294 1395 شهيدرجايي فيليپين 6,455,303 $
295 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 6,443,018 $
296 1395 سمنان آلمان 6,381,816 $
297 1395 شهيدرجايي انگلستان 6,363,989 $
298 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 6,181,790 $
299 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 6,133,936 $
300 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 6,116,017 $
301 1395 منطقه آزاد حسن رود هند 6,038,410 $
302 1395 قزوين جمهوري كره 6,035,879 $
303 1395 بندر امام خميني اردن 6,000,000 $
304 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 5,983,406 $
305 1395 اميرآباد هلند 5,981,342 $
306 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 5,959,690 $
307 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 5,935,198 $
308 1395 پيرانشهر عراق 5,930,132 $
309 1395 قم ترکيه 5,892,257 $
310 1395 قزوين ايتاليا 5,770,936 $
311 1395 آبادان چين 5,751,636 $
312 1395 شهيدرجايي كانادا 5,704,142 $
313 1395 اميرآباد ترکيه 5,694,554 $
314 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد سودان 5,682,600 $
315 1395 بندر لنگه چين 5,666,360 $
316 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 5,627,374 $
317 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 5,592,370 $
318 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 5,583,953 $
319 1395 اردبيل ترکيه 5,532,776 $
320 1395 قزوين اتريش 5,511,026 $
321 1395 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 5,478,923 $
322 1395 سهلان سوئد 5,443,467 $
323 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 5,416,358 $
324 1395 کيش ژاپن 5,415,429 $
325 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 5,400,954 $
326 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 5,380,830 $
327 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 5,337,247 $
328 1395 شهيدرجايي كويت 5,322,507 $
329 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 5,305,802 $
330 1395 جلفا لهستان 5,207,799 $
331 1395 مشهد هلند 5,086,576 $
332 1395 بجنورد چين 4,981,791 $
333 1395 شهيدرجايي اكوادور 4,968,142 $
334 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 4,964,764 $
335 1395 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 4,964,248 $
336 1395 شهيدرجايي اردن 4,962,132 $
337 1395 زنجان سوئيس 4,961,239 $
338 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 4,946,433 $
339 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 4,927,590 $
340 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 4,922,337 $
341 1395 غرب تهران تاجيكستان 4,869,982 $
342 1395 سهلان غنا 4,847,954 $
343 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 4,846,411 $
344 1395 سمنان ترکيه 4,827,149 $
345 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 4,817,044 $
346 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 4,745,963 $
347 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 4,728,098 $
348 1395 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 4,719,689 $
349 1395 سهلان فرانسه 4,690,403 $
350 1395 بجنورد پاكستان 4,591,780 $
351 1395 قزوين تايوان 4,500,191 $
352 1395 غرب تهران سوئد 4,461,663 $
353 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 4,460,133 $
354 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 4,401,226 $
355 1395 اراك ترکيه 4,399,008 $
356 1395 بندر امام خميني اسپانيا 4,397,714 $
357 1395 سيرجان هند 4,339,958 $
358 1395 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 4,271,159 $
359 1395 زنجان ايتاليا 4,241,731 $
360 1395 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 4,158,010 $
361 1395 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 4,156,734 $
362 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 4,084,772 $
363 1395 شهركرد ازبكستان 4,012,029 $
364 1395 يزد چين 3,962,192 $
365 1395 شهيد باهنر آلمان 3,957,519 $
366 1395 شهيدرجايي عربستان سعودي 3,954,175 $
367 1395 غرب تهران اسلواكي 3,891,331 $
368 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 3,846,139 $
369 1395 مهران اسلووني 3,811,260 $
370 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 3,776,165 $
371 1395 اميرآباد ليتواني 3,771,176 $
372 1395 سرخس فدراسيون روسيه 3,769,929 $
373 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 3,744,104 $
374 1395 بيرجند پاكستان 3,685,726 $
375 1395 منطقه ويژه پيام اوكراين 3,672,959 $
376 1395 آستارا فدراسيون روسيه 3,670,322 $
