آمار کل " واردات از" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 72 3,774,960,000 Rls. 89,880 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 3,579 3,489,360,000 Rls. 83,080 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 1,103 3,250,898,111 Rls. 77,402 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84813000 شير يکطرفه (غير قابل برگشت) 505 647,078,595 Rls. 15,407 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,253 470,358,000 Rls. 11,199 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 405 386,616,247 Rls. 9,205 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 200 294,000,000 Rls. 7,000 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 135 252,000,000 Rls. 6,000 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 390 172,620,000 Rls. 4,110 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 335 168,000,000 Rls. 4,000 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 180 144,183,471 Rls. 3,433 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 440 141,540,000 Rls. 3,370 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 45 126,000,000 Rls. 3,000 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 107 84,000,000 Rls. 2,000 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 47 60,900,000 Rls. 1,450 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 150 40,950,000 Rls. 975 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 20 37,800,000 Rls. 900 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 85340000 مدا رهاي چاپي 7 37,800,000 Rls. 900 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 1 11,473,488 Rls. 273 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 0 4,721,600 Rls. 112 $
21 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) قطر 63090000 لباس و ساير اشياء مستعمل. 1 2,100,000 Rls. 50 $
مجموع کل
13,597,359,512 ريال
مجموع کل
323,746 دلار