آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1397

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1397
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1397 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 1,507,157,000 $
2 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,469,750,648 $
3 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 778,859,736 $
4 1397 شهيدرجايي چين 778,127,264 $
5 1397 شهيدرجايي امارات متحده عربي 600,268,538 $
6 1397 پتروشيمي بندرامام خميني چين 537,166,492 $
7 1397 مشهد افغانستان 350,842,076 $
8 1397 كرمانشاه عراق 277,055,690 $
9 1397 غرب تهران عراق 220,212,744 $
10 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 213,002,964 $
11 1397 شهيدرجايي هند 208,638,483 $
12 1397 بندر امام خميني امارات متحده عربي 208,052,200 $
13 1397 پتروشيمي بندرامام خميني هند 185,864,406 $
14 1397 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 179,294,667 $
15 1397 قزوين عراق 172,223,932 $
16 1397 باشماق عراق 164,983,896 $
17 1397 منطقه ويژه بوشهر1 مناطق ويژه 159,233,380 $
18 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 154,472,451 $
19 1397 تبريز عراق 154,170,166 $
20 1397 مهران عراق 147,292,251 $
21 1397 زنجان ترکيه 142,552,993 $
22 1397 بندر امام خميني تايلند 132,088,880 $
23 1397 شهيدرجايي عمان 121,489,476 $
24 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 110,727,573 $
25 1397 بندر امام خميني مصر 107,616,443 $
26 1397 پرويزخان عراق 106,792,864 $
27 1397 پيرانشهر عراق 106,257,879 $
28 1397 منطقه ويژه نوشهر عراق 99,331,696 $
29 1397 شلمچه عراق 98,047,472 $
30 1397 منطقه ويژه بوشهر1 چين 96,619,481 $
31 1397 غرب تهران افغانستان 94,882,563 $
32 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 89,793,084 $
33 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 89,083,198 $
34 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 85,760,021 $
35 1397 يزد عراق 84,144,572 $
36 1397 ساوه افغانستان 80,573,804 $
37 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هند 74,797,995 $
38 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 73,988,575 $
39 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 71,071,401 $
40 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 66,642,916 $
41 1397 تبريز ترکيه 65,753,868 $
42 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 64,929,880 $
43 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 64,372,789 $
44 1397 اصفهان عراق 60,465,491 $
45 1397 اراك افغانستان 59,928,022 $
46 1397 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 59,723,476 $
47 1397 اصفهان پاكستان 58,084,393 $
48 1397 اراك ترکيه 57,681,119 $
49 1397 شهيدرجايي عراق 57,537,087 $
50 1397 سهلان عراق 56,878,707 $
51 1397 آستارا فدراسيون روسيه 55,994,874 $
52 1397 چذابه -مرزبستان عراق 55,036,276 $
53 1397 آستارا آذربايجان 51,361,132 $
54 1397 اصفهان افغانستان 51,087,226 $
55 1397 شهيدرجايي تايلند 50,787,336 $
56 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 49,443,155 $
57 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 46,709,842 $
58 1397 شهيدرجايي هنگ كنگ 45,482,361 $
59 1397 مشهد عراق 45,232,812 $
60 1397 ساوه عراق 44,719,443 $
61 1397 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 42,323,259 $
62 1397 شهيد باهنر امارات متحده عربي 41,941,309 $
63 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 41,778,923 $
64 1397 دوغارون افغانستان 40,800,937 $
65 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 40,381,462 $
66 1397 بندر امام خميني عمان 38,210,252 $
67 1397 بازارچه ميلک افغانستان 38,185,438 $
68 1397 سنندج عراق 37,564,969 $
69 1397 مشهد امارات متحده عربي 37,088,367 $
70 1397 ميلک افغانستان 36,077,253 $
71 1397 ذوب آهن اصفهان افغانستان 34,703,461 $
72 1397 غرب تهران آلمان 33,875,487 $
73 1397 اينچه برون عراق 33,825,883 $
74 1397 غرب تهران پاكستان 33,815,038 $
75 1397 شهيد باهنر عمان 33,519,052 $
76 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 32,568,567 $
77 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 32,456,322 $
78 1397 قم عراق 31,390,678 $
79 1397 شهيدرجايي اندونزي 31,157,450 $
80 1397 بندر امام خميني اندونزي 30,413,052 $
81 1397 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 29,748,697 $
82 1397 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 29,615,590 $
83 1397 ساوه پاكستان 29,582,787 $
84 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29,403,788 $
85 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 28,713,231 $