377 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كنيا 3,661,968 $
378 1395 شهيدرجايي اروگوئه 3,652,097 $
379 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 3,553,714 $
380 1395 منطقه آزاد حسن رود گرجستان 3,515,950 $
381 1395 شهيدرجايي پرتغال 3,507,645 $
382 1395 جلفا اسپانيا 3,495,351 $
383 1395 مشهد سوئيس 3,493,920 $
384 1395 ساوه يونان 3,486,783 $
385 1395 آستارا جمهوري كره 3,486,733 $
386 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 3,475,723 $
387 1395 ساوه ايتاليا 3,472,601 $
388 1395 همدان ترکيه 3,454,463 $
389 1395 سيرجان ژاپن 3,447,094 $
390 1395 منطقه ويژه بوشهر1 گواتمالا 3,405,998 $
391 1395 آستارا هند 3,388,916 $
392 1395 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 3,388,077 $
393 1395 منطقه ويژه بوشهر تايلند 3,387,160 $
394 1395 قزوين هند 3,382,415 $
395 1395 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 3,364,774 $
396 1395 قشم ويتنام 3,363,564 $
397 1395 چابهار سيشل 3,358,999 $
398 1395 شهركرد امارات متحده عربي 3,350,737 $
399 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 3,332,236 $
400 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 3,325,581 $
401 1395 غرب تهران ژاپن 3,323,164 $
402 1395 فريدون كنار فدراسيون روسيه 3,314,285 $
403 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 3,314,264 $
404 1395 مشهد ايتاليا 3,288,714 $
405 1395 ذوب آهن اصفهان چين 3,273,603 $
406 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 3,258,794 $
407 1395 قزوين فرانسه 3,242,699 $
408 1395 سهلان دانمارك 3,234,196 $
409 1395 منطقه ويژه بوشهر چين 3,205,189 $
410 1395 شهيدرجايي لهستان 3,198,457 $
411 1395 يزد امارات متحده عربي 3,188,659 $
412 1395 کيش ايتاليا 3,175,798 $
413 1395 اينچه برون پاكستان 3,143,138 $
414 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كانادا 3,142,335 $
415 1395 مشهد ايرلند 3,096,276 $
416 1395 سهلان گرجستان 3,085,666 $
417 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 3,081,969 $
418 1395 شهيد باهنر چين 3,077,566 $
419 1395 سهلان كانادا 3,063,492 $
420 1395 اصفهان اتريش 3,026,456 $
421 1395 اراك ايتاليا 3,023,471 $
422 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايرلند 2,994,217 $
423 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 2,977,062 $
424 1395 مشهد تايوان 2,908,691 $
425 1395 شهيدرجايي جمهوري چك 2,898,181 $
426 1395 بندر امام خميني روماني 2,884,816 $
427 1395 غرب تهران دانمارك 2,866,522 $
428 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 2,856,892 $
429 1395 اميرآباد اوكراين 2,847,393 $
430 1395 قزوين هلند 2,827,106 $
431 1395 اينچه برون چين 2,826,992 $
432 1395 اراك چين 2,780,428 $
433 1395 سمنان امارات متحده عربي 2,753,368 $
434 1395 منطقه ويژه بوشهر جمهوري كره 2,728,059 $
435 1395 اينچه برون فدراسيون روسيه 2,708,905 $
436 1395 ريگ امارات متحده عربي 2,707,145 $
437 1395 اصفهان فرانسه 2,690,230 $
438 1395 ساوه مالزي 2,668,339 $
439 1395 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 2,661,016 $
440 1395 شهيدرجايي اسلووني 2,658,264 $
441 1395 شهركرد اتريش 2,626,637 $
442 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 2,614,125 $
443 1395 مشهد قزاقستان 2,556,756 $
444 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 2,552,657 $
445 1395 اينچه برون ترکيه 2,551,076 $
446 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 2,540,878 $
447 1395 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 2,513,630 $
448 1395 منطقه آزاد حسن رود آلمان 2,495,747 $
449 1395 ساوه قزاقستان 2,485,328 $
450 1395 ساوه جمهوري كره 2,476,936 $
451 1395 قزوين سوئيس 2,471,491 $
452 1395 اروميه آلمان 2,467,257 $
453 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 2,457,962 $
454 1395 سرخس سوئيس 2,424,009 $
455 1395 قم امارات متحده عربي 2,404,023 $
456 1395 بازرگان لهستان 2,398,678 $
457 1395 شهيدرجايي كنيا 2,395,028 $
458 1395 منطقه آزادچابهار هند 2,373,202 $
459 1395 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 2,359,504 $
460 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 2,348,350 $
461 1395 كرمان ترکيه 2,282,120 $
462 1395 قشم تايلند 2,280,880 $
463 1395 مشهد ازبكستان 2,277,724 $
464 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 2,256,340 $
465 1395 شهيدرجايي لوگزامبورگ 2,254,743 $
466 1395 سرخس تاجيكستان 2,254,310 $
467 1395 منطقه ويژه پيام هلند 2,185,109 $
