آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1395

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1395
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1395 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1395 شهيدرجايي چين 2,816,780,204 $
2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 1,091,935,563 $
3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 843,295,139 $
4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 553,834,782 $
5 1395 شهيدرجايي هند 533,209,055 $
6 1395 بازرگان ترکيه 526,241,300 $
7 1395 بندر امام خميني برزيل 394,211,738 $
8 1395 بندر امام خميني چين 328,386,151 $
9 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 319,315,774 $
10 1395 بندر امام خميني سوئيس 304,418,636 $
11 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 302,099,340 $
12 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 278,263,906 $
13 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 272,456,613 $
14 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 266,458,172 $
15 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 263,977,185 $
16 1395 بندر امام خميني هلند 260,741,620 $
17 1395 بندر امام خميني اوكراين 258,416,377 $
18 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 229,492,402 $
19 1395 شهيدرجايي برزيل 228,425,065 $
20 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 226,321,654 $
21 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 224,208,656 $
22 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 209,658,623 $
23 1395 شهيدرجايي آلمان 208,162,454 $
24 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 202,601,627 $
25 1395 بازرگان آلمان 200,812,137 $
26 1395 بندر امام خميني انگلستان 199,789,984 $
27 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 197,290,778 $
28 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 190,290,182 $
29 1395 جلفا ترکيه 186,206,410 $
30 1395 شهيدرجايي تايوان 176,232,421 $
31 1395 شهيدرجايي ايتاليا 175,795,430 $
32 1395 بندر امام خميني آلمان 159,693,833 $
33 1395 شهيدرجايي مالزي 155,272,088 $
34 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 154,088,835 $
35 1395 غرب تهران فرانسه 153,845,921 $
36 1395 بندر امام خميني سنگاپور 152,260,784 $
37 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 148,175,612 $
38 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 143,777,874 $
39 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 142,685,250 $
40 1395 بندر امام خميني هند 137,951,169 $
41 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 133,511,124 $
42 1395 شهيدرجايي بلژيك 128,778,435 $
43 1395 شهيدرجايي ژاپن 121,717,040 $
44 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 114,532,955 $
45 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 110,814,741 $
46 1395 بازرگان ايتاليا 109,661,656 $
47 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 103,770,048 $
48 1395 بندر امام خميني آرژانتين 103,183,476 $
49 1395 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 102,572,018 $
50 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 100,184,721 $
51 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 92,947,898 $
52 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 90,774,091 $
53 1395 بازرگان روماني 85,443,258 $
54 1395 سهلان ترکيه 84,212,437 $
55 1395 شهيدرجايي اندونزي 82,344,506 $
56 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 78,290,895 $
57 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 76,791,384 $
58 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 76,129,072 $
59 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 74,969,173 $
60 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 72,772,752 $
61 1395 بندر امام خميني تايلند 68,752,413 $
62 1395 بندر امام خميني مالزي 68,561,700 $
63 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 66,359,179 $
64 1395 شهيدرجايي اسپانيا 65,390,579 $
65 1395 بندر امام خميني كانادا 65,387,425 $
66 1395 شهيدرجايي تايلند 64,082,218 $
67 1395 بندر امام خميني ايالات متحده آمريكا 62,382,731 $
68 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 58,833,395 $
69 1395 شهيدرجايي سوئد 58,166,864 $
70 1395 زاهدان پاكستان 57,387,945 $
71 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 56,848,505 $
72 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 56,616,032 $
73 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 55,769,982 $
74 1395 جلفا چين 55,675,651 $
75 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 55,080,933 $
76 1395 منطقه آزادچابهار چين 54,825,453 $
77 1395 شهيدرجايي ترکيه 54,416,356 $
