آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1396

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1396
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1396 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 2,665,322,852 $
2 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 2,548,290,873 $
3 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 1,965,415,075 $
4 1396 پتروشيمي بندرامام خميني چين 1,074,400,044 $
5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 1,013,703,876 $
6 1396 شهيدرجايي چين 660,746,206 $
7 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 588,183,868 $
8 1396 بازرگان ترکيه 570,719,037 $
9 1396 مشهد افغانستان 529,549,055 $
10 1396 پتروشيمي بندرامام خميني هند 436,680,252 $
11 1396 مهران عراق 429,464,230 $
12 1396 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 428,138,692 $
13 1396 غرب تهران عراق 396,185,259 $
14 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 383,382,447 $
15 1396 كرمانشاه عراق 372,653,551 $
16 1396 شلمچه عراق 361,970,575 $
17 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 352,559,547 $
18 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 257,939,918 $
19 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هند 251,602,205 $
20 1396 باشماق عراق 250,698,583 $
21 1396 منطقه ويژه نوشهر عراق 223,188,350 $
22 1396 قزوين عراق 222,812,485 $
23 1396 چذابه -مرزبستان عراق 206,873,257 $
24 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 201,057,805 $
25 1396 شهيدرجايي هند 182,791,694 $
26 1396 دوغارون افغانستان 160,247,683 $
27 1396 پيرانشهر عراق 153,273,625 $
28 1396 تبريز عراق 152,033,707 $
29 1396 پرويزخان عراق 146,879,323 $
30 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 146,782,290 $
31 1396 شهيد باهنر چين 140,232,088 $
32 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 134,108,008 $
33 1396 ساوه افغانستان 128,069,505 $
34 1396 شهيدرجايي ويتنام 126,140,628 $
35 1396 اراك ترکيه 121,606,645 $
36 1396 زنجان ترکيه 120,714,077 $
37 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عمان 119,482,111 $
38 1396 بندر امام خميني چين 118,539,327 $
39 1396 يزد عراق 116,901,329 $
40 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 103,197,075 $
41 1396 شهيد باهنر تايلند 102,062,527 $
42 1396 تبريز ترکيه 100,324,134 $
43 1396 آستارا آذربايجان 95,729,220 $
44 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 95,532,405 $
45 1396 بندر امام خميني مصر 94,341,458 $
46 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 91,819,208 $
47 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 86,627,351 $
48 1396 بندر امام خميني هند 85,600,326 $
49 1396 اراك افغانستان 85,566,443 $
50 1396 بندر امام خميني تايوان 85,517,605 $
51 1396 ميلک افغانستان 85,392,683 $
52 1396 بندر امام خميني تايلند 85,328,581 $
53 1396 غرب تهران افغانستان 83,796,282 $
54 1396 اصفهان عراق 83,321,733 $
55 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايلند 83,222,668 $
56 1396 شهيد باهنر تايوان 81,754,121 $
57 1396 شهيد باهنر ايتاليا 80,100,607 $
58 1396 مشهد عراق 78,180,497 $
59 1396 غرب تهران آلمان 77,209,981 $
60 1396 سيرجان تاجيكستان 76,845,000 $
61 1396 شهيدرجايي عمان 75,842,563 $
62 1396 بندر امام خميني مالزي 74,587,847 $
63 1396 بندر امام خميني عمان 74,385,727 $
64 1396 شهيدرجايي هنگ كنگ 73,526,494 $
65 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 73,128,334 $
66 1396 بازارچه ميلک افغانستان 73,043,312 $
67 1396 بازارچه ماهيرود افغانستان 71,039,968 $
68 1396 خارك چين 70,841,910 $
69 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايلند 70,760,604 $
70 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 70,760,492 $
71 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات چين 65,610,484 $
72 1396 سهلان ترکيه 64,318,581 $
73 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 64,143,847 $
74 1396 مشهد امارات متحده عربي 62,386,163 $
75 1396 مشهد تركمنستان 61,396,231 $
76 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 61,174,002 $
77 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 59,812,044 $
78 1396 اصفهان پاكستان 58,871,565 $
79 1396 ساوه عراق 58,699,793 $
80 1396 زاهدان پاكستان 58,695,540 $
81 1396 اصفهان افغانستان 56,800,729 $
82 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 55,853,717 $
83 1396 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 54,798,539 $
84 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 53,932,222 $
85 1396 سومار عراق 53,705,711 $
86 1396 خسروي عراق 53,517,938 $
87 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 53,152,598 $
88 1396 لطف آباد تركمنستان 52,662,904 $
89 1396 قم عراق 52,158,455 $
90 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 51,992,143 $
