آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 14,244 16,565,623,044 Rls. 394,875 $
102 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38089311 ـ ـ ـ ـ LD 50 حداكثر 2000 داراي توليد داخل 55,400 16,335,041,600 Rls. 388,929 $
103 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 70,476 16,329,090,893 Rls. 388,788 $
104 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 5,492 16,302,497,354 Rls. 388,155 $
105 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 27,700 16,293,393,000 Rls. 387,938 $
106 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 45,340 15,963,555,315 Rls. 380,084 $
107 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48119030 كاغذ حساس به حرارت (نرمال) به شكل رول يا ورق 179,782 15,858,480,423 Rls. 377,583 $
108 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38011090 ـ ـ ـ ساير 300,000 15,856,925,920 Rls. 377,546 $
109 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 07133310 لوبيا چيتي 230,000 15,345,655,200 Rls. 365,372 $
110 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85044080 مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 19,038 14,702,568,252 Rls. 350,061 $
111 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38089312 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 25,000 14,680,762,930 Rls. 349,542 $
112 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 82,490 14,610,007,601 Rls. 347,857 $
113 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 86,284 14,132,669,381 Rls. 336,492 $
114 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48053000 کاغذ سولفيت به شکل رول يا ورق براي لفاف 204,000 14,013,440,000 Rls. 333,653 $
115 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 76071910 ـ ـ ـ اندود شده با آلومينيوم سيليس 96,452 13,836,047,116 Rls. 329,430 $
116 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 346,946 13,740,977,640 Rls. 327,167 $
117 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39201060 ورق عايق پلي اتيلني باخاصيت تبادل يون 62,622 13,671,455,542 Rls. 325,511 $
118 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28252000 اکسيد وهيدرو کسيدليتيم 16,000 13,524,486,560 Rls. 322,012 $
119 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 50020000 ا بريشم خام (نتابيده) 7,141 13,415,760,000 Rls. 319,423 $
120 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29182190 ساير انواع اسيد ساليسيليك واملاح ان 14,000 13,276,889,600 Rls. 316,116 $
121 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38089112 ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال (ماده موثره) شيميايي 29,000 13,256,464,000 Rls. 315,630 $
122 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40118010 ـ ـ ـ دارای تولید داخلی مشابه 91,575 13,170,014,777 Rls. 313,572 $
123 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 32,000 13,132,854,000 Rls. 312,687 $
124 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39046900 پليمرهاي فلوئور (به استثناي پلي تترا فلوئور واتيلن) به اشکال ا بتدا ئي 30,000 12,614,082,000 Rls. 300,335 $
125 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 37,327 12,553,005,008 Rls. 298,881 $
126 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 26,798 12,268,325,033 Rls. 292,101 $
127 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 95,396 12,132,760,000 Rls. 288,875 $
128 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38089212 ساير LD50 حداكثر 2000 سم تكنيكال (ماده موثره) شيميايي : قارچ كش ها 24,000 12,011,520,000 Rls. 285,988 $
129 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28352610 مونو كلسيم فسفات 595,000 11,970,816,000 Rls. 285,019 $
130 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84621000 ماشين هاي آهنگري يا منگنه کاري قالبي (ا زجمله پرس ها) و چکش ها 19,800 11,870,760,000 Rls. 282,637 $
131 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73064010 لوله، جوش دا ده شده باسطح مقطع، مدور، ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتر از2/203 ميليمتر 100,666 11,811,083,654 Rls. 281,216 $
132 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس (flake) و پودر درزجوش (گريد غذا يي) 152,500 11,763,098,600 Rls. 280,074 $
133 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 26,233 11,751,119,914 Rls. 279,789 $
134 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28092020 اسيد فسفريک با درجه خلوص 55درصد و بالاتر 291,000 11,555,657,792 Rls. 275,135 $
135 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 164,500 11,424,223,120 Rls. 272,005 $
136 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29061100 مانتول (Menthol) 8,400 11,384,924,637 Rls. 271,070 $
137 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29335910 ـ ـ ـ سیپروفلوکساسین هیدروکلراید/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 9,000 11,214,067,680 Rls. 267,002 $
138 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 63,600 11,140,199,200 Rls. 265,243 $
139 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 90322000 مانوستات 20,000 10,934,388,376 Rls. 260,343 $
140 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28230000 اکسيدهاي تيتان 100,000 10,916,720,000 Rls. 259,922 $
141 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73110090 ظروف چدني، اهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 75,300 10,903,918,216 Rls. 259,218 $
142 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 20,666 10,812,482,390 Rls. 257,439 $
143 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 26,967 10,696,979,877 Rls. 254,690 $
144 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسي تكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 85,010 10,655,972,246 Rls. 253,714 $
145 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29269090 ترکيبات داراي عامل نيتريل که درجاي ديگري مذکور نباشند 3,000 10,647,712,000 Rls. 253,517 $
146 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 119,558 10,491,399,789 Rls. 249,794 $
147 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 69099010 گلوله هاي سراميکي که داراي بيش از50%وزني آلومين ويا مخلوط يا ترکيبي از آلومين و سيليس باشد 225,000 10,457,122,200 Rls. 248,979 $
148 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 7,450 10,371,624,000 Rls. 246,943 $
149 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 103,000 10,367,370,864 Rls. 246,842 $
150 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهداشت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي (سايراشياء) 40,320 10,327,404,800 Rls. 245,891 $
151 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39094090 سايررزين هاي فنوليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور در جاي ديگر 107,240 10,305,307,520 Rls. 245,365 $
152 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 10,192 10,188,701,360 Rls. 242,589 $