78 1395 قشم جمهوري كره 54,246,995 $
79 1395 منطقه ويژه بوشهر چين 53,462,988 $
80 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 52,606,734 $
81 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 52,493,912 $
82 1395 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 51,028,898 $
83 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 49,728,116 $
84 1395 قزوين چين 47,424,922 $
85 1395 غرب تهران ترکيه 46,617,923 $
86 1395 قزوين ترکيه 45,672,673 $
87 1395 شهيدرجايي سري لانكا 45,580,817 $
88 1395 منطقه ويژه پيام فرانسه 44,846,123 $
89 1395 قشم چين 42,950,973 $
90 1395 آبادان امارات متحده عربي 42,099,545 $
91 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 41,100,776 $
92 1395 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 40,811,577 $
93 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 40,211,119 $
94 1395 بازرگان فرانسه 39,297,389 $
95 1395 شهيدرجايي فرانسه 38,742,933 $
96 1395 شهيدرجايي اوكراين 38,701,563 $
97 1395 شهيدرجايي سنگاپور 37,590,854 $
98 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 36,731,152 $
99 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 36,569,847 $
100 1395 گناوه امارات متحده عربي 36,081,928 $
101 1395 زنجان ترکيه 35,895,544 $
102 1395 بازرگان چين 35,257,651 $
103 1395 گناوه چين 35,182,457 $
104 1395 سرخس ازبكستان 34,245,098 $
105 1395 قزوين امارات متحده عربي 33,249,708 $
106 1395 شهيدرجايي پاكستان 32,838,303 $
107 1395 شهيدرجايي اتريش 32,771,779 $
108 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 31,626,355 $
109 1395 ميرجاوه پاكستان 31,393,196 $
110 1395 چابهار برزيل 31,269,109 $
111 1395 غرب تهران چين 30,739,367 $
112 1395 اميرآباد قزاقستان 29,865,534 $
113 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29,720,099 $
114 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 29,157,332 $
115 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 29,027,049 $
116 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 29,011,480 $
117 1395 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 28,846,781 $
118 1395 منطقه ويژه پيام چين 28,660,591 $
119 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 28,579,901 $
120 1395 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 28,296,509 $
121 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 28,289,217 $
122 1395 غرب تهران آلمان 27,852,377 $
123 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 26,737,169 $
124 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 26,664,667 $
125 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 26,560,447 $
126 1395 کيش چين 26,522,166 $
127 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 26,203,655 $
128 1395 شهيدرجايي هلند 25,208,464 $
129 1395 اروميه ترکيه 25,031,804 $
130 1395 قشم امارات متحده عربي 24,358,138 $
131 1395 بندر امام خميني ترکيه 24,326,775 $
132 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 24,029,821 $
133 1395 منطقه ازاد جلفا آلمان 23,854,621 $
134 1395 ساوه چين 23,192,246 $
135 1395 آستارا سوئد 23,091,765 $
136 1395 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 23,010,873 $
137 1395 شهيدرجايي آرژانتين 22,903,648 $
138 1395 بازرگان هلند 22,824,188 $
139 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 21,804,891 $
140 1395 شهيدرجايي بنگلادش 21,627,753 $
141 1395 مشهد امارات متحده عربي 21,450,425 $
142 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 21,053,223 $
143 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 20,821,129 $
144 1395 رازي ترکيه 20,320,791 $
145 1395 بازرگان بلژيك 20,248,322 $
146 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 20,130,712 $
147 1395 اميرآباد سوئيس 18,997,409 $
148 1395 جلفا ايتاليا 18,772,523 $
149 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 18,740,286 $
150 1395 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 18,547,259 $
151 1395 ساوه امارات متحده عربي 18,343,021 $
152 1395 سهلان امارات متحده عربي 18,113,139 $
153 1395 بازارچه پيشين پاكستان 17,926,848 $
154 1395 سرخس ترکيه 17,775,732 $
155 1395 شهيدرجايي فنلاند 17,599,270 $
156 1395 قزوين بلژيك 17,376,073 $
157 1395 بازرگان اتريش 16,601,744 $
158 1395 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 16,373,644 $
159 1395 سرخس جمهوري كره 16,162,730 $
160 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 16,114,137 $
161 1395 خرم آباد چين 15,986,830 $
162 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 15,975,161 $
163 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 15,786,506 $
164 1395 بندر امام خميني صربستان 15,667,964 $
