آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (اینچه برون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 اینچه برون قزاقستان 12051090 منداب 518,800 10,261,774,675 Rls. 244,328 $
2 1 1398 اینچه برون قزاقستان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 48,840 7,980,522,732 Rls. 190,012 $
مجموع کل
18,242,297,407 ريال
مجموع کل
434,340 دلار