آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا.ايران (گمرک - کشور - تعرفه) در سال 1395

صادرات / واردات
شرح کالا / کد کالا تمامي کالاها
جهت جستجوي دقيق تر از شماره تعرفه کالا استفاده فرمائيد.
در صورت نياز مي توانيد از لينک زير شماره تعرفه کالاي مورد نظر را بدست آوريد.
نام کشور
نام گمرک
سال
نحوه مرتب سازي

نمودار آمار کل صادارات ج.ا.ايران در سال 1395
(در نمودار 10 کشور اول لحاظ گرديده است - ارقام به دلار مي باشند)
loading...

آمار صادرات سال 1395 (گمرک - کشور - تعرفه)
خروجي اکسل - Excel
رديف سال نام گمرک نام کشور ارزش (دلار)
وزن
نمايش جزئيات
1 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) چين 3,634,587,414 $
2 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) امارات متحده عربي 2,663,668,724 $
3 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) جمهوري كره 2,460,516,012 $
4 1395 بازرگان ترکيه 1,941,554,806 $
5 1395 شهيدرجايي چين 1,534,029,799 $
6 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هند 1,059,075,712 $
7 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ژاپن 975,344,747 $
8 1395 پتروشيمي بندرامام خميني چين 820,608,227 $
9 1395 شهيدرجايي امارات متحده عربي 763,650,420 $
10 1395 مهران عراق 681,382,115 $
11 1395 بندر امام خميني امارات متحده عربي 650,905,525 $
12 1395 شهيدرجايي هند 575,810,152 $
13 1395 غرب تهران عراق 541,950,483 $
14 1395 پتروشيمي بندرامام خميني امارات متحده عربي 521,674,352 $
15 1395 مشهد افغانستان 480,938,124 $
16 1395 شلمچه عراق 451,523,592 $
17 1395 پتروشيمي بندرامام خميني هند 391,527,831 $
18 1395 پرويزخان عراق 350,471,070 $
19 1395 باشماق عراق 308,144,915 $
20 1395 كرمانشاه عراق 303,261,213 $
21 1395 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 272,480,837 $
22 1395 شهيد باهنر امارات متحده عربي 263,240,729 $
23 1395 شهيدرجايي ويتنام 261,094,256 $
24 1395 شهيد باهنر عمان 253,623,432 $
25 1395 شهيد باهنر ايتاليا 236,766,228 $
26 1395 دوغارون افغانستان 233,614,512 $
27 1395 بندر امام خميني چين 229,108,053 $
28 1395 غرب تهران افغانستان 205,335,291 $
29 1395 پيرانشهر عراق 190,911,472 $
30 1395 شهيد باهنر چين 182,265,832 $
31 1395 ميلک افغانستان 178,540,283 $
32 1395 قزوين عراق 176,679,562 $
33 1395 چذابه -مرزبستان عراق 170,419,690 $
34 1395 منطقه ويژه نوشهر عراق 169,018,491 $
35 1395 تبريز عراق 168,951,727 $
36 1395 شهيد باهنر تايوان 151,557,024 $
37 1395 بازارچه ميلک افغانستان 150,175,200 $
38 1395 يزد عراق 145,525,916 $
39 1395 چذابه -مرزیستان عراق 133,988,289 $
40 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري عربي سوريه 126,045,968 $
41 1395 بندر امام خميني تايوان 124,780,589 $
42 1395 پتروشيمي بندرامام خميني عراق 119,376,956 $
43 1395 شهيدرجايي هنگ كنگ 116,791,800 $
44 1395 نوردوز ارمنستان 116,245,075 $
45 1395 شهيدرجايي ترکيه 113,542,603 $
46 1395 آستارا آذربايجان 112,650,860 $
47 1395 شهيدرجايي عمان 108,474,738 $
48 1395 اراك ترکيه 107,780,226 $
49 1395 جلفا آذربايجان 107,767,532 $
50 1395 شهيدرجايي تايوان 106,772,225 $
51 1395 شهيد باهنر اسپانيا 105,591,582 $
52 1395 اصفهان عراق 105,099,225 $
53 1395 بندر لنگه امارات متحده عربي 99,004,631 $
54 1395 ماه شهر امارات متحده عربي 98,326,226 $
55 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 95,477,499 $
56 1395 اراك افغانستان 90,164,967 $
57 1395 غرب تهران آلمان 88,539,461 $
58 1395 شهيد باهنر تايلند 87,610,296 $
59 1395 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 87,468,869 $
60 1395 بندر امام خميني تايلند 84,154,764 $
61 1395 بازارچه ماهيرود افغانستان 82,015,084 $
62 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ترکيه 81,485,954 $
63 1395 خارك چين 80,646,768 $
64 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 77,941,620 $
65 1395 مشهد تركمنستان 77,490,972 $
66 1395 ماهيرود افغانستان 76,440,211 $
67 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مصر 75,346,854 $
68 1395 غرب تهران ترکيه 74,444,529 $
69 1395 بندر امام خميني عمان 74,166,749 $
70 1395 غرب تهران پاكستان 72,356,085 $
71 1395 آستارا فدراسيون روسيه 69,805,912 $
72 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اندونزي 68,938,289 $
73 1395 تبريز ترکيه 67,196,479 $
74 1395 مشهد امارات متحده عربي 64,928,871 $
75 1395 شهيد باهنر هند 64,482,054 $
76 1395 لطف آباد تركمنستان 64,167,943 $
77 1395 مشهد عراق 61,484,241 $
78 1395 سيرجان تاجيكستان 60,433,250 $
79 1395 سهلان ترکيه 60,227,749 $
80 1395 ميرجاوه پاكستان 59,557,810 $
81 1395 اينچه برون تركمنستان 58,006,178 $
82 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) پاكستان 56,932,388 $