86 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 28,687,514 $
87 1397 بندر امام خميني هند 28,496,562 $
88 1397 شهيدرجايي ميانمار 28,343,127 $
89 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 27,689,817 $
90 1397 شهيدرجايي بلژيك 27,683,314 $
91 1397 سهلان ترکيه 27,378,125 $
92 1397 بازارچه ميرجاوه پاكستان 27,301,108 $
93 1397 يزد پاكستان 27,184,605 $
94 1397 غرب تهران ترکيه 26,998,724 $
95 1397 لطف آباد تركمنستان 26,368,612 $
96 1397 شهيدرجايي ويتنام 24,978,083 $
97 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 24,583,701 $
98 1397 شهيدرجايي قطر 24,220,636 $
99 1397 شهيدرجايي سودان 24,142,271 $
100 1397 شهيدرجايي جمهوري كره 23,782,994 $
101 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 23,707,736 $
102 1397 بازرگان ترکيه 23,038,314 $
103 1397 مشهد تركمنستان 22,435,259 $
104 1397 بندر امام خميني تايوان 22,351,818 $
105 1397 بندر امام خميني كويت 22,272,955 $
106 1397 اينچه برون تركمنستان 22,208,262 $
107 1397 ماهيرود افغانستان 22,207,192 $
108 1397 زاهدان پاكستان 22,061,092 $
109 1397 سمنان افغانستان 21,683,713 $
110 1397 بندر امام خميني ترکيه 21,664,280 $
111 1397 شهيدرجايي تايوان 20,860,517 $
112 1397 شهيد باهنر پاكستان 20,793,133 $
113 1397 اراك عراق 20,536,601 $
114 1397 منطقه ويژه پيام عراق 20,107,636 $
115 1397 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 18,982,407 $
116 1397 مشهد هنگ كنگ 18,939,723 $
117 1397 قزوين افغانستان 18,875,965 $
118 1397 بناب عراق 18,869,109 $
119 1397 فرودگاه شيراز عراق 18,782,681 $
120 1397 شهيدرجايي مالزي 18,554,399 $
121 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 18,349,708 $
122 1397 شهركرد عراق 18,105,916 $
123 1397 اروميه ترکيه 17,810,330 $
124 1397 شهيدرجايي بنگلادش 17,568,586 $
125 1397 بندر امام خميني ايتاليا 17,518,622 $
126 1397 يزد افغانستان 17,470,890 $
127 1397 مشهد تاجيكستان 17,228,819 $
128 1397 مشهد اسپانيا 17,110,225 $
129 1397 اروميه عراق 17,030,002 $
130 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 16,871,682 $
131 1397 سهلان افغانستان 16,362,209 $
132 1397 بيرجند افغانستان 16,309,109 $
133 1397 بندر امام خميني عراق 16,165,549 $
134 1397 سمنان عراق 15,730,789 $
135 1397 بندر امام خميني مالزي 15,615,560 $
136 1397 قم افغانستان 15,084,536 $
137 1397 مشهد پاكستان 14,944,101 $
138 1397 غرب تهران هند 14,598,621 $
139 1397 همدان عراق 14,583,139 $
140 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 14,543,945 $
141 1397 شهيدرجايي آلمان 14,471,465 $
142 1397 تبريز گرجستان 14,403,348 $
143 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 14,396,223 $
144 1397 بندر امام خميني چين 14,340,613 $
145 1397 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 14,247,553 $
146 1397 شهيدرجايي ايتاليا 14,039,605 $
147 1397 بندر امام خميني برزيل 13,925,090 $
148 1397 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 13,910,760 $
149 1397 مشهد قزاقستان 13,897,418 $
150 1397 كرمان آلمان 13,789,949 $
151 1397 تبريز افغانستان 13,766,550 $
152 1397 شهيدرجايي پاكستان 13,720,030 $
153 1397 زنجان چين 13,520,373 $
154 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 13,408,863 $
155 1397 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 13,404,792 $
156 1397 بازارچه كيله سردشت عراق 13,270,353 $
157 1397 شهيدرجايي مصر 13,258,197 $
158 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 12,526,261 $
159 1397 شهيدرجايي تونس 12,289,501 $
160 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 11,986,197 $
161 1397 بازارچه ماهيرود افغانستان 11,887,455 $
162 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 11,783,768 $
163 1397 شهيدرجايي سري لانكا 11,578,999 $
164 1397 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 11,530,511 $
165 1397 اصفهان ترکيه 11,527,603 $
166 1397 اينچه برون افغانستان 11,316,602 $
167 1397 قزوين پاكستان 10,991,818 $
168 1397 ملاير عراق 10,912,679 $
169 1397 شهيد باهنر چين 10,834,957 $
170 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات ترکيه 10,777,489 $
171 1397 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 10,511,806 $
172 1397 كرمان امارات متحده عربي 10,483,028 $
173 1397 كرمانشاه افغانستان 10,472,723 $
174 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلمان 10,340,964 $
175 1397 مهاباد عراق 10,310,444 $
176 1397 جلفا ترکيه 10,153,703 $
177 1397 غرب تهران تركمنستان 10,086,179 $
178 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 10,063,479 $
