آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه شهید رجایی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 340,800 229,811,568,745 Rls. 5,471,704 $
2 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84029000 اجزاء و قطعات ديگهاي مولد بخار و ديگهاي مولد آب فوق ا لعاده گرم 2,008,959 125,282,308,788 Rls. 2,982,912 $
3 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 255,276 24,186,345,772 Rls. 575,867 $
4 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 495,060 23,197,885,129 Rls. 552,331 $
5 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39012010 پلی اتیلن گرید لوله با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 272,000 20,372,149,319 Rls. 485,051 $
6 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 11,932 19,869,716,996 Rls. 473,088 $
7 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29291090 ساير ایزو سیانات ها 226,992 18,883,954,228 Rls. 449,618 $
8 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 558,783 17,875,809,231 Rls. 425,614 $
9 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 270,500 16,486,501,045 Rls. 392,536 $
10 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39031910 پلي استيرن غير قابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 223,000 15,841,090,928 Rls. 377,169 $
11 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20,676 15,400,596,537 Rls. 366,681 $
12 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 142,800 13,383,298,513 Rls. 318,650 $
13 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 220,000 13,020,450,740 Rls. 310,011 $
14 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39019000 ساير پليمرهاي اتيلن که در جاي ديگر مذکور نباشد، به اشکال ا بتدا ئي 153,500 11,463,429,482 Rls. 272,939 $
15 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 82,792 11,287,009,469 Rls. 268,738 $
16 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39013000 کوپليمرهاي اتيلن واستات وينيل، به اشکال ا بتدا ئي 155,700 11,035,561,489 Rls. 262,751 $
17 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 13,691 11,014,082,554 Rls. 262,240 $
18 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84662000 قطعه کارگيربراي ماشين هاي ا بزا ر 18,540 10,034,200,800 Rls. 238,910 $
19 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,073 10,014,354,560 Rls. 238,437 $
20 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvc ويژه تابلوهاي تبليغاتي 111,744 9,813,748,704 Rls. 233,661 $
21 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85011010 الکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24 ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 10,231 9,346,476,341 Rls. 222,535 $
22 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 9,350 8,569,272,529 Rls. 204,030 $
23 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 691,190 8,127,578,072 Rls. 193,514 $
24 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 127,700 7,981,885,080 Rls. 190,046 $
25 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 59113200 پارچه هاي نسجي و نمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650 گرم و بيشتر. 4,391 7,722,867,180 Rls. 183,878 $
26 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 135,400 7,369,240,844 Rls. 175,458 $
27 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 3,900 7,192,658,480 Rls. 171,254 $
28 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 13,052 7,119,769,590 Rls. 169,518 $
29 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 7,555 4,755,832,050 Rls. 113,234 $
30 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به اشکال ا بتدا ئي 56,000 4,600,727,040 Rls. 109,541 $
31 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 2,130 4,164,895,800 Rls. 99,164 $
32 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,265 4,071,057,382 Rls. 96,930 $
33 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 4,275 3,984,422,640 Rls. 94,867 $
34 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (به استثناي لاتکس) 33,600 3,858,500,690 Rls. 91,869 $
35 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 38123910 ـ ـ ـ آنتی­اکسیدان­ها 20,000 3,374,537,962 Rls. 80,346 $
36 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29173490 سايرا سترهاي اسيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 48,000 3,027,948,702 Rls. 72,094 $
37 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS) که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتر بيشتر نباشد ازالياف شيشه اي 60,000 2,918,965,056 Rls. 69,499 $
38 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول، پروپيلن گليکول 32,000 2,891,315,200 Rls. 68,841 $
39 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39169090 ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آن ها از يك ميليمتر بيشتر باشد.. از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 21,445 2,820,638,688 Rls. 67,158 $
40 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 32041690 ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 8,200 2,808,130,059 Rls. 66,860 $
41 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48119090 ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 28,651 2,632,109,070 Rls. 62,669 $
42 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 4,870 2,588,980,621 Rls. 61,642 $
43 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48116000 کاغذ و مقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده شده با موم موم پارا فين- ا ستارين- روغن يا گليسرول 25,437 2,542,446,090 Rls. 60,534 $
44 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 73182200 وا شرها، که در جاي ديگرگفته نشده حديد نشده، ازچدن، اهن يا فولاد 169 2,272,694,796 Rls. 54,112 $
45 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 38249990 --- سایر 6,000 2,237,896,752 Rls. 53,283 $
46 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39061000 پلي متاكريلات متيل، به اشکال ا بتدا ئي 16,000 2,190,822,400 Rls. 52,162 $
47 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,030 2,182,536,035 Rls. 51,965 $
48 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 49,911 2,133,522,883 Rls. 56,601 $
49 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 48102900 ساير کاغذ اندوده براي نوشتن با بيش از10% وزن کل الياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيند مکانيکي 47,799 2,099,031,319 Rls. 49,977 $
50 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد فيلم 28,000 2,087,077,888 Rls. 49,692 $
51 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84821000 بلبرينگ. 2,928 1,924,926,912 Rls. 45,832 $
52 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 4,360 1,429,333,149 Rls. 34,032 $
53 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84139100 اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات 3,205 1,369,740,255 Rls. 32,613 $
54 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد، پرچ شده،يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش از 4/406 mm وسطح مقطع مدور غير مذكور در جاي ديگر 42,194 1,353,506,789 Rls. 32,226 $
55 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس بر اساس مسروي (برنج Brass) 2,312 1,269,848,138 Rls. 30,234 $
56 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 11,160 1,180,723,003 Rls. 28,112 $
57 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 615 1,176,112,980 Rls. 28,003 $
58 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 500 962,894,774 Rls. 22,926 $
59 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39081010 انواع آميزه بر پايه پلي آميد 6 و6/6 به اشكال ابتدايي 10,000 924,300,000 Rls. 22,007 $
60 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 152 819,490,338 Rls. 19,512 $
61 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 85369040 ساير قطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 411 677,658,608 Rls. 16,135 $
62 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 650 653,182,797 Rls. 15,552 $
63 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 87088041 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 1,199 547,257,799 Rls. 13,030 $
64 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84146090 ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آن ها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 701 490,037,583 Rls. 11,668 $
65 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39079999 ساير پلي ا سترهاي ا شباع شده غير مذکور 1,000 436,792,892 Rls. 10,400 $
66 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 2,000 334,404,000 Rls. 7,962 $
67 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 4,581 305,972,779 Rls. 7,285 $
68 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 818 286,808,760 Rls. 6,829 $
69 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 84089010 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 578 267,568,560 Rls. 6,371 $
70 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 83014010 انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 350 192,721,052 Rls. 4,589 $
71 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 72124090 ساير نوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 4,981 177,935,107 Rls. 4,237 $
72 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غير مذكور 1,780 162,038,989 Rls. 3,858 $
73 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 73202000 فنر مارپيچ 1,648 127,278,892 Rls. 3,030 $
74 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 204 126,107,798 Rls. 3,002 $
75 1 1398 منطقه ویژه شهید رجایی جمهوري کره 73181690 ساير مهره ها غير ازجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل، حديد شده، ازچدن، اهن يافولاد 140 61,663,579 Rls. 1,468 $
مجموع کل
775,206,205,801 ريال
مجموع کل
18,463,094 دلار