آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فولاد مبارکه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فولاد مبارکه اصفهان هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور در جاي ديگر 402,790 23,222,383,769 Rls. 552,914 $
مجموع کل
23,222,383,769 ريال
مجموع کل
552,914 دلار