91 1396 سيرجان ويتنام 51,601,810 $
92 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مالزي 50,096,105 $
93 1396 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 49,664,963 $
94 1396 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 49,425,336 $
95 1396 خارك هند 49,409,470 $
96 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اندونزي 49,262,275 $
97 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 49,035,000 $
98 1396 سرخس تاجيكستان 47,894,872 $
99 1396 مشهد هنگ كنگ 47,735,812 $
100 1396 اينچه برون عراق 47,453,494 $
101 1396 سنندج عراق 46,362,608 $
102 1396 سهلان عراق 45,843,317 $
103 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هند 43,478,800 $
104 1396 شهركرد عراق 42,866,777 $
105 1396 شهيدرجايي اندونزي 41,748,774 $
106 1396 ذوب آهن اصفهان افغانستان 41,718,561 $
107 1396 جلفا آذربايجان 40,251,157 $
108 1396 آستارا فدراسيون روسيه 40,202,293 $
109 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عمان 39,376,184 $
110 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 39,073,473 $
111 1396 سمنان افغانستان 38,679,620 $
112 1396 شهيد باهنر اندونزي 38,657,449 $
113 1396 غرب تهران پاكستان 38,486,264 $
114 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات امارات متحده عربي 38,351,119 $
115 1396 همدان عراق 38,251,145 $
116 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فيليپين 38,198,990 $
117 1396 كرمان آلمان 37,824,312 $
118 1396 مشهد اسپانيا 37,347,273 $
119 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 36,256,520 $
120 1396 اينچه برون تركمنستان 36,083,779 $
121 1396 ساوه پاكستان 35,508,810 $
122 1396 بندر امام خميني اندونزي 35,283,306 $
123 1396 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 34,971,513 $
124 1396 يزد افغانستان 34,799,482 $
125 1396 غرب تهران ترکيه 34,402,013 $
126 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات ايتاليا 34,280,652 $
127 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات هند 34,067,114 $
128 1396 بازارچه ميرجاوه پاكستان 34,051,882 $
129 1396 سيرجان هنگ كنگ 34,030,500 $
130 1396 ماهيرود افغانستان 32,797,440 $
131 1396 بيرجند افغانستان 32,475,475 $
132 1396 خارك كنيا 32,459,204 $
133 1396 شهيد باهنر عمان 32,108,186 $
134 1396 جلفا ترکيه 32,073,406 $
135 1396 اروميه عراق 31,969,438 $
136 1396 غرب تهران تركمنستان 31,758,649 $
137 1396 مشهد تاجيكستان 31,741,905 $
138 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هنگ كنگ 31,141,162 $
139 1396 يزد پاكستان 30,961,691 $
140 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كنيا 30,442,618 $
141 1396 شهيد باهنر هند 30,205,218 $
142 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 29,848,464 $
143 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي عراق 29,527,160 $
144 1396 شهيدرجايي تايلند 28,694,040 $
145 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 28,377,660 $
146 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 27,745,050 $
147 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 27,543,294 $
148 1396 قم افغانستان 27,014,616 $
149 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كويت 26,772,231 $
150 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 26,712,552 $
151 1396 اروميه ترکيه 26,681,316 $
152 1396 ميرجاوه پاكستان 25,291,962 $
153 1396 سمنان عراق 25,253,916 $
154 1396 بندر امام خميني سنگاپور 25,229,719 $
155 1396 اراك عراق 25,151,327 $
156 1396 سهلان افغانستان 24,335,833 $
157 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات تايوان 24,250,790 $
158 1396 مشهد قزاقستان 24,190,183 $
159 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مصر 24,161,679 $
160 1396 بازارچه كوهك-سراوان پاكستان 24,127,049 $
161 1396 بجنورد افغانستان 24,099,649 $
162 1396 تجاري مهراباد عراق 24,032,175 $
163 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اندونزي 23,950,836 $
164 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ميانمار 23,898,444 $
165 1396 فرودگاه شيراز عراق 23,715,072 $
166 1396 قزوين افغانستان 23,505,330 $
167 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي قطر 23,428,361 $
168 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ويتنام 23,128,439 $
169 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 22,662,332 $
170 1396 ملاير عراق 22,205,750 $
171 1396 بندر امام خميني ايتاليا 22,084,896 $
172 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 22,028,648 $
173 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 21,767,140 $
174 1396 يزد ترکيه 21,738,239 $
175 1396 غرب تهران لبنان 21,694,362 $
176 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 20,913,690 $
177 1396 تبريز گرجستان 20,774,940 $
178 1396 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 20,570,715 $
