آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1395

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل واردات ج.ا.ايران در سال 1395
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار واردات سال 1395 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1395 شهيدرجايي چين 4,737,861,697 $
2 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 1,709,139,518 $
3 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 1,263,576,681 $
4 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 1,000,823,361 $
5 1395 شهيدرجايي هند 975,155,333 $
6 1395 بازرگان ترکيه 667,037,239 $
7 1395 بندر امام خميني برزيل 609,784,640 $
8 1395 بندر امام خميني سوئيس 556,334,833 $
9 1395 بندر امام خميني چين 525,276,694 $
10 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 521,235,416 $
11 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 475,670,184 $
12 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 433,375,938 $
13 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 428,232,498 $
14 1395 شهيدرجايي آلمان 425,119,263 $
15 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 419,223,863 $
16 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 410,579,996 $
17 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) چين 403,558,646 $
18 1395 بندر امام خميني هلند 397,927,025 $
19 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 391,747,448 $
20 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 390,397,376 $
21 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 379,662,800 $
22 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 377,927,009 $
23 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 330,814,280 $
24 1395 بندر امام خميني اوكراين 321,791,485 $
25 1395 شهيدرجايي برزيل 318,026,231 $
26 1395 بندر امام خميني انگلستان 316,692,428 $
27 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 313,364,856 $
28 1395 جلفا ترکيه 295,947,188 $
29 1395 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 285,631,951 $
30 1395 غرب تهران فرانسه 283,800,112 $
31 1395 شهيدرجايي تايوان 277,316,744 $
32 1395 شهيدرجايي ايتاليا 274,759,326 $
33 1395 بندر امام خميني سنگاپور 262,287,894 $
34 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 220,844,745 $
35 1395 بندر امام خميني آلمان 217,701,128 $
36 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 214,420,700 $
37 1395 شهيدرجايي مالزي 213,510,292 $
38 1395 بازرگان آلمان 213,285,212 $
39 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 211,094,172 $
40 1395 شهيدرجايي ژاپن 205,576,775 $
41 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 193,887,343 $
42 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 174,499,926 $
43 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 172,467,835 $
44 1395 شهيدرجايي بلژيك 170,451,788 $
45 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 165,601,201 $
46 1395 بندر امام خميني هند 164,503,281 $
47 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 155,262,370 $
48 1395 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 151,871,949 $
49 1395 بندر امام خميني آرژانتين 136,070,273 $
50 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 135,982,115 $
51 1395 سهلان ترکيه 135,465,658 $
52 1395 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 126,369,535 $
53 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 124,622,143 $
54 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فرانسه 122,873,514 $
55 1395 منطقه آزاد حسن رود چين 121,897,748 $
56 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 121,328,715 $
57 1395 بازرگان ايتاليا 117,882,603 $
58 1395 شهيدرجايي اندونزي 115,420,765 $
59 1395 بندر امام خميني تايلند 115,077,545 $
60 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري كره 114,172,332 $
61 1395 منطقه آزادچابهار چين 113,165,531 $
62 1395 شهيدرجايي اسپانيا 108,856,044 $
63 1395 قزوين چين 107,430,336 $
64 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 105,197,453 $
65 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 103,433,649 $
66 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 101,881,792 $
67 1395 بندر امام خميني مالزي 98,479,122 $
68 1395 شهيدرجايي تايلند 96,489,289 $
69 1395 شهيدرجايي ترکيه 89,830,532 $
70 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87,566,910 $
71 1395 بازرگان روماني 85,482,786 $
72 1395 قشم جمهوري كره 84,931,540 $
73 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 84,318,574 $
74 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 82,883,459 $
75 1395 زاهدان پاكستان 81,675,679 $
76 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 79,882,505 $
77 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 75,616,050 $
