آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,500 1,762,408,470 Rls. 41,962 $
102 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85366990 ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک 1,748 1,751,233,106 Rls. 41,695 $
103 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 1,359 1,727,046,487 Rls. 41,120 $
104 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 1,422 1,641,511,456 Rls. 39,084 $
105 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 1,707 1,637,320,674 Rls. 38,984 $
106 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 1,798 1,620,999,917 Rls. 38,595 $
107 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,723 1,589,314,032 Rls. 37,840 $
108 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 320 1,526,464,000 Rls. 36,344 $
109 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 200 1,525,976,000 Rls. 36,333 $
110 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84485100 پلاتين (platines)، سوزن و سايراشياءئي که درتشکيل چشمه هاي پارچه به کار مي روند 230 1,514,266,573 Rls. 36,054 $
111 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 130 1,508,490,512 Rls. 35,916 $
112 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 312 1,384,884,800 Rls. 32,973 $
113 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 212 1,370,186,400 Rls. 32,623 $
114 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85051900 آهن رباهاي دا ئم و اشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي) بجز ازفلز 5,371 1,353,468,396 Rls. 32,225 $
115 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 281 1,352,896,610 Rls. 32,212 $
116 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 485 1,345,665,600 Rls. 32,040 $
117 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 51 1,335,982,752 Rls. 31,809 $
118 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90181280 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسکن اولتراسونيک) اسکانر( 120 1,304,578,080 Rls. 31,061 $
119 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 2,055 1,282,480,000 Rls. 30,535 $
120 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 846 1,262,284,820 Rls. 30,055 $
121 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 38249990 --- سایر 245 1,251,280,800 Rls. 29,792 $
122 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84411000 ماشينهاي برش 385 1,245,746,944 Rls. 29,661 $
123 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 600 1,186,700,000 Rls. 28,255 $
124 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39174000 لوا زم و ملحقات لوله و شيلنگ ا ز مواد پلاستيکي 500 1,105,402,112 Rls. 26,319 $
125 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهداشت و پزشکي از كائوچوي ولكانيزه غير اسفنجي 1,700 1,098,986,000 Rls. 26,166 $
126 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 1,141 1,083,367,200 Rls. 25,794 $
127 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85269290 دستگاههاي کنترل از راه دور راديوئي 1,000 1,075,860,000 Rls. 25,616 $
128 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 1,775 1,072,260,000 Rls. 25,530 $
129 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85045090 ساير ا لقا کننده ها غير مذکور در جاي ديگر 241 1,023,666,000 Rls. 24,373 $
130 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 1,662 984,585,464 Rls. 23,442 $
131 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 1,753 956,029,200 Rls. 22,763 $
132 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87169090 اجزاء و قطعات براي تريلرها و نيمه تريلرها غير مذكور 497 953,400,000 Rls. 22,700 $
133 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 796 937,376,415 Rls. 22,318 $
134 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 131 925,055,872 Rls. 22,025 $
135 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85011010 الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 2,335 920,880,000 Rls. 21,926 $
136 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 30 883,816,400 Rls. 21,043 $
137 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 345 864,356,434 Rls. 20,579 $
138 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84805000 قالب براي شيشه. 469 837,828,237 Rls. 19,948 $
139 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون 119 814,371,434 Rls. 19,390 $
140 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 554 813,272,208 Rls. 19,364 $
141 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 151 788,667,136 Rls. 18,778 $
142 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29189920 ـ ـ ـ جم فیبروزیل/اسيدهاي كربوكسيليك با عوامل اكسيژنه اضافي و انيدريد‌ها، هالوژنورها، پراكسيدها و پراكسي اسيدهاي آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها. 500 782,000,000 Rls. 18,619 $
143 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 666 777,000,000 Rls. 18,500 $
144 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 950 748,843,200 Rls. 17,830 $
145 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29335965 ـ ـ ـ ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات 50 744,325,230 Rls. 17,722 $
146 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 520 715,831,254 Rls. 17,043 $
147 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 1,752 713,806,800 Rls. 16,995 $
148 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 258 706,912,360 Rls. 16,831 $
149 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29109000 ا پواکسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه) و مشتقات هالوژنه وسولفونه نيتره يا نيتروزه آن ها، غير مذکور در جاي ديگر. 100 697,990,000 Rls. 16,619 $
150 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85299050 --- اجزا و قطعات دستگاه‌های کنترل از راه دور 716 687,940,000 Rls. 16,380 $
151 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 150 686,095,696 Rls. 16,336 $
152 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 4 666,095,373 Rls. 15,860 $
