آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر براي شمارش گلبولهاي خون 1,876 14,299,040,000 Rls. 340,453 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 525 6,441,348,074 Rls. 153,365 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 922 5,043,569,415 Rls. 120,085 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90321000 ترموستات 808 2,850,877,600 Rls. 67,878 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 29372290 ساير مشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غير مذکوردر جاي ديگر 10 1,249,068,244 Rls. 29,740 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 161 496,608,000 Rls. 11,824 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 3 219,465,988 Rls. 5,225 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 84529020 ساير اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگي 60 71,400,000 Rls. 1,700 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) ژاپن 32159090 مرکب تحرير يا رسم و نقاشي و ساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 135 33,600,000 Rls. 800 $
مجموع کل
30,704,977,321 ريال
مجموع کل
731,070 دلار