179 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 20,225,640 $
180 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 19,800,819 $
181 1396 بازرگان آلمان 19,783,158 $
182 1396 شيراز عراق 19,531,370 $
183 1396 سرخس تركمنستان 19,267,059 $
184 1396 بندر امام خميني قطر 18,972,853 $
185 1396 مشهد پاكستان 18,645,807 $
186 1396 مهران ترکيه 18,571,040 $
187 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سودان 17,938,740 $
188 1396 بازارچه كيله سردشت عراق 17,820,210 $
189 1396 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 17,759,060 $
190 1396 نوردوز ارمنستان 17,520,680 $
191 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 17,440,612 $
192 1396 تبريز افغانستان 17,411,290 $
193 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 17,303,592 $
194 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 17,020,423 $
195 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 16,832,458 $
196 1396 شهيدرجايي سودان 16,828,979 $
197 1396 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 16,822,409 $
198 1396 پتروشيمي بندرامام خميني اندونزي 16,820,442 $
199 1396 اصفهان ترکيه 16,355,441 $
200 1396 شهيد باهنر ترکيه 16,222,934 $
201 1396 غرب تهران هند 16,172,527 $
202 1396 باجگيران تركمنستان 15,732,590 $
203 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي مالزي 15,541,835 $
204 1396 شهيدرجايي ميانمار 15,442,572 $
205 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 15,435,078 $
206 1396 كرمان امارات متحده عربي 15,116,579 $
207 1396 تبريز پاكستان 15,091,850 $
208 1396 شهيد باهنر جمهوري كره 14,973,478 $
209 1396 غرب تهران ايتاليا 14,804,641 $
210 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 14,748,339 $
211 1396 مجتمع فولاد مباركه عراق 14,642,992 $
212 1396 مشهد قرقيزستان 14,157,612 $
213 1396 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 14,146,777 $
214 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 14,133,800 $
215 1396 كرمانشاه افغانستان 14,122,897 $
216 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 13,983,820 $
217 1396 غرب تهران انگلستان 13,926,802 $
218 1396 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 13,837,747 $
219 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 13,650,677 $
220 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 13,611,928 $
221 1396 قم امارات متحده عربي 13,467,974 $
222 1396 مشهد ازبكستان 13,345,659 $
223 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 13,306,041 $
224 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 12,949,159 $
225 1396 منطقه ويژه پيام عراق 12,633,488 $
226 1396 شهيدرجايي قطر 12,622,406 $
227 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اردن 12,612,139 $
228 1396 كرمان ويتنام 12,467,378 $
229 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 12,393,412 $
230 1396 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 12,230,239 $
231 1396 مهاباد عراق 12,162,050 $
232 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 12,157,989 $
233 1396 شهيدرجايي بنگلادش 12,018,592 $
234 1396 كرمان هنگ كنگ 11,838,750 $
235 1396 آبادان كويت 11,811,523 $
236 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 11,734,364 $
237 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 11,559,469 $
238 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 11,528,698 $
239 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بنگلادش 11,258,320 $
240 1396 اصفهان تركمنستان 11,163,313 $
241 1396 بيله سوار آذربايجان 11,152,877 $
242 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 11,125,285 $
243 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سري لانكا 11,076,009 $
244 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 11,037,275 $
245 1396 بناب عراق 11,033,647 $
246 1396 چوئبده كويت 10,968,088 $
247 1396 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 10,909,623 $
248 1396 غرب تهران اسپانيا 10,544,954 $
249 1396 ساري عراق 10,515,008 $
250 1396 قزوين ترکيه 10,476,716 $
251 1396 يزد هلند 10,425,561 $
252 1396 زاهدان افغانستان 10,401,430 $
253 1396 بندر امام خميني كويت 10,391,578 $
254 1396 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 10,379,897 $
255 1396 تبريز ارمنستان 10,358,939 $
256 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كنيا 10,297,202 $
257 1396 سهلان فدراسيون روسيه 10,294,453 $
258 1396 پيشين پاكستان 10,069,378 $
259 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 10,057,173 $
260 1396 تبريز ايتاليا 10,046,225 $
261 1396 تبريز آذربايجان 9,957,250 $
262 1396 سيرجان قزاقستان 9,901,285 $
263 1396 ذوب آهن اصفهان عراق 9,897,458 $
264 1396 تجاري مهراباد افغانستان 9,835,625 $
265 1396 شهيدرجايي تايوان 9,806,322 $
