آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 54,665,000 1,007,969,246,960 Rls. 23,999,268 $
2 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 30,505,000 566,554,553,297 Rls. 13,489,394 $
3 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 219,476 225,201,300,086 Rls. 5,361,936 $
4 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 4,021,000 197,991,605,214 Rls. 4,714,086 $
5 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 560,000 24,870,128,640 Rls. 592,146 $
6 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 137,537 5,402,544,515 Rls. 128,632 $
7 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 53062000 نخ کتان چندلا (تابيده) ياکابله 23,577 2,425,114,902 Rls. 57,741 $
8 1 1398 بندر امام خمینی (ره) هند 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 4,021 1,737,574,020 Rls. 41,371 $
مجموع کل
2,032,152,067,634 ريال
مجموع کل
48,384,574 دلار