آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,265 70,880,187,040 Rls. 1,687,623 $
2 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 26,989 44,079,210,000 Rls. 1,049,505 $
3 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 10,141 32,669,840,171 Rls. 777,853 $
4 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 67,599 31,665,255,847 Rls. 753,931 $
5 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 98870315 ـبا ساخت داخل 19 درصد لغایت 20 درصد به استثنای لاستیک/قطعات منفصله جهت توليد خودروهاي مشمول رديف  8703 41,249 21,717,012,057 Rls. 517,072 $
6 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84804100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي. 56,420 21,586,732,853 Rls. 513,970 $
7 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 6,628 19,502,230,976 Rls. 464,340 $
8 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 356 16,689,734,915 Rls. 397,375 $
9 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 71 13,220,480,000 Rls. 314,773 $
10 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 35030090 ـ ـ ـ ساير 40,000 12,276,160,000 Rls. 292,290 $
11 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,129 8,564,590,503 Rls. 203,919 $
12 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 11,980 7,560,960,000 Rls. 180,023 $
13 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 30045013 ـ ـ ـ مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 19,690 6,605,670,372 Rls. 157,278 $
14 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 3,450 6,027,665,652 Rls. 143,516 $
15 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 210 4,572,896,076 Rls. 108,878 $
16 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 21069080 مكمل غذايي 8,220 4,421,919,063 Rls. 105,284 $
17 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 2,906 4,355,746,200 Rls. 103,708 $
18 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 44,963 4,339,575,344 Rls. 103,324 $
19 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 3,603 3,252,007,492 Rls. 77,429 $
20 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 1,059 2,933,445,216 Rls. 69,844 $
21 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 85232970 باريكه مغناطيسي براي كارت هاي داراي نوار مغناطيسي 1,338 2,047,095,390 Rls. 48,741 $
22 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 71069210 نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 150 1,546,579,200 Rls. 36,823 $
23 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 258 1,251,741,520 Rls. 29,804 $
24 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 451 1,145,402,840 Rls. 27,271 $
25 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,170 875,191,512 Rls. 20,838 $
26 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 12 806,213,200 Rls. 19,196 $
27 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 1,076 769,676,700 Rls. 18,326 $
28 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 34011140 صابون طبي 1,147 712,072,548 Rls. 16,897 $
29 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 480 593,977,280 Rls. 14,142 $
30 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 2,000 531,563,200 Rls. 12,656 $
31 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 150 236,080,000 Rls. 5,621 $
32 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 187 209,275,005 Rls. 4,983 $
33 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 88 117,174,894 Rls. 2,790 $
34 1 1398 تهران امور واردات فرانسه 38249990 --- سایر 300 110,530,752 Rls. 2,632 $
مجموع کل
347,873,893,818 ريال
مجموع کل
8,282,655 دلار