83 1395 اينچه برون عراق 56,488,826 $
84 1395 بازرگان آلمان 55,536,708 $
85 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان عراق 55,467,744 $
86 1395 منطقه ويژه بوشهر1 هند 55,053,494 $
87 1395 شهيدرجايي ايتاليا 55,002,479 $
88 1395 زاهدان پاكستان 52,460,927 $
89 1395 سيرجان ازبكستان 51,075,405 $
90 1395 اصفهان افغانستان 50,940,922 $
91 1395 شهركرد عراق 50,051,011 $
92 1395 سرخس ازبكستان 49,591,142 $
93 1395 بندر امام خميني مصر 49,526,863 $
94 1395 مشهد اسپانيا 49,518,509 $
95 1395 شهيدرجايي جمهوري كره 47,901,314 $
96 1395 خسروي عراق 47,446,691 $
97 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) هلند 47,371,340 $
98 1395 سهلان عراق 46,897,370 $
99 1395 اصفهان پاكستان 46,890,153 $
100 1395 ساوه عراق 46,661,874 $
101 1395 زنجان ترکيه 46,118,335 $
102 1395 قم عراق 46,112,713 $
103 1395 شهيدرجايي بنگلادش 45,958,548 $
104 1395 بندر امام خميني برزيل 45,107,992 $
105 1395 مشهد هنگ كنگ 45,005,497 $
106 1395 بندر امام خميني هند 44,890,773 $
107 1395 شهيد باهنر ترکيه 44,505,078 $
108 1395 كرمان هنگ كنگ 43,920,520 $
109 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 42,738,679 $
110 1395 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 42,698,762 $
111 1395 يزد افغانستان 41,723,823 $
112 1395 ذوب آهن اصفهان افغانستان 41,514,790 $
113 1395 بازارچه ميرجاوه پاكستان 41,505,588 $
114 1395 بازارچه مرزی سومار عراق 41,187,577 $
115 1395 مشهد تاجيكستان 40,930,729 $
116 1395 شهيدرجايي تايلند 40,638,443 $
117 1395 سرخس تركمنستان 40,458,504 $
118 1395 اصفهان تركمنستان 39,852,989 $
119 1395 غرب تهران ايالات متحده آمريكا 38,142,110 $
120 1395 شهيدرجايي ميانمار 37,326,179 $
121 1395 سمنان عراق 37,092,956 $
122 1395 شهيدرجايي اندونزي 36,870,790 $
123 1395 سيرجان هنگ كنگ 36,667,061 $
124 1395 سيرجان ويتنام 36,404,475 $
125 1395 غرب تهران تركمنستان 36,186,085 $
126 1395 ذوب آهن اصفهان عراق 35,842,575 $
127 1395 شهيد باهنر بلژيك 34,788,688 $
128 1395 بندر امام خميني مالتا 34,766,599 $
129 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 34,488,023 $
130 1395 شهيدرجايي اردن 33,545,944 $
131 1395 اراك عراق 33,316,755 $
132 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 33,016,628 $
133 1395 همدان عراق 32,406,579 $
134 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هنگ كنگ 32,093,350 $
135 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايوان 32,072,752 $
136 1395 بيرجند افغانستان 32,039,437 $
137 1395 يزد پاكستان 31,849,243 $
138 1395 شهيدرجايي استراليا 31,741,731 $
139 1395 منطقه ويژه پيام عراق 31,508,076 $
140 1395 شهيدرجايي پاكستان 31,474,416 $
141 1395 پتروشيمي بندرامام خميني پاكستان 31,135,060 $
142 1395 كرمان آلمان 30,986,423 $
143 1395 خارك امارات متحده عربي 30,735,952 $
144 1395 بندر امام خميني مراكش 28,956,939 $
145 1395 بندر امام خميني اردن 28,923,272 $
146 1395 اروميه عراق 27,728,152 $
147 1395 پتروشيمي بندرامام خميني جمهوري كره 27,631,633 $
148 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مكزيك 26,983,785 $
149 1395 شهيدرجايي مالزي 26,928,624 $
150 1395 منطقه ازاد بندر انزلي فدراسيون روسيه 26,663,696 $
151 1395 شیخ صله عراق 26,273,421 $
152 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 25,994,474 $
153 1395 ماه شهر تايوان 25,659,222 $
154 1395 خارك هند 25,596,331 $
155 1395 مشهد قزاقستان 25,553,510 $
156 1395 بندر امام خميني هلند 25,183,751 $
157 1395 اراك تركمنستان 25,037,635 $
158 1395 قزوين ترکيه 24,424,999 $
159 1395 شهيدرجايي كنيا 24,423,328 $
160 1395 شهيدرجايي سري لانكا 24,290,014 $
161 1395 بازارچه کوهک- سراوان پاكستان 24,229,343 $
162 1395 شهيدرجايي موزامبيك 24,079,688 $
163 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 23,646,770 $
164 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز عراق 23,373,070 $
165 1395 فرودگاه شيراز عراق 23,263,466 $
166 1395 ملاير عراق 23,124,404 $
167 1395 زنجان عراق 23,031,675 $
168 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 22,785,673 $
169 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلژيك 22,669,641 $
170 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 22,517,406 $
171 1395 كرمان امارات متحده عربي 22,328,366 $
172 1395 پيشين پاكستان 22,044,787 $
173 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) مصر 21,564,857 $
174 1395 سنندج عراق 21,468,629 $
175 1395 كرمانشاه عمان 21,231,646 $
176 1395 شهيد باهنر برزيل 21,092,175 $
177 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20,862,332 $