153 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84729050 ماشين خود پرداز بانکي (ATM) 1,150 663,326,400 Rls. 15,793 $
154 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 1,557 660,488,023 Rls. 15,726 $
155 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 94054040 چراغ هاي شيلنگي و يا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED) حتي داراي تجهيزات نصب پيچي، چسب و... 3,129 656,435,040 Rls. 15,629 $
156 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 635 635,728,040 Rls. 15,136 $
157 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري، وفوتوني كارمي كند) براي کار کردن روي هر نوع مواد از طريق برداشتن آن ها 157 630,966,060 Rls. 15,023 $
158 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 8,900 627,942,000 Rls. 14,951 $
159 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 650 621,719,993 Rls. 14,803 $
160 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به اشکال ا بتدا ئي 1,000 609,960,000 Rls. 14,523 $
161 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 14 582,808,960 Rls. 13,876 $
162 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 907 554,631,936 Rls. 13,206 $
163 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 3,080 553,689,230 Rls. 13,183 $
164 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85235210 كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 1,408 525,000,000 Rls. 12,500 $
165 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 40093100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با مواد نسجي بدون لوا زم و ملحقات 795 509,212,000 Rls. 12,124 $
166 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85176290 سايردستگاه هابجز مودم باسيم و دستگاه هاي قطع ووصل 1 506,029,785 Rls. 12,048 $
167 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 529 503,777,600 Rls. 11,995 $
168 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 1,030 500,195,120 Rls. 11,909 $
169 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 44 499,504,064 Rls. 11,893 $
170 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84135090 ساير تلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني و يا ديافرا گمي 679 477,330,000 Rls. 11,365 $
171 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 57 443,112,480 Rls. 10,550 $
172 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 1,230 437,920,000 Rls. 10,427 $
173 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 96089100 سرقلم، و نوک سرقلم. 307 431,526,368 Rls. 10,274 $
174 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 168 415,645,714 Rls. 9,897 $
175 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 30061090 ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور 3 409,063,104 Rls. 9,740 $
176 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 29089990 --- سایر 200 406,640,000 Rls. 9,682 $
177 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 70191990 الياف شيشه، به صورت الياف staple 665 394,774,400 Rls. 9,399 $
178 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 81130000 سرمت ها و مصنوعات ا زسرمت ها (هم چنين قرا ضه و ضايعات). 150 393,095,170 Rls. 9,359 $
179 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 14 387,340,240 Rls. 9,222 $
180 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها، امپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها 113 380,263,813 Rls. 9,054 $
181 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 732 321,160,800 Rls. 7,647 $
182 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85044050 کنترل دور موتورInverter 265 320,291,200 Rls. 7,626 $
183 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 349 298,394,336 Rls. 7,105 $
184 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 52 294,000,000 Rls. 7,000 $
185 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 1,269 293,737,968 Rls. 6,994 $
186 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85413000 تيريستورها، دي آها و تري آها، غير از وسايل حساس در برا بر نور 116 289,953,088 Rls. 6,904 $
187 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 305 281,370,087 Rls. 6,699 $
188 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 83089000 ساير چفت وبست، دوره هاي چفت وبست دار، سگک، سگك چفت وبست دار و همانند براي لباس،كفش،كيف و غيره، منجوق و پولک ا زفلزمعمولي (هم چنين اجزاء و قطعات). 1,364 280,413,200 Rls. 6,677 $
189 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 105 264,816,480 Rls. 6,305 $
190 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات 808 262,920,000 Rls. 6,260 $
191 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 1,757 255,749,647 Rls. 6,089 $
192 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85299030 برد اصلي مونتاژ شده مربوط به نمايشگرهاي رديف 852841 126 252,116,800 Rls. 6,003 $
193 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 87089110 رادياتورها و قطعات مربوطه براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 309 244,184,192 Rls. 5,814 $
194 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 74102100 ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 1,650 244,140,000 Rls. 5,813 $
195 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85051100 آهن رباهاي دا ئم و اشياءئي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظر گرفته شده ا ند، ا ز فلز 2,335 242,984,219 Rls. 5,786 $
196 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84099950 کيت کامل گازسوز غير ازرديف 84099110 256 236,445,520 Rls. 5,630 $
197 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 172 231,472,000 Rls. 5,511 $
198 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 64 227,685,360 Rls. 5,421 $
199 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 85182990 ساير بلندگوهاغير مذکور در جاي ديگر 484 216,807,558 Rls. 5,162 $
200 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) چين 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 783 214,343,520 Rls. 5,103 $
مجموع کل
78,238,317,969 ريال
مجموع کل
1,862,813 دلار