165 1395 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 15,614,034 $
166 1395 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 15,532,941 $
167 1395 بندر امام خميني فرانسه 15,309,537 $
168 1395 بازرگان اكوادور 15,289,011 $
169 1395 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 15,149,324 $
170 1395 زنجان آلمان 14,872,625 $
171 1395 بازرگان سوئيس 14,711,454 $
172 1395 بازرگان امارات متحده عربي 14,591,376 $
173 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 14,574,523 $
174 1395 باشماق عراق 14,214,773 $
175 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 14,182,918 $
176 1395 قزوين آلمان 14,154,044 $
177 1395 غرب تهران جمهوري كره 14,023,067 $
178 1395 اصفهان چين 13,857,487 $
179 1395 مشهد پاكستان 13,764,298 $
180 1395 منطقه ويژه پيام هند 13,731,272 $
181 1395 شهيد باهنر عمان 13,641,040 $
182 1395 بندر امام خميني اندونزي 13,540,597 $
183 1395 بازرگان ژاپن 13,452,729 $
184 1395 شهركرد چين 12,835,585 $
185 1395 سهلان آلمان 12,718,069 $
186 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 12,688,215 $
187 1395 پيشين پاكستان 12,637,948 $
188 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 12,632,059 $
189 1395 قشم سري لانكا 12,167,537 $
190 1395 سرخس قزاقستان 12,003,513 $
191 1395 منطقه ويژه پيام ترکيه 11,992,666 $
192 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 11,870,284 $
193 1395 آستارا چين 11,853,084 $
194 1395 قم هند 11,817,364 $
195 1395 زنجان هند 11,640,612 $
196 1395 بازرگان فنلاند 11,576,003 $
197 1395 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 11,460,867 $
198 1395 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 11,448,271 $
199 1395 منطقه ازاد بندر انزلي چين 11,424,375 $
200 1395 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 11,380,824 $
201 1395 اصفهان جمهوري كره 11,252,932 $
202 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 11,096,468 $
203 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسلووني 11,094,721 $
204 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 10,933,210 $
205 1395 غرب تهران ايتاليا 10,833,354 $
206 1395 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 10,765,827 $
207 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 10,688,495 $
208 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 10,687,426 $
209 1395 بندر لنگه چين 10,524,915 $
210 1395 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 10,513,668 $
211 1395 شهيدرجايي استراليا 10,513,450 $
212 1395 منطقه ويژه بوشهر جمهوري كره 10,232,948 $
213 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 10,016,323 $
214 1395 بازرگان سوئد 9,995,696 $
215 1395 آستارا فدراسيون روسيه 9,990,333 $
216 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 9,972,286 $
217 1395 سرخس امارات متحده عربي 9,748,683 $
218 1395 شهيد باهنر تايلند 9,737,200 $
219 1395 بندر امام خميني اتريش 9,661,211 $
220 1395 شهيدرجايي ايرلند 9,612,819 $
221 1395 سهلان ايتاليا 9,586,911 $
222 1395 بازرگان نيوزيلند 9,532,139 $
223 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 9,502,087 $
224 1395 منطقه ويژه پيام اوكراين 9,483,549 $
225 1395 شهيدرجايي ويتنام 9,472,380 $
226 1395 سهلان جمهوري كره 9,244,874 $
227 1395 منطقه ویژه معادن و فلزات هند 9,005,878 $
228 1395 شهيدرجايي شيلي 9,003,161 $
229 1395 مشهد چين 8,935,633 $
230 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 8,919,419 $
231 1395 بازرگان جمهوري كره 8,845,469 $
232 1395 بازرگان اسپانيا 8,804,614 $
233 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 8,793,205 $
234 1395 پرويزخان عراق 8,769,008 $
235 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 8,581,437 $
236 1395 شهيدرجايي انگلستان 8,345,392 $
237 1395 کيش منطقه آزاد كيش 8,332,132 $
238 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كانادا 8,257,296 $
239 1395 مجتمع فولاد مباركه آلمان 8,136,816 $
240 1395 قم چين 8,126,681 $
241 1395 بازرگان ايرلند 8,118,776 $
242 1395 سيرجان چين 8,055,502 $
243 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 7,952,995 $
244 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 7,843,005 $
245 1395 کيش امارات متحده عربي 7,739,162 $
246 1395 شهيدرجايي سوئيس 7,685,342 $
247 1395 شهركرد ايتاليا 7,664,517 $
248 1395 منطقه ويژه پيام آلمان 7,643,874 $
249 1395 آستارا آذربايجان 7,612,713 $
250 1395 زنجان امارات متحده عربي 7,580,311 $
251 1395 شهيد باهنر هند 7,489,864 $
252 1395 شهيدرجايي فيليپين 7,477,458 $
253 1395 شهيدرجايي دانمارك 7,475,962 $
254 1395 گناوه كويت 7,435,855 $
255 1395 آستارا امارات متحده عربي 7,417,295 $
256 1395 اصفهان ترکيه 7,403,544 $
257 1395 شهيدرجايي غنا 7,388,373 $
258 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 7,382,240 $