468 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 2,177,002 $
469 1395 كرمانشاه چين 2,164,934 $
470 1395 بيله سوار آذربايجان 2,164,368 $
471 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 2,153,812 $
472 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 2,147,160 $
473 1395 قشم آلمان 2,141,765 $
474 1395 قم عراق 2,133,567 $
475 1395 غرب تهران سوئيس 2,110,343 $
476 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 2,106,613 $
477 1395 زنجان تايوان 2,102,664 $
478 1395 منطقه ويژه بوشهر ترکيه 2,099,839 $
479 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز دانمارك 2,048,837 $
480 1395 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 2,034,696 $
481 1395 اروميه چين 2,034,543 $
482 1395 يزد آلمان 2,023,796 $
483 1395 سرخس قزاقستان 2,021,020 $
484 1395 اميرآباد ازبكستان 2,016,587 $
485 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 2,009,594 $
486 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ايرلند 1,989,132 $
487 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 1,968,060 $
488 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 1,967,232 $
489 1395 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 1,963,203 $
490 1395 مشهد مالزي 1,957,900 $
491 1395 سمنان انگلستان 1,949,719 $
492 1395 قشم فرانسه 1,938,527 $
493 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 1,927,775 $
494 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 1,912,931 $
495 1395 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 1,905,693 $
496 1395 ساوه دانمارك 1,864,675 $
497 1395 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 1,856,416 $
498 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 1,849,349 $
499 1395 جلفا گرجستان 1,848,161 $
500 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس فدراسيون روسيه 1,835,833 $
501 1395 پرويزخان عراق 1,822,170 $
502 1395 سهلان سوئيس 1,809,270 $
503 1395 منطقه آزادچابهار پاكستان 1,799,672 $
504 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سوئد 1,782,300 $
505 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 1,779,710 $
506 1395 جلفا آذربايجان 1,770,263 $
507 1395 کيش هلند 1,763,874 $
508 1395 غرب تهران تايلند 1,758,588 $
509 1395 سهلان لهستان 1,755,763 $
510 1395 منطقه ويژه پيام عمان 1,749,219 $
511 1395 غرب تهران اكوادور 1,745,976 $
512 1395 ساوه برزيل 1,740,049 $
513 1395 بازرگان فرانسه 1,739,883 $
514 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 1,736,842 $
515 1395 شهركرد آلمان 1,705,447 $
516 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 1,701,537 $
517 1395 اروميه امارات متحده عربي 1,695,408 $
518 1395 كرمانشاه آلمان 1,687,953 $
519 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 1,673,595 $
520 1395 بندر امام خميني ژاپن 1,670,934 $
521 1395 جلفا روماني 1,662,743 $
522 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 1,654,618 $
523 1395 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 1,653,536 $
524 1395 كرمان آلمان 1,653,274 $
525 1395 جلفا اتريش 1,652,303 $
526 1395 زنجان بلژيك 1,650,546 $
527 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 1,650,516 $
528 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايرلند 1,639,967 $
529 1395 شهيدرجايي اسلواكي 1,632,742 $
530 1395 شهيدرجايي آرژانتين 1,629,157 $
531 1395 سيرجان امارات متحده عربي 1,622,565 $
532 1395 اينچه برون يونان 1,613,822 $
533 1395 سمنان چين 1,600,070 $
534 1395 سنندج پاكستان 1,589,190 $
535 1395 سهلان سنگاپور 1,588,595 $
536 1395 سرو ترکيه 1,586,506 $
537 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 1,578,721 $
538 1395 كرمانشاه پاكستان 1,561,491 $
539 1395 ذوب آهن اصفهان هند 1,557,869 $
540 1395 اراك آلمان 1,554,015 $
541 1395 کيش جمهوري كره 1,551,465 $
542 1395 شهيدرجايي تونس 1,520,786 $
543 1395 شهيدرجايي يونان 1,520,642 $
544 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 1,511,313 $
545 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 1,506,278 $
546 1395 اصفهان اسپانيا 1,494,713 $
547 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 1,488,208 $
548 1395 غرب تهران اسپانيا 1,481,831 $
549 1395 منطقه ويژه نوشهر سنگاپور 1,480,206 $
550 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 1,458,026 $
551 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,450,380 $
552 1395 ساوه بلژيك 1,448,235 $
553 1395 جلفا امارات متحده عربي 1,445,654 $
