آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات يونان 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 2,669 10,625,881,647 Rls. 252,997 $
2 1 1398 تهران امور واردات يونان 56012110 ـ ـ پنبه هیدروفیل 5,571 1,537,952,067 Rls. 36,618 $
3 1 1398 تهران امور واردات يونان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه به غير از پنبه هيدروفيل 1,630 442,064,252 Rls. 10,525 $
مجموع کل
12,605,897,966 ريال
مجموع کل
300,140 دلار