آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 بندر امیرآباد قبرس 10059010 ذرت دامي 2,845,189 30,915,891,863 Rls. 736,093 $
2 1 1398 بندر امیرآباد قبرس 10039000 جو به استثناي بذر 2,495,080 25,749,225,600 Rls. 613,077 $
مجموع کل
56,665,117,463 ريال
مجموع کل
1,349,170 دلار