266 1396 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 9,786,420 $
267 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 9,782,474 $
268 1396 قزوين پاكستان 9,753,635 $
269 1396 ساوه ايتاليا 9,729,656 $
270 1396 زنجان چين 9,716,850 $
271 1396 بيرجند عراق 9,501,050 $
272 1396 غرب تهران قزاقستان 9,416,300 $
273 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايتاليا 9,371,966 $
274 1396 خارك پاكستان 9,280,899 $
275 1396 شهيدرجايي كويت 9,280,009 $
276 1396 شهيدرجايي مكزيك 9,205,255 $
277 1396 اروميه افغانستان 9,180,054 $
278 1396 پتروشيمي بندرامام خميني آفريقاي جنوبي 9,147,600 $
279 1396 تبريز بلغارستان 9,060,084 $
280 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ترکيه 8,876,136 $
281 1396 اميرآباد قزاقستان 8,838,612 $
282 1396 پتروشيمي بندرامام خميني روماني 8,761,202 $
283 1396 مشهد چين 8,669,319 $
284 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 8,486,172 $
285 1396 غرب تهران ازبكستان 8,445,833 $
286 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 8,416,036 $
287 1396 بندر امام خميني جماهيرعربي ليبي 8,393,991 $
288 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 8,365,500 $
289 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 8,306,471 $
290 1396 زنجان عراق 8,208,965 $
291 1396 شهيدرجايي پاكستان 8,196,419 $
292 1396 كرمان لبنان 8,123,172 $
293 1396 زنجان افغانستان 8,099,610 $
294 1396 اروميه پاكستان 8,094,915 $
295 1396 سرخس ازبكستان 8,021,194 $
296 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 8,001,234 $
297 1396 زنجان هند 7,982,013 $
298 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عمان 7,976,532 $
299 1396 غرب تهران استراليا 7,951,402 $
300 1396 كرمان افغانستان 7,887,965 $
301 1396 سهلان ايتاليا 7,833,442 $
302 1396 تبريز روماني 7,780,637 $
303 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسلووني 7,747,678 $
304 1396 كرمان هند 7,604,181 $
305 1396 سهلان پاكستان 7,583,875 $
306 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 7,531,558 $
307 1396 بازرگان روماني 7,490,922 $
308 1396 شهيدرجايي كنيا 7,460,599 $
309 1396 اراك تركمنستان 7,444,052 $
310 1396 بندر امام خميني سودان 7,315,490 $
311 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 7,280,957 $
312 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 7,243,531 $
313 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 7,216,706 $
314 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي اسپانيا 7,209,370 $
315 1396 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 7,167,238 $
316 1396 سمنان پاكستان 7,144,737 $
317 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 7,109,969 $
318 1396 ساوه ترکيه 7,058,376 $
319 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) روماني 6,996,344 $
320 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 6,927,905 $
321 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تايلند 6,903,693 $
322 1396 اصفهان امارات متحده عربي 6,843,143 $
323 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 6,763,777 $
324 1396 شهيدرجايي ايتاليا 6,754,959 $
325 1396 شهيدرجايي آلمان 6,736,301 $
326 1396 كرمان تايوان 6,736,214 $
327 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 6,659,015 $
328 1396 سيرجان عراق 6,596,411 $
329 1396 كرمان قزاقستان 6,545,019 $
330 1396 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 6,542,571 $
331 1396 سهلان آذربايجان 6,526,635 $
332 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 6,517,085 $
333 1396 غرب تهران آفريقاي جنوبي 6,488,472 $
334 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 6,441,250 $
335 1396 شهيدرجايي ترکيه 6,435,527 $
336 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سودان 6,397,391 $
337 1396 شهيد باهنر بلژيك 6,388,926 $
338 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) افغانستان 6,387,970 $
339 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 6,372,570 $
340 1396 غرب تهران آذربايجان 6,344,414 $
341 1396 شهيدرجايي مراكش 6,262,520 $
342 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 6,247,642 $
343 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري متحده تانزانيا 6,185,723 $
344 1396 ساوه تركمنستان 6,162,463 $
345 1396 مهران افغانستان 6,126,628 $
346 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 6,097,602 $
347 1396 اينچه برون افغانستان 6,034,255 $
348 1396 بندر امام خميني فرانسه 6,024,422 $
349 1396 شيراز افغانستان 6,021,955 $
350 1396 قزوين تركمنستان 5,991,779 $
351 1396 شهركرد هند 5,929,315 $
352 1396 غرب تهران دانمارك 5,833,314 $
353 1396 بازرگان بلغارستان 5,822,916 $
354 1396 كرمان ترکيه 5,761,686 $
355 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوری آفریقای مرکزی 5,746,854 $
