آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (یزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 یزد هلند 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 7,862 14,030,446,400 Rls. 334,058 $
مجموع کل
14,030,446,400 ريال
مجموع کل
334,058 دلار