آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 90214020 سمعک 20 15,600,166,400 Rls. 371,433 $
2 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 90212100 دندآن هاي مصنوعي 130 1,392,642,352 Rls. 33,158 $
3 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 790 249,966,927 Rls. 5,952 $
4 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 89 128,276,211 Rls. 3,054 $
5 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 84122100 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک با حرکت خطي (سيلندرها) 245 117,408,824 Rls. 2,795 $
6 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1 29,670,522 Rls. 706 $
7 1 1398 فرودگاه امام خمینی (ره) سنگاپور 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 6 6,010,376 Rls. 143 $
مجموع کل
17,524,141,612 ريال
مجموع کل
417,241 دلار