554 1395 اروميه عراق 1,436,931 $
555 1395 شهيدرجايي مجارستان 1,426,628 $
556 1395 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 1,426,251 $
557 1395 خرم آباد امارات متحده عربي 1,416,191 $
558 1395 زنجان ارمنستان 1,416,099 $
559 1395 ديلم امارات متحده عربي 1,412,489 $
560 1395 جلفا كانادا 1,409,437 $
561 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اتريش 1,398,048 $
562 1395 شهيدرجايي كلمبيا 1,396,839 $
563 1395 يزد ازبكستان 1,390,460 $
564 1395 غرب تهران فنلاند 1,386,994 $
565 1395 اميرآباد آلمان 1,384,965 $
566 1395 اروميه پاكستان 1,376,411 $
567 1395 مشهد تاجيكستان 1,373,258 $
568 1395 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 1,367,374 $
569 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 1,364,596 $
570 1395 سهلان هند 1,363,593 $
571 1395 زنجان گرجستان 1,353,134 $
572 1395 سهلان اتريش 1,348,165 $
573 1395 دوغارون افغانستان 1,347,952 $
574 1395 چابهار اندونزي 1,343,569 $
575 1395 فريدون كنار اسپانيا 1,327,658 $
576 1395 يزد اسپانيا 1,325,807 $
577 1395 منطقه آزادچابهار تايلند 1,312,074 $
578 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 1,294,412 $
579 1395 اردبيل آلمان 1,288,838 $
580 1395 مشهد اسپانيا 1,288,128 $
581 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 1,286,552 $
582 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 1,286,348 $
583 1395 يزد هلند 1,281,176 $
584 1395 اردبيل ايتاليا 1,279,360 $
585 1395 اراك جمهوري كره 1,262,545 $
586 1395 اينچه برون امارات متحده عربي 1,258,446 $
587 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 1,257,488 $
588 1395 سهلان اوكراين 1,256,186 $
589 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 1,248,987 $
590 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 1,231,394 $
591 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,224,626 $
592 1395 سيرجان ايالات متحده آمريكا 1,209,211 $
593 1395 شهيدرجايي سودان 1,207,518 $
594 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 1,204,699 $
595 1395 ميرجاوه فيليپين 1,204,049 $
596 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هند 1,194,643 $
597 1395 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 1,184,366 $
598 1395 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 1,184,067 $
599 1395 قشم ايتاليا 1,181,739 $
600 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 1,178,461 $
601 1395 قزوين مالزي 1,176,369 $
602 1395 سيرجان جمهوري كره 1,170,114 $
603 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 1,169,607 $
604 1395 اصفهان تايوان 1,167,862 $
605 1395 بجنورد قرقيزستان 1,150,579 $
606 1395 اروميه هند 1,148,040 $
607 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 1,142,615 $
608 1395 قم اندونزي 1,134,618 $
609 1395 همدان امارات متحده عربي 1,133,488 $
610 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 1,130,026 $
611 1395 جلفا بلژيك 1,110,879 $
612 1395 مشهد جمهوري چك 1,109,811 $
613 1395 غرب تهران هند 1,092,314 $
614 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 1,090,763 $
615 1395 سمنان ايتاليا 1,089,025 $
616 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اردن 1,088,908 $
617 1395 غرب تهران هلند 1,082,927 $
618 1395 سمنان جمهوري كره 1,064,403 $
619 1395 کيش تايوان 1,062,193 $
620 1395 يزد سوازيلند 1,058,399 $
621 1395 قزوين فدراسيون روسيه 1,058,179 $
622 1395 اروميه هلند 1,056,229 $
623 1395 ساوه اتريش 1,056,208 $
624 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 1,050,274 $
625 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 1,046,007 $
626 1395 سرخس ليتواني 1,045,072 $
627 1395 همدان آلمان 1,037,848 $
628 1395 شهيدرجايي لبنان 1,029,671 $
629 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سري لانكا 1,026,558 $
630 1395 کيش آلمان 1,018,598 $
631 1395 اصفهان هند 1,016,094 $
632 1395 سهلان فدراسيون روسيه 1,014,543 $
633 1395 جلفا قزاقستان 1,013,254 $
634 1395 اميرآباد قبرس 1,004,487 $
635 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 991,100 $
636 1395 كرمان اتيوپي 989,306 $
637 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 983,304 $
638 1395 كرمان اتريش 981,623 $
639 1395 همدان ايتاليا 974,533 $
640 1395 سيرجان اسپانيا 963,778 $
641 1395 سيرجان برزيل 961,602 $
642 1395 غرب تهران عراق 957,786 $
643 1395 جلفا فدراسيون روسيه 951,453 $
644 1395 غرب تهران بلژيك 948,927 $
645 1395 سنندج هند 946,288 $