178 1395 اصفهان ترکيه 20,624,953 $
179 1395 قزوين افغانستان 20,569,668 $
180 1395 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 19,982,384 $
181 1395 شهيد باهنر قطر 19,905,584 $
182 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان هند 19,760,669 $
183 1395 شهيدرجايي آلمان 19,590,780 $
184 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 19,502,150 $
185 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان افغانستان 19,472,292 $
186 1395 تبريز گرجستان 19,261,487 $
187 1395 سهلان افغانستان 19,105,450 $
188 1395 پتروشيمي بندرامام خميني افغانستان 18,339,912 $
189 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني آلمان 18,328,913 $
190 1395 غرب تهران لبنان 18,272,993 $
191 1395 سمنان افغانستان 18,243,774 $
192 1395 پتروشيمي بندرامام خميني آذربايجان 18,159,484 $
193 1395 شهيدرجايي ايالات متحده آمريكا 17,851,425 $
194 1395 تبريز افغانستان 17,560,366 $
195 1395 غرب تهران ايتاليا 17,461,608 $
196 1395 اروميه ترکيه 17,340,407 $
197 1395 سيرجان عراق 17,124,408 $
198 1395 شهيدرجايي جيبوتي 17,018,060 $
199 1395 شهيد باهنر لهستان 16,929,306 $
200 1395 شهيد باهنر پاكستان 16,857,169 $
201 1395 ساوه افغانستان 16,772,826 $
202 1395 آبادان كويت 16,560,067 $
203 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لبنان 16,395,598 $
204 1395 بندر امام خميني بنگلادش 16,105,249 $
205 1395 بيله سوار آذربايجان 15,989,179 $
206 1395 غرب تهران اسپانيا 15,930,727 $
207 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 15,784,359 $
208 1395 بازرگان لبنان 15,727,770 $
209 1395 سرخس قزاقستان 15,725,230 $
210 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايالات متحده آمريكا 15,616,571 $
211 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 15,450,425 $
212 1395 زاهدان افغانستان 15,406,872 $
213 1395 تبريز پاكستان 15,310,330 $
214 1395 سرخس تاجيكستان 15,228,908 $
215 1395 بندر امام خميني اندونزي 15,102,140 $
216 1395 بندر امام خميني كويت 14,726,592 $
217 1395 ساري عراق 14,435,495 $
218 1395 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 14,294,172 $
219 1395 منطقه ويژه بوشهر1 چين 14,235,486 $
220 1395 قم افغانستان 14,195,783 $
221 1395 قم امارات متحده عربي 14,195,140 $
222 1395 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 14,160,226 $
223 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تايوان 14,144,892 $
224 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) موزامبيك 14,144,838 $
225 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سنگاپور 14,121,397 $
226 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آفريقاي جنوبي 14,110,942 $
227 1395 منطقه ويژه بوشهر1 كويت 14,104,268 $
228 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ساير كشورهاي خارجي 14,074,037 $
229 1395 شهيدرجايي برزيل 14,026,506 $
230 1395 مجتمع فولاد مباركه افغانستان 13,907,514 $
231 1395 مشهد ازبكستان 13,841,579 $
232 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 13,826,015 $
233 1395 باجگيران تركمنستان 13,712,141 $
234 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) عراق 13,430,626 $
235 1395 مشهد چين 13,288,565 $
236 1395 شهيدرجايي سودان 13,269,499 $
237 1395 مجتمع فولاد مباركه عراق 13,150,733 $
238 1395 ساوه پاكستان 13,135,587 $
239 1395 شهيدرجايي قطر 13,063,009 $
240 1395 اميرآباد تركمنستان 12,944,961 $
241 1395 شهيدرجايي كويت 12,936,915 $
242 1395 شهيدرجايي جمهوري عربي سوريه 12,914,474 $
243 1395 سيرجان سومالي 12,889,532 $
244 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12,833,048 $
245 1395 شهيد باهنر مراكش 12,826,543 $
246 1395 سهلان ايتاليا 12,755,139 $
247 1395 يزد هلند 12,724,784 $
248 1395 مشهد قرقيزستان 12,487,745 $
249 1395 غرب تهران انگلستان 12,433,047 $
250 1395 سرو ترکيه 12,381,650 $
251 1395 بازارچه پيشين پاكستان 12,300,041 $
252 1395 غرب تهران ازبكستان 12,068,855 $
253 1395 خارك پاكستان 12,047,755 $
254 1395 بجنورد افغانستان 12,044,996 $
255 1395 كرمان ويتنام 11,633,103 $
256 1395 بازرگان ايتاليا 11,344,856 $
257 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ويتنام 11,293,130 $
258 1395 مشهد پاكستان 11,250,541 $
259 1395 يزد ترکيه 11,228,389 $
260 1395 بناب اسپانيا 11,158,995 $
261 1395 منطقه ويژه پيام افغانستان 11,094,294 $
262 1395 قزوين تركمنستان 11,092,146 $
263 1395 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 11,071,251 $
264 1395 شهيدرجايي يمن 10,910,183 $
265 1395 بازارچه پیرانشهر-تمرچین عراق 10,662,806 $
