آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات لهستان 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 3,100 3,237,689,122 Rls. 77,088 $
2 1 1398 تهران امور واردات لهستان 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 13,624 2,745,863,872 Rls. 65,378 $
3 1 1398 تهران امور واردات لهستان 90160010 ترا ز و با حساسيت 5 سانتي گرم و ياکمتر با يا بدون وزنه 613 2,168,193,366 Rls. 51,624 $
4 1 1398 تهران امور واردات لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاه هاي فتوكپي و پرينتر 446 1,510,887,277 Rls. 35,974 $
5 1 1398 تهران امور واردات لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خوراکي 12,870 1,450,993,984 Rls. 34,547 $
6 1 1398 تهران امور واردات لهستان 32141000 بتانه هاي شيشه برها، بتانه هاي پيوند زني، سيمان هاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانه ها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار مي رود 8,490 1,092,007,885 Rls. 26,000 $
7 1 1398 تهران امور واردات لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 157 384,009,546 Rls. 9,143 $
8 1 1398 تهران امور واردات لهستان 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 113 357,084,800 Rls. 8,502 $
9 1 1398 تهران امور واردات لهستان 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 90 189,241,728 Rls. 4,506 $
10 1 1398 تهران امور واردات لهستان 33041000 فرآورده ها براي آرايش لب 178 180,327,574 Rls. 4,294 $
11 1 1398 تهران امور واردات لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي براي آرا يش چشم غير از مغز مداد آرايشي 70 81,800,112 Rls. 1,948 $
مجموع کل
13,398,099,266 ريال
مجموع کل
319,004 دلار