259 1395 چابهار چين 7,265,145 $
260 1395 ساوه ترکيه 7,247,214 $
261 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 7,202,605 $
262 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 7,154,990 $
263 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 7,049,176 $
264 1395 چابهار هند 7,025,106 $
265 1395 ذوب آهن اصفهان آلمان 7,019,544 $
266 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 6,965,309 $
267 1395 چابهار امارات متحده عربي 6,964,755 $
268 1395 بندر امام خميني تايوان 6,666,413 $
269 1395 بازرگان هند 6,645,215 $
270 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 6,464,595 $
271 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 6,415,612 $
272 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 6,414,392 $
273 1395 مشهد ترکيه 6,353,149 $
274 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 6,326,653 $
275 1395 مشهد ازبكستان 6,311,452 $
276 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 6,306,428 $
277 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 6,281,742 $
278 1395 مشهد جمهوري كره 6,123,394 $
279 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 6,116,769 $
280 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 6,054,913 $
281 1395 شهيدرجايي نروژ 6,027,563 $
282 1395 مشهد تركمنستان 6,015,533 $
283 1395 بازرگان لهستان 6,001,856 $
284 1395 فريدون كنار امارات متحده عربي 5,988,493 $
285 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 5,945,819 $
286 1395 ساوه اسپانيا 5,904,636 $
287 1395 شهيدرجايي اكوادور 5,870,927 $
288 1395 بازرگان دانمارك 5,869,787 $
289 1395 شهيدرجايي كانادا 5,798,329 $
290 1395 جلفا ژاپن 5,788,617 $
291 1395 اصفهان امارات متحده عربي 5,759,211 $
292 1395 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 5,750,487 $
293 1395 شهيدرجايي سيشل 5,708,325 $
294 1395 جلفا آلمان 5,650,819 $
295 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 5,631,785 $
296 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 5,554,223 $
297 1395 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 5,524,582 $
298 1395 بندر امام خميني ايتاليا 5,503,549 $
299 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 5,502,689 $
300 1395 بازرگان جمهوري چك 5,494,418 $
301 1395 آستارا ترکيه 5,492,669 $
302 1395 بندر امام خميني روماني 5,489,139 $
303 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 5,459,418 $
304 1395 کيش ژاپن 5,422,981 $
305 1395 قزوين ايتاليا 5,382,232 $
306 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 5,350,835 $
307 1395 سهلان چين 5,290,095 $
308 1395 بندر امام خميني استراليا 5,144,306 $
309 1395 اميرآباد هلند 5,136,002 $
310 1395 بازرگان ايالات متحده آمريكا 5,091,775 $
311 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 5,078,991 $
312 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 5,074,519 $
313 1395 غرب تهران تايوان 5,041,826 $
314 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 5,028,439 $
315 1395 سرخس تاجيكستان 5,018,865 $
316 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 5,016,067 $
317 1395 خوي ترکيه 4,965,063 $
318 1395 اميرآباد ترکيه 4,938,340 $
319 1395 يزد ترکيه 4,937,547 $
320 1395 قزوين اتريش 4,914,565 $
321 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 4,912,584 $
322 1395 ساوه تايلند 4,897,597 $
323 1395 بازرگان انگلستان 4,888,170 $
324 1395 سهلان سوئد 4,876,746 $
325 1395 غرب تهران تاجيكستان 4,869,982 $
326 1395 يزد ايتاليا 4,850,752 $
327 1395 اصفهان ايتاليا 4,836,302 $
328 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 4,836,136 $
329 1395 پيرانشهر عراق 4,756,425 $
330 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 4,738,383 $
331 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 4,678,450 $
332 1395 اراك امارات متحده عربي 4,603,710 $
333 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 4,588,298 $
334 1395 بازرگان گرجستان 4,565,078 $
335 1395 بازرگان اوكراين 4,504,788 $
336 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 4,460,133 $
337 1395 سمنان آلمان 4,447,632 $
338 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 4,402,151 $
339 1395 بندر امام خميني اسپانيا 4,397,714 $
340 1395 سرخس فدراسيون روسيه 4,351,388 $
341 1395 آبادان چين 4,333,429 $
342 1395 شهيدرجايي زيمبابوه 4,331,291 $
343 1395 چابهار سيشل 4,262,520 $
344 1395 مشهد آلمان 4,206,102 $
345 1395 زنجان ايتاليا 4,165,142 $
346 1395 قشم هند 4,159,911 $
347 1395 غرب تهران روماني 4,144,388 $
348 1395 اصفهان آلمان 4,132,248 $
349 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 4,126,650 $
350 1395 سرو ترکيه 4,110,811 $