356 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 5,743,068 $
357 1396 بازرگان گرجستان 5,742,891 $
358 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 5,723,397 $
359 1396 جلفا ارمنستان 5,704,311 $
360 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات اسپانيا 5,695,934 $
361 1396 شهيدرجايي سري لانكا 5,694,151 $
362 1396 غرب تهران تاجيكستان 5,664,555 $
363 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 5,649,314 $
364 1396 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 5,626,037 $
365 1396 شهيد باهنر اردن 5,600,000 $
366 1396 بازرگان ايتاليا 5,587,998 $
367 1396 بناب اسپانيا 5,580,160 $
368 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 5,546,738 $
369 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 5,536,783 $
370 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي استراليا 5,516,585 $
371 1396 غرب تهران امارات متحده عربي 5,513,588 $
372 1396 بجنورد ترکيه 5,499,550 $
373 1396 غرب تهران كانادا 5,366,113 $
374 1396 يزد اسپانيا 5,351,988 $
375 1396 كرمان اردن 5,312,430 $
376 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 5,305,512 $
377 1396 بندر لنگه قطر 5,290,651 $
378 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جيبوتي 5,236,304 $
379 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كانادا 5,178,278 $
380 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آفريقاي جنوبي 5,172,073 $
381 1396 ساري تركمنستان 5,118,279 $
382 1396 اهواز ترکيه 5,019,275 $
383 1396 خوي عراق 5,014,065 $
384 1396 سمنان امارات متحده عربي 4,962,532 $
385 1396 شهيدرجايي مالزي 4,947,154 $
386 1396 ساوه تونس 4,940,350 $
387 1396 غرب تهران لهستان 4,877,086 $
388 1396 پلدشت آذربايجان 4,869,502 $
389 1396 يزد امارات متحده عربي 4,860,432 $
390 1396 غرب تهران اتريش 4,836,955 $
391 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ايالات متحده آمريكا 4,828,032 $
392 1396 بازارچه پيشين پاكستان 4,801,649 $
393 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 4,783,076 $
394 1396 آستارا گرجستان 4,765,019 $
395 1396 غرب تهران ارمنستان 4,763,865 $
396 1396 رازي ترکيه 4,762,453 $
397 1396 اينچه برون قزاقستان 4,716,631 $
398 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 4,667,667 $
399 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 4,665,698 $
400 1396 سمنان جمهوري كره 4,605,837 $
401 1396 منطقه ويژه پيام افغانستان 4,574,108 $
402 1396 سنندج افغانستان 4,563,567 $
403 1396 شيراز امارات متحده عربي 4,562,310 $
404 1396 فرودگاه شيراز قطر 4,545,333 $
405 1396 كرمان عراق 4,538,663 $
406 1396 سيرجان هند 4,531,190 $
407 1396 يزد گرجستان 4,513,814 $
408 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري عربي سوريه 4,436,387 $
409 1396 سرخس قزاقستان 4,420,762 $
410 1396 اصفهان ازبكستان 4,391,032 $
411 1396 غرب تهران گرجستان 4,372,805 $
412 1396 سمنان هند 4,348,872 $
413 1396 اهواز عراق 4,336,969 $
414 1396 كرمانشاه ترکيه 4,289,158 $
415 1396 مشهد لبنان 4,273,880 $
416 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 4,252,786 $
417 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي افغانستان 4,251,188 $
418 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 4,249,228 $
419 1396 آستارا چين 4,232,164 $
420 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 4,224,372 $
421 1396 خوي ترکيه 4,215,193 $
422 1396 شهيد باهنر فرانسه 4,201,909 $
423 1396 تبريز فدراسيون روسيه 4,186,673 $
424 1396 غرب تهران فرانسه 4,179,449 $
425 1396 غرب تهران برزيل 4,157,249 $
426 1396 مشهد آلمان 4,154,114 $
427 1396 غرب تهران سوئد 4,152,229 $
428 1396 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 4,147,572 $
429 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 4,131,812 $
430 1396 شهيدرجايي بلژيك 4,123,040 $
431 1396 شهيدرجايي توگو 4,114,456 $
432 1396 پتروشيمي بندرامام خميني كويت 4,104,000 $
433 1396 زنجان اندونزي 4,074,849 $
434 1396 خارك ترکيه 4,050,912 $
435 1396 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 4,032,020 $
436 1396 شهيدرجايي اردن 4,024,029 $
437 1396 بازرگان لبنان 3,995,352 $
438 1396 شهيدرجايي ساير کشورهاي خارجي 3,993,752 $
439 1396 بازرگان يونان 3,991,252 $
440 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 3,985,180 $
441 1396 سمنان ترکيه 3,967,991 $
442 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 3,929,158 $
443 1396 اردبيل عراق 3,927,261 $
444 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 3,911,771 $
445 1396 سرخس قرقيزستان 3,875,622 $
446 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 3,863,118 $
447 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 3,855,688 $
448 1396 اهواز افغانستان 3,855,028 $
449 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 3,839,138 $
450 1396 سيرجان اردن 3,829,730 $