266 1395 اينچه برون قزاقستان 10,590,213 $
267 1395 فرودگاه شيراز اوگاندا 10,538,720 $
268 1395 منطقه آزاد حسن رود عراق 10,533,071 $
269 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان آلمان 10,472,775 $
270 1395 يزد هند 10,288,820 $
271 1395 بندر امام خميني ترکيه 10,281,094 $
272 1395 منطقه ويژه نوشهر افغانستان 10,251,733 $
273 1395 شهيدرجايي هلند 10,170,060 $
274 1395 شهيدرجايي آفريقاي جنوبي 10,140,941 $
275 1395 اينچه برون افغانستان 9,812,840 $
276 1395 سيرجان قزاقستان 9,752,225 $
277 1395 شهيدرجايي كانادا 9,708,176 $
278 1395 شهيدرجايي بلژيك 9,665,607 $
279 1395 چين 9,659,510 $
280 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 9,635,775 $
281 1395 بازرگان گرجستان 9,632,019 $
282 1395 كرمان قزاقستان 9,491,944 $
283 1395 يزد جمهوري عربي سوريه 9,241,834 $
284 1395 كرمانشاه افغانستان 9,233,564 $
285 1395 كرمان لبنان 9,141,208 $
286 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 9,117,803 $
287 1395 بندر امام خميني مالزي 9,018,306 $
288 1395 ساري تركمنستان 9,010,320 $
289 1395 شهيد باهنر جمهوري كره 8,922,000 $
290 1395 خرم آباد ترکيه 8,917,019 $
291 1395 خارك ترکيه 8,776,422 $
292 1395 غرب تهران هند 8,684,979 $
293 1395 كرمان هند 8,615,632 $
294 1395 قم جمهوري كره 8,580,166 $
295 1395 قزوين پاكستان 8,255,724 $
296 1395 غرب تهران آذربايجان 8,230,569 $
297 1395 تبريز آذربايجان 8,140,866 $
298 1395 خرم آباد افغانستان 8,108,581 $
299 1395 غرب تهران قزاقستان 8,048,554 $
300 1395 اهواز عراق 8,019,550 $
301 1395 تبريز ارمنستان 7,971,497 $
302 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 7,932,024 $
303 1395 سهلان بلغارستان 7,927,964 $
304 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد افغانستان 7,789,751 $
305 1395 پتروشيمي بندرامام خميني روماني 7,721,030 $
306 1395 شهيد باهنر اردن 7,594,819 $
307 1395 چوئبده كويت 7,416,133 $
308 1395 غرب تهران تاجيكستان 7,388,880 $
309 1395 فرودگاه لامرد كويت 7,295,300 $
310 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ازبكستان 7,226,045 $
311 1395 بازرگان اسپانيا 7,166,249 $
312 1395 شهيدرجايي مكزيك 7,157,844 $
313 1395 كرمان افغانستان 7,149,043 $
314 1395 سيرجان آلمان 6,965,875 $
315 1395 خوي عراق 6,954,873 $
316 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ويتنام 6,880,749 $
317 1395 شهيدرجايي منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 6,820,489 $
318 1395 ساوه ايتاليا 6,783,133 $
319 1395 شهيدرجايي سومالي 6,752,314 $
320 1395 خارك ساير كشورهاي خارجي 6,644,870 $
321 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ايتاليا 6,641,102 $
322 1395 اردبيل عراق 6,600,182 $
323 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 6,596,334 $
324 1395 كرمانشاه قطر 6,572,100 $
325 1395 اصفهان امارات متحده عربي 6,567,839 $
326 1395 زنجان پاكستان 6,544,201 $
327 1395 منطقه ويژه نوشهر فدراسيون روسيه 6,533,076 $
328 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) اسپانيا 6,507,194 $
329 1395 اميرآباد قزاقستان 6,484,131 $
330 1395 غرب تهران امارات متحده عربي 6,432,126 $
331 1395 غرب تهران لهستان 6,401,530 $
332 1395 پتروشيمي بندرامام خميني كنيا 6,393,424 $
333 1395 پتروشيمي بندرامام خميني عمان 6,376,101 $
334 1395 بيرجند عراق 6,348,651 $
335 1395 زنجان امارات متحده عربي 6,295,032 $
336 1395 مهران ترکيه 6,254,833 $
337 1395 سهلان پاكستان 6,205,249 $
338 1395 بازارچه مرزی ريمدان پاكستان 6,187,978 $
339 1395 سنندج افغانستان 6,103,810 $
340 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) برزيل 6,053,260 $
341 1395 آستارا گرجستان 5,997,141 $
342 1395 شهركرد هند 5,986,476 $
343 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كويت 5,930,975 $
344 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 5,928,839 $
345 1395 ساوه ترکيه 5,913,625 $
346 1395 شهيدرجايي فيليپين 5,896,051 $
347 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) كويت 5,844,208 $
348 1395 شهيدرجايي سنگاپور 5,711,823 $
349 1395 اميرآباد آذربايجان 5,621,741 $
350 1395 كرمان ترکيه 5,598,760 $
351 1395 ساري افغانستان 5,585,481 $
352 1395 سهلان يونان 5,572,965 $
353 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلژيك 5,572,356 $
354 1395 شهيدرجايي اسپانيا 5,570,958 $
355 1395 ملاير عمان 5,508,325 $
356 1395 منطقه ويژه بوشهر1 سوئيس 5,437,325 $
357 1395 سيرجان هند 5,349,284 $
358 1395 بندر امام خميني ايتاليا 5,259,446 $
359 1395 ساوه تونس 5,255,704 $
360 1395 كرمانشاه ترکيه 5,156,013 $
361 1395 سمنان ترکيه 5,116,338 $
362 1395 بناب عراق 5,101,639 $
363 1395 غرب تهران گرجستان 5,059,857 $