351 1395 فريدون كنار فدراسيون روسيه 4,067,742 $
352 1395 منطقه ويژه نوشهر چين 4,047,688 $
353 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 4,027,491 $
354 1395 منطقه ازاد جلفا ژاپن 4,012,261 $
355 1395 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 3,993,829 $
356 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايرلند 3,991,454 $
357 1395 منطقه آزاد حسن رود سري لانكا 3,986,952 $
358 1395 زنجان چين 3,973,387 $
359 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 3,901,502 $
360 1395 قشم ويتنام 3,879,852 $
361 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 3,864,885 $
362 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 3,852,778 $
363 1395 قزوين فرانسه 3,845,983 $
364 1395 شهيد باهنر آلمان 3,833,765 $
365 1395 سهلان غنا 3,822,282 $
366 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 3,792,169 $
367 1395 شهيدرجايي سودان 3,776,909 $
368 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 3,776,421 $
369 1395 اميرآباد ليتواني 3,771,176 $
370 1395 بجنورد پاكستان 3,763,255 $
371 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 3,656,601 $
372 1395 شهيدرجايي كويت 3,617,137 $
373 1395 آستارا گرجستان 3,574,142 $
374 1395 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 3,568,761 $
375 1395 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 3,541,124 $
376 1395 شهيدرجايي اردن 3,528,718 $
377 1395 مشهد سوئيس 3,470,745 $
378 1395 بازرگان كرواسي 3,448,770 $
379 1395 کيش ايتاليا 3,420,394 $
380 1395 منطقه ويژه بوشهر تايلند 3,387,160 $
381 1395 شهيدرجايي پرتغال 3,334,639 $
382 1395 قم ترکيه 3,322,178 $
383 1395 همدان ترکيه 3,313,417 $
384 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 3,297,236 $
385 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 3,282,707 $
386 1395 بازرگان مجارستان 3,275,984 $
387 1395 غرب تهران سوئد 3,269,039 $
388 1395 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 3,251,968 $
389 1395 اردبيل ترکيه 3,244,220 $
390 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 3,237,361 $
391 1395 فريدون كنار تركمنستان 3,235,141 $
392 1395 آستارا آلمان 3,231,174 $
393 1395 همدان چين 3,208,073 $
394 1395 مهران اسلووني 3,205,310 $
395 1395 بيرجند پاكستان 3,203,382 $
396 1395 شهيدرجايي عمان 3,176,109 $
397 1395 شهيدرجايي عربستان سعودي 3,174,527 $
398 1395 غرب تهران اسلواكي 3,101,347 $
399 1395 دوغارون افغانستان 3,080,683 $
400 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 3,057,193 $
401 1395 ذوب آهن اصفهان چين 2,976,433 $
402 1395 سهلان فرانسه 2,950,260 $
403 1395 بجنورد چين 2,948,592 $
404 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 2,938,753 $
405 1395 زنجان سوئيس 2,930,784 $
406 1395 شهيدرجايي لهستان 2,928,174 $
407 1395 اراك ترکيه 2,920,002 $
408 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 2,917,062 $
409 1395 منطقه ويژه بوشهر امارات متحده عربي 2,916,778 $
410 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 2,913,534 $
411 1395 شهركرد امارات متحده عربي 2,881,221 $
412 1395 قزوين هلند 2,862,767 $
413 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 2,854,898 $
414 1395 اميرآباد اوكراين 2,847,393 $
415 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 2,842,104 $
416 1395 ساوه آلمان 2,828,887 $
417 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 2,815,662 $
418 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 2,799,605 $
419 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 2,789,236 $
420 1395 قزوين تايوان 2,780,618 $
421 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 2,771,184 $
422 1395 غرب تهران اتريش 2,770,073 $
423 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 2,768,241 $
424 1395 بازارچه رازی-خوی لهستان 2,760,184 $
425 1395 اراك ايتاليا 2,742,224 $
426 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 2,727,095 $
427 1395 قزوين جمهوري كره 2,719,386 $
428 1395 جلفا ارمنستان 2,716,973 $
429 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 2,680,034 $
430 1395 سمنان امارات متحده عربي 2,657,091 $
431 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كنيا 2,633,960 $
432 1395 شهركرد اتريش 2,626,637 $
433 1395 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 2,621,802 $
434 1395 قزوين سوئيس 2,613,572 $
435 1395 سهلان دانمارك 2,594,187 $
436 1395 اميرآباد اسپانيا 2,588,529 $
437 1395 غرب تهران اكوادور 2,572,810 $
438 1395 بازرگان كلمبيا 2,558,377 $
439 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 2,545,682 $
440 1395 آستارا جمهوري كره 2,507,939 $
441 1395 شهيدرجايي جمهوري چك 2,466,749 $
442 1395 سرخس سوئيس 2,424,009 $
443 1395 ساوه مالزي 2,409,627 $
444 1395 بازرگان اسلواكي 2,404,059 $
