آمار کل " واردات از" کشور (دانمارک) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 جلفا دانمارک 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 78,300 12,128,408,880 Rls. 288,771 $
مجموع کل
12,128,408,880 ريال
مجموع کل
288,771 دلار