آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 80,000 25,496,041,300 Rls. 607,048 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 32,000 14,167,611,392 Rls. 337,324 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 121,643 9,914,423,486 Rls. 236,057 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 85122010 دستگاه هاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 9,004 5,908,112,583 Rls. 140,669 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5,100 2,997,401,996 Rls. 71,367 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 6,804 2,675,027,488 Rls. 63,691 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی فرانسه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دار و قابل يدك كش سوا رشده ا ند، غير مذکور در جاي ديگر 72 128,161,488 Rls. 3,051 $
مجموع کل
61,286,779,733 ريال
مجموع کل
1,459,207 دلار