364 1395 كرمان يونان 5,020,550 $
365 1395 بازرگان الجزاير 5,016,215 $
366 1395 پتروشيمي بندرامام خميني بلغارستان 4,990,119 $
367 1395 بندر امام خميني قطر 4,989,241 $
368 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان پاكستان 4,958,866 $
369 1395 بندر امام خميني كانادا 4,907,237 $
370 1395 زنجان آفريقاي جنوبي 4,900,000 $
371 1395 بندر امام خميني جمهوري عربي سوريه 4,861,777 $
372 1395 شهيدرجايي ژاپن 4,805,671 $
373 1395 سمنان پاكستان 4,803,473 $
374 1395 ساوه تركمنستان 4,760,080 $
375 1395 كرمان ايتاليا 4,752,191 $
376 1395 شهيدرجايي لبنان 4,748,346 $
377 1395 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 4,715,196 $
378 1395 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 4,713,065 $
379 1395 منطقه ويژه بوشهر1 عراق 4,683,409 $
380 1395 اراك ارمنستان 4,658,154 $
381 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز آلمان 4,644,079 $
382 1395 سمنان تركمنستان 4,622,501 $
383 1395 بازرگان لهستان 4,618,321 $
384 1395 سمنان جمهوري متحده تانزانيا 4,617,429 $
385 1395 اراك پاكستان 4,592,399 $
386 1395 تبريز فرانسه 4,466,647 $
387 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز كويت 4,454,795 $
388 1395 رازي ترکيه 4,454,431 $
389 1395 آستارا اوكراين 4,441,401 $
390 1395 جلفا ارمنستان 4,427,227 $
391 1395 غرب تهران فدراسيون روسيه 4,384,900 $
392 1395 اروميه افغانستان 4,382,978 $
393 1395 غرب تهران آفريقاي جنوبي 4,366,262 $
394 1395 سمنان جمهوري كره 4,352,172 $
395 1395 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 4,302,770 $
396 1395 بجنورد تركمنستان 4,284,102 $
397 1395 غرب تهران ارمنستان 4,274,222 $
398 1395 يزد قزاقستان 4,266,092 $
399 1395 مشهد فرانسه 4,246,086 $
400 1395 بازرگان روماني 4,232,729 $
401 1395 زنجان جمهوري عربي سوريه 4,200,000 $
402 1395 شهيدرجايي نيجريه 4,158,625 $
403 1395 بازرگان يونان 4,102,529 $
404 1395 تبريز فدراسيون روسيه 3,985,859 $
405 1395 تبريز روماني 3,971,073 $
406 1395 تبريز ايتاليا 3,967,245 $
407 1395 بازارچه سیرانبند عراق 3,962,285 $
408 1395 شهركرد افغانستان 3,961,453 $
409 1395 سهلان روماني 3,954,524 $
410 1395 اصفهان ازبكستان 3,904,547 $
411 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني انگلستان 3,871,819 $
412 1395 كرمان عراق 3,868,559 $
413 1395 مشهد ايتاليا 3,863,198 $
414 1395 سرخس قرقيزستان 3,852,060 $
415 1395 زنجان هند 3,849,111 $
416 1395 غرب تهران استراليا 3,846,979 $
417 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني لهستان 3,846,412 $
418 1395 بازرگان بلغارستان 3,843,219 $
419 1395 بازرگان فرانسه 3,806,400 $
420 1395 خارك كنيا 3,805,926 $
421 1395 بازرگان انگلستان 3,770,964 $
422 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني كانادا 3,763,657 $
423 1395 بازارچه کیله سردشت عراق 3,754,527 $
424 1395 خرم آباد عراق 3,741,709 $
425 1395 شهيدرجايي كامرون 3,703,596 $
426 1395 كرمان پاكستان 3,697,809 $
427 1395 ملاير قزاقستان 3,629,297 $
428 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اسپانيا 3,609,900 $
429 1395 بارارچه شوشمی عراق 3,597,617 $
430 1395 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 3,594,398 $
431 1395 بناب الجزاير 3,555,713 $
432 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ايتاليا 3,551,919 $
433 1395 بناب امارات متحده عربي 3,541,850 $
434 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) بلغارستان 3,503,332 $
435 1395 كرمان تايوان 3,438,572 $
436 1395 غرب تهران بلغارستان 3,432,906 $
437 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز قطر 3,419,233 $
438 1395 يزد گرجستان 3,418,533 $
439 1395 سهلان آذربايجان 3,416,423 $
440 1395 يزد امارات متحده عربي 3,413,464 $
441 1395 تبريز اوكراين 3,384,259 $
442 1395 جلفا ترکيه 3,383,140 $
443 1395 منطقه ويژه نوشهر پاكستان 3,376,760 $
444 1395 بندر امام خميني سنگاپور 3,269,680 $
445 1395 آبادان پاكستان 3,269,183 $
446 1395 اهواز ترکيه 3,246,422 $
447 1395 منطقه ويژه اقتصادي يزد چين 3,232,858 $
448 1395 پتروشيمي بندرامام خميني انگلستان 3,222,909 $
449 1395 ملاير اوكراين 3,153,510 $
450 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ويتنام 3,115,852 $
451 1395 مراغه عراق 3,110,747 $
452 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) افغانستان 3,090,549 $
453 1395 مراغه ترکيه 3,089,643 $
454 1395 مشهد لبنان 3,081,577 $
455 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان چين 3,078,448 $
456 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بنگلادش 3,050,276 $
457 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اردن 3,049,342 $
