آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه کاوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه کاوه جمهوري کره 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 419,448 23,843,288,799 Rls. 567,697 $
مجموع کل
23,843,288,799 ريال
مجموع کل
567,697 دلار