445 1395 اينچه برون پاكستان 2,398,560 $
446 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 2,359,247 $
447 1395 آستارا اوكراين 2,356,375 $
448 1395 قم امارات متحده عربي 2,346,758 $
449 1395 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 2,295,533 $
450 1395 شهيدرجايي اسلووني 2,277,347 $
451 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 2,234,954 $
452 1395 ساوه ايتاليا 2,232,570 $
453 1395 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 2,232,190 $
454 1395 چابهار جمهوري كره 2,228,400 $
455 1395 آستارا قزاقستان 2,224,339 $
456 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 2,211,695 $
457 1395 قشم تايلند 2,200,392 $
458 1395 سيرجان هند 2,187,979 $
459 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 2,183,493 $
460 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 2,178,263 $
461 1395 غرب تهران دانمارك 2,169,238 $
462 1395 سهلان گرجستان 2,141,360 $
463 1395 بازرگان بلغارستان 2,125,618 $
464 1395 لطف آباد ازبكستان 2,118,786 $
465 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 2,117,855 $
466 1395 اصفهان فرانسه 2,108,667 $
467 1395 منطقه ويژه بوشهر ترکيه 2,099,839 $
468 1395 آستارا هند 2,079,145 $
469 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 2,071,064 $
470 1395 مشهد تايوان 2,055,808 $
471 1395 ساوه هند 2,055,492 $
472 1395 سهلان كانادا 2,054,727 $
473 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 2,051,116 $
474 1395 كرمان ترکيه 2,039,347 $
475 1395 سرخس تركمنستان 2,037,105 $
476 1395 اميرآباد ازبكستان 2,016,587 $
477 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 2,003,385 $
478 1395 شهيدرجايي اروگوئه 1,997,561 $
479 1395 جلفا اسپانيا 1,993,977 $
480 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ايرلند 1,989,132 $
481 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 1,985,030 $
482 1395 منطقه ويژه پيام هلند 1,979,911 $
483 1395 آستارا (بلوروس ( روسيه سفيد 1,964,930 $
484 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 1,941,342 $
485 1395 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 1,913,477 $
486 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 1,908,950 $
487 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 1,895,942 $
488 1395 شهيدرجايي كنيا 1,864,361 $
489 1395 اصفهان اتريش 1,835,228 $
490 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 1,828,874 $
491 1395 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 1,823,777 $
492 1395 منطقه ازاد جلفا اتريش 1,822,745 $
493 1395 شهيدرجايي تونس 1,817,906 $
494 1395 ساوه يونان 1,817,755 $
495 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 1,816,299 $
496 1395 شهركرد ازبكستان 1,802,718 $
497 1395 سمنان ترکيه 1,794,938 $
498 1395 آستارا آرژانتين 1,790,354 $
499 1395 شهيدرجايي اسلواكي 1,784,960 $
500 1395 اينچه برون ترکيه 1,783,413 $
501 1395 منطقه آزادچابهار پاكستان 1,777,818 $
502 1395 منطقه آزاد حسن رود آلمان 1,768,405 $
503 1395 ريگ امارات متحده عربي 1,763,721 $
504 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 1,754,812 $
505 1395 منطقه ويژه نوشهر اتريش 1,745,663 $
506 1395 يزد امارات متحده عربي 1,739,893 $
507 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 1,714,286 $
508 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 1,703,028 $
509 1395 منطقه ويژه پيام عمان 1,702,457 $
510 1395 شهيدرجايي مجارستان 1,695,224 $
511 1395 منطقه ويژه پيام ژاپن 1,694,856 $
512 1395 قزوين هند 1,693,657 $
513 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 1,686,915 $
514 1395 نوردوز ارمنستان 1,645,009 $
515 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 1,625,081 $
516 1395 بيله سوار آذربايجان 1,621,097 $
517 1395 اينچه برون فدراسيون روسيه 1,616,668 $
518 1395 بندر امام خميني بلژيك 1,615,201 $
519 1395 ساوه جمهوري كره 1,605,897 $
520 1395 شهيدرجايي لوگزامبورگ 1,602,476 $
521 1395 يزد چين 1,598,922 $
522 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 1,593,080 $
523 1395 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 1,592,772 $
524 1395 سنندج پاكستان 1,589,190 $
525 1395 سهلان سوئيس 1,587,709 $
526 1395 نوردوز گرجستان 1,586,583 $
527 1395 مشهد قزاقستان 1,586,504 $
528 1395 قشم فرانسه 1,560,719 $
529 1395 ذوب آهن اصفهان هند 1,557,677 $
530 1395 اروميه ايتاليا 1,547,551 $
531 1395 جلفا لهستان 1,516,626 $
532 1395 اروميه آلمان 1,509,879 $
533 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 1,509,691 $
534 1395 کيش آلمان 1,508,485 $
535 1395 مشهد ايتاليا 1,501,141 $
536 1395 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 1,494,560 $
537 1395 منطقه ويژه نوشهر سنگاپور 1,480,206 $