179 1397 زنجان امارات متحده عربي 10,052,951 $
180 1397 شهيدرجايي كانادا 9,948,582 $
181 1397 شهيدرجايي فيليپين 9,777,913 $
182 1397 مشهد ازبكستان 9,776,749 $
183 1397 شهيدرجايي كنيا 9,721,504 $
184 1397 ساري افغانستان 9,562,358 $
185 1397 شهيدرجايي كويت 9,505,863 $
186 1397 تبريز پاكستان 9,460,478 $
187 1397 شهيد باهنر افغانستان 9,435,964 $
188 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فرانسه 9,370,194 $
189 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 9,289,148 $
190 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 9,282,456 $
191 1397 تبريز چين 9,153,910 $
192 1397 مشهد ويتنام 9,018,177 $
193 1397 چوئبده كويت 8,775,096 $
194 1397 شهيدرجايي جيبوتي 8,650,196 $
195 1397 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 8,635,000 $
196 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 8,602,850 $
197 1397 بيله سوار آذربايجان 8,537,345 $
198 1397 بندر امام خميني مراكش 8,500,652 $
199 1397 زنجان هند 8,439,055 $
200 1397 غرب تهران مراكش 8,257,958 $
201 1397 اصفهان امارات متحده عربي 8,212,207 $
202 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات كويت 7,950,000 $
203 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 7,872,904 $
204 1397 زاهدان افغانستان 7,770,808 $
205 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 7,755,331 $
206 1397 بندر امام خميني ميانمار 7,718,860 $
207 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 7,694,463 $
208 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 7,606,024 $
209 1397 زنجان عراق 7,524,943 $
210 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 7,365,594 $
211 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 7,350,349 $
212 1397 غرب تهران ازبكستان 7,321,482 $
213 1397 تبريز بلغارستان 7,247,890 $
214 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 7,074,788 $
215 1397 شهيدرجايي اسلووني 6,962,815 $
216 1397 بندر امام خميني جمهوري كره 6,945,909 $
217 1397 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 6,908,915 $
218 1397 قم امارات متحده عربي 6,813,348 $
219 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 6,750,000 $
220 1397 مهران ترکيه 6,743,866 $
221 1397 شهيدرجايي انگلستان 6,684,865 $
222 1397 ساري عراق 6,658,766 $
223 1397 مشهد قرقيزستان 6,561,495 $
224 1397 غرب تهران اسپانيا 6,558,671 $
225 1397 نوردوز ارمنستان 6,485,609 $
226 1397 آبادان كويت 6,416,827 $
227 1397 كرمان افغانستان 6,324,300 $
228 1397 جلفا آذربايجان 6,318,077 $
229 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 6,077,363 $
230 1397 خرم آباد افغانستان 6,066,503 $
231 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 5,990,046 $
232 1397 شهيدرجايي منطقه ويژه شهيد رجايي 5,886,980 $
233 1397 اميرآباد قزاقستان 5,720,834 $
234 1397 سهلان پاكستان 5,673,676 $
235 1397 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 5,660,147 $
236 1397 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 5,642,904 $
237 1397 بجنورد افغانستان 5,571,505 $
238 1397 سهلان آذربايجان 5,560,254 $
239 1397 قم پاكستان 5,558,484 $
240 1397 قزوين ترکيه 5,556,934 $
241 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 5,480,906 $
242 1397 سمنان پاكستان 5,428,891 $
243 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 5,401,056 $
244 1397 شهركرد افغانستان 5,352,789 $
245 1397 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 5,338,833 $
246 1397 يزد ترکيه 5,329,942 $
247 1397 تبريز ارمنستان 5,257,755 $
248 1397 جلفا ارمنستان 5,239,610 $
249 1397 تبريز ايتاليا 5,194,310 $
250 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 5,101,408 $
251 1397 کيش منطقه آزاد تجاري کيش 5,040,625 $
252 1397 اروميه افغانستان 4,966,131 $
253 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 4,957,548 $
254 1397 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 4,886,542 $
255 1397 غرب تهران گرجستان 4,868,775 $
256 1397 يزد گرجستان 4,840,827 $
257 1397 زنجان افغانستان 4,783,389 $
258 1397 قزوين جمهوري عربي سوريه 4,721,479 $
259 1397 منطقه ويژه پيام افغانستان 4,692,482 $
260 1397 كرمان عراق 4,682,743 $
261 1397 غرب تهران ايتاليا 4,667,278 $
262 1397 سيرجان عراق 4,630,202 $
263 1397 بازارچه پيشين پاكستان 4,623,426 $
264 1397 شهيدرجايي نپال 4,602,240 $
265 1397 شهيدرجايي اسپانيا 4,598,406 $
266 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 4,549,737 $
267 1397 چوئبده عراق 4,497,252 $
268 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 4,487,313 $
269 1397 تبريز آذربايجان 4,435,187 $
