آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 87081090 ساير سپرها واجزا و قطعات آن ها به غير از انواع مورد استفاده در سواري و وا نت 161 21,000,000 Rls. 500 $
102 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 38241000 چسباننده هاي آماده براي قالب ها يا مغزي قالب هاي ريخته گري 215 16,749,876 Rls. 399 $
103 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 29341000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه تيازول (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد 2 7,400,400 Rls. 176 $
104 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84836000 كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 34 6,300,000 Rls. 150 $
105 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 5 4,816,032 Rls. 115 $
106 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 5 2,100,000 Rls. 50 $
107 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) هند 90183917 سه راهي انژيوكت 2 2,100,000 Rls. 50 $
مجموع کل
60,466,308 ريال
مجموع کل
1,440 دلار