آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غير ازلامپ هاي اشعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 93 212,686,294 Rls. 5,064 $
202 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 729 195,042,216 Rls. 4,644 $
203 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84135020 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع ديافرا گمي 1 189,095,880 Rls. 4,502 $
204 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85329000 اجزاء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 44 189,000,000 Rls. 4,500 $
205 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 51 188,476,389 Rls. 4,488 $
206 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29222990 ساير امينو - نفتل ها و ساير امينو فنلها، غير از ا نهاييکه بيش ازيک نوع عامل ا کسيژن دارند، ا ترها و ا سترهاي آن ها، املاح اين محصولات غير مذکور در جاي ديگر 200 187,680,000 Rls. 4,469 $
207 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 275 187,676,005 Rls. 4,468 $
208 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 450 183,972,694 Rls. 4,380 $
209 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 25 182,479,000 Rls. 4,345 $
210 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 864 179,181,850 Rls. 4,267 $
211 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 447 179,036,000 Rls. 4,263 $
212 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري (digital liner actuator -stepper motor) 130 174,392,000 Rls. 4,152 $
213 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 420 170,515,424 Rls. 4,060 $
214 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور) غير مذكور در جاي ديگر 273 167,628,160 Rls. 3,991 $
215 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84822000 رولبيرينگ مخروطي، هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 700 166,572,000 Rls. 3,966 $
216 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 540 157,920,000 Rls. 3,760 $
217 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 180 157,022,720 Rls. 3,739 $
218 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,620 156,912,000 Rls. 3,736 $
219 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 59113100 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذ سازي،يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع کمتر از650 گرم. 165 156,410,100 Rls. 3,724 $
220 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 636 156,125,718 Rls. 3,717 $
221 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 290 153,897,600 Rls. 3,664 $
222 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 133 152,045,949 Rls. 3,620 $
223 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 100 144,982,800 Rls. 3,452 $
224 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 115 144,452,510 Rls. 3,439 $
225 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 50 142,324,000 Rls. 3,389 $
226 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 253 141,006,924 Rls. 3,357 $
227 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90138010 صفحه كريستال مايع فاقد هر گونه برد 341 138,600,000 Rls. 3,300 $
228 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85044030 منبع تغذيه را يانه 3 134,879,360 Rls. 3,211 $
229 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90069900 اجزاء و قطعات و متفرعات، دستگاه ها و لامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غير از لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 538 134,241,625 Rls. 3,196 $
230 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 406 127,153,200 Rls. 3,028 $
231 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 514 125,160,000 Rls. 2,980 $
232 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90299000 اجزاء و قطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 18 118,838,976 Rls. 2,829 $
233 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 37 116,550,000 Rls. 2,775 $
234 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 96151100 شانه، گيره زلف و همانند، از کائوچوي سفت يا از مواد پلاستيکي. 1,150 115,110,400 Rls. 2,741 $
235 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85381000 تابلو، پانل،كنسول ميزها، کابينت و ساير تکيه گاه هاي شماره 8537، مجهزنشده به دستگاه هاي مربوط به آن ها 105 113,400,000 Rls. 2,700 $
236 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 150 113,353,590 Rls. 2,699 $
237 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 679 112,208,824 Rls. 2,672 $
238 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 270 111,300,000 Rls. 2,650 $
239 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 201 105,000,000 Rls. 2,500 $
240 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 73079200 زا نوئي، مهره وماسوره حديده شده ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 385 103,068,000 Rls. 2,454 $
241 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87089219 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي وسايل نقليه بجز سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 115 102,900,000 Rls. 2,450 $
242 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 300 101,722,560 Rls. 2,422 $
243 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 560 100,724,605 Rls. 2,397 $
244 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 200 97,202,700 Rls. 2,314 $
245 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% و بيشتربه استثناي لاستيك 185 88,253,392 Rls. 2,101 $
246 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 100 84,000,000 Rls. 2,000 $
247 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85153190 ساير ماشينها و دستگاه هاي جوشکاري فلزات باقوس ا لکتريکي تمام يا قسمتي خودکارغير مذکور در جاي ديگر 120 84,000,000 Rls. 2,000 $
248 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 90 84,000,000 Rls. 2,000 $
249 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90152000 تئودوليتها (زاويه ياب ها) و تاکي مترها و تاكئو مترها 75 84,000,000 Rls. 2,000 $
250 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84716010 صفحه کليد (keyboard) 58 84,000,000 Rls. 2,000 $
251 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84329090 سایر/ماشين آلات و دستگاهها و وسايل كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگل‌داري براي آماده كردن يا كشت و زرع زمين؛ غلتك براي چمن يا زمين ورزش. 46 84,000,000 Rls. 2,000 $
252 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 80 84,000,000 Rls. 2,000 $
253 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 59100000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيرو ا ز مواد نسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 173 83,958,000 Rls. 1,999 $