78 1395 غرب تهران ترکيه 73,747,896 $
79 1395 شهيدرجايي سوئد 73,256,823 $
80 1395 قشم چين 72,516,964 $
81 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 71,174,725 $
82 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فنلاند 70,400,084 $
83 1395 قزوين ترکيه 68,952,455 $
84 1395 گناوه چين 68,009,593 $
85 1395 جلفا چين 68,003,151 $
86 1395 آبادان امارات متحده عربي 66,690,848 $
87 1395 شهيدرجايي سري لانكا 65,950,759 $
88 1395 بندر امام خميني كانادا 65,433,944 $
89 1395 قزوين امارات متحده عربي 63,820,197 $
90 1395 غرب تهران چين 63,511,212 $
91 1395 بندر امام خميني ايالات متحده آمريكا 62,382,731 $
92 1395 منطقه ويژه بوشهر چين 61,568,215 $
93 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئيس 61,487,469 $
94 1395 منطقه ويژه پيام فرانسه 61,361,929 $
95 1395 زنجان ترکيه 60,571,141 $
96 1395 شهيدرجايي سنگاپور 60,058,454 $
97 1395 غرب تهران آلمان 57,693,649 $
98 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 57,420,756 $
99 1395 شهيدرجايي اوكراين 55,391,865 $
100 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اتريش 54,399,168 $
101 1395 شهيدرجايي فرانسه 54,387,350 $
102 1395 کيش چين 53,181,736 $
103 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران نيوزيلند 51,960,930 $
104 1395 گناوه امارات متحده عربي 51,386,233 $
105 1395 منطقه ويژه نوشهر ايتاليا 51,028,898 $
106 1395 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 49,696,785 $
107 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 49,651,582 $
108 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسپانيا 48,696,807 $
109 1395 شهيدرجايي اتريش 47,276,240 $
110 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 46,364,963 $
111 1395 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 45,105,218 $
112 1395 بازرگان چين 44,307,728 $
113 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايرلند 44,136,378 $
114 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 42,484,333 $
115 1395 منطقه ويژه پيام چين 42,299,173 $
116 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اتريش 41,405,034 $
117 1395 سهلان امارات متحده عربي 41,352,895 $
118 1395 شهيدرجايي هلند 40,720,183 $
119 1395 بازرگان فرانسه 40,616,286 $
120 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلژيك 39,663,172 $
121 1395 قشم امارات متحده عربي 39,545,452 $
122 1395 اروميه ترکيه 39,425,706 $
123 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 39,034,576 $
124 1395 ساوه چين 38,343,559 $
125 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 37,842,595 $
126 1395 قزوين آلمان 37,638,358 $
127 1395 بندر امام خميني فدراسيون روسيه 37,628,261 $
128 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 37,525,737 $
129 1395 زنجان آلمان 37,159,947 $
130 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 37,138,732 $
131 1395 سرخس ازبكستان 36,442,015 $
132 1395 ميرجاوه پاكستان 36,160,026 $
133 1395 اميرآباد قزاقستان 35,609,839 $
134 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايتاليا 35,581,482 $
135 1395 شهيدرجايي پاكستان 35,211,489 $
136 1395 شهيدرجايي بنگلادش 32,840,372 $
137 1395 مشهد امارات متحده عربي 32,169,910 $
138 1395 بندر امام خميني ترکيه 31,564,692 $
139 1395 چابهار برزيل 31,269,109 $
140 1395 اصفهان چين 30,081,310 $
141 1395 ساوه امارات متحده عربي 29,986,367 $
142 1395 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 29,869,922 $
143 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 29,636,637 $
144 1395 سهلان آلمان 29,597,795 $
145 1395 اميرآباد سوئيس 29,576,859 $
146 1395 بندر امام خميني صربستان 29,441,466 $
147 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سري لانكا 28,556,995 $
148 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 27,768,345 $
149 1395 پيشين پاكستان 27,261,907 $
150 1395 منطقه ازاد بندر انزلي چين 26,457,450 $
151 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 26,385,924 $
152 1395 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 26,311,698 $
153 1395 جلفا آلمان 26,212,508 $
154 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آلمان 25,577,566 $
155 1395 شهيد باهنر عمان 25,379,793 $
156 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 25,336,962 $
157 1395 شهيدرجايي فنلاند 25,124,065 $
158 1395 بندر امام خميني اتريش 25,052,643 $
159 1395 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 25,024,043 $
160 1395 بندر امام خميني فرانسه 24,556,022 $
161 1395 منطقه ازاد بندر انزلي سوئيس 24,539,790 $
162 1395 شهيدرجايي آرژانتين 24,404,165 $
163 1395 منطقه آزاد حسن رود جمهوري كره 24,381,421 $
164 1395 بندر امام خميني اندونزي 24,354,346 $
165 1395 بازارچه پيشين پاكستان 24,183,477 $
166 1395 منطقه ازاد جلفا آلمان 23,854,621 $
