آمار کل " واردات از" کشور (لوکزامبورگ) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 غرب تهران لوکزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,500 4,376,923,200 Rls. 104,212 $
2 1 1398 غرب تهران لوکزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 1,000 4,112,513,600 Rls. 97,917 $
3 1 1398 غرب تهران لوکزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 10,000 2,762,136,000 Rls. 65,765 $
4 1 1398 غرب تهران لوکزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 5,000 1,166,235,200 Rls. 27,768 $
5 1 1398 غرب تهران لوکزامبورگ 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 200 439,108,800 Rls. 10,455 $
6 1 1398 غرب تهران لوکزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 100 355,536,480 Rls. 8,465 $
مجموع کل
13,212,453,280 ريال
مجموع کل
314,582 دلار