458 1395 تبريز بلغارستان 3,028,776 $
459 1395 يزد تركمنستان 3,014,736 $
460 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) تايلند 3,007,537 $
461 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان امارات متحده عربي 3,003,457 $
462 1395 قزوين تاجيكستان 2,988,943 $
463 1395 آبادان افغانستان 2,988,636 $
464 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس تركمنستان 2,987,563 $
465 1395 سرخس افغانستان 2,978,434 $
466 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان قطر 2,957,579 $
467 1395 اردبيل آذربايجان 2,950,267 $
468 1395 آبادان عراق 2,938,345 $
469 1395 سيرجان امارات متحده عربي 2,935,205 $
470 1395 اراك فدراسيون روسيه 2,922,545 $
471 1395 شهيد باهنر مالزي 2,915,000 $
472 1395 زنجان چين 2,900,591 $
473 1395 شهيدرجايي ساحل عاج 2,887,673 $
474 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 2,881,228 $
475 1395 غرب تهران سوئيس 2,873,168 $
476 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 2,871,327 $
477 1395 غرب تهران قرقيزستان 2,867,178 $
478 1395 قم ازبكستان 2,845,041 $
479 1395 غرب تهران فرانسه 2,838,243 $
480 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ايتاليا 2,830,800 $
481 1395 مجتمع فولاد مباركه پاكستان 2,830,504 $
482 1395 زنجان افغانستان 2,814,115 $
483 1395 غرب تهران دانمارك 2,813,627 $
484 1395 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 2,794,072 $
485 1395 غرب تهران اتريش 2,792,726 $
486 1395 شهركرد امارات متحده عربي 2,769,343 $
487 1395 زنجان جمهوري كره 2,769,139 $
488 1395 بازرگان اسلواكي 2,765,195 $
489 1395 قم پاكستان 2,757,012 $
490 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز تركمنستان 2,755,273 $
491 1395 اروميه تركمنستان 2,743,401 $
492 1395 كرمانشاه امارات متحده عربي 2,736,104 $
493 1395 بندر امام خميني جمهوري كره 2,734,110 $
494 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 2,731,474 $
495 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مالزي 2,707,862 $
496 1395 منطقه ازاد جلفا ارمنستان 2,700,596 $
497 1395 غرب تهران كانادا 2,696,541 $
498 1395 مهران افغانستان 2,685,025 $
499 1395 اصفهان تاجيكستان 2,669,231 $
500 1395 بندر امام خميني اسپانيا 2,658,678 $
501 1395 بندر امام خميني فرانسه 2,628,679 $
502 1395 مشهد سوئد 2,617,941 $
503 1395 يزد آذربايجان 2,616,157 $
504 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 2,613,508 $
505 1395 مشهد هند 2,587,622 $
506 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 2,581,837 $
507 1395 مراغه افغانستان 2,575,400 $
508 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان افغانستان 2,563,536 $
509 1395 غرب تهران الجزاير 2,552,739 $
510 1395 منطقه ازاد جلفا ترکيه 2,549,967 $
511 1395 بازرگان جمهوري عربي سوريه 2,549,066 $
512 1395 سهلان ارمنستان 2,537,590 $
513 1395 تبريز امارات متحده عربي 2,516,966 $
514 1395 پتروشيمي بندرامام خميني يمن 2,509,001 $
515 1395 بازرگان اوكراين 2,503,157 $
516 1395 يزد اتريش 2,500,178 $
517 1395 شهيدرجايي بحرين 2,477,725 $
518 1395 شهيدرجايي فرانسه 2,470,769 $
519 1395 غرب تهران سوئد 2,466,703 $
520 1395 قم هند 2,457,958 $
521 1395 شهيدرجايي غنا 2,452,104 $
522 1395 اهواز افغانستان 2,451,512 $
523 1395 بناب ترکيه 2,444,473 $
524 1395 مشهد قطر 2,417,562 $
525 1395 همدان عمان 2,404,374 $
526 1395 ملاير فدراسيون روسيه 2,387,698 $
527 1395 كرمان فرانسه 2,372,743 $
528 1395 شهيدرجايي اروگوئه 2,360,964 $
529 1395 مجتمع فولاد مباركه ارمنستان 2,356,602 $
530 1395 ياسوج آلمان 2,354,268 $
531 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ارمنستان 2,345,735 $
532 1395 اروميه ارمنستان 2,344,795 $
533 1395 مراغه گرجستان 2,337,943 $
534 1395 منطقه ويژه اقتصادي لرستان ترکيه 2,317,622 $
535 1395 كرمان ازبكستان 2,310,000 $
536 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان كانادا 2,303,450 $
537 1395 كرمان اسپانيا 2,302,603 $
538 1395 سهلان هند 2,301,937 $
539 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان استراليا 2,288,203 $
540 1395 تبريز تركمنستان 2,286,841 $
541 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان اسلواكي 2,272,205 $
542 1395 پتروشيمي بندرامام خميني ليتواني 2,269,433 $
543 1395 منطقه ازاد جلفا گرجستان 2,267,935 $
544 1395 قم آذربايجان 2,264,044 $
545 1395 منطقه ازاد بندر انزلي آذربايجان 2,242,931 $
546 1395 غرب تهران هلند 2,230,019 $
547 1395 تبريز ساحل عاج 2,193,073 $
548 1395 شهيدرجايي انگلستان 2,190,362 $
549 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان بلژيك 2,187,600 $