167 1395 سرخس ترکيه 23,682,951 $
168 1395 سيرجان چين 23,589,725 $
169 1395 قم هند 23,582,505 $
170 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 23,481,366 $
171 1395 باشماق عراق 23,383,432 $
172 1395 آستارا سوئد 23,091,765 $
173 1395 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 22,994,993 $
174 1395 بازرگان هلند 22,968,671 $
175 1395 قزوين بلژيك 22,542,382 $
176 1395 آستارا امارات متحده عربي 22,104,901 $
177 1395 منطقه ويژه پيام هند 22,074,722 $
178 1395 اصفهان جمهوري كره 21,473,265 $
179 1395 جلفا ايتاليا 20,918,645 $
180 1395 چابهار هند 20,602,960 $
181 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 20,530,132 $
182 1395 بازرگان بلژيك 20,341,560 $
183 1395 رازي ترکيه 20,320,791 $
184 1395 بازرگان اكوادور 20,182,689 $
185 1395 منطقه ويژه پيام ترکيه 20,131,107 $
186 1395 مجتمع فولاد مباركه آلمان 20,046,655 $
187 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 20,006,163 $
188 1395 زنجان هند 19,926,730 $
189 1395 غرب تهران ايتاليا 19,820,107 $
190 1395 منطقه ازاد بندر انزلي جمهوري كره 19,643,403 $
191 1395 منطقه ويژه بوشهر1 فرانسه 19,509,468 $
192 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 19,466,979 $
193 1395 سرخس جمهوري كره 19,224,792 $
194 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 18,411,553 $
195 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هند 18,345,297 $
196 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 18,313,351 $
197 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اسپانيا 18,183,012 $
198 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايرلند 18,144,102 $
199 1395 قشم سري لانكا 18,141,444 $
200 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 17,904,155 $
201 1395 شهركرد چين 17,816,179 $
202 1395 خرم آباد چين 17,775,997 $
203 1395 کيش منطقه آزاد كيش 17,733,970 $
204 1395 غرب تهران جمهوري كره 17,732,881 $
205 1395 منطقه ويژه نوشهر قزاقستان 17,570,320 $
206 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري كره 17,283,284 $
207 1395 شهيدرجايي ويتنام 17,137,428 $
208 1395 بازرگان اتريش 17,084,021 $
209 1395 قم چين 16,845,684 $
210 1395 منطقه آزادچابهار منطقه آزاد چابهار 16,729,197 $
211 1395 مشهد پاكستان 16,562,760 $
212 1395 مجتمع فولاد مباركه ايتاليا 16,154,754 $
213 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عمان 16,099,528 $
214 1395 آستارا چين 15,924,612 $
215 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 15,490,317 $
216 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15,310,255 $
217 1395 شهيدرجايي ايرلند 15,241,788 $
218 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز چين 15,230,591 $
219 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران دانمارك 15,176,062 $
220 1395 کيش امارات متحده عربي 14,828,840 $
221 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 14,795,077 $
222 1395 بازرگان سوئيس 14,772,369 $
223 1395 بازرگان امارات متحده عربي 14,675,433 $
224 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سنگاپور 14,618,463 $
225 1395 سهلان جمهوري كره 14,476,629 $
226 1395 گناوه كويت 14,362,521 $
227 1395 مشهد چين 14,318,742 $
228 1395 زنجان امارات متحده عربي 13,695,113 $
229 1395 بازرگان ژاپن 13,670,729 $
230 1395 شهيدرجايي سوئيس 13,525,619 $
231 1395 سهلان چين 13,417,279 $
232 1395 غرب تهران اتريش 13,244,045 $
233 1395 بندر لنگه چين 13,115,970 $
234 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فنلاند 13,061,332 $
235 1395 ساوه ترکيه 13,037,571 $
236 1395 منطقه ويژه پيام آلمان 12,921,881 $
237 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 12,867,084 $
238 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12,541,885 $
239 1395 شهيدرجايي استراليا 12,513,297 $
240 1395 سهلان ايتاليا 12,297,975 $
241 1395 ساوه آلمان 12,101,655 $
242 1395 سرخس قزاقستان 12,003,513 $
243 1395 اصفهان ترکيه 11,982,954 $
244 1395 سرخس امارات متحده عربي 11,963,202 $
245 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آفريقاي جنوبي 11,945,895 $
246 1395 بازرگان فنلاند 11,934,761 $
247 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 11,773,754 $
248 1395 شهيدرجايي انگلستان 11,613,839 $
249 1395 شهيدرجايي شيلي 11,522,527 $
250 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 11,490,693 $
251 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايوان 11,446,335 $
252 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 11,430,339 $
253 1395 شهيدرجايي دانمارك 11,401,215 $
254 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسلووني 11,325,125 $
255 1395 شهيدرجايي سيشل 11,209,180 $
256 1395 آستارا ترکيه 11,124,393 $
257 1395 يزد ايتاليا 11,111,829 $
258 1395 شهيدرجايي نروژ 11,101,461 $
259 1395 چابهار چين 10,960,892 $