153 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 59070090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگر غير مذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر، براي اتليه يا مصارف همانند 61,820 10,180,869,088 Rls. 242,402 $
154 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 38123910 ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها 63,600 10,180,819,200 Rls. 242,401 $
155 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 69,117 10,126,676,812 Rls. 241,112 $
156 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 4,400 10,120,669,561 Rls. 240,968 $
157 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29414000 كلرامفنيكل و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 3,500 10,107,819,200 Rls. 240,663 $
158 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84149010 اجزاء و قطعات براي انواع بادزن 84,883 9,998,505,484 Rls. 238,060 $
159 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 90184100 يونيت دندانپزشکي، حتي توام با ساير تجهيزات دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 33,913 9,904,885,000 Rls. 235,831 $
160 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39046120 پلي تترا فلوئورواتيلن به شكل پودر 23,200 9,894,232,000 Rls. 235,577 $
161 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72124010 نوار فولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي و پليمر به ضخامت حداكثر 0.5 ميليمتر وعرض حداكثر 60 ميليمتر 197,120 9,803,790,112 Rls. 233,423 $
162 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 58,849 9,730,341,816 Rls. 231,675 $
163 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 17023090 گلوکز و شربت گلوکز خشک کمتر از20% وزني فروکتوز يا بدون آن غير مذکور در جاي ديگر 320,000 9,710,584,640 Rls. 231,204 $
164 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 58,482 9,681,472,800 Rls. 230,511 $
165 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 33,169 9,553,769,086 Rls. 227,471 $
166 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 96084000 مدادهاي خودکار يا نوكي 19,334 9,515,856,905 Rls. 226,568 $
167 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 137,783 9,510,237,214 Rls. 226,434 $
168 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 26,842 9,500,301,955 Rls. 226,198 $
169 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتر از 255 ميلي مترباشد 58,642 9,408,540,537 Rls. 224,013 $
170 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 48,791 9,339,131,080 Rls. 222,359 $
171 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 32064200 ليتو پون و ساير پيگمآن ها و فرآورده هاي آن 72,000 9,123,665,800 Rls. 217,230 $
172 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 50,489 8,880,133,444 Rls. 211,431 $
173 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 91,886 8,813,387,738 Rls. 209,844 $
174 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84392000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن کاغذ يا مقوا 15,128 8,803,431,740 Rls. 209,605 $
175 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85158090 ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر 6,300 8,678,532,050 Rls. 206,632 $
176 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 20,400 8,533,184,000 Rls. 203,171 $
177 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48115100 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي (بجزچسبها) سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از 150 گرم 98,400 8,521,032,544 Rls. 202,882 $
178 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 88,000 8,501,321,563 Rls. 202,412 $
179 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 25041010 فلس كريستالين (بجز گرد فلس) 220,000 8,357,015,040 Rls. 198,977 $
180 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39076190 ـ ـ ـ سایر 108,000 8,156,572,800 Rls. 194,204 $
181 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 70200091 حباب شيشه اي براي فلاسك يا ساير ظروف عادي 95,248 8,127,387,993 Rls. 193,508 $
182 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85043110 ترا نسفورماتور جريان به قدرت حداكثر 1 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 8,687 8,111,818,855 Rls. 193,138 $
183 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84371000 ماشين براي پاک کردن، جورکردن يا درجه بندي کردن دانه ها، غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 43,645 7,983,190,200 Rls. 190,076 $
184 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28051200 کلسيم 56,000 7,937,412,608 Rls. 188,986 $
185 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 40070000 نخ و طناب از کائوچوي ولکانيزه شده 46,560 7,937,362,560 Rls. 188,985 $
186 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 5,006 7,922,802,346 Rls. 188,638 $
187 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85395000 لامپ های ساخته شده از دیودهای ساطع - نور (LED) 18,421 7,921,422,353 Rls. 188,606 $
188 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 55069000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، که در جاي ديگرگفته نشده، حلاجي شده، شانه زده يا براي نخ ريسي عمل اوري شده 25,310 7,811,760,000 Rls. 185,994 $
189 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 48109200 ساير کاغذها و مقوا ها به صورت چندلا 184,929 7,735,198,501 Rls. 184,171 $
190 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 73181590 ساير پيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن، اهن يافولاد غير ازجنس ا ستنلس استيل، حديد شده 84,498 7,720,921,990 Rls. 183,832 $
191 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 240,000 7,707,312,000 Rls. 183,507 $
192 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 39262010 لباس و متفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي از مواد پلاستيكي 51,350 7,667,047,864 Rls. 182,548 $
193 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29181400 اسيد سيتريك 250,000 7,648,340,150 Rls. 182,104 $
194 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 37,400 7,613,375,440 Rls. 181,271 $
195 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29054200 پنتا اريتريتول (پنتاا ريتريت) 104,000 7,347,326,400 Rls. 174,936 $
196 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 5,512 7,347,045,680 Rls. 174,930 $
197 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50 تا 250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87، به جز دوزمانه 20,768 7,317,439,200 Rls. 174,225 $
198 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 86,940 7,313,207,436 Rls. 174,124 $
199 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 29037100 كلرودي فلورو متان 93,004 7,235,927,820 Rls. 172,284 $
200 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 36,620 7,225,360,202 Rls. 172,032 $
مجموع کل
1,079,825,845,231 ريال
مجموع کل
25,710,192 دلار