آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 85 4,890,813,573 Rls. 116,448 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 190 3,257,904,000 Rls. 77,569 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 38 2,483,040,000 Rls. 59,120 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 53 1,777,245,309 Rls. 42,315 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر 11 1,529,207,680 Rls. 36,410 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 222 1,169,927,491 Rls. 27,855 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 57 1,133,543,232 Rls. 26,989 $
8 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 38 967,345,088 Rls. 23,032 $
9 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 31 628,845,824 Rls. 14,973 $
10 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها، امپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها 8 627,972,800 Rls. 14,952 $
11 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 33 448,552,000 Rls. 10,680 $
12 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 12 344,676,800 Rls. 8,207 $
13 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84439990 قطعات وملحقات ماشين الات چاپ به استثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاو قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي درچاپگر غير مذكور 143 316,646,720 Rls. 7,539 $
14 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 79 253,498,764 Rls. 6,035 $
15 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84313900 قطعات مربوط، ماشين آلات شماره 8428 (غير ازآسانسور، بالاکشنده هاي محفظه دا ريا پلکان متحرک) 91 249,329,377 Rls. 5,936 $
16 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 2 55,139,700 Rls. 1,313 $
17 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 39089090 ساير پلي آميد هابه اشکال ا بتدا يي غير مذكور در جاي ديگر 500 47,296,000 Rls. 1,126 $
18 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريز و وسايل همانند 0 37,353,522 Rls. 889 $
19 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 0 16,950,886 Rls. 404 $
20 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئد 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 2 9,070,000 Rls. 216 $
مجموع کل
20,244,358,766 ريال
مجموع کل
482,008 دلار