260 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 10,933,210 $
261 1395 مشهد آلمان 10,892,146 $
262 1395 جلفا ارمنستان 10,833,170 $
263 1395 ذوب آهن اصفهان آلمان 10,624,454 $
264 1395 آستارا فدراسيون روسيه 10,491,263 $
265 1395 آستارا آذربايجان 10,393,948 $
266 1395 منطقه ويژه بوشهر جمهوري كره 10,320,690 $
267 1395 شهيد باهنر تايلند 10,136,700 $
268 1395 بازرگان سوئد 10,030,079 $
269 1395 اميرآباد اسپانيا 10,024,037 $
270 1395 مشهد جمهوري كره 9,955,815 $
271 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 9,894,992 $
272 1395 شهيدرجايي غنا 9,869,962 $
273 1395 بازرگان گرجستان 9,739,127 $
274 1395 بندر امام خميني ايتاليا 9,606,736 $
275 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 9,603,261 $
276 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سنگاپور 9,556,103 $
277 1395 بازرگان نيوزيلند 9,532,139 $
278 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 9,514,201 $
279 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران جمهوري چك 9,499,804 $
280 1395 منطقه ويژه پيام اوكراين 9,483,549 $
281 1395 منطقه ويژه بوشهر1 آلمان 9,412,022 $
282 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايالات متحده آمريكا 9,386,016 $
283 1395 بازرگان اسپانيا 9,371,416 $
284 1395 يزد ترکيه 9,350,834 $
285 1395 منطقه ويژه نوشهر چين 9,181,388 $
286 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لوگزامبورگ 9,162,627 $
287 1395 اصفهان امارات متحده عربي 9,143,687 $
288 1395 منطقه آزاد حسن رود امارات متحده عربي 9,118,835 $
289 1395 بندر امام خميني تايوان 9,074,707 $
290 1395 شهيد باهنر هند 9,060,504 $
291 1395 فريدون كنار امارات متحده عربي 9,055,602 $
292 1395 منطقه ویژه معادن و فلزات هند 9,005,878 $
293 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) جمهوري كره 8,972,836 $
294 1395 جلفا ژاپن 8,956,338 $
295 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اتريش 8,949,831 $
296 1395 منطقه ويژه بوشهر1 تايوان 8,895,670 $
297 1395 بازرگان جمهوري كره 8,845,469 $
298 1395 پرويزخان عراق 8,833,008 $
299 1395 منطقه آزاد حسن رود سوئد 8,797,434 $
300 1395 مشهد تركمنستان 8,792,583 $
301 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كانادا 8,655,086 $
302 1395 ساوه اسپانيا 8,619,561 $
303 1395 منطقه آزاد حسن رود سري لانكا 8,561,788 $
304 1395 شهيدرجايي فيليپين 8,559,619 $
305 1395 منطقه ويژه نوشهر اتريش 8,533,184 $
306 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران كانادا 8,446,493 $
307 1395 شهركرد ايتاليا 8,370,020 $
308 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايالات متحده آمريكا 8,315,366 $
309 1395 شهيدرجايي عمان 8,201,180 $
310 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 8,188,590 $
311 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 8,162,134 $
312 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 8,150,669 $
313 1395 اصفهان ايتاليا 8,146,010 $
314 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 8,124,337 $
315 1395 بازرگان ايرلند 8,118,776 $
316 1395 زنجان چين 8,063,386 $
317 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مالزي 7,989,184 $
318 1395 مشهد ترکيه 7,868,181 $
319 1395 مشهد ازبكستان 7,770,271 $
320 1395 قزوين ايتاليا 7,740,347 $
321 1395 اصفهان آلمان 7,572,364 $
322 1395 غرب تهران تايوان 7,560,125 $
323 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري چك 7,507,328 $
324 1395 غرب تهران روماني 7,502,836 $
325 1395 همدان چين 7,499,755 $
326 1395 شهيدرجايي كانادا 7,213,011 $
327 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 7,196,006 $
328 1395 چابهار امارات متحده عربي 7,190,075 $
329 1395 شهيدرجايي اكوادور 7,133,305 $
330 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 7,128,927 $
331 1395 اراك امارات متحده عربي 7,106,917 $
332 1395 ساوه هند 7,099,720 $
333 1395 ساوه تايلند 6,995,572 $
334 1395 آبادان چين 6,970,283 $
335 1395 خوي ترکيه 6,916,621 $
336 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 6,845,581 $
337 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران فدراسيون روسيه 6,749,782 $
338 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 6,718,571 $
339 1395 بازرگان هند 6,694,683 $
340 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران انگلستان 6,667,716 $
341 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ژاپن 6,595,575 $
342 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لوگزامبورگ 6,566,126 $
343 1395 قشم هند 6,506,383 $
344 1395 پيرانشهر عراق 6,500,538 $
345 1395 قزوين اتريش 6,495,166 $
346 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني يونان 6,446,919 $
347 1395 سمنان آلمان 6,381,816 $
348 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ليختن اشتاين 6,379,994 $
349 1395 بازرگان لهستان 6,267,226 $
350 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 6,204,033 $
