آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 9,959,306 99,931,107,844 Rls. 2,379,312 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 44071190 --- سایر 1,672,698 29,088,598,389 Rls. 692,586 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48010000 کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق 455,962 16,792,387,398 Rls. 399,819 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي با ظرفيت زياد سفيد نشده قشر نزده بشكل رول يا ورق 153,800 4,791,408,300 Rls. 114,081 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر فدراسيون روسيه 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمتر سفيد نشده 105,700 3,906,513,450 Rls. 93,012 $
مجموع کل
154,510,015,381 ريال
مجموع کل
3,678,810 دلار