451 1396 اراك ارمنستان 3,809,744 $
452 1396 قزوين تاجيكستان 3,791,685 $
453 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 3,753,122 $
454 1396 كرمان هلند 3,747,987 $
455 1396 بجنورد تركمنستان 3,742,330 $
456 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد پاكستان 3,722,224 $
457 1396 يزد جمهوري عربي سوريه 3,709,604 $
458 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي هلند 3,614,296 $
459 1396 زنجان امارات متحده عربي 3,597,117 $
460 1396 يزد ايتاليا 3,568,059 $
461 1396 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 3,553,849 $
462 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آذربايجان 3,549,086 $
463 1396 همدان ارمنستان 3,528,306 $
464 1396 غرب تهران يونان 3,516,715 $
465 1396 آبادان افغانستان 3,515,897 $
466 1396 اراك ساير كشورهاي خارجي 3,514,618 $
467 1396 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 3,491,570 $
468 1396 كرمان پاكستان 3,459,058 $
469 1396 شهيدرجايي هلند 3,455,054 $
470 1396 شهيد باهنر اسپانيا 3,443,692 $
471 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 3,434,268 $
472 1396 منطقه آزاد حسن رود عراق 3,362,770 $
473 1396 اميرآباد فدراسيون روسيه 3,354,347 $
474 1396 كرمان ايتاليا 3,344,070 $
475 1396 تبريز چين 3,343,067 $
476 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 3,331,320 $
477 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 3,318,336 $
478 1396 تبريز ساحل عاج 3,293,111 $
479 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 3,266,033 $
480 1396 منطقه ويژه پيام امارات متحده عربي 3,248,594 $
481 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات افغانستان 3,224,670 $
482 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 3,223,262 $
483 1396 ساري افغانستان 3,222,379 $
484 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مالزي 3,217,980 $
485 1396 سيرجان ايتاليا 3,217,000 $
486 1396 قم ترکيه 3,205,347 $
487 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 3,197,717 $
488 1396 بناب امارات متحده عربي 3,189,569 $
489 1396 ملاير كويت 3,187,500 $
490 1396 يزد آلمان 3,174,206 $
491 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 3,166,218 $
492 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ژاپن 3,155,455 $
493 1396 منطقه ويژه بوشهر ويتنام 3,153,893 $
494 1396 شهيدرجايي استراليا 3,136,684 $
495 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 3,130,269 $
496 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 3,121,514 $
497 1396 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 3,100,584 $
498 1396 سهلان ارمنستان 3,092,839 $
499 1396 قم آذربايجان 3,081,426 $
500 1396 اراك پاكستان 3,068,456 $
501 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 3,043,602 $
502 1396 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 3,029,545 $
503 1396 مشهد هند 3,025,606 $
504 1396 منطقه ويژه نوشهر قطر 3,009,967 $
505 1396 يزد هند 3,008,013 $
506 1396 كرمان فدراسيون روسيه 2,991,789 $
507 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 2,980,515 $
508 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ساحل عاج 2,960,696 $
509 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 2,957,250 $
510 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 2,933,700 $
511 1396 تبريز جمهوري عربي سوريه 2,920,398 $
512 1396 قم جمهوري كره 2,913,297 $
513 1396 اميرآباد تركمنستان 2,850,950 $
514 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 2,836,789 $
515 1396 خرم آباد عراق 2,828,531 $
516 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لبنان 2,812,591 $
517 1396 بيله سوار گرجستان 2,811,777 $
518 1396 سرو ترکيه 2,803,385 $
519 1396 شهيدرجايي جيبوتي 2,800,184 $
520 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات قطر 2,779,555 $
521 1396 زنجان پاكستان 2,776,768 $
522 1396 تجاري مهراباد تركمنستان 2,759,778 $
523 1396 غرب تهران قرقيزستان 2,759,333 $
524 1396 ملاير اوكراين 2,759,057 $
525 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 2,754,833 $
526 1396 تبريز يونان 2,751,647 $
527 1396 يزد قطر 2,736,046 $
528 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات عراق 2,730,869 $
529 1396 مشهد قطر 2,695,301 $
530 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 2,683,890 $
531 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 2,680,382 $
532 1396 تبريز فرانسه 2,677,500 $
533 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 2,653,046 $
534 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز روماني 2,637,119 $
535 1396 مراغه افغانستان 2,631,393 $
536 1396 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 2,625,671 $
537 1396 شهيدرجايي ساير كشورهاي خارجي 2,600,635 $
538 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي غنا 2,594,168 $
