آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 گناوه چين 85269290 دستگاههاي کنترل از راه دور راديوئي 5,772 8,060,570,805 Rls. 191,918 $
2 1 1398 گناوه چين 84099920 اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز 23,020 6,913,938,380 Rls. 164,617 $
3 1 1398 گناوه چين 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 9,954 5,807,346,992 Rls. 138,270 $
4 1 1398 گناوه چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 42,313 3,478,780,448 Rls. 82,828 $
5 1 1398 گناوه چين 95067000 اسکيت روي يخ و ا سکيت روي زمين، کفش هاي اسکيتينگ داراي ملحقات اسکيت 8,200 2,837,625,900 Rls. 67,563 $
6 1 1398 گناوه چين 39239010 ظروف لوله اي (تيوب) جهت كرم و پماد از مواد پلاستيكي 22,161 2,092,707,552 Rls. 49,827 $
7 1 1398 گناوه چين 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 8,712 1,653,209,280 Rls. 39,362 $
8 1 1398 گناوه چين 39211200 صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازک، باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 18,816 1,599,762,424 Rls. 38,090 $
9 1 1398 گناوه چين 84672100 مته ا ز هر نوع، توام شده با موتور برقي 8,071 1,583,204,038 Rls. 37,695 $
10 1 1398 گناوه چين 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 13,650 1,524,522,540 Rls. 36,298 $
11 1 1398 گناوه چين 73181290 ساير پيچ ها براي چوب ا زچدن، اهن يا فولاد غير از جنس ا ستنلس ا ستيل، حديد شده 17,297 1,463,901,000 Rls. 34,855 $
12 1 1398 گناوه چين 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست با موتور ا لکتريکي غير ازموتورآويز براي دندانپزشکي و دستگاه سنگ زني دستي 8,196 1,389,468,236 Rls. 33,083 $
13 1 1398 گناوه چين 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 6,477 1,307,021,364 Rls. 31,120 $
14 1 1398 گناوه چين 85061090 ساير قوه ها و باطريهاي با بي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 760 758,352,000 Rls. 18,056 $
15 1 1398 گناوه چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 5,308 755,151,971 Rls. 17,980 $
16 1 1398 گناوه چين 84679900 ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد 5,177 737,116,791 Rls. 17,550 $
17 1 1398 گناوه چين 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 6,800 701,475,600 Rls. 16,702 $
18 1 1398 گناوه چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب و ساير ادوات براي ورزشهاي آبي (غير از تخته شناور شرا عي) 5,500 573,103,740 Rls. 13,645 $
19 1 1398 گناوه چين 85065030 قوه هاي دکمه اي (cell round) باليتيوم 898 568,764,000 Rls. 13,542 $
20 1 1398 گناوه چين 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,275 480,542,625 Rls. 11,441 $
21 1 1398 گناوه چين 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 1,316 441,766,988 Rls. 10,518 $
22 1 1398 گناوه چين 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 3,230 436,641,200 Rls. 10,396 $
23 1 1398 گناوه چين 87082990 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات بدنه بجز ا ز انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور كشاورزي 4,476 406,313,621 Rls. 9,674 $
24 1 1398 گناوه چين 83016090 ساير اجزاء و قطعات قفل ها 2,109 375,384,240 Rls. 8,938 $
25 1 1398 گناوه چين 85122020 دستگاه هاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,815 301,329,889 Rls. 7,175 $
26 1 1398 گناوه چين 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 680 236,467,392 Rls. 5,630 $
27 1 1398 گناوه چين 95066210 توپ فوتبال، بسکتبال، وا ليبال، هندبال 1,000 209,048,320 Rls. 4,977 $
28 1 1398 گناوه چين 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 1,622 205,411,208 Rls. 4,891 $
29 1 1398 گناوه چين 95069990 ساير ادوات براي بازي هاي درهوا ي آزا د 1,600 181,616,640 Rls. 4,324 $
30 1 1398 گناوه چين 95064020 توپ تنيس روي ميز 180 174,522,240 Rls. 4,155 $
31 1 1398 گناوه چين 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 850 148,790,235 Rls. 3,543 $
32 1 1398 گناوه چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 300 71,191,500 Rls. 1,695 $
33 1 1398 گناوه چين 87088029 سيبك فرمان براي ساير وسايل نقليه بجزسواري، وانت و تراكتوركشاورزي 850 71,191,500 Rls. 1,695 $
34 1 1398 گناوه چين 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 700 67,065,728 Rls. 1,597 $
35 1 1398 گناوه چين 84119100 اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپرا پلرها 510 58,946,562 Rls. 1,403 $
36 1 1398 گناوه چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالا بر خودرو 431 54,058,079 Rls. 1,287 $
37 1 1398 گناوه چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 332 53,630,930 Rls. 1,277 $
38 1 1398 گناوه چين 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 452 42,240,290 Rls. 1,006 $
39 1 1398 گناوه چين 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 95 35,547,750 Rls. 846 $
40 1 1398 گناوه چين 85114020 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 340 33,222,700 Rls. 791 $
41 1 1398 گناوه چين 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 271 28,001,990 Rls. 667 $
42 1 1398 گناوه چين 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 212 21,642,216 Rls. 515 $
43 1 1398 گناوه چين 84831020 بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس، ميني بوس، کاميون، کاميونت، ماشين آلات راهسازي و کشاورزي 212 21,357,450 Rls. 509 $
44 1 1398 گناوه چين 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 128 20,882,840 Rls. 497 $
45 1 1398 گناوه چين 85129090 ساير اجزاء و قطعات براي دستگاه هاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه، غير مذكور در جاي ديگر 164 18,509,790 Rls. 441 $
46 1 1398 گناوه چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 144 15,187,520 Rls. 362 $
47 1 1398 گناوه چين 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 130 13,289,080 Rls. 316 $
48 1 1398 گناوه چين 84818065 ترموستات خودرو (شير ترموستاتيک) 67 9,966,810 Rls. 237 $
49 1 1398 گناوه چين 85011010 الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 85 8,542,980 Rls. 203 $
50 1 1398 گناوه چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 42 7,403,916 Rls. 176 $
51 1 1398 گناوه چين 40101900 تسمه نقاله.. از کائوچوي ولکانيزه که در جاي ديگر مذکور نباشد 8 4,746,100 Rls. 113 $
52 1 1398 گناوه چين 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 34 4,556,256 Rls. 108 $
53 1 1398 گناوه چين 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 17 2,373,050 Rls. 57 $
54 1 1398 گناوه چين 84821000 بلبرينگ. 17 1,898,440 Rls. 45 $
55 1 1398 گناوه چين 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 4 474,610 Rls. 11 $
مجموع کل
48,069,785,746 ريال
مجموع کل
1,144,517 دلار