آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 117 170,828,655,428 Rls. 4,067,349 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 486 22,073,137,303 Rls. 525,550 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 84091000 اجزاء و قطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 115 6,182,321,392 Rls. 147,198 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 426 2,881,737,600 Rls. 68,613 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني). 1,680 1,017,410,368 Rls. 24,224 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 90219090 ساير دستگاه هاي محرك ماهيچه قلب غير مذكور 27 962,159,100 Rls. 22,909 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) عمان 73202000 فنر مارپيچ 1 79,381,606 Rls. 1,890 $
مجموع کل
204,024,802,797 ريال
مجموع کل
4,857,733 دلار