539 1396 تبريز تركمنستان 2,582,204 $
540 1396 قم پاكستان 2,580,646 $
541 1396 قم ازبكستان 2,579,252 $
542 1396 تبريز امارات متحده عربي 2,576,902 $
543 1396 غرب تهران هلند 2,565,118 $
544 1396 سيرجان آلمان 2,547,710 $
545 1396 غرب تهران اوكراين 2,543,451 $
546 1396 مشهد آذربايجان 2,540,018 $
547 1396 شهركرد افغانستان 2,539,402 $
548 1396 يزد جمهوري كره 2,486,350 $
549 1396 كرمان جمهوري عربي سوريه 2,475,729 $
550 1396 جلفا ازبكستان 2,468,531 $
551 1396 آبادان عراق 2,463,704 $
552 1396 بندر امام خميني عراق 2,445,000 $
553 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) صربستان 2,441,381 $
554 1396 بندر امام خميني اسپانيا 2,425,404 $
555 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 2,422,200 $
556 1396 تبريز جمهوري كره 2,421,663 $
557 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 2,418,793 $
558 1396 سيرجان ترکيه 2,399,375 $
559 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 2,377,513 $
560 1396 يزد اتريش 2,365,152 $
561 1396 يزد تركمنستان 2,358,437 $
562 1396 اصفهان گرجستان 2,337,059 $
563 1396 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 2,318,084 $
564 1396 شهيد باهنر قطر 2,309,304 $
565 1396 بجنورد آلمان 2,301,903 $
566 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آلباني 2,284,917 $
567 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 2,283,762 $
568 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي نيجريه 2,275,084 $
569 1396 غرب تهران چين 2,265,199 $
570 1396 تبريز اوكراين 2,260,559 $
571 1396 مشهد عمان 2,260,063 $
572 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 2,251,200 $
573 1396 مشهد ايتاليا 2,244,241 $
574 1396 مراغه عراق 2,238,446 $
575 1396 بجنورد تاجيكستان 2,232,988 $
576 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كويت 2,200,124 $
577 1396 كرمان يونان 2,199,291 $
578 1396 مشهد سوئد 2,191,619 $
579 1396 بناب فدراسيون روسيه 2,184,216 $
580 1396 ساوه گرجستان 2,134,201 $
581 1396 غرب تهران جمهوري چك 2,133,924 $
582 1396 شهيدرجايي نيجريه 2,128,226 $
583 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فرانسه 2,123,665 $
584 1396 ساوه قطر 2,118,864 $
585 1396 اردبيل آذربايجان 2,087,344 $
586 1396 اصفهان آلمان 2,075,262 $
587 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي موزامبيك 2,069,945 $
588 1396 اينچه برون فدراسيون روسيه 2,056,789 $
589 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 2,052,063 $
590 1396 پتروشيمي بندرامام خميني نيجريه 2,050,221 $
591 1396 اصفهان آذربايجان 2,048,591 $
592 1396 آستارا اوكراين 2,036,668 $
593 1396 قم هند 2,036,550 $
594 1396 بجنورد آذربايجان 2,034,161 $
595 1396 غرب تهران شيلي 2,032,888 $
596 1396 مراغه ترکيه 2,032,326 $
597 1396 بناب الجزاير 2,024,620 $
598 1396 همدان ايتاليا 2,017,223 $
599 1396 غرب تهران ژاپن 2,007,709 $
600 1396 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 2,005,918 $
601 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 1,982,498 $
602 1396 بندر امام خميني افغانستان 1,976,785 $
603 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان اسلواكي 1,972,100 $
604 1396 اراك آذربايجان 1,945,767 $
605 1396 كرمان فرانسه 1,932,103 $
606 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي ساير كشورهاي خارجي 1,932,055 $
607 1396 مشهد كويت 1,931,232 $
608 1396 يزد آذربايجان 1,920,815 $
609 1396 اراك تاجيكستان 1,912,478 $
610 1396 كرمانشاه امارات متحده عربي 1,909,803 $
611 1396 بازرگان انگلستان 1,907,036 $
612 1396 اروميه ارمنستان 1,895,241 $
613 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي كامرون 1,892,882 $
614 1396 مشهد انگلستان 1,873,261 $
615 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 1,872,510 $
616 1396 بازرگان هلند 1,864,799 $
617 1396 سمنان تركمنستان 1,857,196 $
618 1396 سهلان ازبكستان 1,836,822 $
619 1396 مشهد كانادا 1,834,468 $
620 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 1,832,250 $
621 1396 شهيدرجايي لبنان 1,824,853 $
622 1396 بازرگان اتريش 1,824,846 $
623 1396 بازرگان صربستان 1,823,095 $
624 1396 همدان افغانستان 1,819,497 $
625 1396 يزد قزاقستان 1,809,694 $
626 1396 بيرجند پاكستان 1,800,643 $
627 1396 كرمان ارمنستان 1,794,649 $
628 1396 شهيدرجايي ژاپن 1,794,349 $
629 1396 بازرگان پاكستان 1,792,942 $
630 1396 شهيدرجايي اسپانيا 1,791,613 $
631 1396 شيراز آلمان 1,789,052 $
632 1396 اصفهان قطر 1,785,220 $
633 1396 منطقه ويژه معادن و فلزات مراكش 1,780,642 $
634 1396 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ارمنستان 1,773,200 $
635 1396 ساوه سودان 1,766,215 $
636 1396 اروميه فدراسيون روسيه 1,765,175 $
637 1396 شهيدرجايي فيليپين 1,762,453 $
638 1396 بجنورد عراق 1,749,513 $
639 1396 سرخس افغانستان 1,745,259 $
640 1396 مشهد ترکيه 1,744,960 $
641 1396 گناوه قطر 1,744,677 $