646 1395 قم ايتاليا 943,290 $
647 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري متحده تانزانيا 942,077 $
648 1395 غرب تهران گرجستان 930,856 $
649 1395 چابهار منطقه آزاد چابهار 924,756 $
650 1395 غرب تهران لبنان 920,691 $
651 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز بلغارستان 914,766 $
652 1395 جلفا مالزي 906,334 $
653 1395 منطقه ويژه پيام ايالات متحده آمريكا 887,215 $
654 1395 سهلان هلند 879,901 $
655 1395 اصفهان فيليپين 874,922 $
656 1395 غرب تهران بلغارستان 868,729 $
657 1395 منطقه ازاد بندر انزلي دانمارك 862,910 $
658 1395 منطقه ويژه پيام عراق 857,839 $
659 1395 اصفهان هلند 857,494 $
660 1395 سرخس تركمنستان 856,831 $
661 1395 سهلان اسپانيا 855,669 $
662 1395 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 855,452 $
663 1395 اروميه سري لانكا 854,076 $
664 1395 اراك ازبكستان 853,823 $
665 1395 ساوه هلند 850,757 $
666 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 847,698 $
667 1395 بازرگان عراق 843,243 $
668 1395 اينچه برون قزاقستان 841,098 $
669 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني گرجستان 835,067 $
670 1395 مجتمع فولاد مباركه اتريش 834,186 $
671 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 832,783 $
672 1395 منطقه ويژه بوشهر1 مصر 830,162 $
673 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران برزيل 826,280 $
674 1395 بجنورد قزاقستان 825,669 $
675 1395 اميرآباد جمهوري كره 817,268 $
676 1395 همدان عمان 811,724 $
677 1395 اصفهان دانمارك 809,658 $
678 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران پرتغال 807,807 $
679 1395 سنندج ايتاليا 804,841 $
680 1395 بازرگان جمهوري عربي سوريه 804,638 $
681 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 802,348 $
682 1395 مهران هند 802,110 $
683 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) مالزي 799,492 $
684 1395 قزوين مجارستان 794,758 $
685 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ايالات متحده آمريكا 788,728 $
686 1395 كرمانشاه ترکيه 779,312 $
687 1395 آستارا اكوادور 776,724 $
688 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اوكراين 776,591 $
689 1395 غرب تهران ازبكستان 775,365 $
690 1395 ساوه سوئيس 773,486 $
691 1395 شهركرد ترکيه 769,011 $
692 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 768,306 $
693 1395 اروميه آذربايجان 765,586 $
694 1395 غرب تهران لهستان 755,836 $
695 1395 مشهد فرانسه 749,264 $
696 1395 اميرآباد چين 746,338 $
697 1395 قشم ترکيه 745,235 $
698 1395 خوي آلمان 744,622 $
699 1395 زنجان فدراسيون روسيه 741,385 $
700 1395 يزد تاجيكستان 740,720 $
701 1395 جلفا دانمارك 731,267 $
702 1395 بازرگان اوكراين 730,639 $
703 1395 قزوين اسپانيا 727,891 $
704 1395 شهيدرجايي مصر 727,556 $
705 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مراكش 726,541 $
706 1395 قزوين سوئد 725,133 $
707 1395 اصفهان فدراسيون روسيه 721,479 $
708 1395 غرب تهران ويتنام 721,359 $
709 1395 بازرگان بلغارستان 720,998 $
710 1395 اروميه اسپانيا 713,901 $
711 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران تاجيكستان 713,850 $
712 1395 منطقه ازاد بندر انزلي منطقه ازاد بندرانزلي 710,100 $
713 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 707,427 $
714 1395 اردبيل پاكستان 705,000 $
715 1395 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 704,849 $
716 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هلند 700,856 $
717 1395 كرمانشاه هند 700,730 $
718 1395 قزوين جمهوري عربي سوريه 700,437 $
719 1395 اميرآباد پرتغال 697,147 $
720 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسپانيا 694,711 $
721 1395 کيش فرانسه 694,463 $
722 1395 مجتمع فولاد مباركه سوئيس 693,639 $
723 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 691,363 $
724 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قزاقستان 682,150 $
725 1395 مشهد عمان 675,675 $
726 1395 اينچه برون ايتاليا 674,727 $
727 1395 شهيدرجايي پاراگوئه 673,885 $
728 1395 خوي چين 673,412 $
729 1395 مشهد هند 672,637 $
730 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اوكراين 659,764 $
731 1395 خرم آباد ترکيه 659,605 $
732 1395 جلفا بلغارستان 659,433 $
733 1395 غرب تهران اسلووني 658,388 $
734 1395 سنندج ژاپن 651,764 $
735 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 648,034 $
736 1395 كرمان چين 647,727 $
737 1395 منطقه ويژه نوشهر هلند 646,297 $
738 1395 تبريز آلمان 646,237 $
739 1395 ساوه پاكستان 640,254 $
740 1395 اراك هلند