270 1397 سهلان ايتاليا 4,385,047 $
271 1397 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 4,381,497 $
272 1397 اراك ارمنستان 4,371,695 $
273 1397 سرخس ازبكستان 4,231,378 $
274 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 4,183,395 $
275 1397 غرب تهران فدراسيون روسيه 4,164,998 $
276 1397 سنندج افغانستان 4,158,000 $
277 1397 بندر امام خميني قطر 4,147,948 $
278 1397 تبريز لبنان 4,125,953 $
279 1397 اروميه فدراسيون روسيه 4,083,039 $
280 1397 بيرجند عراق 4,070,403 $
281 1397 منطقه ويژه معادن و فلزات جمهوري كره 4,067,220 $
282 1397 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 4,051,138 $
283 1397 شهيدرجايي لهستان 4,047,096 $
284 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 4,037,041 $
285 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 4,021,472 $
286 1397 غرب تهران قزاقستان 3,980,909 $
287 1397 ذوب آهن اصفهان عراق 3,967,630 $
288 1397 قزوين تركمنستان 3,931,108 $
289 1397 باجگيران تركمنستان 3,913,066 $
290 1397 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 3,896,663 $
291 1397 اهواز ترکيه 3,879,328 $
292 1397 غرب تهران آذربايجان 3,855,378 $
293 1397 بندر امام خميني هلند 3,853,755 $
294 1397 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 3,788,134 $
295 1397 يزد هلند 3,744,430 $
296 1397 پتروشيمي بندرامام خميني سنگاپور 3,705,506 $
297 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 3,689,334 $
298 1397 مجتمع فولاد مباركه عراق 3,627,098 $
299 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 3,582,720 $
300 1397 كرمانشاه ترکيه 3,573,821 $
301 1397 شهيدرجايي استراليا 3,555,416 $
302 1397 شهيدرجايي ترکيه 3,552,050 $
303 1397 سيرجان قزاقستان 3,548,829 $
304 1397 كرمان پاكستان 3,546,323 $
305 1397 شهيدرجايي يونان 3,546,194 $
306 1397 اروميه گرجستان 3,541,393 $
307 1397 تبريز روماني 3,538,635 $
308 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 3,512,488 $
309 1397 اينچه برون قزاقستان 3,477,627 $
310 1397 اراك پاكستان 3,442,241 $
311 1397 شهيدرجايي آلباني 3,367,880 $
312 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 3,349,061 $
313 1397 فرودگاه شيراز كويت 3,345,101 $
314 1397 شهيدرجايي صربستان 3,313,897 $
315 1397 قم هند 3,290,377 $
316 1397 كرمانشاه پاكستان 3,281,278 $
317 1397 كرمان هند 3,231,109 $
318 1397 اهواز مناطق ويژه 3,185,685 $
319 1397 اصفهان كويت 3,173,051 $
320 1397 مشهد چين 3,172,058 $
321 1397 قم ارمنستان 3,168,227 $
322 1397 اردبيل آذربايجان 3,157,151 $
323 1397 كرمان ترکيه 3,132,361 $
324 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 3,056,035 $
325 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 3,050,159 $
326 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 3,018,056 $
327 1397 اصفهان ازبكستان 3,012,198 $
328 1397 ساوه تركمنستان 2,995,846 $
329 1397 اراك بلغارستان 2,983,036 $
330 1397 شهيدرجايي روماني 2,982,048 $
331 1397 آستارا گرجستان 2,967,841 $
332 1397 شهيدرجايي هلند 2,958,921 $
333 1397 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 2,947,533 $
334 1397 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 2,926,293 $
335 1397 ساوه ترکيه 2,913,408 $
336 1397 ساوه تونس 2,904,611 $
337 1397 ساوه ايتاليا 2,903,483 $
338 1397 اراك روماني 2,892,432 $
339 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 2,881,660 $
340 1397 غرب تهران روماني 2,880,637 $
341 1397 قزوين امارات متحده عربي 2,874,194 $
342 1397 يزد جمهوري كره 2,863,689 $
343 1397 پلدشت آذربايجان 2,860,851 $
344 1397 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 2,833,314 $
345 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 2,827,312 $
346 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 2,826,005 $
347 1397 زنجان پاكستان 2,822,200 $
348 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 2,756,072 $
349 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 2,747,111 $
350 1397 غرب تهران امارات متحده عربي 2,721,149 $
351 1397 رازي ترکيه 2,707,232 $
352 1397 آبادان افغانستان 2,667,930 $
353 1397 غرب تهران اتريش 2,662,262 $
354 1397 غرب تهران لبنان 2,635,344 $
355 1397 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 2,634,092 $
356 1397 سيرجان فدراسيون روسيه 2,629,199 $
357 1397 سيرجان هند 2,574,520 $
358 1397 آبادان عراق 2,558,572 $
359 1397 اينچه برون بلغارستان 2,533,732 $
360 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 2,532,713 $
361 1397 بناب افغانستان 2,522,021 $
362 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز هند 2,514,560 $