538 1395 منطقه ازاد جلفا ايتاليا 1,472,105 $
539 1395 بازرگان كانادا 1,451,946 $
540 1395 جلفا روماني 1,449,810 $
541 1395 بازرگان گواتمالا 1,427,704 $
542 1395 اروميه امارات متحده عربي 1,423,769 $
543 1395 منطقه ويژه بوشهر مالزي 1,410,217 $
544 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 1,408,678 $
545 1395 اراك چين 1,404,615 $
546 1395 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 1,396,900 $
547 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 1,395,817 $
548 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 1,375,240 $
549 1395 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 1,367,374 $
550 1395 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 1,363,397 $
551 1395 سهلان سنگاپور 1,362,303 $
552 1395 چابهار اندونزي 1,343,569 $
553 1395 كرمان آلمان 1,338,333 $
554 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اوكراين 1,338,239 $
555 1395 زنجان تايوان 1,330,234 $
556 1395 بازرگان سنگاپور 1,329,907 $
557 1395 قشم اردن 1,329,776 $
558 1395 فريدون كنار اسپانيا 1,327,658 $
559 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري متحده تانزانيا 1,324,722 $
560 1395 غرب تهران سوئيس 1,323,301 $
561 1395 ساوه دانمارك 1,319,740 $
562 1395 شهيدرجايي روماني 1,319,291 $
563 1395 بازرگان استراليا 1,317,277 $
564 1395 بازرگان فدراسيون روسيه 1,313,798 $
565 1395 مشهد هلند 1,309,660 $
566 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 1,308,652 $
567 1395 بازارچه ساری سو جمهوري كره 1,280,000 $
568 1395 سمنان انگلستان 1,277,798 $
569 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 1,274,824 $
570 1395 جلفا كانادا 1,264,657 $
571 1395 بازرگان جمهوري عربي سوريه 1,254,741 $
572 1395 اردبيل ايتاليا 1,247,520 $
573 1395 اراك اسپانيا 1,242,242 $
574 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,227,757 $
575 1395 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 1,194,765 $
576 1395 سيرجان ژاپن 1,187,094 $
577 1395 منطقه ویژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 1,186,909 $
578 1395 اروميه عراق 1,181,857 $
579 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 1,180,416 $
580 1395 مشهد اسپانيا 1,178,574 $
581 1395 قم عراق 1,170,000 $
582 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 1,166,198 $
583 1395 ساوه برزيل 1,165,345 $
584 1395 جلفا امارات متحده عربي 1,160,801 $
585 1395 بجنورد قرقيزستان 1,150,579 $
586 1395 سهلان اوكراين 1,149,488 $
587 1395 سهلان اتريش 1,146,784 $
588 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 1,137,404 $
589 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 1,131,619 $
590 1395 سيرجان جمهوري كره 1,114,937 $
591 1395 قزوين مالزي 1,113,052 $
592 1395 کيش هلند 1,109,897 $
593 1395 كرمانشاه چين 1,102,390 $
594 1395 منطقه ويژه بوشهر فرانسه 1,096,532 $
595 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) سري لانكا 1,092,107 $
596 1395 قشم ايتاليا 1,091,192 $
597 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 1,080,749 $
598 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 1,073,222 $
599 1395 منطقه ازاد جلفا اسپانيا 1,069,990 $
600 1395 غرب تهران ژاپن 1,060,139 $
601 1395 يزد سوازيلند 1,058,399 $
602 1395 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 1,057,025 $
603 1395 منطقه آزاد حسن رود هند 1,056,512 $
604 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 1,046,007 $
605 1395 سرخس ليتواني 1,045,072 $
606 1395 ساوه اتريش 1,044,195 $
607 1395 جلفا گرجستان 1,041,051 $
608 1395 منطقه آزادچابهار تايلند 1,035,032 $
609 1395 باشماق آلمان 1,022,786 $
610 1395 بازرگان صربستان 1,022,534 $
611 1395 كرمانشاه پاكستان 1,021,765 $
612 1395 اروميه هند 1,006,600 $
613 1395 اميرآباد قبرس 1,004,487 $
614 1395 جلفا اتريش 997,099 $
615 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 995,338 $
616 1395 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 990,085 $
617 1395 كرمان اتيوپي 989,306 $
618 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 988,532 $
619 1395 كرمان اتريش 981,623 $
620 1395 اروميه پاكستان 979,849 $
621 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 978,927 $
622 1395 بازرگان غنا 976,871 $
623 1395 اراك آلمان 969,383 $
624 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سوئد 965,400 $
625 1395 جلفا آذربايجان 962,151 $
626 1395 سيرجان برزيل 961,602 $
627 1395 منطقه ازاد جلفا هلند 956,282 $
628 1395 قم ايتاليا 943,290 $
629 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 941,262 $
630 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 940,591 $
631 1395 بندر لنگه ايالات متحده آمريكا 938,220 $
632 1395 بازرگان تايوان 936,504 $