351 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري كره 6,116,017 $
352 1395 چابهار سيشل 6,115,684 $
353 1395 شهيدرجايي اردن 6,101,463 $
354 1395 قزوين جمهوري كره 6,089,295 $
355 1395 منطقه آزاد حسن رود هند 6,038,410 $
356 1395 بندر امام خميني اردن 6,000,000 $
357 1395 شهيدرجايي كويت 5,983,755 $
358 1395 اميرآباد هلند 5,981,342 $
359 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ازبكستان 5,959,690 $
360 1395 قم ترکيه 5,936,835 $
361 1395 شهيدرجايي پرتغال 5,904,875 $
362 1395 بازرگان دانمارك 5,869,787 $
363 1395 بازرگان جمهوري چك 5,868,441 $
364 1395 فريدون كنار فدراسيون روسيه 5,861,401 $
365 1395 قشم ويتنام 5,861,320 $
366 1395 سرخس تاجيكستان 5,829,447 $
367 1395 شهيدرجايي (بلوروس ( روسيه سفيد 5,696,013 $
368 1395 اميرآباد ترکيه 5,694,554 $
369 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد سودان 5,682,600 $
370 1395 زنجان ايتاليا 5,661,053 $
371 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران ژاپن 5,622,855 $
372 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 5,622,499 $
373 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ليختن اشتاين 5,615,271 $
374 1395 سرخس فدراسيون روسيه 5,612,397 $
375 1395 اردبيل ترکيه 5,610,125 $
376 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران تايوان 5,596,304 $
377 1395 سهلان سوئد 5,592,141 $
378 1395 سهلان فرانسه 5,586,175 $
379 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 5,557,345 $
380 1395 بندر امام خميني روماني 5,489,139 $
381 1395 منطقه آزادچابهار ساير كشورهاي خارجي 5,478,923 $
382 1395 کيش ژاپن 5,422,981 $
383 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران روماني 5,406,064 $
384 1395 جلفا لهستان 5,255,433 $
385 1395 بندر امام خميني استراليا 5,213,306 $
386 1395 بازرگان انگلستان 5,207,942 $
387 1395 مشهد هلند 5,108,243 $
388 1395 بازرگان ايالات متحده آمريكا 5,091,775 $
389 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلووني 5,056,949 $
390 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 4,988,102 $
391 1395 بجنورد چين 4,981,791 $
392 1395 زنجان سوئيس 4,973,951 $
393 1395 ذوب آهن اصفهان جمهوري كره 4,964,248 $
394 1395 قزوين فرانسه 4,939,929 $
395 1395 غرب تهران تاجيكستان 4,869,982 $
396 1395 بازرگان اوكراين 4,863,177 $
397 1395 سهلان غنا 4,847,954 $
398 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مجارستان 4,841,024 $
399 1395 سمنان ترکيه 4,837,955 $
400 1395 شهيدرجايي لهستان 4,727,027 $
401 1395 ذوب آهن اصفهان فدراسيون روسيه 4,719,689 $
402 1395 سرو ترکيه 4,712,833 $
403 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مجارستان 4,670,868 $
404 1395 بجنورد پاكستان 4,591,780 $
405 1395 قزوين تايوان 4,500,191 $
406 1395 شهيدرجايي سودان 4,471,661 $
407 1395 غرب تهران سوئد 4,469,416 $
408 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هلند 4,460,133 $
409 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كنيا 4,442,428 $
410 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 4,411,826 $
411 1395 اراك ترکيه 4,399,008 $
412 1395 بندر امام خميني اسپانيا 4,397,714 $
413 1395 سيرجان هند 4,339,958 $
414 1395 شهيدرجايي اروگوئه 4,338,593 $
415 1395 شهيدرجايي زيمبابوه 4,331,291 $
416 1395 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 4,271,159 $
417 1395 شهيدرجايي جمهوري چك 4,211,924 $
418 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اسپانيا 4,190,492 $
419 1395 منطقه ويژه نوشهر سوئيس 4,158,010 $
420 1395 بيرجند پاكستان 4,084,566 $
421 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ژاپن 4,054,654 $
422 1395 منطقه ازاد جلفا ژاپن 4,012,261 $
423 1395 شهركرد ازبكستان 4,012,029 $
424 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 4,001,418 $
425 1395 شهيدرجايي عربستان سعودي 3,996,527 $
426 1395 کيش ايتاليا 3,992,560 $
427 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ايرلند 3,991,454 $
428 1395 يزد چين 3,962,192 $
429 1395 شهيد باهنر آلمان 3,957,519 $
430 1395 غرب تهران اسلواكي 3,951,968 $
431 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران گرجستان 3,951,339 $
432 1395 فريدون كنار تركمنستان 3,865,400 $
433 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 3,823,775 $
434 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) تايلند 3,813,326 $
435 1395 شهيدرجايي اسلووني 3,812,044 $
436 1395 مهران اسلووني 3,811,260 $
437 1395 مشهد سوئيس 3,808,381 $
438 1395 اميرآباد ليتواني 3,771,176 $
439 1395 منطقه آزاد حسن رود فدراسيون روسيه 3,745,501 $
440 1395 جلفا اسپانيا 3,734,740 $
441 1395 ريگ امارات متحده عربي 3,707,697 $
442 1395 ساوه مالزي 3,699,867 $
443 1395 آستارا گرجستان 3,693,870 $
444 1395 منطقه ويژه بوشهر1 مالزي 3,689,519 $
445 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نروژ 3,687,967 $