363 1397 مراغه عراق 2,514,348 $
364 1397 بندر لنگه قطر 2,503,265 $
365 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 2,496,943 $
366 1397 مشهد قطر 2,482,336 $
367 1397 غرب تهران استراليا 2,465,074 $
368 1397 مشهد لبنان 2,442,868 $
369 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس امارات متحده عربي 2,414,701 $
370 1397 غرب تهران تاجيكستان 2,411,907 $
371 1397 بندر امام خميني مجارستان 2,406,349 $
372 1397 خسروي عراق 2,402,935 $
373 1397 اينچه برون روماني 2,398,588 $
374 1397 تبريز كنيا 2,346,875 $
375 1397 زنجان ايتاليا 2,346,448 $
376 1397 كرمانشاه امارات متحده عربي 2,341,266 $
377 1397 قم ازبكستان 2,329,558 $
378 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 2,328,672 $
379 1397 مشهد ايتاليا 2,328,224 $
380 1397 ساري ترکيه 2,312,290 $
381 1397 لطف آباد افغانستان 2,308,850 $
382 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 2,258,719 $
383 1397 اهواز عراق 2,249,539 $
384 1397 بازرگان پاكستان 2,234,572 $
385 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 2,231,201 $
386 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 2,226,406 $
387 1397 خوي عراق 2,186,587 $
388 1397 ملاير پاكستان 2,142,733 $
389 1397 شهيدرجايي بلغارستان 2,129,672 $
390 1397 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 2,099,843 $
391 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ارمنستان 2,092,357 $
392 1397 شهيدرجايي توگو 2,092,231 $
393 1397 سمنان امارات متحده عربي 2,091,731 $
394 1397 اردبيل عراق 2,084,473 $
395 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 2,075,792 $
396 1397 مشهد هند 2,075,526 $
397 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 2,044,530 $
398 1397 سمنان ترکيه 2,037,603 $
399 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 2,005,128 $
400 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 1,935,725 $
401 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 1,925,600 $
402 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 1,911,453 $
403 1397 شهيدرجايي اتيوپي 1,911,213 $
404 1397 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 1,902,374 $
405 1397 فرودگاه شيراز اندونزي 1,900,000 $
406 1397 اينچه برون قطر 1,896,448 $
407 1397 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 1,892,372 $
408 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 1,861,821 $
409 1397 تبريز يونان 1,845,417 $
410 1397 غرب تهران ارمنستان 1,841,973 $
411 1397 سيرجان امارات متحده عربي 1,834,440 $
412 1397 خرم آباد پاكستان 1,820,868 $
413 1397 مراغه افغانستان 1,788,401 $
414 1397 غرب تهران لهستان 1,788,309 $
415 1397 تبريز ساحل عاج 1,776,862 $
416 1397 يزد اتريش 1,768,396 $
417 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,767,036 $
418 1397 تبريز تركمنستان 1,759,604 $
419 1397 اصفهان قطر 1,710,079 $
420 1397 زنجان تايلند 1,707,767 $
421 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 1,690,213 $
422 1397 خرم آباد عراق 1,683,911 $
423 1397 تبريز فدراسيون روسيه 1,670,811 $
424 1397 شهيدرجايي سومالي 1,664,124 $
425 1397 اينچه برون فدراسيون روسيه 1,656,126 $
426 1397 يزد ارمنستان 1,647,945 $
427 1397 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 1,625,868 $
428 1397 زنجان انگلستان 1,622,392 $
429 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ارمنستان 1,616,857 $
430 1397 آبادان پاكستان 1,607,106 $
431 1397 شهركرد هند 1,603,695 $
432 1397 شهيدرجايي غنا 1,597,703 $
433 1397 سرخس تركمنستان 1,593,176 $
434 1397 شهيدرجايي كامرون 1,588,403 $
435 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 1,588,033 $
436 1397 اميرآباد فدراسيون روسيه 1,582,463 $
437 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 1,575,459 $
438 1397 اهواز افغانستان 1,570,364 $
439 1397 بناب اسپانيا 1,560,650 $
440 1397 غرب تهران فرانسه 1,551,136 $
441 1397 كرمان فرانسه 1,546,831 $
442 1397 غرب تهران مناطق ويژه 1,544,903 $
443 1397 ساوه گرجستان 1,544,091 $
444 1397 يزد ايتاليا 1,543,922 $
445 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 1,533,052 $
446 1397 يزد آذربايجان 1,527,960 $
447 1397 اروميه ارمنستان 1,515,830 $
448 1397 يزد جمهوري عربي سوريه 1,513,043 $
449 1397 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 1,506,088 $
450 1397 غرب تهران كانادا 1,503,938 $
451 1397 اراك آذربايجان 1,498,501 $
452 1397 تبريز امارات متحده عربي 1,494,372 $
453 1397 اصفهان ارمنستان 1,487,895 $
454 1397 مشهد هلند 1,485,253 $
455 1397 شهيدرجايي سنگاپور 1,483,647 $
456 1397 قزوين هلند 1,474,240 $