550 1395 سهلان ازبكستان 2,180,168 $
551 1395 بازرگان هلند 2,178,432 $
552 1395 اصفهان آلمان 2,147,673 $
553 1395 غرب تهران برزيل 2,146,821 $
554 1395 سمنان امارات متحده عربي 2,116,188 $
555 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 2,108,735 $
556 1395 بازرگان دانمارك 2,096,018 $
557 1395 همدان سومالي 2,088,683 $
558 1395 قزوين آذربايجان 2,063,811 $
559 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) لهستان 2,048,565 $
560 1395 تبريز هلند 2,045,509 $
561 1395 مشهد كويت 2,039,843 $
562 1395 شهيد باهنر كويت 2,031,993 $
563 1395 غرب تهران ژاپن 2,031,946 $
564 1395 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 2,020,863 $
565 1395 تبريز دانمارك 2,013,321 $
566 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فدراسيون روسيه 2,012,732 $
567 1395 شهيدرجايي نيوزيلند 1,991,426 $
568 1395 قم تركمنستان 1,983,845 $
569 1395 شهيد باهنر انگلستان 1,983,570 $
570 1395 فرودگاه لار قطر 1,983,262 $
571 1395 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 1,980,134 $
572 1395 بجنورد ترکيه 1,965,040 $
573 1395 شهيدرجايي سنگال 1,963,243 $
574 1395 منطقه ازاد بندر انزلي تركمنستان 1,953,386 $
575 1395 سهلان اوكراين 1,942,259 $
576 1395 بندر امام خميني آلمان 1,937,783 $
577 1395 شهيدرجايي اتيوپي 1,937,284 $
578 1395 چابهار بنگلادش 1,911,250 $
579 1395 بيرجند پاكستان 1,903,444 $
580 1395 سمنان تايوان 1,894,934 $
581 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لهستان 1,890,000 $
582 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تركمنستان 1,877,135 $
583 1395 اميرآباد فدراسيون روسيه 1,877,000 $
584 1395 اصفهان كويت 1,869,537 $
585 1395 سمنان ارمنستان 1,841,844 $
586 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هلند 1,829,228 $
587 1395 مراغه ارمنستان 1,825,867 $
588 1395 يزد آلمان 1,818,725 $
589 1395 اراك گرجستان 1,809,826 $
590 1395 اميرآباد امارات متحده عربي 1,808,467 $
591 1395 بازرگان تونس 1,802,940 $
592 1395 شهيدرجايي ليبريا 1,799,479 $
593 1395 شهيد باهنر سري لانكا 1,792,910 $
594 1395 تبريز سومالي 1,792,291 $
595 1395 مشهد برزيل 1,769,737 $
596 1395 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه آلمان 1,745,268 $
597 1395 سهلان گرجستان 1,733,896 $
598 1395 پتروشيمي بندرامام خميني مالزي 1,722,408 $
599 1395 جلفا عراق 1,710,112 $
600 1395 فريدون كنار عراق 1,709,810 $
601 1395 كرمان اردن 1,696,050 $
602 1395 همدان افغانستان 1,695,205 $
603 1395 بناب تونس 1,683,651 $
604 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عمان 1,677,472 $
605 1395 منطقه ويژه بوشهر1 بحرين 1,676,255 $
606 1395 قزوين ارمنستان 1,670,298 $
607 1395 خوي ترکيه 1,666,461 $
608 1395 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 1,665,327 $
609 1395 بندر لنگه قطر 1,663,454 $
610 1395 تبريز هند 1,661,830 $
611 1395 قزوين ايتاليا 1,660,688 $
612 1395 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) امارات متحده عربي 1,649,126 $
613 1395 اصفهان ايتاليا 1,640,474 $
614 1395 كرمان تايلند 1,629,967 $
615 1395 شهيدرجايي مصر 1,624,084 $
616 1395 اصفهان آذربايجان 1,619,363 $
617 1395 يزد عمان 1,609,354 $
618 1395 تبريز چين 1,608,120 $
619 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان سنگاپور 1,607,450 $
620 1395 اراك جمهوري عربي سوريه 1,599,337 $
621 1395 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 1,579,200 $
622 1395 سهلان فدراسيون روسيه 1,574,875 $
623 1395 غرب تهران روماني 1,558,371 $
624 1395 تبريز الجزاير 1,557,648 $
625 1395 بازرگان بلژيك 1,548,724 $
626 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 1,547,800 $
627 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني اندونزي 1,542,876 $
628 1395 كرمان هلند 1,531,165 $
629 1395 منطقه ويژه بوشهر1 پاكستان 1,526,000 $
630 1395 فرودگاه شيراز قطر 1,512,346 $
631 1395 ساوه جمهوري عربي سوريه 1,507,583 $
632 1395 تبريز آلمان 1,490,434 $
633 1395 اهواز جمهوري عربي سوريه 1,476,100 $
634 1395 قم اندونزي 1,467,808 $
635 1395 فرودگاه لار امارات متحده عربي 1,461,525 $
636 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئد 1,459,174 $
637 1395 قم ترکيه 1,454,930 $
638 1395 مهران آذربايجان 1,454,640 $
639 1395 فرودگاه لامرد قطر 1,443,008 $
640 1395 ساوه گرجستان 1,442,188 $
641 1395 منطقه ويژه نوشهر تركمنستان 1,441,293 $
642 1395 ساوه فرانسه 1,435,828 $
643 1395 قزوين جمهوري عربي سوريه 1,420,425 $
644 1395 سيرجان اردن 1,420,000 $
645 1395 اينچه برون چين 1,420,000 $
646 1395 سمنان چين 1,418,093 $
647 1395 مشهد ترکيه 1,414,019 $