446 1395 ساوه ايتاليا 3,676,142 $
447 1395 آستارا جمهوري كره 3,666,228 $
448 1395 آستارا هند 3,648,981 $
449 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني روماني 3,633,416 $
450 1395 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 3,614,646 $
451 1395 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 3,611,144 $
452 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 3,596,701 $
453 1395 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري عربي سوريه 3,569,184 $
454 1395 منطقه آزاد حسن رود گرجستان 3,515,950 $
455 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلغارستان 3,493,930 $
456 1395 ساوه يونان 3,486,783 $
457 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 3,478,060 $
458 1395 همدان ترکيه 3,454,463 $
459 1395 بازرگان كرواسي 3,448,770 $
460 1395 سيرجان ژاپن 3,447,094 $
461 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 3,427,568 $
462 1395 غرب تهران ژاپن 3,424,964 $
463 1395 اينچه برون فدراسيون روسيه 3,418,745 $
464 1395 قزوين سوئيس 3,408,766 $
465 1395 مشهد تايوان 3,408,450 $
466 1395 منطقه ويژه بوشهر1 گواتمالا 3,405,998 $
467 1395 قزوين هند 3,389,033 $
468 1395 منطقه ويژه بوشهر تايلند 3,387,160 $
469 1395 دوغارون افغانستان 3,368,806 $
470 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوازيلند 3,358,375 $
471 1395 شهركرد امارات متحده عربي 3,350,737 $
472 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 3,333,077 $
473 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اندونزي 3,311,442 $
474 1395 شهيد باهنر چين 3,310,727 $
475 1395 سهلان دانمارك 3,304,942 $
476 1395 مشهد ايتاليا 3,300,563 $
477 1395 آستارا آلمان 3,285,599 $
478 1395 بازرگان مجارستان 3,275,984 $
479 1395 ذوب آهن اصفهان چين 3,273,603 $
480 1395 يزد امارات متحده عربي 3,188,659 $
481 1395 غرب تهران اكوادور 3,162,252 $
482 1395 اينچه برون پاكستان 3,143,138 $
483 1395 اراك چين 3,112,155 $
484 1395 منطقه ويژه بوشهر امارات متحده عربي 3,111,584 $
485 1395 مشهد ايرلند 3,096,276 $
486 1395 سهلان گرجستان 3,085,666 $
487 1395 سهلان كانادا 3,063,492 $
488 1395 قزوين هلند 3,054,759 $
489 1395 اصفهان اتريش 3,026,456 $
490 1395 اراك ايتاليا 3,023,471 $
491 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 3,012,520 $
492 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايرلند 2,994,217 $
493 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 2,977,062 $
494 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 2,970,248 $
495 1395 غرب تهران دانمارك 2,968,452 $
496 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 2,885,594 $
497 1395 اميرآباد اوكراين 2,847,393 $
498 1395 قشم فرانسه 2,839,718 $
499 1395 اينچه برون چين 2,826,992 $
500 1395 بازارچه رازی-خوی لهستان 2,760,184 $
501 1395 سمنان امارات متحده عربي 2,753,368 $
502 1395 اروميه آلمان 2,743,362 $
503 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني نيوزيلند 2,725,935 $
504 1395 اصفهان فرانسه 2,722,968 $
505 1395 سرخس تركمنستان 2,702,729 $
506 1395 شهيدرجايي كنيا 2,692,910 $
507 1395 شهيدرجايي لوگزامبورگ 2,677,255 $
508 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 2,660,843 $
509 1395 بازرگان كلمبيا 2,627,898 $
510 1395 شهركرد اتريش 2,626,637 $
511 1395 بيله سوار آذربايجان 2,568,208 $
512 1395 مشهد قزاقستان 2,556,756 $
513 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 2,552,657 $
514 1395 اينچه برون ترکيه 2,551,076 $
515 1395 بازرگان بلغارستان 2,538,691 $
516 1395 ساوه جمهوري كره 2,526,755 $
517 1395 سهلان (بلوروس ( روسيه سفيد 2,513,630 $
518 1395 منطقه آزاد حسن رود آلمان 2,495,747 $
519 1395 ساوه قزاقستان 2,485,328 $
520 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران پاكستان 2,457,962 $
521 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 2,456,510 $
522 1395 قشم آلمان 2,455,604 $
523 1395 شهيدرجايي اسلواكي 2,440,452 $
524 1395 سرخس سوئيس 2,424,009 $
525 1395 آستارا اوكراين 2,416,282 $
526 1395 بازرگان اسلواكي 2,404,059 $
527 1395 قم امارات متحده عربي 2,404,023 $
528 1395 جلفا آذربايجان 2,392,531 $
529 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 2,379,110 $
530 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 2,375,488 $
531 1395 منطقه آزادچابهار هند 2,373,202 $
532 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 2,373,160 $
533 1395 جلفا گرجستان 2,372,998 $
534 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آرژانتين 2,365,940 $
535 1395 منطقه ويژه دوغارون امارات متحده عربي 2,359,504 $
536 1395 قشم تايلند 2,297,572 $
537 1395 غرب تهران سوئيس 2,282,962 $
538 1395 كرمان ترکيه 2,282,120 $
539 1395 سهلان سوئيس 2,281,648 $
540 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سوئد 2,252,100 $
541 1395 آستارا (بلوروس ( روسيه سفيد 2,235,578 $