457 1397 اينچه برون چين 1,421,000 $
458 1397 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 1,418,421 $
459 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 1,400,786 $
460 1397 سيرجان ويتنام 1,400,000 $
461 1397 زنجان مالزي 1,391,177 $
462 1397 اراك ايتاليا 1,390,991 $
463 1397 بناب آلمان 1,387,681 $
464 1397 اصفهان گرجستان 1,387,154 $
465 1397 تبريز جمهوري عربي سوريه 1,385,282 $
466 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 1,379,143 $
467 1397 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 1,378,933 $
468 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 1,375,169 $
469 1397 جلفا گرجستان 1,373,791 $
470 1397 غرب تهران دانمارك 1,361,356 $
471 1397 بيرجند پاكستان 1,356,599 $
472 1397 غرب تهران قطر 1,350,347 $
473 1397 سهلان صربستان 1,349,410 $
474 1397 قم ترکيه 1,337,507 $
475 1397 شهيدرجايي ژاپن 1,331,363 $
476 1397 اردبيل افغانستان 1,328,840 $
477 1397 اصفهان چين 1,324,989 $
478 1397 آستارا اوكراين 1,317,009 $
479 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 1,313,380 $
480 1397 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 1,309,378 $
481 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 1,300,340 $
482 1397 بجنورد ترکيه 1,294,018 $
483 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 1,293,497 $
484 1397 قم آذربايجان 1,291,504 $
485 1397 منطقه ازاد بندر انزلي پاكستان 1,291,330 $
486 1397 مراغه ترکيه 1,287,444 $
487 1397 سيرجان ايتاليا 1,286,999 $
488 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 1,284,600 $
489 1397 مشهد آلمان 1,275,310 $
490 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 1,273,743 $
491 1397 مشهد بنگلادش 1,271,190 $
492 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 1,265,414 $
493 1397 اصفهان جمهوري عربي سوريه 1,259,311 $
494 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 1,256,176 $
495 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بنگلادش 1,250,281 $
496 1397 بندر امام خميني غنا 1,250,000 $
497 1397 زاهدان عراق 1,249,136 $
498 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 1,243,202 $
499 1397 شهركرد ترکيه 1,241,723 $
500 1397 بندر امام خميني بنگلادش 1,225,000 $
501 1397 سهلان بلغارستان 1,224,449 $
502 1397 فريدون كنار عراق 1,216,328 $
503 1397 بجنورد عراق 1,215,915 $
504 1397 منطقه آزاد حسن رود عراق 1,215,589 $
505 1397 اروميه آذربايجان 1,214,220 $
506 1397 مشهد سوئد 1,213,701 $
507 1397 شهيدرجايي نيجريه 1,211,543 $
508 1397 سمنان هنگ كنگ 1,210,000 $
509 1397 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 1,203,518 $
510 1397 شهيدرجايي اوكراين 1,196,579 $
511 1397 بناب امارات متحده عربي 1,178,895 $
512 1397 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 1,178,100 $
513 1397 غرب تهران قرقيزستان 1,175,445 $
514 1397 قزوين كويت 1,175,333 $
515 1397 اراك تركمنستان 1,173,781 $
516 1397 كرمانشاه قطر 1,172,730 $
517 1397 بندر امام خميني ويتنام 1,161,204 $
518 1397 اصفهان هند 1,158,790 $
519 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 1,149,995 $
520 1397 فرودگاه لار قطر 1,147,862 $
521 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 1,143,821 $
522 1397 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 1,141,186 $
523 1397 اروندكنار قطر 1,139,940 $
524 1397 كرمان يونان 1,126,495 $
525 1397 منطقه ويژه بوشهر1 جمهوري متحده تانزانيا 1,122,805 $
526 1397 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 1,103,317 $
527 1397 جلفا عراق 1,094,207 $
528 1397 ياسوج آلمان 1,089,548 $
529 1397 فرودگاه شيراز قطر 1,085,338 $
530 1397 مشهد ترکيه 1,084,507 $
531 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 1,080,370 $
532 1397 قزوين عمان 1,075,155 $
533 1397 زنجان قطر 1,072,848 $
534 1397 اصفهان تركمنستان 1,045,860 $
535 1397 زنجان جمهوري كره 1,043,051 $
536 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 1,042,909 $
537 1397 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 1,039,024 $
538 1397 يزد امارات متحده عربي 1,039,010 $
539 1397 يزد اسپانيا 1,030,880 $
540 1397 اراك تاجيكستان 1,028,563 $
541 1397 سهلان گرجستان 1,028,260 $
542 1397 اينچه برون پاكستان 1,025,011 $
543 1397 غرب تهران آفريقاي جنوبي 1,009,189 $
544 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 1,007,827 $
545 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ازبكستان 993,048 $
546 1397 اصفهان مالزي 990,425 $
547 1397 پتروشيمي بندرامام خميني گرجستان 990,337 $
548 1397 سمنان تركمنستان 990,319 $