648 1395 كرمان كانادا 1,401,675 $
649 1395 بناب فدراسيون روسيه 1,400,150 $
650 1395 بناب برزيل 1,388,000 $
651 1395 اراك آذربايجان 1,373,746 $
652 1395 مشهد آلمان 1,365,111 $
653 1395 آبادان هند 1,359,407 $
654 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان كويت 1,351,958 $
655 1395 تبريز لهستان 1,350,777 $
656 1395 ارزيابي گمرك اصفهان دركاشان هند 1,348,569 $
657 1395 ملاير امارات متحده عربي 1,343,070 $
658 1395 اصفهان گرجستان 1,341,105 $
659 1395 مشهد استراليا 1,332,707 $
660 1395 قزوين آلمان 1,330,133 $
661 1395 يزد قطر 1,322,551 $
662 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) يونان 1,317,741 $
663 1395 اروميه گرجستان 1,305,778 $
664 1395 منطقه ازاد بندر انزلي گرجستان 1,305,546 $
665 1395 مشهد عمان 1,294,381 $
666 1395 شهيدرجايي كنگو 1,291,518 $
667 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني استراليا 1,287,098 $
668 1395 سمنان هند 1,283,843 $
669 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان يونان 1,282,100 $
670 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 1,276,692 $
671 1395 شهيدرجايي ليتواني 1,272,885 $
672 1395 منطقه ازاد بندر انزلي اوكراين 1,258,038 $
673 1395 مهران ارمنستان 1,257,520 $
674 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم هند 1,252,807 $
675 1395 يزد ايتاليا 1,252,194 $
676 1395 زنجان تركمنستان 1,250,190 $
677 1395 منطقه ويژه پيام ترکيه 1,242,170 $
678 1395 پتروشيمي بندرامام خميني سري لانكا 1,235,512 $
679 1395 اصفهان قطر 1,235,337 $
680 1395 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم قزاقستان 1,227,602 $
681 1395 ساوه سودان 1,227,526 $
682 1395 بازارچه مرزی جالق پاكستان 1,227,410 $
683 1395 اصفهان نيجريه 1,226,225 $
684 1395 تبريز جمهوري عربي سوريه 1,225,409 $
685 1395 مشهد بحرين 1,222,002 $
686 1395 فريدون كنار امارات متحده عربي 1,218,856 $
687 1395 غرب تهران مكزيك 1,213,113 $
688 1395 منطقه ويزه اقتصادي سرخس افغانستان 1,208,534 $
689 1395 پتروشيمي بندرامام خميني فرانسه 1,207,242 $
690 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) سومالي 1,195,302 $
691 1395 قزوين امارات متحده عربي 1,191,338 $
692 1395 سيرجان لبنان 1,186,600 $
693 1395 اروميه پاكستان 1,163,488 $
694 1395 پتروشيمي بندرامام خميني تاجيكستان 1,159,948 $
695 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 1,159,242 $
696 1395 سمنان ويتنام 1,155,000 $
697 1395 بجنورد عراق 1,129,403 $
698 1395 ساوه آذربايجان 1,127,811 $
699 1395 غرب تهران يونان 1,123,870 $
700 1395 سيرجان ايتاليا 1,122,950 $
701 1395 كرمان اسلواكي 1,116,575 $
702 1395 تبريز (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 1,114,411 $
703 1395 تبريز اسپانيا 1,113,593 $
704 1395 اردبيل افغانستان 1,109,014 $
705 1395 اروندكنار كويت 1,104,245 $
706 1395 زنجان فدراسيون روسيه 1,098,766 $
707 1395 مشهد فدراسيون روسيه 1,093,535 $
708 1395 اروميه فدراسيون روسيه 1,092,819 $
709 1395 بندر امام خميني ويتنام 1,088,115 $
710 1395 يزد ارمنستان 1,087,841 $
711 1395 يزد اسپانيا 1,081,636 $
712 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اردن 1,080,000 $
713 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) فدراسيون روسيه 1,071,537 $
714 1395 ديلم كويت 1,064,914 $
715 1395 قزوين هلند 1,057,715 $
716 1395 اينچه برون پاكستان 1,052,474 $
717 1395 بازرگان اتريش 1,046,882 $
718 1395 پتروشيمي بندرامام خميني اسپانيا 1,037,032 $
719 1395 كرمان فدراسيون روسيه 1,030,217 $
720 1395 قزوين گرجستان 1,019,023 $
721 1395 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان تايوان 1,018,125 $
722 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني بحرين 1,016,626 $
723 1395 منطقه ويژه اقتصادي شيراز ترکيه 1,011,315 $
724 1395 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 1,004,089 $
725 1395 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ترکيه 1,003,302 $
726 1395 شهيدرجايي اسلووني 1,002,031 $
727 1395 فرودگاه شيراز اندونزي 1,000,000 $
728 1395 منطقه ويژه نوشهر امارات متحده عربي 999,453 $
729 1395 اصفهان جمهوري عربي سوريه 997,203 $
730 1395 سمنان ازبكستان 996,544 $
731 1395 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 995,516 $
732 1395 شهيدرجايي توگو 994,444 $
733 1395 اصفهان استراليا 987,432 $
734 1395 تبريز سودان 986,106 $
735 1395 گناوه امارات متحده عربي 986,067 $
736 1395 اروميه امارات متحده عربي 985,302 $
737 1395 اراك ايتاليا 984,602 $
738 1395 مشهد جمهوري كره 981,645 $
739 1395 سمنان ايتاليا 980,337 $
740 1395 كرمان جمهوري عربي سوريه 977,970 $
741 1395 يزد تاجيكستان 970,909 $