آمار کل " واردات از" کشور (پاکستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 زاهدان پاکستان 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,705,000 121,350,195,050 Rls. 2,889,290 $
2 1 1398 زاهدان پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,381,625 90,345,951,842 Rls. 2,151,093 $
مجموع کل
211,696,146,892 ريال
مجموع کل
5,040,383 دلار