542 1395 منطقه ويژه پيام هلند 2,230,755 $
543 1395 چابهار جمهوري كره 2,228,400 $
544 1395 آستارا قزاقستان 2,224,339 $
545 1395 شهيدرجايي مجارستان 2,192,467 $
546 1395 لطف آباد ازبكستان 2,183,237 $
547 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 2,172,937 $
548 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران بلغارستان 2,167,757 $
549 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران صربستان 2,167,749 $
550 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 2,167,050 $
551 1395 كرمانشاه چين 2,164,934 $
552 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 2,153,812 $
553 1395 قم عراق 2,133,567 $
554 1395 کيش آلمان 2,111,855 $
555 1395 زنجان تايوان 2,102,664 $
556 1395 منطقه ويژه بوشهر ترکيه 2,099,839 $
557 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) قطر 2,063,476 $
558 1395 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 2,059,986 $
559 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز دانمارك 2,048,837 $
560 1395 اروميه چين 2,036,918 $
561 1395 يزد آلمان 2,023,796 $
562 1395 اميرآباد ازبكستان 2,016,587 $
563 1395 منطقه آزادچابهار پاكستان 2,004,572 $
564 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 1,999,718 $
565 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ايرلند 1,989,132 $
566 1395 منطقه ويژه بوشهر1 لهستان 1,982,198 $
567 1395 اروميه ايتاليا 1,964,081 $
568 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اسلووني 1,963,812 $
569 1395 منطقه ويژه نوشهر ترکيه 1,963,203 $
570 1395 مشهد مالزي 1,957,900 $
571 1395 سمنان انگلستان 1,949,719 $
572 1395 ساوه دانمارك 1,933,597 $
573 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ايتاليا 1,927,775 $
574 1395 ساوه برزيل 1,922,631 $
575 1395 منطقه ازاد بندر انزلي مالزي 1,905,693 $
576 1395 نوردوز ارمنستان 1,891,055 $
577 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان هند 1,881,380 $
578 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هلند 1,857,635 $
579 1395 غرب تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 1,856,416 $
580 1395 ديلم امارات متحده عربي 1,853,636 $
581 1395 منطقه ويژه بوشهر1 انگلستان 1,850,566 $
582 1395 بندر امام خميني ژاپن 1,843,729 $
583 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس فدراسيون روسيه 1,835,833 $
584 1395 منطقه ازاد جلفا اتريش 1,822,745 $
585 1395 شهيدرجايي تونس 1,817,906 $
586 1395 آستارا آرژانتين 1,790,354 $
587 1395 کيش هلند 1,763,874 $
588 1395 غرب تهران تايلند 1,758,588 $
589 1395 سهلان لهستان 1,755,763 $
590 1395 منطقه ويژه پيام عمان 1,749,219 $
591 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران عراق 1,736,842 $
592 1395 شهيدرجايي يونان 1,728,108 $
593 1395 شهركرد آلمان 1,705,447 $
594 1395 جلفا امارات متحده عربي 1,702,131 $
595 1395 بازرگان جمهوري عربي سوريه 1,701,779 $
596 1395 اروميه امارات متحده عربي 1,695,408 $
597 1395 منطقه ويژه پيام ژاپن 1,694,856 $
598 1395 اراك آلمان 1,688,123 $
599 1395 كرمانشاه آلمان 1,687,953 $
600 1395 زنجان بلژيك 1,681,910 $
601 1395 جلفا روماني 1,662,743 $
602 1395 شهيدرجايي كلمبيا 1,661,574 $
603 1395 جلفا اتريش 1,657,255 $
604 1395 ذوب آهن اصفهان امارات متحده عربي 1,653,536 $
605 1395 کيش جمهوري كره 1,653,464 $
606 1395 كرمان آلمان 1,653,274 $
607 1395 جلفا كانادا 1,636,557 $
608 1395 اصفهان اسپانيا 1,633,519 $
609 1395 سيرجان امارات متحده عربي 1,622,565 $
610 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,622,439 $
611 1395 بندر امام خميني بلژيك 1,615,201 $
612 1395 اينچه برون يونان 1,613,822 $
613 1395 سمنان چين 1,600,070 $
614 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اوكراين 1,593,792 $
615 1395 سنندج پاكستان 1,589,190 $
616 1395 سهلان سنگاپور 1,588,595 $
617 1395 نوردوز گرجستان 1,586,583 $
618 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 1,580,545 $
619 1395 غرب تهران اسپانيا 1,566,882 $
620 1395 شهيدرجايي روماني 1,563,199 $
621 1395 كرمانشاه پاكستان 1,561,491 $
622 1395 ذوب آهن اصفهان هند 1,557,869 $
623 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پاكستان 1,548,562 $
624 1395 قشم ايتاليا 1,522,849 $
625 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 1,506,278 $
626 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران اسلواكي 1,494,311 $
627 1395 منطقه ويژه نوشهر سنگاپور 1,480,206 $
628 1395 منطقه ازاد جلفا ايتاليا 1,472,105 $
629 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 1,458,026 $
630 1395 اميرآباد آلمان 1,456,804 $
631 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اتريش 1,456,687 $
632 1395 بازرگان كانادا 1,451,946 $
633 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,450,380 $
634 1395 ساوه بلژيك 1,448,235 $
635 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قبرس 1,446,439 $
636 1395 اروميه عراق 1,436,931 $