549 1397 آستارا قزاقستان 976,742 $
550 1397 اراك فدراسيون روسيه 972,283 $
551 1397 مشهد گرجستان 971,391 $
552 1397 قزوين تاجيكستان 965,984 $
553 1397 پتروشيمي بندرامام خميني پرتغال 965,757 $
554 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان اوكراين 965,033 $
555 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 954,670 $
556 1397 مشهد كويت 948,933 $
557 1397 يزد آلمان 948,589 $
558 1397 فريدون كنار ايتاليا 932,606 $
559 1397 غرب تهران ژاپن 930,176 $
560 1397 غرب تهران انگلستان 923,588 $
561 1397 ساري تركمنستان 913,358 $
562 1397 سهلان روماني 908,365 $
563 1397 سيرجان اوكراين 901,252 $
564 1397 تبريز اسپانيا 896,327 $
565 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ترکيه 881,368 $
566 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 878,393 $
567 1397 منطقه آزاد حسن رود افغانستان 873,920 $
568 1397 شهركرد پاكستان 871,927 $
569 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان اوكراين 867,520 $
570 1397 غرب تهران عمان 854,300 $
571 1397 كرمان هلند 845,549 $
572 1397 شهيدرجايي سنگال 841,398 $
573 1397 قزوين ارمنستان 840,768 $
574 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 836,134 $
575 1397 مشهد اردن 832,869 $
576 1397 مشهد تايوان 827,822 $
577 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 819,399 $
578 1397 مشهد سودان 813,709 $
579 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 809,289 $
580 1397 زنجان ويتنام 803,417 $
581 1397 قزوين گرجستان 803,010 $
582 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 799,335 $
583 1397 شهيدرجايي نيوزيلند 798,956 $
584 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 796,152 $
585 1397 مشهد ايالات متحده آمريكا 795,773 $
586 1397 اروميه اتريش 789,097 $
587 1397 مشهد عمان 788,730 $
588 1397 مشهد آذربايجان 787,972 $
589 1397 غرب تهران هلند 786,680 $
590 1397 سمنان صربستان 782,090 $
591 1397 شهيدرجايي لبنان 780,563 $
592 1397 شهيدرجايي پرتغال 779,276 $
593 1397 همدان افغانستان 778,126 $
594 1397 غرب تهران سوئيس 773,058 $
595 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 766,564 $
596 1397 لطف آباد ازبكستان 762,100 $
597 1397 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 759,960 $
598 1397 بجنورد آلمان 757,236 $
599 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 754,005 $
600 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 753,580 $
601 1397 همدان بنگلادش 750,000 $
602 1397 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 747,499 $
603 1397 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه انگلستان 742,454 $
604 1397 ساوه بلغارستان 740,818 $
605 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تاجيكستان 739,200 $
606 1397 كرمان روماني 728,335 $
607 1397 مهران ارمنستان 724,464 $
608 1397 سمنان جمهوري كره 722,724 $
609 1397 اروميه هند 719,973 $
610 1397 قزوين قطر 719,300 $
611 1397 سهلان تركمنستان 716,382 $
612 1397 كرمان لبنان 713,172 $
613 1397 يزد بلژيك 712,772 $
614 1397 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 709,898 $
615 1397 اراك قزاقستان 709,530 $
616 1397 سمنان ارمنستان 709,394 $
617 1397 اينچه برون ازبكستان 708,955 $
618 1397 اصفهان قرقيزستان 707,629 $
619 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 706,590 $
620 1397 منطقه ويژه پيام سومالي 702,000 $
621 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 701,270 $
622 1397 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 697,441 $
623 1397 مشهد ارمنستان 690,709 $
624 1397 قزوين آذربايجان 690,252 $
625 1397 بيله سوار گرجستان 683,025 $
626 1397 شهيدرجايي اردن 682,150 $
627 1397 يزد بلغارستان 679,566 $
628 1397 كرمان اسپانيا 678,000 $
629 1397 مشهد استراليا 677,637 $
630 1397 يزد سومالي 676,345 $
631 1397 فرودگاه لار عراق 670,498 $
632 1397 ساوه قطر 668,470 $
633 1397 مشهد بحرين 668,241 $
634 1397 بازرگان گرجستان 664,885 $
635 1397 ساوه ارمنستان 663,138 $
636 1397 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 662,971 $
637 1397 شهيدرجايي برزيل 661,100 $
638 1397 اصفهان ايتاليا 658,912 $
639 1397 ساوه امارات متحده عربي 654,712 $
640 1397 سمنان آذربايجان 654,400 $
641 1397 قشم سري لانكا 651,919 $
642 1397 سيرجان اردن 649,978 $
643 1397 سيرجان آلمان 649,000 $
644 1397 ديلم كويت 644,078 $
645 1397 سهلان ارمنستان 641,060 $
646 1397 اراك ازبكستان 639,155 $
647 1397 شهيدرجايي ساحل عاج 636,065 $
648 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ويتنام 631,346 $
649 1397 شهيدرجايي موزامبيك 631,304 $
650 1397 خرم آباد ترکيه 630,775 $