633 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اروگوئه 936,211 $
634 1395 چابهار منطقه آزاد چابهار 935,276 $
635 1395 غرب تهران اسپانيا 935,146 $
636 1395 همدان ايتاليا 935,038 $
637 1395 غرب تهران عراق 934,699 $
638 1395 کيش فرانسه 932,590 $
639 1395 يزد اسپانيا 931,949 $
640 1395 يزد آلمان 930,307 $
641 1395 کيش تايوان 921,546 $
642 1395 غرب تهران لبنان 920,691 $
643 1395 قشم آلمان 920,075 $
644 1395 بندر لنگه جمهوري كره 913,560 $
645 1395 مهران هند 909,210 $
646 1395 منطقه آزادچابهار تايوان 908,538 $
647 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز بلغارستان 905,425 $
648 1395 مشهد مالزي 905,134 $
649 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 900,495 $
650 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 899,863 $
651 1395 شهيدرجايي كلمبيا 892,557 $
652 1395 کيش اسپانيا 891,501 $
653 1395 منطقه ويژه پيام ايالات متحده آمريكا 887,215 $
654 1395 ديلم امارات متحده عربي 886,126 $
655 1395 شهيد باهنر چين 885,938 $
656 1395 منطقه آزاد حسن رود گرجستان 880,320 $
657 1395 بازرگان كاستاريكا 877,331 $
658 1395 سرخس چين 875,163 $
659 1395 اردبيل آلمان 860,331 $
660 1395 اراك ازبكستان 853,823 $
661 1395 قم اندونزي 853,376 $
662 1395 خرمشهر چين 846,413 $
663 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 844,118 $
664 1395 غرب تهران بلژيك 844,009 $
665 1395 بازرگان عراق 841,466 $
666 1395 بازرگان اندونزي 839,402 $
667 1395 ساوه سوئيس 831,203 $
668 1395 بجنورد قزاقستان 825,669 $
669 1395 کيش جمهوري كره 824,928 $
670 1395 اميرآباد جمهوري كره 817,268 $
671 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 817,047 $
672 1395 سمنان ايتاليا 813,491 $
673 1395 اصفهان دانمارك 809,658 $
674 1395 اصفهان هند 806,275 $
675 1395 ساوه قزاقستان 801,234 $
676 1395 جلفا بلغارستان 801,210 $
677 1395 سيرجان امارات متحده عربي 792,198 $
678 1395 جلفا قزاقستان 789,754 $
679 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ايالات متحده آمريكا 788,728 $
680 1395 بازرگان عمان 787,694 $
681 1395 بندر لنگه مالزي 787,555 $
682 1395 زنجان ارمنستان 787,372 $
683 1395 ساوه هلند 786,656 $
684 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) مالزي 782,926 $
685 1395 زنجان گرجستان 778,653 $
686 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 778,336 $
687 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 776,759 $
688 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 776,005 $
689 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 773,988 $
690 1395 اصفهان هلند 773,249 $
691 1395 مجتمع فولاد مباركه اتريش 767,913 $
692 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 762,773 $
693 1395 منطقه ويژه پيام فدراسيون روسيه 759,598 $
694 1395 مشهد تاجيكستان 755,907 $
695 1395 جلفا مالزي 751,896 $
696 1395 مشهد ايرلند 749,808 $
697 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 742,908 $
698 1395 منطقه آزاد حسن رود ايتاليا 741,821 $
699 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 740,746 $
700 1395 غرب تهران هند 740,713 $
701 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 739,573 $
702 1395 غرب تهران مجارستان 729,453 $
703 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سنگاپور 727,320 $
704 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مراكش 726,541 $
705 1395 سهلان فدراسيون روسيه 726,396 $
706 1395 اينچه برون چين 726,391 $
707 1395 قزوين اسپانيا 724,433 $
708 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 722,418 $
709 1395 غرب تهران ويتنام 721,359 $
710 1395 قزوين فدراسيون روسيه 717,604 $
711 1395 منطقه آزادچابهار هند 714,962 $
712 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 707,427 $
713 1395 منطقه ويژه پيام لهستان 707,278 $
714 1395 لطف آباد تركمنستان 706,013 $
715 1395 خوي آلمان 704,993 $
716 1395 كرمانشاه هند 700,730 $
717 1395 سمنان چين 694,935 $
718 1395 غرب تهران هلند 692,209 $
719 1395 شهركرد آلمان 689,745 $
720 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قزاقستان 682,150 $
721 1395 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 680,476 $
722 1395 بندر امام خميني آفريقاي جنوبي 676,347 $
723 1395 مشهد جمهوري چك 675,834 $
724 1395 اينچه برون ايتاليا 674,727 $
725 1395 جلفا بلژيك 674,677 $
726 1395 اينچه برون امارات متحده عربي 667,099 $
727 1395 اصفهان مراكش 663,949 $
728 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 660,894 $
729 1395 بازرگان مالزي 656,789 $
730 1395 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 655,630 $
731 1395 سنندج ايتاليا 655,578 $
732 1395 منطقه ويژه پيام هنگ كنگ 652,175 $
733 1395 سهلان هند 651,043 $
734 1395 قزوين مجارستان 649,088 $
735 1395 منطقه ويژه نوشهر هلند 646,297 $
736 1395 ساوه بلژيك 640,595 $