637 1395 بازرگان گواتمالا 1,427,704 $
638 1395 اميرآباد ايالات متحده آمريكا 1,426,251 $
639 1395 زنجان ارمنستان 1,422,026 $
640 1395 خرم آباد امارات متحده عربي 1,416,191 $
641 1395 منطقه ويژه بوشهر مالزي 1,410,217 $
642 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 1,405,530 $
643 1395 اراك اسپانيا 1,392,066 $
644 1395 اردبيل آلمان 1,391,954 $
645 1395 يزد ازبكستان 1,390,460 $
646 1395 غرب تهران فنلاند 1,386,994 $
647 1395 بازرگان فدراسيون روسيه 1,384,427 $
648 1395 اروميه پاكستان 1,376,411 $
649 1395 مشهد تاجيكستان 1,373,258 $
650 1395 سهلان اتريش 1,368,827 $
651 1395 منطقه ويژه نوشهر اسپانيا 1,367,374 $
652 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز اسپانيا 1,364,596 $
653 1395 سهلان هند 1,363,593 $
654 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كرواسي 1,363,109 $
655 1395 کيش تايوان 1,361,812 $
656 1395 زنجان گرجستان 1,353,134 $
657 1395 چابهار اندونزي 1,343,569 $
658 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني پرتغال 1,343,154 $
659 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اردن 1,330,298 $
660 1395 بازرگان سنگاپور 1,329,907 $
661 1395 قشم اردن 1,329,776 $
662 1395 فريدون كنار اسپانيا 1,327,658 $
663 1395 يزد اسپانيا 1,325,807 $
664 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري متحده تانزانيا 1,324,722 $
665 1395 اردبيل ايتاليا 1,324,677 $
666 1395 بازرگان استراليا 1,317,277 $
667 1395 منطقه آزادچابهار تايلند 1,312,074 $
668 1395 مشهد اسپانيا 1,296,690 $
669 1395 يزد هلند 1,281,176 $
670 1395 بازارچه ساری سو جمهوري كره 1,280,000 $
671 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اوكراين 1,278,223 $
672 1395 اصفهان هند 1,272,720 $
673 1395 اراك جمهوري كره 1,264,924 $
674 1395 اينچه برون امارات متحده عربي 1,258,446 $
675 1395 سهلان اوكراين 1,256,186 $
676 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 1,253,969 $
677 1395 جلفا بلژيك 1,249,961 $
678 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني شيلي 1,217,304 $
679 1395 سيرجان ايالات متحده آمريكا 1,209,211 $
680 1395 سيرجان جمهوري كره 1,206,535 $
681 1395 ميرجاوه فيليپين 1,204,049 $
682 1395 خوي آلمان 1,201,264 $
683 1395 منطقه ازاد بندر انزلي هند 1,194,643 $
684 1395 قزوين مالزي 1,193,341 $
685 1395 منطقه ویژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 1,186,909 $
686 1395 غرب تهران بلژيك 1,183,805 $
687 1395 شهيدرجايي لبنان 1,176,298 $
688 1395 مهران هند 1,176,110 $
689 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران مصر 1,169,607 $
690 1395 اصفهان تايوان 1,167,862 $
691 1395 منطقه ويژه بوشهر1 مصر 1,162,732 $
692 1395 کيش اسپانيا 1,154,934 $
693 1395 کيش فرانسه 1,152,809 $
694 1395 بجنورد قرقيزستان 1,150,579 $
695 1395 اروميه هند 1,148,040 $
696 1395 معاونت واردات و ترانزيت تهران استوني 1,142,615 $
697 1395 قم اندونزي 1,134,618 $
698 1395 همدان امارات متحده عربي 1,133,488 $
699 1395 سمنان ايتاليا 1,132,414 $
700 1395 ساوه اتريش 1,132,117 $
701 1395 مشهد جمهوري چك 1,109,811 $
702 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بلژيك 1,100,627 $
703 1395 منطقه ويژه بوشهر فرانسه 1,096,532 $
704 1395 غرب تهران هند 1,092,314 $
705 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) سري لانكا 1,092,107 $
706 1395 غرب تهران هلند 1,090,797 $
707 1395 منطقه ويژه بوشهر1 اردن 1,088,908 $
708 1395 جلفا قزاقستان 1,084,504 $
709 1395 بازرگان تايوان 1,077,640 $
710 1395 جلفا فدراسيون روسيه 1,071,145 $
711 1395 منطقه ازاد جلفا اسپانيا 1,069,990 $
712 1395 سمنان جمهوري كره 1,064,403 $
713 1395 يزد سوازيلند 1,058,399 $
714 1395 قزوين فدراسيون روسيه 1,058,179 $
715 1395 اروميه هلند 1,056,229 $
716 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني برزيل 1,056,182 $
717 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان لهستان 1,050,274 $
718 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 1,046,007 $
719 1395 سرخس ليتواني 1,045,072 $
720 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) اندونزي 1,037,987 $
721 1395 همدان آلمان 1,037,848 $
722 1395 بازرگان صربستان 1,028,134 $
723 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سري لانكا 1,026,558 $
724 1395 سهلان اسپانيا 1,023,870 $
725 1395 باشماق آلمان 1,022,786 $
726 1395 سهلان فدراسيون روسيه 1,014,543 $
727 1395 اميرآباد قبرس 1,004,487 $
728 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سنگاپور 994,742 $
729 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 989,560 $
730 1395 كرمان اتيوپي 989,306 $
731 1395 منطقه ويژه بوشهر1 دانمارك 986,172 $
732 1395 كرمان اتريش 981,623 $
733 1395 بازرگان غنا 976,871 $
734 1395 همدان ايتاليا 974,533 $
735 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) مالزي 970,652 $
736 1395 سيرجان اسپانيا 963,778 $