آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 90273020 اسپکترومتر كه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش، مرئي، مادون قرمز) را به كار مي گيرد 381 10,239,205,632 Rls. 243,791 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 90318020 حسگر SENSOR دماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 1,654 6,731,415,578 Rls. 160,272 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 90221490 ساير براي مصارف پزشکي.جراحي يا دامپزشکي 1,087 6,476,320,000 Rls. 154,198 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 1 4,009,786,200 Rls. 95,471 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 5 3,741,868,000 Rls. 89,092 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 178 2,608,164,624 Rls. 62,099 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 106 1,493,536,512 Rls. 35,560 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 84819090 ساير اجزاء و قطعات شير و وسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 175 1,468,966,464 Rls. 34,975 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 113 1,127,404,762 Rls. 26,843 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 40139010 تيوپ براي هوا پيما 675 425,250,000 Rls. 10,125 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 3,831 301,630,761 Rls. 7,182 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 189 137,546,094 Rls. 3,275 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 91 106,512,864 Rls. 2,536 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 140 84,000,000 Rls. 2,000 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 70195900 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه، که در جاي ديگرذکرنشده. 18 37,538,424 Rls. 894 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) مالزي 85319090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي مشمول رديف 8531 36 33,794,061 Rls. 805 $
مجموع کل
39,022,939,976 ريال
مجموع کل
929,118 دلار