آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 آبادان ژاپن 40111000 تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه) 62,356 12,893,730,690 Rls. 306,993 $
مجموع کل
12,893,730,690 ريال
مجموع کل
306,993 دلار