254 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 128 83,776,381 Rls. 1,996 $
255 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد، و پارچه هاي تارو پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده با كائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچه هاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار مي رود، از 787 83,571,180 Rls. 1,990 $
256 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 250 81,900,000 Rls. 1,950 $
257 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29333990 ـ ـ ـ سایر/تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتمهاي) ازت هستند. 25 81,529,443 Rls. 1,941 $
258 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 82089000 کارد و تيغه هاي برنده، براي ماشين ها يا وسائل مکانيکي که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 60 79,800,000 Rls. 1,900 $
259 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85334090 ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور 16 78,300,096 Rls. 1,864 $
260 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85079090 اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آن ها) به جز پليت باطري 90 75,948,800 Rls. 1,808 $
261 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 70195900 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه، که در جاي ديگرذکرنشده. 360 75,600,000 Rls. 1,800 $
262 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 76081000 لوله از آلومينيوم غيرممزوج. 328 75,600,000 Rls. 1,800 $
263 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84399900 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي ساختن يا تکميل کردن کاغذ يا مقواغير مذكور در جاي ديگر 254 75,600,000 Rls. 1,800 $
264 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 54 74,531,684 Rls. 1,774 $
265 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 143 73,289,040 Rls. 1,745 $
266 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85416000 کريستالهاي پيزو ا لکتريک سوا رشده 29 73,007,520 Rls. 1,738 $
267 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 242 72,576,000 Rls. 1,728 $
268 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90314100 آلات و وسايل اپتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers)، ادوات نيمه هادي، فتو ماسها يا شبکه ها براي ساخت ادوات نيمه هادي 120 70,944,000 Rls. 1,689 $
269 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84485900 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آن هاکه در جاي ديگرمذکور نباشد 167 70,358,400 Rls. 1,675 $
270 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 104 70,067,200 Rls. 1,668 $
271 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 300 69,525,120 Rls. 1,655 $
272 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85087000 اجزاء و قطعات جاروبرقي 105 68,579,200 Rls. 1,633 $
273 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 74101290 ساير ورق و نوارهاي نازک مسي بدون تکيه گاه ا ز آلياژهاي مس به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 208 68,140,800 Rls. 1,622 $
274 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39263000 يرا ق آلات براي مبل، بدنه وسائط نقليه يا همانند ا ز مواد پلاستيکي 200 67,320,064 Rls. 1,603 $
275 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 82073000 ا بزا رها براي پرس کردن، منگنه کردن يا پانچ کردن. 17 64,555,188 Rls. 1,537 $
276 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 88 63,000,000 Rls. 1,500 $
277 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 260 63,000,000 Rls. 1,500 $
278 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 46 60,900,000 Rls. 1,450 $
279 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 74199100 مصنوعات ريخته گري شده، قالب ريزي شده، پرس شده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 246 58,892,400 Rls. 1,402 $
280 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 400 58,800,000 Rls. 1,400 $
281 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 38159090 مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليتیک غير مذکور و غير مشمول در شماره ديگر 200 58,800,000 Rls. 1,400 $
282 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 58079000 برچسب، نشان واشياء همانند از مواد نسجي،نبافته، بصورت توپ، نوار يا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي و قلابدوزي نشده. 240 58,556,160 Rls. 1,394 $
283 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84732900 اجزاء و قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021 لغايت 847090. 230 57,855,000 Rls. 1,378 $
284 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85367090 --- سایر 63 57,367,520 Rls. 1,366 $
285 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 28391910 سيليکات سديم جامد 125 57,330,000 Rls. 1,365 $
286 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85367010 --- مفصل فیبر نوری 29 56,700,000 Rls. 1,350 $
287 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 32121000 ورقه هاي داغ زني 148 55,440,000 Rls. 1,320 $
288 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 161 55,052,800 Rls. 1,311 $
289 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85369030 ترمينال ريلي 163 54,768,000 Rls. 1,304 $
290 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 30 48,781,200 Rls. 1,161 $
291 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 74 48,510,000 Rls. 1,155 $
292 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 80 47,296,000 Rls. 1,126 $
293 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 30 47,250,000 Rls. 1,125 $
294 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانه کرده يا به نحو ديگري براي نخ ريسي عمل آورده شده باشند. 253 44,310,000 Rls. 1,055 $
295 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 498 43,542,732 Rls. 1,037 $
296 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 64061000 رويه کفش و اجزاءآن (به استثناء پشت پاشنه پا و سرپنجه هاي سفت کننده). 648 42,812,460 Rls. 1,019 $
297 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 83014090 ساير قفل ها بجز قفل درب ساختمان 68 42,000,000 Rls. 1,000 $
298 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 41 41,039,360 Rls. 977 $
299 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 81060000 بيسموت و مصنوعات ا زبيسموت (هم چنين قرا ضه و ضايعات). 100 39,900,000 Rls. 950 $
300 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84669400 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 598 39,900,000 Rls. 950 $
مجموع کل
10,184,483,213 ريال
مجموع کل
242,485 دلار