651 1397 ملاير اوكراين 629,750 $
652 1397 تبريز صربستان 628,125 $
653 1397 قزوين روماني 627,027 $
654 1397 اصفهان آلمان 626,566 $
655 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مكزيك 625,500 $
656 1397 بازرگان عراق 621,959 $
657 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان مالزي 620,109 $
658 1397 ساوه هند 618,828 $
659 1397 شهيدرجايي ليبريا 616,957 $
660 1397 ساري فدراسيون روسيه 613,530 $
661 1397 يزد لهستان 613,182 $
662 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عمان 608,400 $
663 1397 ملاير بلغارستان 606,984 $
664 1397 سهلان (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 602,266 $
665 1397 جلفا افغانستان 601,717 $
666 1397 مشهد بلژيك 598,169 $
667 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 594,000 $
668 1397 كرمانشاه ويتنام 593,625 $
669 1397 مشهد ژاپن 593,166 $
670 1397 زنجان ارمنستان 590,494 $
671 1397 يزد تركمنستان 589,351 $
672 1397 سهلان بوسني وهرزگوين 588,690 $
673 1397 چابهار پاكستان 584,893 $
674 1397 زنجان عمان 583,348 $
675 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان بحرين 582,440 $
676 1397 يزد اردن 579,310 $
677 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان گرجستان 574,476 $
678 1397 قزوين چين 573,826 $
679 1397 يزد كويت 573,796 $
680 1397 فرودگاه اصفهان كويت 570,601 $
681 1397 شهيد باهنر قطر 570,577 $
682 1397 زنجان تركمنستان 568,604 $
683 1397 مشهد جمهوري كره 564,844 $
684 1397 اردبيل ويتنام 563,650 $
685 1397 تبريز سومالي 555,977 $
686 1397 كرمانشاه عمان 553,100 $
687 1397 اروميه قزاقستان 552,863 $
688 1397 كرمان ايتاليا 550,750 $
689 1397 منطقه ويژه پيام آذربايجان 547,973 $
690 1397 بناب ترکيه 546,306 $
691 1397 قزوين لبنان 545,356 $
692 1397 اروميه هلند 541,874 $
693 1397 تبريز دانمارك 541,344 $
694 1397 اصفهان آذربايجان 540,598 $
695 1397 شهيد باهنر مناطق ويژه 539,437 $
696 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آذربايجان 538,950 $
697 1397 يزد ازبكستان 537,716 $
698 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 537,600 $
699 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 536,726 $
700 1397 اهواز كويت 530,911 $
701 1397 شهيدرجايي كنگو 530,280 $
702 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 526,747 $
703 1397 غرب تهران اردن 526,053 $
704 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فيليپين 524,365 $
705 1397 زنجان بلژيك 522,916 $
706 1397 تبريز بوسني وهرزگوين 517,389 $
707 1397 اصفهان عمان 515,728 $
708 1397 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 514,056 $
709 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان مكزيك 513,817 $
710 1397 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 513,000 $
711 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان فدراسيون روسيه 511,876 $
712 1397 شهيدرجايي مكزيك 511,743 $
713 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بلژيك 510,752 $
714 1397 مشهد جمهوري عربي سوريه 508,858 $
715 1397 زنجان فدراسيون روسيه 508,675 $
716 1397 تبريز هلند 507,161 $
717 1397 كرمانشاه فدراسيون روسيه 506,854 $
718 1397 زنجان آذربايجان 506,299 $
719 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اوكراين 504,000 $
720 1397 سمنان ازبكستان 503,953 $
721 1397 غرب تهران اوكراين 500,245 $
722 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان چين 498,267 $
723 1397 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 496,860 $
724 1397 مراغه گرجستان 493,903 $
725 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس عراق 490,950 $
726 1397 منطقه آزادچابهار پاكستان 488,203 $
727 1397 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قزاقستان 488,003 $
728 1397 اروميه جمهوري كره 484,804 $
729 1397 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قزاقستان 483,199 $
730 1397 كرمان قزاقستان 480,000 $
731 1397 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 477,100 $
732 1397 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 475,315 $
733 1397 تبريز قبرس 474,935 $
734 1397 پتروشيمي بندرامام خميني فدراسيون روسيه 472,262 $
735 1397 خوي ترکيه 471,349 $
736 1397 منطقه ويژه پيام بنين 468,000 $
737 1397 منطقه ويژه پيام نيجر 468,000 $
738 1397 قزوين اردن 462,989 $
739 1397 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پرتغال 462,951 $
740 1397 قم تركمنستان 458,533 $
741 1397 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 450,067 $
742 1397 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 447,920 $
743 1397 تبريز تونس 446,560 $