آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (سنندج)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 سنندج سوئيس 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 9,455 117,003,746,294 Rls. 2,785,803 $
مجموع کل
117,003,746,294 ريال
مجموع کل
2,785,803 دلار