آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي، که در جاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 34,953 13,155,390,000 Rls. 313,224 $
2 1 1398 یزد چين 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 23,000 6,392,765,169 Rls. 152,209 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد چين 54034900 ساير نخ مصنوعي چند لا يا کابله، که در جاي ديگرگفته نشده، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 76,204 5,360,043,689 Rls. 127,620 $
4 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد چين 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولد گازي توليد همزمان برق و گرما 23,663 3,369,731,000 Rls. 80,232 $
5 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 18,000 3,346,425,000 Rls. 79,677 $
6 1 1398 یزد چين 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 3,400 2,742,442,200 Rls. 65,296 $
7 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 7,824 2,690,080,000 Rls. 64,050 $
8 1 1398 یزد چين 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 18,981 2,394,659,168 Rls. 57,016 $
9 1 1398 یزد چين 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج با پهناي کمتر از600،mmکه در جاي ديگرذکرنشده. 50,000 2,117,030,400 Rls. 50,405 $
10 1 1398 یزد چين 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 8,420 2,105,147,057 Rls. 50,123 $
11 1 1398 یزد چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 781 1,866,321,200 Rls. 44,436 $
12 1 1398 یزد چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 5,974 1,242,778,736 Rls. 29,590 $
13 1 1398 یزد چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 4,490 994,760,853 Rls. 23,685 $
14 1 1398 یزد چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده، غير ازپلي (اكسي اتيلن) (پلي اتيلن گليكول) 17,500 661,259,200 Rls. 15,744 $
15 1 1398 یزد چين 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 1,450 552,279,680 Rls. 13,150 $
16 1 1398 یزد چين 84741000 ماشين هاي جورکردن، غربال کردن، جدا کردن يا شستن خاک، سنگ وكلوخه ها و ساير مواد معدني جامد 4,150 523,627,200 Rls. 12,467 $
17 1 1398 یزد چين 69039010 قطعات چيدمان واگنهاي كوره ها از جنس ري كريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 420 354,070,832 Rls. 8,430 $
18 1 1398 یزد چين 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 608 349,084,800 Rls. 8,312 $
19 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی یزد چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 75 312,800,000 Rls. 7,448 $
20 1 1398 یزد چين 56075090 ريسمآن ها.طنابها.کابلها ازسايرالياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 203 301,070,000 Rls. 7,168 $
21 1 1398 یزد چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 580 285,680,240 Rls. 6,802 $
22 1 1398 یزد چين 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 130 200,974,000 Rls. 4,785 $
23 1 1398 یزد چين 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 40 182,206,000 Rls. 4,338 $
24 1 1398 یزد چين 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 2,000 174,730,080 Rls. 4,160 $
25 1 1398 یزد چين 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 61 156,049,664 Rls. 3,715 $
26 1 1398 یزد چين 82077000 ا بزا رها براي فرزکردن. 204 125,120,000 Rls. 2,979 $
27 1 1398 یزد چين 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 32 82,698,352 Rls. 1,969 $
28 1 1398 یزد چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 160 61,778,000 Rls. 1,471 $
29 1 1398 یزد چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 166 60,733,248 Rls. 1,446 $
30 1 1398 یزد چين 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 42 32,062,000 Rls. 763 $
مجموع کل
52,193,797,768 ريال
مجموع کل
1,242,710 دلار