642 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 1,732,768 $
643 1396 زنجان جمهوري كره 1,732,480 $
644 1396 بناب برزيل 1,722,230 $
645 1396 شلمچه افغانستان 1,717,819 $
646 1396 شهيد باهنر ويتنام 1,716,000 $
647 1396 بازرگان جمهوري عربي سوريه 1,691,603 $
648 1396 شهيدرجايي كانادا 1,675,517 $
649 1396 منطقه ويژه بوشهر1 هنگ كنگ 1,674,890 $
650 1396 قزوين ارمنستان 1,660,830 $
651 1396 تبريز دانمارك 1,654,721 $
652 1396 ملاير قزاقستان 1,644,180 $
653 1396 اميرآباد آذربايجان 1,643,670 $
654 1396 ديلم كويت 1,643,189 $
655 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي يمن 1,635,277 $
656 1396 شهيدرجايي فرانسه 1,634,265 $
657 1396 سرو اسپانيا 1,624,924 $
658 1396 غرب تهران قطر 1,623,627 $
659 1396 سهلان بلغارستان 1,622,522 $
660 1396 مراغه گرجستان 1,619,745 $
661 1396 منطقه ويژه بوشهر1 غنا 1,617,281 $
662 1396 شهيدرجايي لهستان 1,616,408 $
663 1396 جلفا گرجستان 1,613,220 $
664 1396 كرمان ازبكستان 1,604,500 $
665 1396 بناب آلمان 1,603,465 $
666 1396 اصفهان كويت 1,601,979 $
667 1396 يزد عمان 1,597,008 $
668 1396 شهيدرجايي اسلووني 1,585,917 $
669 1396 مشهد الجزاير 1,585,170 $
670 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگال 1,581,429 $
671 1396 شهيدرجايي سومالي 1,578,635 $
672 1396 زنجان تايوان 1,576,923 $
673 1396 شيراز پاكستان 1,575,683 $
674 1396 پتروشيمي بندرامام خميني يونان 1,570,737 $
675 1396 تبريز اسپانيا 1,570,416 $
676 1396 زنجان هلند 1,555,371 $
677 1396 سمنان ارمنستان 1,550,380 $
678 1396 سمنان ايتاليا 1,537,527 $
679 1396 ياسوج آلمان 1,532,868 $
680 1396 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه قطر 1,531,930 $
681 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 1,529,274 $
682 1396 شيراز قطر 1,526,313 $
683 1396 كرمان اسپانيا 1,520,814 $
684 1396 ساري ترکيه 1,516,915 $
685 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان ارمنستان 1,511,383 $
686 1396 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 1,507,919 $
687 1396 خرم آباد افغانستان 1,506,399 $
688 1396 تبريز لهستان 1,506,336 $
689 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 1,502,493 $
690 1396 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 1,488,089 $
691 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 1,487,249 $
692 1396 ساوه فدراسيون روسيه 1,484,079 $
693 1396 ساوه بلغارستان 1,477,643 $
694 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سنگاپور 1,477,613 $
695 1396 شهيد باهنر يمن 1,476,869 $
696 1396 تبريز قطر 1,475,115 $
697 1396 اينچه برون ترکيه 1,472,327 $
698 1396 منطقه ازاد بندر انزلي ارمنستان 1,457,454 $
699 1396 چابهار پاكستان 1,454,468 $
700 1396 مهران ارمنستان 1,452,697 $
701 1396 خرم آباد ترکيه 1,450,986 $
702 1396 مراغه ارمنستان 1,450,491 $
703 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) قطر 1,434,484 $
704 1396 ملاير فدراسيون روسيه 1,434,102 $
705 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي انگلستان 1,421,515 $
706 1396 اروميه اتريش 1,416,194 $
707 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ساير كشورهاي خارجي 1,402,383 $
708 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عمان 1,385,714 $
709 1396 غرب تهران عمان 1,381,093 $
710 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سومالي 1,380,442 $
711 1396 پتروشيمي بندرامام خميني فدراسيون روسيه 1,377,023 $
712 1396 تبريز آلمان 1,376,620 $
713 1396 تبريز كنيا 1,373,953 $
714 1396 بندر امام خميني انگلستان 1,373,427 $
715 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان تركمنستان 1,373,185 $
716 1396 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 1,352,025 $
717 1396 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) گرجستان 1,345,868 $
718 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي لهستان 1,340,096 $
719 1396 مشهد فرانسه 1,338,765 $
720 1396 يزد ارمنستان 1,337,761 $
721 1396 مشهد استراليا 1,336,068 $
722 1396 فريدون كنار ايتاليا 1,328,005 $
723 1396 سهلان يونان 1,322,176 $
724 1396 ساوه ارمنستان 1,320,571 $
725 1396 اراك فدراسيون روسيه 1,318,525 $
726 1396 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 1,317,394 $
727 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ترکيه 1,316,720 $
728 1396 غرب تهران روماني 1,315,699 $
729 1396 شيراز ترکيه 1,304,275 $
730 1396 اصفهان تاجيكستان 1,303,830 $
731 1396 بناب ترکيه 1,297,852 $
732 1396 فريدون كنار عراق 1,294,321 $
733 1396 بازرگان اسپانيا 1,276,704 $
734 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 1,259,862 $
735 1396 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 1,255,181 $
736 1396 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 1,253,015 $
737 1396 سمنان هنگ كنگ 1,242,500 $
738 1396 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان گرجستان 1,240,772 $